Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Плажни приключения

24.10.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Принуда

Милен обичаше да се разхожда по безлюдния плаж. Харесваше му да стъпва по нагретия пясък и да се къпе в морето гол, а ако все пак срещнеше някого, изпитваше тръпка от това, да покаже колко е разкрепостен. Считаше също така, че такива разходки му добавят големи дози увереност в себе си. Този път по време на разходката си видя група момичета, които седяха на брега на морето и си говореха нещо. На плажа нямаше други хора и Милен си помисли, не без известно удоволствие, какъв фурор щеше да предизвика появяването му чисто гол. Бавно свали дрехите си демонстрирайки хубавото си тяло покрито с бронзов загар, надявайки се че ще чуе зад себе си смутено хихикане или възхитени въздишки, но там цареше пълна тишина. Момичетата продължаваха да си бъбрят весело и непринудено сякаш това, че виждат гол мъж на плажа не беше нищо особено. Милен влезе във водата и се обърна пак да ги погледне, но те продължаваха да си бъбрят, като само му хвърляха коси погледи. Чак когато той тръгна да излиза от морето момичетата станаха, приближиха се до дрехите му, като едното от тях ги взе и ги сложи в чантата си, а след това се отдалечи малко от другите.
- Ей, какви са тея глупости? – извика Милен.
Компанията го разглеждаше мълчаливо, строени в полу-кръг. Сега чак Милен успя да ги огледа по-добре и да ги преброи – бяха седем момичета, приблизително еднакви на ръст и добре сложени, които видимо нямаха намерение да му откраднат дрехите.
- Действително добре изглежда... – каза една от тях, оглеждайки го.
- И инструментът му е добър! – добави друга.
Милен забеляза, че момичетата настойчиво го гледаха между краката, сякаш го оценяваха и неволно се сконфузи.
- Дайте ми дрехите, че да не стане проблем... – каза той.
- Ама той и заплашва... – измърмори едната.
Плажът беше все така пуст. Милен реши, че трябва да действа по-решително и се опита да мине през полу-кръга на момичетата, за да си вземе дрехите. За момент реши, че ще успее. Момичетата се отдръпнаха леко, но в последния момент едната протегна крак и го препъна, а той се строполи по лице в пясъка.
- Ах, така ли? – извика той и се опита да скочи на крака, за да се разправи с тая, дето го беше спънала.
Hо едва се надигна и получи ритник в бедрото, от който отново се строполи на земята. Докато лежеше, изумен от случващото се, момичетата го заобградиха и едната от тях, с нетърпящ възражения тон, му нареди да се обърне по гръб. Той се поколеба и за това няколко учудващо силни ръце го хванаха, обърнаха го, като го задържаха в това положение. Едно от момичетата се наведе и хвана члена му!
- Какво мислиш, че правиш? – Милен се опита да се дръпне.
В гласът му прозвучаха истерични нотки.
- Hе се дърпай, глупако! – почти ласкаво го посъветваха.
Мъжът усети, как с умело движение, пръстите на онази оголиха главичката на все още вялият му член, като на лицата на момичетата се забеляза зараждащо се сладострастие. Ръката започна умело да масажира члена му. "Няма да им позволя да ме възбудят" – помисли си Милен. Сякаш прочитайки мислите му, едно от момичетата разтвори кимоното си и се разкрачи по-широко, давайки му възможност да види бръснатото ѝ путенце. То беше толкова апетитно, че независимо от положението си, Милен започна да се възбужда. Безволевият му до него време инструмент, започна да се надига и след малко вече стърчеше като кол. Нечия ръка го хвана и го опита на твърдост.
- Нали ви казах, че е както трябва... – чу Милен развълнуван глас.
- Ей сега ще го пробвам!
- Пуснете ме! Ще останете доволни! – помоли ги той.
- Май си доста самонадеян, а? – отвърнаха му.
Милен видя, че вече всички момичета бяха разтворили кимоната си и мастурбираха, гледайки на възбуденият му до предел пенис. Тази впечатляваща картина го доведе до екстаз, а голите тела го обграждаха отвсякъде. Всичките бяха различни, всяка хубава по своему. Една от тях се спусна на четири крака и продължи да масажира и без това възбуденият му до краен предел член, след което стегна нещо, като ластик основата му. Милен все още не разбираше нищо. След това, едно от другите момичета го прекрачи и плавно се спусна върху хуя му, който се потопи в жадното ѝ влагалище. Започна да се движи върху него, като всеки път извикваше, когато го поемаше целия. Останалите похотливо наблюдаваха и галеха бухналите си клитори. Накрая, ездачката издаде силен стон и Милен усети потрепването на удовлетворената ѝ плът. Момичето едва успя да слезе, когато мястото ѝ беше заето от следващата. Тя не бързаше, а бавно се движеше върху члена на Милен, а той се наслаждаваше на тясната ѝ пещеричка. Приятелките ѝ подвикваха да побърза, и дори се опитваха да я накарат да се движи по-бързо, като натискаха раменете ѝ. Темпото нарастваше. Милен отдавана щеше да свърши, но ластичето в основата на пениса му правеше това невъзможно. Втората ездачка така и не успяваше да достигне до връхната си точка без значение, че приятелките ѝ се опитваха да ѝ помогнат. Чак когато една от тях започна да гали с пръст клитора ѝ, онази финишира бурно. Третата ездачка се зае с делото си значително по-решително от другите. Позволяваше си само за секунда да се освободи от члена, а после със сладострастно изражение отново започваше да си го вкарва дълбоко в стегнатото си путе. Тялото на Милен се тресеше, но изпитанието продължаваше. Четвъртата Милен успя да разгледа смътно. Без много да се задълбочава, тя получи своята порция удоволствие и се изтърколи на пясъка, оставяйки за спомен само обилните си сокове върху топките му, а петата го доведе почти до екстаз. Тя го възседна с гръб, като и без това тясното ѝ влагалище, стана още по-тясно. На Милен му се струваше, че членът му влиза чак в матката ѝ, която го притиска отвсякъде. Да, петата беше особено страстна, а бурният ѝ оргазъм премина всичките ѝ очаквания. Устата на мъжа пресъхна. Някой обаче седна върху лицето му и той усети соленоватият вкуса на женската плът. Буквално впи устни в нея, довеждайки момичето до почти моментален оргазъм. Неговата собствена плът продължаваше да изпитва страхотно напрежение. Невъзможността да се изпразни го караше да полудява, но изпитанието продължаваше – цялата компания хвана шестата ездачка и започна да я върти върху члена му, като сякаш я нанизваха все по-дълбоко! Влагалището ѝ пулсираше, сякаш искаше да издои от члена в себе си всяка капка живот. В момента на оргазма ѝ, приятелките ѝ я повдигнаха и тя свърши в ръцете им, като няколко капки смазка паднаха на пясъка. Седмата беше невероятно нежна и мила. За начало тя покри тялото му с нежни целувки, а после с ласкавите си пръсти махна ластичето от основата на члена, позволявайки му спокойно да се наслади на прекрасното ѝ влагалище. Задържаният оргазъм разтресе Милен, като му се струваше, че няма край. Той хвана момичето с викове на радост. Нечия ръка закри устата му и викът премина в приглушено мучене. След всичко преживяно, Милен се чувстваше толкова опустошен, че даже не можа да види, в каква посока изчезнаха веселите и удовлетворени момичета. Полежа още дълго на пясъка, наслаждавайки се на спокойствието. После бавно се облече и потегли към хотела си. Мъчеше го жажда. Краката му не го слушаха, а членът му сякаш беше загубил чувствителност.
- Едва ли ще дойда тук отново! – помисли си той.
- Не бих могъл да издържа това отново...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен