Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Сладко отмъщение (част 2)

27.01.2021 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест, Принуда

Разбирайки, че ако откаже, значи напразно е понесла вече миналият позор, Марина легна и леко разтвори крака. Братът и сестрата, като омагьосани гледаха путенцето ѝ. На Ангел всичко това все пак не му беше достатъчно и той ѝ нареди да разтвори още краката си и да се погали с ръка. Марина изпълни това, макар и с нежелание. Ръката ѝ легна между краката и започна да прави с нея бавни въртеливи движения. Момчето ръководеше движенията ѝ, като ѝ даваше наставления: “разтвори си устните”, “погали клитора” и т.н. Марина изпълняваше всичко безпрекословно. След известно време тя усети, че е започнала да се възбужда, макар и сама да не искаше да си го признае. Влагалището ѝ се подмокри, зърната ѝ щръкнаха и тъкмо, когато щеше да започне да стене, Ангел я прекъсна:
- А сега седни и ми направи свирка!
Очите на “бавачката” се ококориха. Погледна мъчителя си и разбра, че той не се шегува. Сякаш на сън, голото момиче седна на ръба на леглото. Ангел седеше пред нея и даже през дънките му се виждаше, че е силно възбуден.
- Хайде, свали ми гащите и го лапни!
Тя започна да изпълнява заповедта му, а пред очите ѝ сякаш заплува мъгла. През нея тя забеляза, как от гащите на момчето изскочи напрегнатият му член. Реши да затвори очи и така да изпълни заповедта. Когато членът на Ангел се скри в очарователните устенца на момичето, на лицето му се появи блажена усмивка. Той постави ръце на главата на Марина и започна да ръководи движенията ѝ. Алина седна до нея и започна да наблюдава с интерес, как тя смуче члена на брат ѝ. След минута момичето не издържа, вкара ръката си под поличката и тя заработи там. Случващото се беше толкова възбуждащо, че Ангел не можа да издържи дълго, колкото и да се стараеше. Напрегна се целия и изстреля струя сперма в устата на Марина, а когато тя изплю члена му, още няколко струи сперма опръскаха лицето ѝ. След съвсем малко, Ангел дойде на себе си, и като погледна сестра си той се обърна отново към Марина, която явно се надяваше, че всичко е приключило.
- Гледай, как възбуди сестра ми. Длъжна си и на нея да помогнеш да свърши!
- Какво-о?
- Оближи путенцето ѝ, тя го иска!
Алина, потвърждавайки думите на брат си, веднага свали подмокрените си гащички и надигайки полата си, легна по гръб с широко разтворени крака, разкривайки вагината си с вече влажните ѝ срамни устни. Марина нямаше друг избор и се зае да задоволява момичето. Езикът ѝ проникна в жадното лоно на Алина и след няколко минути тя се изви и свърши със силен вик. Тук Ангел каза, че за днес е достатъчно, като от това лицето на Марина леко пребледня, но тя успя да скрие притеснението си. Остатъка от деня прекараха така, сякаш нищо не се беше случило. Следващият ден също започна така, но някъде след обяд децата извикаха “бавачката” си при себе си. Тя отново ги помоли да върнат парите и да ѝ дадат записа, но те бяха непреклонни. Искаха да си получат дозата удоволствие.
- Не… – започна Ангел. - Омръзна ни от лъжливите ти извинения! Май днес аз сам ще си те съблека!
Като каза това, той се приближи до нея и започна да ѝ разкопчава блузката, като паралелно с това целуваше и галеше младото ѝ тяло. Когато събу и прашките ѝ той коленичи, погали срамните ѝ устни с длан и вкара пръст между тях.
- А сега… – каза той. - Искам да съблечеш сестра ми и да правите любов двете! Аз ще ви гледам, засега...
Марина се приближи до леглото, където лежеше “любовницата й”. Застана на колене пред нея и започна да я съблича. Първо се показаха неголемите гърди на момичето.
- Давай, поцелувай зърната ѝ! Гледай, как са щръкнали... – Ангел седна до тях и започна да ги наблюдава отблизо.
Подчинявайки му се, Марина се наклони и целуна зърната на Алина едно по едно.
- А сега ѝ съблечи полата!
Марина веднага изпълни нареждането му.
- Целувай бедрата ѝ! Точно така! Хайде, събуй ѝ и гащичките! – Ангел също не издържа, извади члена си и започна да мастурбира.
“Бавачката” събу гащичките на сестрата и без да чака нареждания, впи устни между краката ѝ. Алина застена още докато езикът проникна в нея.
- Али, искаш ли и ти да пробваш влагалището ѝ?
- Да, искам я!
- Разбра ли? Лягай така, че да може сестра ми да те лиже!
Марина се обърна в поза 69 и вече влагалището ѝ беше над устните на Алина.
- Да, тя е цялата мокра! – каза Алина, като няколко пъти лизна влагалището на другото момиче.
Марина явно беше наистина възбудена и сега сякаш се притесни, че са разбрали за това.
- Явно това ти харесва! – с насмешка каза Ангел. - Давай, накарай я да свърши! – което не беше ясно към кого беше адресирано, заради това и двете заработиха старателно с езици.
Първа не издържа Алина, след няколко минути тя извика и свърши бурно. Легна настрани, почивайки си.
- Ти май не достигна до оргазъм, нали? Не мърдай, сега ще ти помогна. – с тези думи той извади от шкафа два изкуствени члена.
Когато Марина ги видя, очите ѝ се уголемиха.
- Откъде се взе това? – попита тя с треперещ глас.
- Нашите родители понякога се забавляват с тях. – отвърна Алина.
- А сега и ние ще се позабавляваме... – добави Ангел.
Като каза това, той взе по-големият вибратор и го вкара във влагалището на Марина почти целия. Тя падна напред на гърдите си, с вирнато дупе, а от очите ѝ чак избиха сълзи. Ангел започна да движи вибратора в нея все по-бързо. При всяко движение влагалището ѝ издаваше хлопащи звуци, а самата тя изстенваше силно. Марина плачеше, но не защото я болеше, а защото всъщност ѝ ставаше все по-хубаво. Молеше момчето да спре, защото усещаше, че скоро ще свърши, но то не я чуваше. И тук Алина взе вторият член и започна бавно да го вкарва в дупето на Марина. Тя отново се опита да ги моли да спрат, но и този път молбите ѝ останаха нечути. Скоро дилдото напълно се скри в дупето ѝ. Братът и сестрата едновременно чукаха пленницата си и в двете отверстия. Тя им викаше да спрат, но усещаше как оргазмът се приближава със страшна сила. Тя накрая извика силно и бурно свърши. Ангел не можа да изтърпи повече, остави изкуствения член и се отпусна на колене пред нея. Марина бързо разбра, какво се иска от нея, и като взе хуя на момчето в уста, започна да го смуче старателно. Този път Ангел се постара да не свърши прекалено бързо. Накара Марина да оближе целия му член – от главичката до топките. После я хвана за главата и започна да се движи напред-назад, сякаш я чука. Когато свърши, той не ѝ позволи да му го изплюе, а я накара да изгълта спермата му до капка. След това Алина се приближи до брат си и му прошепна нещо на ухото, а той се усмихна и се обърна към Марина:
- На сестра ми много ѝ се иска да направиш с дупето ѝ това, което тя направи с твоето...
Алина легна по гръб и сви крака, притискайки колене към гърдите си. И двете ѝ отверстия бяха добре видни. Марина взе изкуствения член, и след като го облиза добре, се опита да го вкара в дупето на Алина. Това не беше толкова просто – анусът на момичето беше доста тесен и на Марина ѝ се наложи да оближе вибратора още няколко пъти, докато успее да го вкара. Започна да го движи много внимателно, докато Ангел се наведе над сестра си и започна да гали с език влагалището ѝ. Алина затвори очи, за да се наслади на усещането, идващо и от двете ѝ отверстия. Когато отвори за малко очи установи, че членът на брат ѝ отново се е втвърдил и стърчи точно над лицето ѝ. Лапна го и започна да го смуче, както малко преди това беше направила Марина. След малко явно му се насити и каза на брат си:
- Давай, изчукай я както си трябва!
На лицето на Марина се изписа страх:
- Не! Недейте, моля ви! – започна тя да ги моли.
- Отлична идея! – каза Ангел, без да я слуша.
Мина зад нея, и като сложи ръце на бедрата ѝ, вкара в путето ѝ целия си член! Сестра му също заобиколи, и като застана на колене, започна да наблюдава внимателно. Марина само простенваше от кеф.
- А защо не я изчука в дупето? – попита Алина след малко.
- Да, точно, и аз това си помислих.
Ангел си го извади и тутакси проникна в ануса ѝ, който беше така разработен от изкуствения член, че не оказа почти никаква съпротива. Но все пак, там беше по-тясно отколкото във влагалището и момчето притвори очи от удоволствие, а стоновете на Марина преминаха във викове. Алина внимателно ги наблюдаваше, като не спираше да гали клитора си. Скоро Ангел нареди на Марина да легне по гръб. Повдигна двата ѝ крака на раменете си и отново проникна във влагалището ѝ. Харесваше му да гледа гърдите на момичето, подскачащи при всеки тласък и лицето ѝ, върху което беше изписана гримаса на наслаждение. Скоро на Алина ѝ омръзна да се гали сама и тогава застана на колене над главата на Марина и спусна течащото си влагалище над устните ѝ. Сега вече момчето можеше да гледа лицето на сестра си пред себе си, което също изразяваше силно удоволствие. Тялото на Марина се разтресе в нов оргазъм, но Ангел продължи да я чука все по-силно, а Алина движеше путето си по лицето ѝ, размазвайки любовните си сокове по него. Усмихнаха се един на друг доволни, как добре бяха отмъстили на “бавачката” си. След още минута и двамата свършиха практически едновременно.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Ще има ли още?. Хареса ми

Анонимен | преди 2 години

Ще има ли още

Анонимен | преди 2 години

Хареса ми