Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Първо дъщерята, после майката (част 3)

23.03.2021 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест, Принуда

Ана бавно пропълзя до дъщеря си и седна на лицето ѝ. Вяра се опита да недоволства, но Вили я плесна по дупето и заповяда:
- Лижи!
Момичето беше принудено да се подчини, старателно излизвайки ануса на майка си. Езикът ѝ ту го галеше, ту проникваше в него, извиквайки силни стонове от гърдите на Ана. Вили продължаваше да чука Вяра в дупето и скоро тя свърши под напора му. Мъжът извади члена си и придърпа Ана към себе си.
- Посмучи го хубаво! – заповяда той и жената наведе глава към хуя му. Посмука му го няколко минути, а след това той я обърна с дупе към него. Мъжът нагласи члена си срещу ануса ѝ и Ана се напрегна в очакване на това ново за нея усещане. Той проникна внимателно, като я държеше здраво за бедрата. Когато главичката проникна в нея, Ана се опита да се измъкне, но вече беше късно. Вили ѝ даде няколко секунди да привикне и продължи да се движи, докато бедрата му не се докоснаха до дупето ѝ. Вече целият му, съвсем не малък инструмент, беше вътре в Ана. Тя дишаше тежко и тихо стенеше при всяко движение. Жената беше напълно във властта на новия си любовник, който до преди половин час изобщо не беше виждала. Дъщерята беше дошла на себе си и не откъсваше поглед от аналната дефлорация на майка си. Вили се движеше внимателно, извиквайки все по-силни стонове с всяко свое движение. Постепенно стоновете на болка се смениха със стонове на удоволствие и той започна още повече да увеличава темпото. Вяра лежеше до тях и мастурбираше, вкарала два пръста във влагалището си и два в дупето. Възбуждаше я силно това, как до нея майка й стенеше под ударите на непознатия, като същинска курва. Вили помаха на момичето да се приближи, после излезе от Ана, обърна я на гръб, и след като постави Вяра над нея на четири крака, лице в лице, двете тутакси впиха устни една в друга, а той се зае да чука ту едната в дупето, ту другата във влагалището.
- Е, курви, харесва ли ви? – попита ги.
- Да-а-а… – отвърнаха те в един глас.
- Само не спира-а-ай! – изстена Ана и членът се вмъкна във влагалището ѝ.
Вили продължи да ги чука, без да се придържа към някаква система, като неизвестността, кога ще проникне в някоя от тях, докарваше двете жени до екстаз. Внезапно обаче, се раздаде силен изплашено-възмутен възглас:
- Мамо, Вяра, какво става тук?
Вили и двете жени се обърнаха. На вратата седеше млада жена на двадесетина години и някакво момче, и двамата гледаха втрещено към ебящата се тройка, а гащите на момчето започнаха бързо да се издуват отпред. Новодошлото момиче беше красиво и много приличаше на Вяра и майка ѝ, само дето косите ѝ бяха доста по-светли.
- Кои са тези? – попита Вили, докато изваждаше члена си от дупето на Вяра.
- Това са Вики и Свилен. – отвърна момичето. - Сестра ми и гаджето ѝ.
Вили стана и огледа новодошлите, като в това време Ана лежеше и гледаше ужасено дъщерите си и зетя, без дори да се опита да се прикрие. Вяра изпълзя до нея и се сви изплашено.
- Искате да знаете, какво става тук ли? Ето това! – попита Вили, приближавайки се плътно.
После награби новодошлото момиче и го целуна. То се задърпа с всички сили.
- Ей! Човече... – Свилен хвана Вили за рамото и замахна да го удари.
- Идиот! – отвърна насилникът и бързо го блъсна към леглото. - Заеми се с тях двете! На бас е хващам, че си мечтал за това! Момичета, заемете се с него!
За изненада, точно Ана нямаше нужда да бъде молена два пъти. Тя бързо се зае с ципа на Свилен, и като го разкопча, извади членът на момчето, който макар и да беше по-малък от този на Вили, пак си беше доста голям. Жената бързо го налапа, явно и тя беше имала някакви тайни желания преди. След няколко секунди, към двамата се присъедини и Вяра, която започна да разсъблича зет си и да обсипва тялото му с целувки. Той, от своя страна, направи някакви опити да се отдръпне, но устните и езиците на майката и дъщерята направиха своето. Свилен се предаде и се отпусна блажено назад. Вяра и Ана започнаха да му правят свирка, като се редуваха да му го налапват.
