Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Ева (част 4)

10.03.2018 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест

Клара бе изчистила цялата къща и двете с Ева бяха готови да посрещнат Том.
- Баща ти не трябва да разбира, какво сме правили, докато него го е нямало!
Ева се усмихна:
- Той ми каза същото, когато ме изчука!
Клара я погледна учудена:
- Ти си се чукала с Том?
- Да, и беше страхотно! Всъщност той ми бе първия.
Двете си размениха нежна целувка. Нежните ръце на Клара галеха гърдите на дъщеря ѝ.
- При това положение няма значение, дали ще разбере, и без това ни е чукал и двете! Защо да не му устроим едно хубаво посрещане? – и двете се освободиха от дрехите си, отпускайки се на земята.
Ева плъзна ръка по майчиното тяло и докосна с пръст клитора ѝ. Четирите ръце обхождаха телата и засилваха възбудата. Ева бе взела свещта от стаята си и промуши с нея Клара. После се надигна, и като прекрачи единият ѝ крак, допря собствения си клитор до нейния, като взе в себе си стърчащия край на свещта. Леко завъртя таза си и нова вълна на удоволствие заля телата им. От това движение свещта се движеше в майчината ѝ вагина, като жива. Силна тръпка накара Клара да изпъшка. Тя се повдигна и взе в устата си едното зърно на Ева. В този момент Том влизаше в къщата и си мислеше, как ли ще издържи до вечерта, за да изчука отново дъщеря си. Беше довел приятеля си Франк да пийнат на спокойствие по една бира след успешната командировка. С влизането в хола и двамата останаха вцепенени. Двете голи женски тела, преплетени на пода едно в друго така се бяха отдали на удоволствието, че не усетеха пристигането им. Том не знаеше, какво да направи, и затова стоеше и гледаше. Нямаше сили да издаде дори звук. В един момент Клара ги забеляза, стана от земята и без да губи самообладание се приближи.
- Здравей, скъпи. Чакахме те! – и прокара ръка по чатала му.
- Забавлявате ли се? – попита Том, а тя му отговори, че са се подготвяли да го посрещнат, а това, че е довел колегата си на гости е много хубаво и може би има, какво да му предложат.
С другата си ръка тя погали растящата подутина на панталона на Франк. Ева в това време бе свалила панталона на баща си и налапвайки възбудения му член въздъхна тихо от удоволствие. Докато двамата мъже се съвземат бяха съблечени и двата възбудени члена бяха смукани и облизвани, като Ева се бе заела с баща си, а Клара с Франк. Младото момиче се приближи до ухото на Том и му прошепна, че сега е момента, докато Клара е заета с Франк той да ѝ го вкара и да я изчука, като си навакса за изминалите две години. Той се съгласи и се приближи до вирнатия задник на жена си. Ева хвана с ръка члена му и го насочи в разтворената паст на междукрачието на Клара. Майка ѝ не очакваше тази интервенция, но ѝ бе приятно, че обслужва два члена едновременно. Промушена отдолу и отгоре тя се движеше в бясно темпо и караше двамата мъже да се чувстват на седмото небе. Ева успя да легне под нея и с език галеше клитора ѝ, а топките на баща ѝ я удряха в лицето при всяко негово проникване в Клара. Вагината на Ева се опираше до члена на Франк и майка ѝ, докато го смучеше бе вкарала един пръст вътре в нея, а от време на време прокарваше език по клитора. Клара усети настъпващия оргазъм да изпълва тялото ѝ. Налапа целия член на Франк и едновременно с това натисна задника си назад. Усети мощна експлозия от удоволствие да извира от слабините и да залива всеки неин нерв. Члена на Том продължаваше да се движи и засилваше спазмите на вагината ѝ. Ева обираше с език потеклите сокове. Члена на баща ѝ, чукащ тази страстна вагина точно пред очите ѝ, започна също да пулсира. Усетила какво ще последва, Ева го извади от там и го сложи в устата си. Нарасналата до огромни размери зачервена главичка изпълваше гърлото ѝ и затрудняваше дишането, но тя бе доволна защото усети как топлата сперма потича в нея. Майка ѝ в същото време бе възседнала члена на Франк и го яздеше опиянена. Знаеше, че той също е близо и ускоряваше