Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Първа среща на випуска

25.02.2021 | sexkupon
Категория: Изневяра

Това беше първата им среща на випуска и Мила ужасно много искаше всичките ѝ бивши съученици да разберат, колко успешна е станала в живота. Бяха минали само три години откакто бяха завършили училище, а тя вече беше омъжена и имаше доста добра работа. Облече златиста рокля, повдигаща и без това големите ѝ гърди, чорапи в телесен цвят и кожени ботуши – всичко това я правеше неотразима. Сложи няколко пръстена, които трябваше да привличат внимание към изящните ѝ пръсти. Малките, изрязани прашки винаги ѝ придаваха увереност и дяволитост в поведението. Още докато влезе в училището, Мила веднага забеляза гладните погледи на единадесетокласниците, които стояха до входа, насочени към пищните ѝ гърди. С бившите си съученици седнаха в старата си класна стая и започнаха дълъг разговор за това, кой с какво се занимава. За Мила беше леко скучно да слуша за някакви си тежки сесии и кой от мъжете в момента е в казармата. При нейния така добре развил се живот, такива неща ѝ се струваха абсолютно безинтересни. Все пак вечерта стана по-интересна, когато в кабинета се появиха Стоян и приятелите му. Той беше завършил малко преди тях и вече беше успял да създаде доста успешна самостоятелна фирма за информационно обслужване. Стоян беше широкоплещест, двуметров мъж, доста добре изглеждащ, с което веднага успя да привлече вниманието на всички. Пийнаха по малко шампанско за да вдигнат тост, а Мила започна все по-често да прихваща погледът на Стоян, който пълзеше ту по бедрата ѝ, ту по огромните гърди. Реши да подразни малко мъжа и няколко пъти кръстоса крак върху крак в стил “Първичен инстинкт”. Също така, без дори да го поглежда, започна да оправя роклята си, за да му открие по-добър вид към големите си гърди. Облизваше устните си и поглаждаше чашата. С периферното си зрение следеше за реакциите на Стоян. Той само я поглеждаше леко злобно и продължаваше да подава реплики в общия разговор. Разбира се, беше доста трудно да не я забележи. Въпреки, че беше млада, тя изглеждаше като разкошна дама, успешна и уверена в себе си. Всъщност между двамата се пораждаше някакво привличане, но шампанското си е шампанско и по някое време Мила хвана под ръка приятелката си от училище Веселина и двете затракаха токчета към тоалетните на втория етаж.
- Как ти се струва Стоян? Май наистина с годините мъжете стават по-добри... – прошепна Веселина.
- Ми не е лош, но не е и нищо особено. – опита се да се направи на незаинтересована Мила.
- Не знам... не си ли чувала, че докато бил в 11-ти клас е изчукал всичките момичета от випуска си? Май си е все същото животно!
Мисълта за това, че ако беше по-голяма, тя също щеше да е била със Стоян я накара да се подмокри и още докато влезе в кабинката, тя внимателно започна да поглажда клитора си.
- Скоро ще излезеш ли?
На въпроса на приятелката си Мила успя да отговори само с възбудено мучене. В този момент вече двата ѝ пръста се бяха потопили в мокрото ѝ влагалище, а другата ѝ ръка стискаше зърното на лявата гърда.
- Аха, ясно! – засмя се приятелката ѝ. - Когато си готова, ела...
А в клас Стоян се приближи до класната ръководителка и тихо каза:
- Дайте ми, моля Ви, ключа от хранилището.
Учителката му подаде ключовете, явно без да се досеща за какво са му. Когато излезе от тоалетната, зачервена от сладкия оргазъм, Мила буквално се сблъска със Стоян.
- Ти си Мила, нали?
- Да... – робско промълви момичето.
- Ела, искам да ти покажа нещо! – мъжът ѝ посочи с ръка в посока на стаята и тя, още не успяла да дойде на себе си, влезе там.
Зад гърба ѝ щракна ключалката и след секунда тя усети тялото на мъжа плътно до себе си. Мила неуверено се притисна до него и пухкавото ѝ дупе се долепи до железните бедра на мъжа. Ръцете му шареха по гърдите ѝ, които вече бяха излезли от деколтето ѝ. Мъжът я накара да се наведе, надигна роклята ѝ и рязко спусна гащичките ѝ до коленете. Мила изстена и разтвори по-широко краката си. Пръстите на Стоян се плъзнаха по мокрото ѝ коте. Леко въртейки ги, той проникна във влагалището на омъжената жена, която стенеше и се наслаждаваше на забранените ласки.
- Хайде де, давай! – изстена Мила, трепереща от желание.
В същия миг Стоян проникна в нея с големия си член и започна да я чука мощно, направо върху учителската маса, която скърцаше от движенията му. Мила стенеше и се извиваше от приближаването на новият оргазъм.
- Да, да, ето така!
Членът на мъжа се движеше в принадлежащото на друг влагалище, разтягайки го и докарвайки жената до екстаз. Искаше я толкова силно и сега с наслада се любуваше на голото ѝ дупе. После му стана малко безинтересно да я чука така и той започна да ѝ го вкарва до топките. Мила стискаше здраво ръба на масата, а гърдите ѝ се търкаха в листовете с контролните на учениците. По вътрешната страна на бедрата ѝ се стичаше смазка, която хуят на Стоян изпомпваше от вагината ѝ. Когато той усети, че краят му наближава, той накара Мила да се обърна и да му го налапа. Съвсем малко му трябваше, за да се изпразни в устата ѝ, след което я накара да изгълта всичко. Толкова грубо мъжът на Мила никога не се беше държал с нея, но всъщност това даже ѝ хареса! След като се приведе в ред пред огледалото, Мила под ръка със Стоян се върна в клас, където ги посрещнаха ехидни погледи. Мила седна и се заслуша в разговора. С крайчеца на окото си видя, как Стоян протегна ръка към учителката, за да ѝ върни ключовете. Когато обаче, погледът му срещна погледа на Веселка, мъжът се замисли за секунда, а после отдръпна ръката си назад, стискайки ключа в шепата си...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен