Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Дарбата (част 2)

28.09.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест, Фетиш

Тони беше доволен от новата си способност. Не се нуждаеше повече от онанизма, майка му или всяка друга жена щеше да е на негово разположение. Трябваше само да си поиска. Отвори очи и седна на дивана. Майка му и Лора дремеха прегърнати пред камината. Беше вече почти сутрин и трябваше да направи няколко неща, преди да тръгне за училище. Отиде до дрехите си и се замисли. Живееха в къща, обградена от жив плет, а и съседите им живееха достатъчно далече. Можеше спокойно да излезе и гол, нямаше кой да го види. Тони излезе навън. Пое си от свежия въздух и остави вятърът да пробяга по кожата му. Поседя малко така и се обърна, за да си влезе къщи. С влизането усети, че ухае на храна. Майка му беше станала и се беше заела със закуската. Тя стоеше до печката, облечена с розов халат.
- Добро утро, мамо!
Камелия се обърна към него с усмивка, която тутакси изчезна от устните ѝ.
- Какво правиш тук гол?
Тони се обърка от гнева ѝ.
- Мамо, нима не помниш нищо?
Камелия се приближи и вдигна ръка да го плесне.
- Мамо, стой!
Момчето се сви, за да се предпази от шамара, но нищо не се случи. Погледна майка си. Тя беше застинала с вдигната ръка и замислена физиономия. Излизаше, че майка му изпълнява нарежданията му, дори и да не я гледа в очите.
- Погледни ме, мамо! – тя го погледна, а погледът ѝ беше спокоен и притегателен.
Тони се притисна до майка си и я целуна в устата. Тя завъртя езика си около неговия и момчето усети, как членът му набъбва.
- Мамо, защо и ти не се съблечеш?
- Тони, престани да говориш такива неща! Ще ти набода езика с иглата!
Момчето въздъхна. Явно отново ще трябва по трудния начин.
- Мамо, тук е доста горещо. Ще ти е много по-добре, ако се съблечеш!
Той загледа с усмивка, как майка му се съблече и вече стоеше пред него чисто гола.
- Мамо, а сега много ти се иска да ми разкажеш за секса... и да ми покажеш!
Кремена го хвана за ръка и го заведе в гостната спалнята, където все още беше полегнала спящата Лора. Майката полегна на дивана и надигна краката си.
- Какво е това, мамо? – попита той, като докосна срамните ѝ устни, от което гласът на жената се напрегна.
- Това ми е влагалището. Ох, че е приятно!
Тони се усмихна:
- Покажи ми, къде трябва да си го вкарвам, когато се чукаме.
Кремена бавно разтвори срамните си устни. Тино забеляза, че Лора вече се беше събудила и сега стоеше на колене до дивана. Ръката ѝ активно работеше между краката ѝ.
- Ето тук, трябва да си го вкараш.
Урокът беше чудесен, но момчето трябваше да се стяга за училище.
- Лора, а ти имаш ли лекции днес?
- Не, Тони, свободна съм. Само довечера имам среща с...
- С мен? – Тони се усмихна.
Момичето се намръщи, но после кимна.
- Да, с теб...
- Чудесно! А ти, мамо, сега ми го посмучи малко!
- Не! – Кремена отчаяно заклати глава.
- Това е отвратително, даже баща ти не можа да ме накара да направя това!
Тони отново я погледна в очите. Майка му наведе покорно глава към слабините му, а той постави ръка на тила ѝ и леко ѝ помогна с първите движения. Усети как устните ѝ се задвижиха по члена му.
- Точно така! А ти, Лора, знаеш ли онзи секс-шоп до университета?
Момичето кимна.
- Ще влезеш вътре, защото ти харесва много да влизаш в такива магазини!
Тя бавно кимна.
- Значи днес ще влезеш и ще ми купиш няколко списания. Ще ти дам пари... – в този момент, усещайки, че не може да се сдържи повече, той започна да се празни в устата на майка си.
Видя, че на нея също ѝ харесва.
- Лора, вкарай пръсти в путката ѝ! – момичето се приближи до жената, и започна да вкарва пръстите си в лоното ѝ.