Вили се обърна към Вики, която седеше като вкаменена, с плътно притиснати към гърдите си ръце и наблюдаваше с ужас огромния член на мъжа пред себе си. Вили рязко отмести ръцете ѝ и започна да ѝ мачка гърдите. После надигна полата ѝ и вкара другата си ръка между краката ѝ, които тя не желаеше да разтвори повече.
- Не трябва! Моля Ви... Свилене, помогни ми! – Вики плачеше, но мъжът ѝ не я чуваше.
В този момент той галеше с пръст влагалището на сестрата, а тъщата му вече подскачаше върху члена му и огласяше стаята с виковете си.
- Виждаш ли? Не него не му е до теб! Отпусни се, ще ти хареса! – шепнеше Вили, като проникваше с пръст във влагалището ѝ.
Вики плачеше мълчаливо, но съпротивата ѝ постепенно отслабваше. Вили се наведе и устните му обхванаха едното ѝ зърно, а после и другото. Ръцете на момичето безволево се отпуснаха, а краката ѝ се разтвориха. Мъжът бързо я съблече и тя остана пред него само по копринени чорапи и със затворени очи. Вили натисна раменете ѝ надолу и момичето покорно коленичи пред него. Възбуденият член се срещна с устните ѝ. Устата ѝ се отвори и членът тутакси проникна вътре. В началото мъжът сам се движеше вътре, но постепенно движенията на момичето станаха по-уверени и тя започна наистина да му прави свирка. В това време другият мъж вече чукаше балдъзата си, която стоеше на четири крака. Ана наплюнчи единия си пръст и го вкара в дупето на Вяра, от което тя застена още по-силно. Вили надигна сестрата и я накара да се обърне с гръб и да се наведе. Тя разбра всичко и послушно се наведе, а насилникът ѝ го вкара и започна да я чука рязко и бързо, което изкара от нея силни стонове. Като видя, как чукат жена му, Свилен се опита да стане, но сестра му изстена:
- Свилка, сложи ми го отзад! Сложи ми го отзад!
Свилен, на когото жена му не му беше позволявала никога подобно нещо реши, че вече е твърде късно да се възмущава, извади члена си от вагината на сестра си и ѝ го вкара в дупето.
- А-а-а... не бързай! – прошепна му тъща му. - Не забравяй и за моето дупе!
От тези думи зетят едва не свърши, но все пак се удържа и продължи да чука дупето на сестра си. Вили в това време обърна Вики с лице към леглото, накара я да застане на четири крака и отново ѝ го вкара. Тя му се отдаде, като гледаше, как мъжът ѝ чука сестра ѝ в дупето. След няколко минути, членът му се оказа в дупето на майка им. Ана викаше с цяло гърло, заметнала глава назад, а Свилен набираше скорост в ануса ѝ. Вики гледаше, като омагьосана, как членът на мъжа ѝ се движи в дупето на майка ѝ. Стоновете на трите жени запълваха стаята. Вяра лежеше и бясно онанираше. Вили направи още няколко движения, а после извади члена си и го намести срещу ануса на Вики. Започна бавно да си проправя път навътре, а когато главичката му вече беше влязла, Вики рязко се отдръпна, обърна си и замоли:
- Нека поне там отзад пръв да е Свилен! Ти ще си след него...
Вили кимна и Свилен, който тъкмо си го изваждаше от дупето на тъща си, веднага се отзова. Двамата се целунаха страстно и Свилен се намести зад дупето на жена си. Вили ги остави и се приближи до другите две жени. Те, като по команда, го посрещнаха с обърнати към него дупета и той веднага проникна в мокрото путе на Вяра, гледайки как Свилен бавно влиза в дупето на Вики, която тихо стенеше. Главата ѝ се поклащаше и личеше, че случващото все повече ѝ харесва. Скоро тя вече стенеше силно от удоволствие, и като се обърна към мъжа си, му извика:
- О, Боже, скъпи, можеш да ме чукаш така, когато пожелаеш! Невероятно е! – и тук Вики яростно свърши.
Свилен си го извади от дупето на жена си и се приближи до заетата в момента Вяра. Без да казва нищо, той я обърна към себе си и проникна във вагината ѝ. Вили направи още няколко движения в Ана, а после се доближи до Вики. Тя послушно обърна дупето си към него и се наклони, за да му бъде удобно. Анусът ѝ все още не беше успял да се свие и членът влезе в нея без проблем. Вили проникна дълбоко, докато коремът му се опря до дупето ѝ. Вики стенеше тихо и не откъсваше поглед от леглото, където Свилен чукаше по ред сестра ѝ и майка ѝ. Вили започна да ускорява движенията си, което извикваше все по-силни стонове. Изведнъж рязко спря, извади си го, и като подхвана момичето, го постави да легне до другите две жени. В този момент Свилен лежеше по гръб, а върху него се движеше Ана. Вили тикна леко Вики към Вяра:
- Полижете се една друга!
Вяра тутакси се наведе към лоното на сестра си, която пък се поколеба, но все пак това видимо ѝ харесваше. Започна бавно да лиже влагалището на сестра си, като постепенно движенията ѝ станаха все по-уверени. Вили остави двете момичета и пропълзя до зетя и тъщата. Мълчаливо положи ръка на рамото на Ана и я накара да се наклони, след което насочи члена си към ануса ѝ. Тя направи лек опит да се отдръпне, но Свилен обхвана тялото ѝ и я удържа върху члена си. Очите на Ана бяха широко отворени, от устата ѝ се сипеха стонове, по бузите ѝ се стичаха сълзи, но мъжът беше неумолим. Накрая Вили проникна дълбоко и жената обезсилено падна на гърдите на зет си. Двамата мъже я изчакаха малко да свикне с усещането, а след това започнаха да я чукат в ритъм. Ана вече стенеше така, че двете ѝ дъщери започнаха да ѝ хвърлят заинтересовани погледи. Ана вече се извиваше върху двата хуя и на глас молеше двамата мъже да я чукат по-силно, като последна курва. Много скоро тя свърши, а мъжете излязоха от нея и я поставиха внимателно на леглото. Сега Вили се обърна към двете момичета и подкани с пръст Вики. Тя изплашено поклати глава и се опита да се изнесе от леглото. Вили я хвана за крака и я придърпа към себе си, но като я видя, че наистина плаче и гледа уплашено, я пусна. Обърна се към Вяра:
- И ти ли се страхуваш?
Момичето поклати глава:
- Готова съм. Само бъдете по-нежни... Искам ви и двамата!
Вили се усмихна и я придърпа към себе си, докато Свилен продължаваше да успокоява жена си. Вили насади Вяра на хуя си и тя се задвижи върху него. Утешаването на другото момиче постепенно премина в чукане. Свилен го правеше бавно и внимателно, влизайки ту във влагалището, ту в дупето ѝ. Вики стенеше тихо, прегърнала нежно мъжа ѝ. Ана беше вече дошла на себе си и лениво гледаше, как двамата мъже чукат дъщерите ѝ.
- Свилка, ела при нас! – простена Вяра.
Зетят остави жена си и се приближи към дупето на сестра ѝ. Нагласи пениса си и бавно проникна в дупето ѝ. Момичето стисна зъби, за да не закрещи и се притисна към гърдите на Вили. Свилен бавно се движеше в нея, а момичето се оказа вече нанизано на два хуя, които се движеха в нея синхронно. Вяра стенеше глухо и се движеше насрещу раздиращите я членове, които все повече засилваха темпото си. Вики гледаше случващото се с широко отворени очи, а Ана се доближи до нея и започна да ѝ шепне нещо на ухото, като едновременно с това галеше гърдите, дупето и гърба ѝ. Докато Вяра достигна до оргазъм, Вики се реши да действа. Тя пропълзя до сплетените тела и прошепна:
- Момчета, сега е мой ред...
Вяра се отмести и Вики тутакси зае мястото ѝ върху члена Вили и се наклони напред. После разтвори с ръце дупето си и погледна мъжа си подканващо. Той нямаше нужда от повече покани и след секунда хуят му вече беше в дупето на жена му. Постепенно двамата мъже набраха темпо и започнаха да я чукат здраво. Тя викаше нещо неразбираемо и свърши на няколко пъти, но партньорите ѝ не мислеха да спират. Скоро обаче и те самите усетиха, че не могат да издържат особено дълго. Свилен рязко излезе от дупето ѝ и се обърна към Ана и Вяра. Хвана ги за косите и ги придърпа към себе си. Двете започнаха яростно да му го смучат, предавайки си го една на друга. Мъжът издържа съвсем малко и със силен стон се изпразни в устата на тъщата си. Спермата потече по устните и брадичката ѝ, а Вяра веднага се зае да я излизва. В това време Вили свършваше в широко отворената уста на Вики, следейки тя да преглътне всичко до капка. След всичко това, петимата обезсилено рухнаха на леглото.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Още браво чакаме

Анонимен | преди 3 години

Много добро , чакаме още

Анонимен | преди 7 месеца

Сега е влезе кучето на семейството и те ще включат и него в оргията , после конят и козела и така нататък. ..