Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Уроци по испански

03.11.2019 | sexkupon
Категория: Аматьори

Бях студентка и живеехме скромно. Парите все не стигаха, въпреки че всеки месец ми изпращаха и аз изкарвах допълнително, като давах уроци по испански. Един от учениците ми беше мой колега от университета, който се канеше да заминава за Испания. Ходех три пъти седмично в тях и му преподавах. Последната вечер обаче, той се държеше някак странно и неспокойно, сякаш не внимаваше в урока. Когато приключихме го попитах:
- Всичко наред ли е?
- Да, но трябва да те питам нещо...
- Какво?
- Ами, имам един приятел... – започна той.
- Та този мой приятел, много си пада по теб!
- Така ли?
- Ами да, но е малко странно...
- Кое е странно? – леко се засегнах.
- Ами той иска само да спи с теб...
- Глупости! – засмях се аз, като мислех, че той се шегува, но видях, че изражението му е все тъй смутено.
- Наистина!
- И как така? Кой е той? – попитах с насмешка.
- Той не иска да знаеш кой е.
- И иска да спи с мен?
- Мхм... и е готов да плати доста голяма сума.
- Какво! – аз реагирах много обидено, но след като той каза за какви пари става въпрос, наистина се притесних.
- Не говоря за себе си, не съм аз човека, друг е. Но ако решиш да приемеш, парите са тук.
Той остави плика на масата, аз го разтворих и онемях. Толкова пари щях да спечеля може би за пет години работа.
- Това е извратено...
- Не, той каза, че няма да иска нищо нестандартно, но не иска да го виждаш, затова ако се съгласиш, ще трябва да отидем в хотел и да ти завържа очите. Ако го видиш, всичко пропада... помисли си. – добави той.
- Вземи парите и ако се откажеш утре ще ми ги донесеш, или пък ще дойдеш в стаята.
Парите наистина бяха много и страшно ми трябваха. На следващия ден той ме заведе в хотелската стая и ми завърза очите. Бях страшно притеснена. Момчето излезе и няколко минути стоях права и не помръдвах. До мен имаше легло, но не смеех да приседна на него. Вратата се отвори и някой влезе бавно, като внимателно затвори след себе си. Мъжът не каза нищо, а само бавно се доближи и застана пред мен. Усещах дъхът му... целуна ме, но аз не отвърнах. Хвана ме за раменете и отново ме целуна, като този път си завря езика в устата ми.
Усетих как едната му ръка се спуска бавно по ефирната ми бяла ризка. Първо отстрани, после сякаш неволно я прокара през едната ми гърда, докато достигна до копчетата. Помислих, че ще ги разкопчае, но той с рязко движение дръпна ризката надолу, като я разкъса. Цялото ми тяло се разтрепери под звукът от тракащите копчета разпилени по теракота. Той посегна и смъкна от гърба ми останалото парче риза. Добре оформените ми гърди дишаха тежко, като изпъваха силно белия ми сутиен. Бедрата ми се разтрепериха и започнах да губя ориентация. Направих няколко крачки в страни, но той ме сграбчи за кръста и грубо смъкна полата ми до глезените, след което ме затисна изотзад до прозореца. Гърдите ми се опряха голи до студеното стъкло, след като с ловко движение разкопча и смъкна дантеления ми сутиен. За миг мъжът се допря до гърба ми и осъзнах, че той вече е гол. Усещах го да се притиска в стегнатото ми дупе. Малко след това ме хвърли на леглото и легна върху мен. Започна да ме целува нежно, докато аз се отпуснах малко. С изненада установих, че му отвръщам на целувките, макар и много пестеливо. Ръцете му започнаха да мачкат гърдите ми, а не след дълго той започна и да ги целува. Постепенно ми ставаше приятно, но когато ръката му слезе надолу, отново се стреснах. Опипа ме между краката през бельото, но усещайки, че съм влажна, бързо изниза прашките ми от краката, след което ме разкрачи и почти веднага си го вкара. Започна да се движи бавно, като не спираше да мачка гърдите ми. Постепенно започна да ме чука наистина здраво и усещах как твърдият му член прониква дълбоко в мен. Не след дълго ме обърна и ми го вкара от новата поза. Сладкото ми дупе поддаваше под силните и енергични тласъци. Усещах тежката му възбуда, докато той изненадващо излезе от мен, стана от леглото и ме хвана ме за ръцете, като ме сложи да седна. Преди дори да си помисля, какво става, той бутна кура си в устата ми. После прокара ръка по дългата ми кестенява коса и ме подкани да го лапна дълбоко. Аз се поколебах, но той сам започна да ми движи главата. Лицето ми явно много го възбуждаше и не след дълго той се изпразни в устата ми, като част от течността се стече върху белите ми възбудени гърди. Мъжът се отдръпна от леглото и след малко чух вратата да се затваря...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Autodriveri | преди 4 години

Хъмм...а сега де, колегата ли е или не ?