Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Първо дъщерята, после майката (част 2)

20.03.2021 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест, Принуда

Вили с всичка сила натисна копчето на звънеца, докато Вяра сякаш се опитваше да се скрие зад гърба му. Вратата се отвори и се показа ефектна блондинка в халат върху голото си тяло. Явно току-що излизаше от банята. “Охо! Ето това е майка!” – помисли си мъжът. Виждаше се, че жената добре се грижи за тялото си. Не можеше да ѝ се дадат повече от тридесетина години. Дълги руси коси, тънка талия, дълги крака. Гърдите бяха доста големи, но май все пак леко увиснали. “Май случих!” – помисли си Вили, но Ана (така се казваше майката) видя дъщеря си и всичко ѝ стана ясно.
- Проститутка! – извика тя и се опита да удари Вяра и ако мъжът не я беше спрял, щеше да успее.
Вили остави майката да повика още малко и да изпусне парата, а после рязко изтика и двете жени в апартамента, влезе след тях и заключи вратата отвътре. Без да казва и дума, той хвана Ана за циците и я целуна страстно. Жената с всички сили започна да се опитва да се отскубне, но не можеше. С труд мъжът успя да вкара едната си ръка между краката ѝ и пръстите му се плъзнаха към вагината ѝ. Вяра се сви в ъгъла и с огромни очи наблюдаваше как изнасилват майка ѝ. С една ръка момичето започна да гали гърдите си, а другата ѝ ръка леко се движеше между краката. Съпротивата на Ана ставаше все по-слаба и Вили успя да вкара в путето ѝ първо един пръст, а малко след това и още един. С другата си ръка продължаваше да мачка циците ѝ, а заедно с това продължаваше да я целува. Влагалището на жената вече беше мокро, но тя все пак все още се опитваше да се съпротивлява. Вили извади ръка измежду краката ѝ, и като хвана Вяра за косата, я наклони към лоното на майка ѝ.
- Лижи я! – заповяда той.
- Но, Вили… – изписка момичето.
- Лижи, казах! – почти извика мъжът и притисна с ръка главата на момичето до путето на майка ѝ.
То се подчини и започна неумело, но прилежно да лиже майчината си вагина. Ана започна да диша тежко и загледа Вили с невиждащ поглед, но вече не ѝ се искаше нито да вика, нито да се дърпа. Мъжът разкопча панталона си и Ана непроизволно погледна надолу. Очите ѝ се разшириха, когато видя големината на инструмента му. Вили, продължавайки да я държи с една ръка, с другата хвана главата на Вяра и я накара да лапне члена му. Момичето се зае с жар да смуче члена му, като не забравяше в това време да гали с ръка срамните устни и клитора на майка си. Ана вече тихо стенеше, докато дъщеря ѝ я чукаше с пръсти. Тази инициатива на момичето малко удиви Вили, но той реши, че така е по-добре. Не давайки на жената да се опомни, той обърна Ана с гръб към себе си, със сила разтвори краката ѝ и рязко проникна в нея.
- Не-е-е, недей! – извика жената, но беше вече късно.
Здравият член се движеше във влагалището ѝ, а собствената ѝ дъщеря продължаваше да лиже клитора ѝ. Против волята си Ана усети, че след малко ще свърши.
- Спрете! Моля ви, спрете! – успя само да каже тя и тутакси се разтресе в оргазъм.
Вили излезе от нея и се обърна към Вяра:
- Къде е спалнята? Води ме!
Момичето се обърна и влезе навътре в апартамента. Вили хвана Ана за ръка и тръгна след нея. Леглото в спалнята беше просто огромно. Мъжът метна Ана на кревата и се обърна към Вяра:
- Какво чакаш? Събличай се!
Нямаше нужда да ѝ нарежда два пъти. Момичето бързо се съблече и легна до майка си. Ана лежеше мълчаливо и без никакви движения. Халатът ѝ се беше разтворил и беше открил голото ѝ тяло. Дишаше тежко и гледаше със замъглен поглед ту дъщеря си, ту събличащият се Вили. Той на свой ред се приближи и я попита:
- Е, хареса ли ти? Искаш ли още?
Ана не отговаряше.
- Попитах те, дали ти е харесало?
Жената едва видимо кимна.
- Не те чувам!
- Да… – прошепна тя.
- По-силно!
- Да!
- Още по-силно!
- Да, да, да! – почти извика тя.
- Тогава смучи! – заповяда Вили и се обърна към Вяра. - А ти я лижи!
Момичето тутакси се наведе към вагината на майка си. Ана въздъхна, и като застана на лакти, лизна члена на Вили. После го хвана с ръка и започна да го масажира леко. После явно реши, че е късно за отстъпление, отвори широко уста и пое члена дълбоко, както не беше правила нито една от курвите на Вили. В стаята се чуваха само тежкото дихание на мъжа и звуците, които издаваше устата на Ана. Тя започна да стене леко, а Ана като чу това, увеличи старанието, с което я лижеше. Засмука силно клитора на мама и тя пусна члена и отметна глава назад. “Време е!” – помисли си Вили. После свали халата на жената и я обърна с дупето към себе си. Прокара пръсти по путето ѝ и бавно проникна в нея. Започна да я чука бавно и равномерно, постепенно нараствайки темпото. В началото Ана стенеше леко, но после направо завика от кеф. Вили кимна на Вяра:
- Лягай! Нека сега тя да те полиже...
Момичето легна, като разтвори широко крака точно пред лицето на майка си. Ана, като че се поколеба, но Вили усили напора, с който я чукаше и с всеки тласък лицето на жената се приближаваше все повече до путенцето на дъщеря си. Накрая лицето ѝ се долепи до вагината на дъщеря ѝ. Нямаше какво друго да направи, освен да започна да лиже, в началото без желание, но после все по-смело. Стаята се изпълни от шляпането на бедрата на Вили по дупето на Ана и силните стонове и на двете жени. Мъжът се възползва от това и леко вкара единия си пръст в дупето на партньорката си, но тя се опита да се отдръпне.
- Ще ти хареса, ще видиш!
Излезе от нея, отмести Ана встрани и с размах проникна в разтвореното путе на дъщерята.
- Да-а-а, най-накрая… да-а-а! – изстена тя, но Вили нямаше намерение да я чука дълго така.
Надигна краката ѝ високо нагоре и членът му се опря на ануса ѝ.
- Разтвори си дупето! – заповяда ѝ той, а момичето с готовност се подчини.
Вили започна бавно да прониква в нея, а тя силно застена, хващайки здраво завивката. Мъжът успя да вкара члена си до самите топки и започна да я чука бавно. Когато усили темпото си, момичето започна да стене така, че вероятно я чуваха и съседите.
- Още-е-е… изчукай ми дупето! Не спирай!
Явно вече ѝ харесваше, но Вили погледна към Ана, която гледаше изумено случващото се и галеше гърдите си.
- Виждаш ли, колко е хубаво? – попита мъжът. - Седни ѝ на лицето да ти полиже дупето!

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Супер иаз искам да чувам майка и дъщеря заедно

Анонимен | преди 3 години

Супер иаз искам да чувам майка и дъщеря заедно ще ва скасам от секс сяла вечер