Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Семеен секс по принуда

21.10.2019 | sexkupon
Категория: Девствени, Принуда, Инцест

- Ти ще миеш чиниите! – дразнеше Пешо сестра си Ирина.
- Няма да ги мия! – едва не се разплакваше тя.
- Стига сте говорили, а яжте! – прекъсна ги накрая майка им Евгения.
Александър, мъжът ѝ, замислено гледаше към децата. Точно в този моментна вратата се почука.
- Аз ще отида. – каза Евгения, и когато отвори вратата, там стоеше млад, добре сложен младеж с пистолет в ръка!
Той я хвана, и като опря пистолета в нея, прошепна:
- Ако викаш, ще те гръмна!
- Кой сте Вие? – измънка Евгения, опитвайки се да се измъкне от силните му ръце.
- Мълчи, кучко! Аз ще задавам въпросите тук! – каза онзи и ръката му се вмъкна под роклята, напипвайки, че жената е без сутиен.
Тя се изчерви и изохка.
- Да се разберем с добро, можеш да ме наричаш Николай!
Той обърна лицето ѝ към себе си, но като чу спорът в кухнята я обърна с гръб и я бутна напред, тръгвайки по посока на кухнята.
- Млъквайте или ще гръмна тая кучка!
- Мамо! – закрещяха Ирина и Павел.
- Жени! – изумено извика Александър, като стана, но веднага се спря и седна обратно усещайки, че онзи не се шегува.
- Бързо всички в хола! – изкомандва Николай.
Те бавно се изправиха и тръгнаха към хола, един след друг. Там седнаха и насилникът ги завърза. Бързо обиколи из стаята и взе всичко, което си хареса. Цялото семейство бяха ужасно изплашени, особено Ирина. Павел чувстваше притеснение за сестра си и се опита да я успокои. Заедно с това, той не можеше да откъсне поглед от майка си. Въжето, с което беше вързана, така силно я стягаше, че ясно си личаха зърната на големите ѝ гърди. Това беше невероятно, на Павел му се струваше, че тя е възбудена. След малко Николай се върна в стаята, като огледа Евгения и щръкналите ѝ зърна.
- Стаята ли те възбужда или се радваш, че се връщам? – ухили се той, след което започна бавно да я развързва.
- Копеле, махни се гадните ръце от жена ми! – извика Александър.
Николай обаче му завъртя силен юмрук и Сашо реши, че е по-добре да не се обажда повече. След малко Евгения вече беше напълно освободена от въжетата. Николай я бутна на пода и разкъса роклята ѝ. Павел се загледа по голото ѝ тяло. Коремчето ѝ беше плоско, а гърдите леко увиснали, но най-вече го порази размерът на зърната ѝ. Ареолите около тях бяха огромни, а самите зърна – с дебелината на пръста му. Членът му започна да се надига, без да се съобразява, че става дума за собствената му майка!
- Моля, не ми правете нищо… не пред децата! – плачеше Евгения.
- Или ще го направиш ти, или аз ще го направя с нея! – Николай посочи ужасената Ирина.
Той я целуна силно и бавно придвижи ръцете си надолу по тялото ѝ, смъквайки още повече скъсаната ѝ рокля и откривайки още части от тялото ѝ. Черните косъмчета на слабините ѝ прикриваха влагалището ѝ от любопитните погледи. Ръцете му се движеха по гърдите ѝ и галеха зърната, карайки Евгения леко да стене. Тогава той я постави на колене, смъкна гащите си и извади на показ огромния си член. Беше по-голям от всеки, който Евгения някога беше виждала! "О, Боже! Колко му е голям!" – задъхано си помисли Евгения.
- Да, кучко, сега ще изчукам всичките ти дупки!
- Ахх... – изстена тя, мислейки, че огромният хуй ще я разкъса.
В този момент, насилникът наистина ѝ го вкара и тя силно застена. Срамните ѝ устни бавно се разтваряха, за да поемат до край огромния инструмент, но вместо да се опита да се махне от него, Евгения правеше точно обратното – по-плътно се надяваше на своя нов любовник, помагайки му да проникне по-дълбоко в нея. Павел изумено гледаше към майка си и по-точно към срамните ѝ устни, които се раздалечаваха под натиска на огромния член във влагалището ѝ. Любовниците паднаха на пода, не забелязвайки нищо около себе си. След няколко минути такова ебане Евгения сладострастно стенеше и яростно се движеше срещу Николай.