темпото, докато усети как мощна струя заблъска матката ѝ. Остана известно време седнала с празнещия се член забит във вагината си. Когато се надигна, гъстата течност потече по краката ѝ. Ева се бе доближила до нея и я събираше с език, за да не се изгуби нито капка. Клара отиде до кухнята и донесе по бира за всички. В това горещо и страстно лято студената напитка им се стори, като божествен еликсир. Клара, намятвайки халата си им каза, че ще отиде да вземе един хладен душ, а двамата мъже трябва да се реабилитират пред Ева, защото тя не бе получила почти нищо от удоволствието. Те се спогледаха и легнаха от двете страни на красивата девойка. Всеки от тях взе в устата си едно от зърната на гърдите ѝ, и започна да го смуче. Ева започна да стене силно и да извива тялото си от нарастващата възбуда. Две мъжки ръце се срещнаха върху клитора ѝ. Всяка от тях вкара във вагината по един пръст, и започна да го движи независимо от другата. Ева, разтърсена от възбуждащата тръпка се протегна и с всяка от ръцете си взе по един втвърдяващ се член. Двамата мъже се завъртяха и предоставиха на нежните ѝ устни възможността да ги поеме. Тя не се поколеба и държейки ги в ръцете си засмукваше ту единия, ту другия. Междувременно до клитора ѝ се допряха устните на баща ѝ, и с леко захапване той я накара да се изправи на нокти от завладяващата я възбуда. Франк също не бездействаше. Той бе взел останалата на пода свещ, и като я навлажни от вагината ѝ, промуши с нея нежното дупе на Ева. Натискайки колкото има сила навътре той изтръгна вик на болка примесена с невероятно удоволствие от гърдите на девойката. Помагайки му с насрещен натиск Ева смучеше члена му с настървение. Баща ѝ стана и се премести, за да вкара своя член в зачервената и преливаща от сокове вагина на младата си дъщеря. Пронизана от два огромни члена и дебела свещ Ева се чувстваше на върха на щастието. Имаше чувството, че ако извадят от нея тези три божествени предмета ще остане празна. Тласъците на двата члена, единия във вагината ѝ, а другия в устата я изпълваха с живот и разтърсваха цялото ѝ тяло. Свещта проникнала в тесния отвор на дупето ѝ създаваше една допълнителна тръпка, притискайки члена на баща си, правейки и без това тясното ѝ влагалище още по-тясно. Стоновете ѝ огласяха къщата и Клара, която я бе чула, за да не пропусне тази страстна сцена бе влязла в стаята и сега седеше на един фотьойл, като с ръка галеше клитора си. Страстта с която дъщеря ѝ се отдаваше на всеки, който я пожелае продължаваше да я учудва и очарова. Колко пъти си бе мечтала нейната собствена младост да бе протекла по този начин и сега бе щастлива, че нейната мечта се сбъдва поне за дъщеря ѝ. През това време Ева започна да усеща надигащия се оргазъм и страстна топлина се разля по цялото ѝ тяло. Тръпки започващи от младата ѝ вагина и разливащи се от петите до главата я разтърсваха във все по-бърз ритъм и накрая тя започна да се тресе, като ударена от гръм. Викаше с цяло гърло и издаваше нечленоразделни звуци. Нищо не виждаше и нищо не усещаше, освен члена на баща си, блъскащ вагината ѝ до дъно, дебелата свещ разтворила задничето ѝ за да го изпълни, и трептящият и бълващ сперма орган в устата си. Тя гълташе на големи глътки гъстата течност и едвам си поемаше дъх между следващите един след друг оргазми. Баща ѝ също не издържа и със сподавен стон напълни горещата вагина на Ева със спермата си. Клара стана бързо и се приближи, като се зае веднага да оближе току що извадения член на Том. След това обра с език стичащата се сперма по половите устни на дъщеря си. Това предизвика в Ева един последен, завършващ спазъм и тя се отпусна изтощена до краен предел. Мускулите на ануса ѝ сами изтласкаха постепенно свещта, която вече никой не държеше. Чувстваше се, като изстискана. Клара продължаваше да облизва двете подпухнали от чукане устни и провираше езика си навътре в мократа цепнатина, за да може да обере всичката сперма, която достигне.

Край

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен