Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Последен клиент

23.06.2019 | sexkupon
Категория: Изневяра

- Ели, ще свършиш ли скоро?
- Ей сега, 15-ина минути само...
Седнах на стола, настройвайки се да почакам. Бях дошъл по-рано. Жена ми работеше, като фризьорка в малко салонче с два стола, което се помещаваше в преустроен едностаен на първия етаж в жилищен блок. Винаги я вземах от там след работа, като се стараех да се появя точно когато затваряше. Покрай мен претича Светла, колежката на жена ми, която винаги си тръгваше по-рано, за да може да хване автобуса. Замислено наблюдавах как Елена мете космите останали от предишния клиент. От замислеността ми ме изкара звънчето на вратата. На прага стоеше някакъв мъж, по-скоро джентълмен. С хубав костюм, риза, вратовръзка, оставяше впечатление за заможен човек. Тук обикновено такива не влизаха.
- Вие ли сте последен? – обърна се към мен.
- Не, аз чакам жена си. – кимнах към Елена.
- А и вече е почти затворено.
- Мило момиче! – обърна се той към жена ми с молба в гласа.
- Подстрижете ме, моля Ви! Няма къде другаде, навсякъде е вече затворено, а трябва да пътувам след два часа! Във Вас ми е надеждата. Ще Ви се отблагодаря!
Елена явно реши, че от такъв клиент може да изкара двойно, че и тройно, въздъхна и се съгласи.
- Сядайте...
Мъжът радостно седна на стола, жена ми взе ножиците и се поинтересува:
- Как ще подстригваме?
Разбрах, че по-рано от половин час няма да тръгнем и се отправих към вратата.
- Ели, отивам да пуша. – предупредих жена ми.
- Аха. – отзад щракаха ножиците.
На улицата беше вече тъмно и студено, все пак беше края на октомври. Запалих цигара и започнах да се разхождам покрай стената, като от време на време поглеждах през прозореца. Когато погледнах отново ми се стори, че има нещо необичайно. Погледнах по-внимателно. Дясната ръка на господина се беше показала изпод покривалото и висеше отпуснато до краката на жена ми. Тя, пристъпвайки от крак на крак, понякога докосваше с коляно отпуснатата ръка. Спомних си разказите на жена ми за разни мъже, които се опитват ей така да я опипат по краката. Действително, скоро мъжът разположи ръката си така, че Елена непрестанно отъркваше краката си в него, без значение че се опитваше да се държи настрана. Скоро видимо тия игри му омръзнаха и той вкара ръката си под роклята ѝ и господарски обхвана бедрото ѝ и я придърпа към себе си. Тя рязко отскочи и го шляпна по ръката. Не чувах думите ѝ, но гневната ѝ гримаса издаваше всичко. Мъжът също говореше нещо, като че ли я уговаряше. Като последен, най-действен още от древността аргумент, той бръкна в джоба си и извади някаква зелена банкнота, която приличаше на 100 лева. За нея това бяха много пари. Елена започна да обяснява нещо, като сочеше към вратата. Да, разбира се! Казваше му, че мога да се върна всеки момент. На мен обаче ми беше интересно, колко далече може да стигне тя. Гледайки в прозореца, аз набрах номера ѝ:
- Ели, позвъни ми един приятел. Ще отида до тях за половин час, ОК? Нали и без това няма да се освободиш по-рано?
- Върви, аз ще почакам, ако свърша по-рано. – гласът ѝ беше видимо развълнуван, въпреки че явно се опитваше да го скрие.
Докато прибирах телефона видях как тя отиде до врата и превъртя ключа. После дойде до прозореца и спусна щорите. Такъв поврат на събитията не бях очаквал, но понеже аз сам бях слагал щорите и то ми беше за пръв път, те не се наместваха както трябва и в ъгъла оставаше малка, но достатъчна пролука. Тогава не ѝ казах за това, като се надявах после тихомълком да ги оправя. Видях, как мъжът сложи парите на масичката и вече спокойно вкара ръката си под престилката на жена ми. По движението под материята беше ясно, че ръката му опипва дупето и бедрата ѝ. Каза ѝ нещо и тя разтвори краката си по-широко. Ръката му престана да бъде видима. Предположих къде се намира, но на пътя ѝ стояха чорапогащите и гащичките на жена ми. Мъжът реши този проблем много лесно – ръката му се показа, дърпайки чорапогащника надолу. Като го смъкна до коленете се издигна отново и се върна, този път с гащичките на Елена. Тя се опита да му каже нещо, навярно че не се бяха договаряли така, но той само ѝ посочи парите и отново започна да я опипва. Не можех да видя, какво точно прави, но Елена ту леко се отдръпваше, ту се подаваше към него, ту се повдигаше на пръсти. При това на бузите ѝ се появяваше руменина, а подстригването почти беше спряло, макар че жена ми все пак рязваше по някой косъм. Завършвайки предната част на главата Елена го заобиколи отзад, леко препъвайки се в гащичките си, които се бяха смъкнали до глезените. На това мъжът се противопостави, явно не желаейки да изпуска това, което му беше в ръцете. Този път жена ми хич и не се опита да стори, само събу и чорапогащника и гащичките си, и като спусна стола премина отпред, прекрачвайки краката на мъжа. От това положение тя можеше някак да достигне върха на главата му, а той разкопчавайки престилката ѝ, едва ли не заби нос в котето ѝ, покрито с малки светли косъмчета. След като се полюбува на картината, мъжът с две ръце разтвори срамните ѝ устни и внимателно докосна клитора ѝ. Продължи да я изследва отдолу, като вкара пръст във влагалището ѝ. Внимателно наблюдаваше как пръстът му изчезва в нея, а после се появява отново, блестящ от смазка. Количеството на пръстите започна да се увеличава и скоро достигна три! Елена, цялата зачервена, все се опитваше да работи, но тялото ѝ като че ли живееше свой собствен живот, стараейки се да се отпусне по дълбоко върху пръстите или да потрие клитора си в дланта му. В това време, възползвайки се от това, че на улицата няма никой, извадих члена си и започнах да онанирам. Не знам защо, но случващото се вътре ме възбуждаше. Подстрижката все пак завърши и жена ми, с доста усилие се застави да слезе от ръката на мъжа, застана до него. Изтупа от него космите и махна кърпата. Под нея обаче я очакваше изненада. От разкопчаните панталони стърчеше дебел член. Елена като че се стресна, а мъжът каза нещо, като си го посочи. Жена ми отговори нещо, поклащайки глава. Беше ясно какво иска. В това, че я уговаря нямаше никакво съмнение. Докато си представях, какво може да се случи, аз бурно свърших. Независимо от това ръката ми продължаваше да гали члена ми, а вниманието ми беше приковано към случващото се вътре. Явно обаче се бях объркал. Договаряйки се с жена ми, той събу гащите и слиповете си. Елена взе машинката, явно онзи искаше само да го подстриже и там долу. Жена ми коленичи и внимателно хвана в ръка топките му. Започна бавно да прокарва машинката, като леко ги повдигаше и опъваше кожата им. Мъжът видимо се наслаждаваше, затворил очи и изпънал се назад. Членът му се увеличаваше пред очите ми, а главичката се наливаше с кръв. Като свърши с топките, Елена премина нагоре. Стърчащият член ѝ пречеше, тя го хвана внимателно с пръсти и се опита да го отмести малко встрани. Мъжът започна да говори нещо. Елена клатеше глава, този път явно сериозно. След като поспори малко, мъжът премина към вече изпитания начин – извади още една 100 левова банкнота и я показа. Жена ми помисли малко и после кимна. Банкнотата се намери при първата, а Елена се намести по-удобно и повдигна машинката към косматия корем на клиента. Членът продължаваше да ѝ се пречи. Тогава тя внимателно пое главичката в уста и така го наклони встрани! Подстрижката започна и се наложи да мести главата си в разни страни, за да може да намества члена според нуждата. Мъжът се беше отдал на удоволствието напълно, понякога бедрата му рефлективно се придвижваха напред, за да проникне хуя му по-навътре, но жена ми внимателно следеше за това. През това време, знаейки че мъжът не я вижда, с другата си ръка тя бясно триеше клитора си!
- Уха! Мамка му! – чух до себе си.
Някакъв мъж протягаше шия, за да види и той какво се случва. Първата ми мисъл беше да го изгоня, но като го видях как трескаво разкопчава панталона си, реших да не му преча. Само след малко на стената пред мен се появи второ петно сперма.
- Да-а-а. – мъжът започна да се закопчава, без да откъсва поглед от прозореца.
- На някой му е провървяло с жена! – обърна се и си тръгна.
Най-накрая и коремът му беше старателно подстриган. Мъжът обаче не бързаше да прибира члена си. Придърпа към себе си Елена така, че тя да застане с разтворени крака над достойнството му, той започна отново да ѝ говори нещо. Тя отново клатеше глава отрицателно. Опита се да се отдръпне, но пръстите на мъжа, които отново се намираха в нея ѝ пречеха. Тя просто се поклащаше напред-назад, присядайки. На масата се появи още една банкнота. Този аргумент отново помогна, макар че според мен беше излишен. Струваше ми се, че Елена и без това щеше да се съгласи, но явно онзи нямаше време да я убеждава. Крадешком оглеждайки се към вратата, Елена се спусна надолу, надявайки се на члена му. С всеки сантиметър, влизащ в нея на лицето ѝ се разливаше блаженство. Мъжът отново затвори очи, предоставяйки й свобода на действие. Възползвайки се от това, Елена подскачаше върху него, обхванала с ръце облегалката. След много малко, мъжът под нея се затресе в оргазъм, но тя не се отдръпна, а само се задвижи още по-бързо, опитвайки се също да получи удоволствие. Аз ускорих движението на ръката си, за да успея заедно с нея. След малко тя затрепери с цялото си тяло и се отпусна върху мъжа. Свършихме заедно с нея, както се полага на добри съпрузи, само дето тя беше върху непознат мъж, а аз навън под прозореца.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 4 години

Много якоооо,браво.