- Мамка му, сега ще свърша! – завика той, вкарвайки все по-дълбоко хуя си в жената.
- Свършвай в мен! Чукай ме! – крещеше в отговор тя.
Бедрата ѝ, които го бяха обхванали, със сила тласкаха члена му в путето ѝ. Когато той свърши, спермата му започна да прелива от нея.
- Ааа! – крещеше Евгения, докато свършваше.
Когато Николай излезе от нея, всички чуха влажното изхлопване и спермата бавно започна да изтича от нея.
- О, струва ми се, че не само ние двамата сме така възбудени! – каза Николай и в главата му се роди една идея.
Той свали гащите на Павел и показа члена му на всички. Не беше голям, но все пак привлече вниманието на майка му. Момчето гледаше встрани, страхувайки се да покаже, че това, което е видял, му е харесало. За неговите 19 години, той никога не беше мислил, че майка му може да изглежда толкова сексапилно.
- Погледни, кучко! – каза Николай, гледайки Евгения.
- Той те иска!
Но на Евгения, даже и след невероятното унижение, на което беше подложена, идеята за секс със собственият ѝ син ѝ се видя ужасна. Беше шокирана от това, че синът ѝ се беше наслаждавал на случилото се. Николай обаче развърза Павел, и като насочи пистолета си към него, изкомандва:
- Изчукай я!
- Не прави това, моето момче! – извика Александър.
- Млъквай, задник! – викна насилникът и го ритна.
Павел не се нуждаеше от повторна покана и пристъпи към майка си.
- Мамо, трябва да го направя! Нужно ми е... – каза той.
- Не! Не, моето момче! Моля те... – извика Евгения, като за втори път за деня беше принудена да прави секс, този път със собствения си син!
Павел вкара члена си в пълното със сперма влагалище на майка си, и започна да я чука. Движеше се в нея с плавни, дълбоки прониквания. Без значение, че все още се опитваше да протестира слабо, Евгения заедно с това започваше и да му помага, опитвайки се да се приспособи към движенията му. Александър с ужас в очите гледаше, как жена му и синът му се чукат. Жени крещеше и ридаеше, но това изобщо не притесняваше момчето. Путето ѝ говореше само за себе си и то желаеше този млад, здрав член.
- Мамо, благодаря ти! Обичам те... – шепнеше той и целуваше твърдите ѝ зърна и алените ѝ устни.
Когато свърши, Евгения забеляза, че бедрата ѝ са обхванали тялото на сина ѝ. Спермата му потече в матката ѝ и тя омекна в обятията на сина си. Това, че беше изнасилена от непознат мъж и от собствения ѝ син, беше нещо, което тя не можеше да понесе. Когато Павел свърши с майка си, реши да продължи започнатото със сестра си. Той разкъса блузката ѝ, откривайки сутиена ѝ. Николай го погледна одобрително.
- Рени, само ако знаеш, от кога ми се иска това!
- Моля те, Павка, аз съм ти сестра и още съм девствена!
- И аз бях девствен до пред 5 минути! – каза Павел и се усмихна.
- Павеле, не прави това със сестра си! Моля те, Павка... – призова го баща му.
Павел бавно движеше ръката си в чашката на сутиена на сестра си. След това махна сутиена ѝ, като изложи гърди ѝ със златиста кожа и малки ареоли около зърната на показ. Наклони се бавно и взе едното в уста. Ирина с отвращение гледаше брат си, но не можеше да направи нищо, защото беше с вързани ръце и крака. Брат ѝ свали полата и гащичките ѝ и показа великолепното ѝ коте, с черните му косъмчета, които скриваха входа към девственото ѝ влагалище. Павел на секундата впи устни в путенцето ѝ, вдъхвайки аромата ѝ и спускайки език в девственото ѝ влагалище. Срамните ѝ устни с пулсиране се отваряха пред езика му, но той все пак не успяваше да го вкара толкова дълбоко, колкото му се искаше. След малко сестра му започна да диша учестено, а после започна и да стене с нарастваща страст. Момчето реши, че сестра му вече е готова и насочи члена си към влагалището ѝ. Тя веднага закрещя:
- Ааа... Павка, не!
Павел не обърна никакво внимание на виковете ѝ и продължи да вкарва инструмента си в нея, докато усети леко съпротивление. Това явно беше девствената ѝ ципа. Момчето натисна рязко и членът му проникна по-навътре. Без да спира, продължи да се движи с нея, а докато правеше това, засмука едното ѝ зърно. Сестра му ридаеше, но момчето не обръщаше внимание на това. Накрая Павел рязко ѝ го насади до дъно и изля в нея спермата си. Беше толкова много, че започна да изтича през малкото разстояния, което се получаваше между члена и стените на тясното влагалище. Рени прегърна брат си, а от отвращението, с което преди малко беше мислила за това, че брат ѝ я чука, не беше останало и следа. Тя все още плачеше, а краката ѝ трепереха, докато Павел излизаше от нея. В това време, насилникът забеляза, че членът на таткото също е силно навирен, от гледката на собствените му деца, които се чукаха. Смъкна шортите му и показа здравия хуй на всички.
- О, тате! Ти също ли искаш? – каза Павел и се усмихна.
- Замълчи! Нали разбираш, че те очакват сериозни проблеми... – отвърна баща му.
- Стига де, тате! Нима ще откажеш да го направиш с едно младо момиче, пък било то и собствената ти дъщеря? – Павел побутна сестра си към таткото.
Александър я погледна. Тя се беше превърнала в красива жена! Искаше я както никоя друга!
- Рени, миличка, ела тук... – прошепна Сашо.
- Тате, той ме изчука! – все още плачейки момичето пропълзя до баща си.
Бавно го развърза и го прегърна. Николай насочи пистолета си към тях, за да не направят някоя глупост. Голият Сашо прегърна дъщеря си и я целуна по бузата.
- Обичам те миличка! – каза и я целуна по устните.
- Тате, моля те! Недей и ти!
- Съжалявам, но те искам...
Сашо повдигна малката си дъщеричка и я надяна на стърчащия си хуй.
- Ахх… – завика и Рени, усещайки силната болка, но Сашо продължаваше да я чука, движейки се в тясната ѝ пещеричка, която диво го възбуждаше.
След няколко минути таткото и дъщерята изгаряха от страст един към друг. Сашо целуваше зърната ѝ, а тя целуваше лицето му и яростно се движеше върху него. Именно в това време усети движение зад гърба си и се обърна. Видя, как членът на брат ѝ се натискаше в дупенцето ѝ! Анусът ѝ, явно неприспособен за такива действия, с мъка започна да пропуска инструмента на Павел. Все пак той продължаваше опитите си, без да обръща никакво внимание на слабите протести на сестра си. Съвсем скоро и двете отверстия на момичето вече бяха запълнени с членовете на баща ѝ и брат ѝ. Тя подскачаше при всеки техен тласък. Те се редуваха – когато единият влизаше в нея, другият излизаше... все пак двамата усещаха, как понякога инструментите им се допираха през тънката преградка. При приближаването на оргазмите си обаче, двамата мъже започнаха да се движат в нея успоредно. Сашо хапеше зърната ѝ, а Павел целуваше вратлето и шията. В един момент, двамата едновременно заляха двете ѝ отверстия с огромни количества сперма. Свалиха я от членовете си и семето им потече бавно от разтворените ѝ дупе и влагалище. Двамата я обсипаха с целувки, показвайки ѝ любовта си.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Искам да съм на мястото на дъщерята!????????

Анонимен | преди 3 години

Оххххх и аз

Анонимен | преди 1 година

харесвам секса надарен сам