Момчето се опитваше да види подробностите, но гъстата растителност на слабините ѝ не му даваше такава възможност.
- Мамо, не можете ли и двете да се избавите от тия косми между краката ви?
- Можем да ги избръснем.
- Добре, хайде сега, аз отивам на училище, а вие двете няма да помните нищо от това, което се случва!
Жените кимнаха и започнаха да се обличат. Тони тръгна и чак на вратата гласът на майка му го настигна:
- Приятен ден в училище! И не забравяй, че за уикенда ще си дойде сестра ти!
Момчето за секунда замря и се усмихна:
- Добре, мамо... Обичам те!
Майка му се усмихна в отговор:
- И аз те обичам...
Когато Тони изскочи на улицата, автобусът тъкмо пристигаше. Качи се в него, огледа се и видя приятелчето си Пламен, което му пазеше и място. Едва се поздравиха, и започнаха хвалбите:
- Нали знаеш Лора? – усмихна се Тони.
- Вчера я чуках!
- Не може да бъде! Сънувал си!
- Не бе, наистина!
Пламен се засмя толкова силно и продължително, че пътниците от целият автобус се обърнаха да го погледнат. След няколко спирки се качиха и няколко деца от тяхното училище, сред които и Милена, която беше сред любимките на Тони. Той често я беше наблюдавал в училище и си беше представял, как прави секс с нея. И сега, както винаги ѝ махна с ръка, но тя сякаш се направи, че не го забелязва. След часовете двете момчета отидоха на училищния стадион, където и женския и мъжкия отбор тренираха. Тони намери с поглед Милена и я загледа. По едно време чу зад себе си стъпки и преди да се обърне, усети тежък удар. Беше Данчо, братът на Милена.
- Ей, задник! Казвал съм ти, да стоиш по-далеч от сестра ми, че нали знаеш, всичко се случва! – той се приготви за втори удар.
Тони улови погледа му:
- Данчо, точно сега много ти се пикае!
Малко след като каза това, предницата на дънките на по-голямото момче се подмокри.
- Какво? – на лицето му се появи силно удивление, след което се обърна и избяга.
Тони се обърна и отново се загледа в Милена. Тя беше с няколко месеца по-малка от него и тялото ѝ не можеше по никакъв начин да се сравни с тялото на майка му или Лора, но все пак му харесваше да я зяпа. Когато се прибра, още от вратата се развика:
- Мамо, Лора?
Влетя в хола и замря от картината, която видя. Двете жени бяха съвършено голи, слабините и на двете бяха леко зачервени от епилацията. Майка му лежеше по гръб с разтворени крака, а Лора седеше между тях и я лижеше. До тях стоеше видео камера и няколко порно списания.
- Лора! Какво правиш?
Момичето се огледа:
- Правя това, което поиска майка ти.
Тони с удивление гледаше двете жени. Кремена отвори очи и му се усмихна:
- Как мина в училище, моето момче?
- Нормално. – Тони застана на колене.
- Гледайте ме в очите и ме слушайте внимателно!
Двете кимнаха.
- Мамо, Лора, сега аз съм господар тук!
- Да, таке е!
- Застанете на колене! – жените коленичиха.
- Разтворете ги по-широко!
Те си разтвориха краката, възможно най-широко, представяйки слабините си, колкото се може по-ясно. Момчето се приближи повече и хвана гърдите на майка си.
- Мамо, мога ли пак да ти огледам путенцето?
- То не е моето, то принадлежи на теб!
Момчето усети, как Лора, минавайки зад гърба му, започна да съблича ризата му, а езикът ѝ се пъхна в ухото му. Кремена се зае да събува обувките му, а момчето взе едно от списанията. На обложката му беше някаква красива жена, със завързани зад гърба ръце и с широко разтворени крака. Гърдите ѝ също бяха привързани.
- Какво е това?
Лора погледна.
- Това в садо-мазо. Харесва ли ти?
На следващата страница някакъв мъж разтваряше с пръсти срамните устни на същата жена, откривайки влагалището ѝ.
- Интересно е, защо си го купила?
Лора се обърна към него и лицето ѝ вече беше на сантиметри от лицето му.
- Мислех, че ще можем да видим, как можем да вържем майка ти. Нали искаш това?
Тони се усмихна. На следващата страница, мъж облечен в черна кожа, чукаше жената в дупето.
- Лора, наведи се. Искам да видя дупенцето ти.
Момичето се наведе и разтвори с ръце полукълбата си. Момчето разгледа ануса ѝ и му се прииска да влезе в него. После бръкна в пакета с покупките и извади оттам кутийка презервативи.
- Какво е това?
Майка му се приближи по-близо до него и зърната ѝ започнаха да дразнят члена му.
- Това са презервативи. – отвърна му тя.
- За да не мога да забременея от теб.
Майка му продължаваше да гали членът му с гърди. Лора бръкна в пакета с покупките и извади от него кожена каишка. Тони се усмихваше, докато гледаше, как каишката обхващаше тънката шия на майка му. Лора извади и оранжева топка с кожени каишки и затъкна с нея устата на Кремена. Най-накрая с въжета я завърза разпъната на пода. Тони се спусна на колене между разтворените ѝ крака. Путето ѝ привличаше силно вниманието му. Сега имаха пред себе си цял уикенд, през който можеха да си експериментират заедно. Лора връзваше гърдите на Кремена с въженце, както в списанието, когато момчето разтваряше с пръти вагината ѝ и я опипваше. Майка му беше силно подмокрена. Момчето се усмихна на Лора:
- Сега можеш да се самозадоволяваш, докато аз се занимавам с нея.
Лора извади топчето от устата на Кремена и застана над лицето ѝ. Приседна и започна да трие слабините си по носа и устните ѝ. Тони, възбуден от гледката, се придвижи нагоре и членът му се срещна с лоното на майка му. Помагайки си с ръка, момчето накрая намери входа към отверстието и с бързо движение проникна в него. Усети, как изцяло потъна в нея и заработи с бедра. Майка му не беше толкова стегната, колкото Лора, но го обхващаше приятно. Точно пред себе си той видя дупенцето на Лора. Тони наклони глава и устните му обхванаха напрегнатото зърно на майчината му гръд. Усети приближаването на оргазма и още по-силно се задвижи. Изпусна семето си дълбоко в нея. Отпусна се върху тялото на майка си, докато възстанови дишането си и се успокои. Вече омекналият му член все още се намираше в тялото на майка му. След няколко минути се надигна, и започна с интерес да разглежда вагината ѝ. Срамните ѝ устни бяха бухнали и леко разтворени, семето му, смесено с нейните сокове, бавно се стичаше между тях. Лора продължаваше да стене, докато се движеше върху лицето на по-възрастната жена.
- Харесва ли ти това, Лора? – попита момчето.
Момичето се изчерви:
- Обикновено не правя такива неща!
- Тогава защо го правиш сега?
- Не знам. Просто ми се иска да свърша в устата на тази кучка! А и ми се струва, че просто искам да ти угодя...
Тони погледна майка си. Лицето ѝ беше мокро от соковете на момичето. Той погледна едно от другите списания. На една от снимките, две жени се лижеха една друга, а трета жена уринираше върху тях!
- Лора, а това какво е?
Тя го погледна някак виновно.
- Съжалявам, Тони...
Момчето се усмихна. Да, в нея наистина имаше нещо мръснишко.
- Няма нищо, с това също ще се заемем...
Тя го гледаше леко смутено. Изпитваше тайни желание, за които я беше срам даже да помисли. Тони я приближи и прокара ръка по гърдите ѝ.
- Още с много неща ще се заемем. Ще те чукам, както и където намеря за добре! Аз излизам за малко, а ти можеш да се позабавляваш тук с мама. Имам подарък и за теб – Тони извади от пакета кожена каишка, също като тази на майка му и я закопча около врата на момичето.
- Ето така! Сега вече и двете сте моите кучки и принадлежите само на мен!

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 4 години

Вие освен инцест друго знаете ли

Анонимен | преди 4 години

По-добре ще е да няма продължение!