Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Воайорът (част 3)

22.09.2019 | sexkupon
Категория: Изневяра, Инцест

Няколко дни по-късно, Даниел подхвърли още един плик със снимки в пощата на сестра си. След това намери уличен телефон и ѝ се обади с преправен глас, за да ѝ каже да си погледне пощенската кутия. Момчето отиде до къщата на сестра си, на следващия ден сутринта. Изчака и чак когато колата на мъжа ѝ излезе от гаража и се скри в края на улицата, позвъни на външната врата. Тихомира му отвори само по халат и го покани вътре. На лицето ѝ беше изписано облекчение, че позвънилият на вратата е брат ѝ, но той все пак се притесняваше, каква ще е реакцията ѝ на това, което трябваше да се случи.
- Сестричке, помниш ли цифровата камера, която татко ми подари за миналия ми рожден ден? Все пак ѝ намерих приложение.
- За какво говориш? – тя седна на масата срещу него.
- Направих много яки снимки на различни хора. Искаш ли да погледнеш?
- Ами добре...
Даниел извади белия плик, в който бяха снимките и ѝ ги подаде. Сестра му го разпозна веднага, първите снимки, които беше получила, също бяха в такъв плик. Брат ѝ застана зад нея и забеляза, как раменете ѝ като че ли се отпуснаха, когато тя видя първата снимка – куче, играещо с топка в парка.
- Виж и по-нататък! Там има и по-интересни...
Следваха снимки на родителите им, а след това беше на ред снимка, на която Тихомира седеше пред огледалото и решеше косите си. Даниел сложи ръце на раменете ѝ.
- Кога си снимал това?
- Гледай нататък...
Следващата снимка я накара да се напрегне. На нея тя беше само по бельо и се гримираше. Продължи нататък и стигна до снимките, на които коленичила смучеше челна на Филип в деня на сватбата си! Тя рязко се обърна към брат си:
- Ах ти, мръсен извратеняк! От къде си ги взел?
Даниел ѝ се усмихна и ѝ показа следващата снимка, на която спермата на Филип блестеше върху устните ѝ. Членът в панталоните му започваше да се надига. Сестра му беше притисната в ъгъла и момчето реши да играе ва банк. Разказа ѝ за дупката в стената и за всичко, което беше правил, и когато свърши разказа си, сестра му се опита да се изправи. Затова, той реши да ѝ съобщи предложението си.
- Навярно мъжът ти също ще иска да види тия снимки, а? Как мислиш?
Момичето тутакси омекна под ръцете му и се разплака. След това, обречено го погледна.
- О`кей, какво искаш? Ако ти трябват пари, имам малко. Но не мога да повярвам, че ме изнудваш! А и... – преди да довърши, Даниел сложи пръст на устните ѝ.
Трябваше му огромно мъжество, за да каже:
- Не, сестричке, не ми трябват пари! Само искам да направиш за мен това, което направи за Филип!
Тихомира го гледаше с ококорени очи. Наистина ли брат ѝ беше казал това?
- Аз... аз съм ти сестра! Как можеш изобщо да ми говориш такива неща?
В този момент тя забеляза издутината на панталона на момчето и веднага млъкна. Боже, членът на мъжа ѝ също беше голям, но този беше просто огромен! Подчинявайки се на похотта си, ѝ се прииска да го докосне, но замря, опитвайки се да се справи с желанието. Даниел я хвана за ръката и я натисна към слабините си. Докосването ѝ накара предпазителят в главата ѝ да изгори и тя разбра, че няма избор. Искаше ѝ се да направи това, което искаше брат ѝ. С трепереща ръка тя разкопча ципа му и извади навън члена му. Огромният пенис на брат ѝ се заклати пред лицето ѝ. Момчето положи ръка на тила ѝ.
- Давай, сестричке, засмучи го! – рязката непристойност в думите му я потресоха.
Тя обаче, наистина искаше да му направи свирка, така както тогава искаше да направи свирка и на Филип. Тя всъщност доста обичаше да прави свирки и да поема спермата в устата си. Сега гледаше този член, с голямата му главичка и не ѝ пукаше, че това е брат ѝ! Даниел изстена, когато ръката ѝ хвана члена му в основата. Пръстите ѝ пробягаха по цялата му дължина до главичката и се върнаха обратно надолу, а с показалеца на другата ръка тя изтри капчицата смазка от главичката му. Ръцете на брат ѝ се вплетоха в косите ѝ, и той започна да я придърпва към себе си. Момичето се придвижи леко към него и прокара език по главичката му. От този първи контакт сякаш електрически ток премина и през двамата.
- О, да, сестричке, полижи го!
Тихомира продължаваше да му го ближе, а ръцете ѝ започнаха да смъкват надолу панталоните му. Като му ги събу, тя вече с две ръце обхвана пениса му и се постара да го вкара колкото се може повече в устата си. Започна да движи главата си, а брат ѝ започна да стене.
- Ох, сестричке, много добре ти се получава! Давай, смучи го!
Момичето, стимулирано от думите му, се постара да му го поеме още по-дълбоко. С такъв голям хуй не бе имала опит преди, затова се задави и се закашля. Той си го извади, блестящ от слюнка и тя си пое дъх. След като облиза главичката му, отново се опита да си го вкара в гърлото и този път ѝ се получи. Брат ѝ започна да ѝ помага с ръка на тила ѝ.
- Не мога да повярвам, че те чукам в устата! Чукам в устата собствената си сестра! – това му дойде малко в повече и той усети как свършва в устата ѝ.
Тихомира забави движението си, усещайки, как членът на брат ѝ изригва потоци сперма в гърлото ѝ. Не успя да глътне всичко и част от течността потече по брадичката ѝ. Посмука го още малко и го изплю.
- Браво сестричке, никога не съм изпитвал нещо подобно! Сега е мой ред!
Момичето се изтри със салфетка и се опита да се изправи, но брат ѝ имаше други планове за нея. Той я надигна и я положи на масата по гръб. Вкара ръка под халата ѝ и напипа стегнатите ѝ гърди.
- Даниеле, какво правиш?
- Само не ми казвай, че не го искаш!
Даниел плъзна ръка под халата ѝ и напипа влажните ѝ гащички. Съдра ѝ ги и разтвори полите на халата, при което пред погледа му се показа абсолютно голата ѝ катеричка.
- Кога успя да се избръснеш, сестричке?
- На мъжа ми му харесва така. – отговори тя, в очакване той да я докосне.
Даниел се отпусна на колене между краката ѝ и прилепи устни към избръснатото ѝ путе. Отначало само я целуваше там, а после вкара езика си право във влагалището ѝ. Тя извика и стисна главата му с крака, а с ръце започна да гали косата му. Даниел вкарваше в нея целия си език, докосвайки леко клитора ѝ. След около пет минути така, сестра му се загърчи в оргазъм. Преди да се опомни, брат ѝ се изправи и намести главичката си на входа на влагалището ѝ. Тихомира разбра, какво ще последва и се опита да се възпротиви:
- Не, Даниеле! Какво правиш?
- Каня се да ти го вкарам! Да те изчукам така, че да запомниш този ден!
С рязко движение той влезе в нежната плът. Сестра му извика и тялото ѝ се огъна в дъга. Никога преди не беше усещала такова дълбоко проникване! Даниел хвана гърдите ѝ, и започна да се движи бързо в нея, а тя му помагаше.
- Ох, да, чукай ме! Давай, по-дълбоко! Още, още!
Даниел се движеше в нея като бесен. Все още не можеше да повярва, че това не е сън. Тихомира го беше обхванала с ръце и се опитваше да го поеме още по-дълбоко. Стенеше и говореше нещо несвързано. Накрая и двамата едновременно се взривиха в оргазъм. Даниел се изпразни в нея, а после се отпусна на стола зад себе си. Трябваше им известно време, за да дойдат на себе си...

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен