Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Жена ми и племенниците

28.03.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест

Водата беше малко и затова решихме да се изкъпем всички заедно. Жена ми в началото се дърпаше, но аз успях да я убедя, че в това няма нищо лошо. Докато жена ми носеше кърпите, ние с момчетата се отправихме към съблекалнята. Докато се събличах наблюдавах, как внимателно се събличат племенниците ми. Те от време на време хвърляха завистливи погледи към висящия ми член.
- Не се притеснявайте, момчета. – усмихнах се, когато получих поредния поглед.
- И на вас ще ви пораснат такива.
Момчетата доволни погледна към своите, не малки според мен, членове. В съблекалнята влезе и жена ми, момчетата срамежливо се прикриха с ръце, аз си седях така, нямаше от какво да се притеснявам.
- Хайде момчета. – побутнах ги аз към банята.
Те тръгнаха малко без желание, хвърляйки погледи към започналата да се съблича моя жена.
- Не го преживявайте. – усмихнах се аз.
- Тя ще дойде и то чисто гола. Ще се нагледате.
Момчетата се изчервиха, аз бях отгатнал правилно мислите им. Намокрихме се и започнахме да се сапунисваме. В този момент в банята влезе жена ми. Аз не я чух веднага, а по-скоро разбрах, че е дошла по започващите да се надигат членове на момчетата. Обърнах се. Ирина нерешително се миеше до вратата, старателно прикривайки гърдите си с ръка и държейки втората под корема. Такава стеснителна беше просто великолепна. Здравите, пухкави бедра, голямото мамещо дупе, гърдите, излизащи изпод прикриващите ги ръце, ние с момчетата се любувахме на всичко това.
- Там ли ще се миеш? – приближих се аз до нея и я придърпах към центъра на банята.
- Ела тук, ние ще ти направим място.
Момчетата продължаваха да се зверят срещу нея, аз пуснах водата и Ирина ще, не ще, се наложи да раздвижи ръце, за да измие косата си. Докато правеше това момчетата използваха, че тя не може да отвори очи и се любуваха на гърдите ѝ. Те бяха големи, леко висяха под собствената си тежест, имаха големи, тъмни зърна. Това накара членовете на двамата ми племенника да се изправят съвсем. Андрей, дори се опита да помасажира леко своя пенис. Ирина започна да отмива шампоана от главата си и аз направих знак на момчетата да прикрият възбудените си членове. След като изми главата си, Ирина взе гъбата и започна да се сапунисва, като си личеше, че началната ѝ притеснителност е преминала. Виждах погледите на племенниците ми, устремени към съпругата ми. Тя се наведе напред, за да измие краката си и ето, че стоящия зад нея Митко, започна с интерес да разглежда открилата му се картина – пухкавите ѝ полукълба и леко окосмената цепнатина между бедрата ѝ. Гърдите ѝ провиснаха и зърната ѝ посочиха пода.
- Дай да ти изтрия гърба. – обърнах се към жена ми.
- Давай! – подаде ми тя гъбата и се обърна с гръб към мен и момчетата, които веднага започнаха да я зяпат. Аз леко се отместих, давайки им възможност да се полюбуват на задника ѝ. Андрей вече открито започна да онанира, предполагам представяйки си, как чука жена ми. Митко наблюдавайки действията на брат си, също започна да гали члена си. Давайки им възможност да се нагледат, аз игриво шляпнах жена ми по задника, карайки го да затрепери леко. Прокарвайки тривката по гърба на жена ми, аз все повече и повече я карах да се навежда напред, докато накрая, тя опря ръце в стената. Само ако знаеше, какво става зад гърба ѝ... Момчетата я гледаха и не преставаха да мастурбират. Докато я триех с едната си ръка, другата се придвижи към гърдите ѝ и хвана едната. Ирина ме погледна, аз игриво ѝ намигнах и продължих да стискам податливата ѝ плът и да масажирам зърното. Ирина леко поклати глава и посочи с очи към момчетата, но аз неумолимо продължавах да мачкам зърното ѝ, което ставащо все по-твърдо. Ето, че вече втората ми ръка се спусна от гърба ѝ към дупето. Другата ми ръка подред стискаше циците ѝ. Моят член започна да се налива със сила и възбудената му плът се допря до бедрото на жена ми. Ирина отново ме погледна. Погледът ѝ издаваше страст и желание. Аз пуснах тривката и пръстите ми проникнаха между бедрата ѝ в нежното лоно. Усещах, колко е влажна.
- Ей сега ще се върнем. – рязко се изправи жена ми и хващайки ме за ръка, ме повлече към съблекалнята.
Притваряйки вратата зад нас, Ирина се притисна към мен.
- Мишо, нима може пред децата? – шепнеше ми тя и ме целуваше страстно, а ръката ѝ ме опипваше отвсякъде.
- Може, а и те не са деца вече. – отговарях ѝ аз, стискайки дупето ѝ и масажирайки течащото ѝ влагалище.
Следващите десет минути, ние се бяхме зацепили един за друг. След като свършихме, седнахме да изпушим по цигара. Аз забелязах това, че вратата беше малко по-широко отворена, отколкото я бяхме оставили. След като отдъхнахме малко, аз дадох на жена ми да разбере, че бих искал да се възползвам от услугите на устенцата ѝ. Тя нямаше нищо против, и като седна пред мен на колене, пое члена ми в прелестните си устни. Видях, че в процепа на вратата се появиха любопитните физиономии на племенниците ни. Хванах жена ми за косата и я събра в кок, като по този начин дадох на момчетата по-добър изглед към това, как членът ми влиза и излиза в устенцата на Ирина. Виждайки, че им помагам, Андрей с жестове ме помоли да разтворя краката на жена ми. Протегнах ръка, и след като леко разтворих бедрата ѝ, започнах да масажирам срамните ѝ устни. Движенията на Ирина ставаха все по-страстни и поривисти, тя смучеше ожесточено члена ми. След известно време, тя се загърчи в конвулсиите на оргазма, стискайки ръката ми между бедрата си. Когато съкращенията на влагалищните ѝ мускули спряха, тя просто се отпусна на пода по корем. След като ѝ дадох малко време за да се освести, аз коленичих до нея и ѝ помогнах да застане на четири крака. Застанах зад нея и започнах да я чукам така, като не забравях, че ни наблюдават и се стараех да е застанала така, че момчетата да виждат всичко. След като се изпразних в нея, аз легнах отгоре ѝ и я притиснах с тялото си.
- Мише, много ми е хубаво! – сподели впечатленията си моята съпруга.
- И на мен котенце! – аз нежно я целунах по бузата и лизнах ухото ѝ.
Рени се протегна страстно.
- Трябва ли да ходим, да се мием?
- Не ти ли се иска още? – недвусмислено я побутнах между краката.
- Но ти няма да можеш да повториш толкова скоро. – каза тя.
- Е да, но не забравяй за момчетата. – казах аз.
Жена ми ме погледна изненадано.
- Имаме в запас два млади члена. – продължих мисълта си.
Ирина ме гледаше удивено.
- Ти нали искаш още? – не се предавах аз, като започнах да галя бедрото ѝ.
Тя леко започна пак да се възбужда.
- Но, Мишо те са още малки. – започна тя.
- Виждаш ли, самата идея да се изчукаш не я отхвърляш, просто не си сигурна за партньорите. – усмихнах се аз.
Жена ми се замисли, че като че ли много лесно се съгласи да ми изневери пред очите ми.
- Според мен, те са много готини момчета. – аз я обърнах по гръб и започнах да прокарвам пръсти по бухналите ѝ срамни устни, като понякога докосвах и клитора ѝ.
Ирина затворила очи, лежеше и се наслаждаваше на действията ми.
- Е, какво мислиш? – попитах аз, докато вкарвах двата си пръста в нея.
- Ами може. – произнесе тя, или по-скоро изстена.
Продължавайки да движа пръстите си в нея, аз направих знак на племенниците ми да се приближат. Те притеснено влязоха.
- Ще чукате ли леля Рени? – попитах ги аз, отрано знаейки отговора.
- Ще я чукаме! – проговори Андрей, като по-голям, но гледайки надолу.
- Ама, че сте скромни! – весело казах аз.
- Но, хайде кажи го като мъж.
- Ще чукаме леля Рени! – отговори Андрей по-смело.
- Е, това вече е друга работа. Предавам ви жена ми, надявам се на вашите нежни ръце и здрави пишки! – станах аз и ги потупах по раменете.
Те се спуснаха до лежащата Ирина. Тя се надигна на лакти и весело ги погледна.
- Е, младежи, с какво ще ме зарадвате. – и тя хвана в ръце стърчащите им членове.
Момчетата внимателно поставиха ръцете си на тялото ѝ.
- По-смело, по-смело. – насърчих ги аз.
- Опипайте хубаво леля си, постискайте циците ѝ, бедрата, не забравяйте за котето ѝ. – подсказах им аз.
Момчетата се заеха за работа. Стискайки прелестите на жена ми, те долепиха устните си до нея и неумело, но старателно, започнаха да я целуват.
- Полижи ѝ путето! – извиках аз на Митко и той бързо сложи юношеското си лице между широко разтворените крака на жена ми.
След няколко секунди, Ирина се затресе в поредния си оргазъм. Митко, без да даде на Ирина да отдъхва дълго, приближи члена си към лицето ѝ.
- Нека сега тя да ми го лапне! – обърна се той към мен.
- А аз какво общо имам, обърни се направо към нея. – усмихнах се аз.
Ирина хич и не чакаше, а вече беше отворила уста.
- Давай го тук! – Ирина приканващо държеше устата си отворена.
Митко се приближи и тя му го лапна. Андрей с известна завист наблюдаваше, как жена ми смуче члена на по-малкия му брат.
- Ето там е свободно. – пошегувах се аз, като му посочих към путето на Рени.
Андрей се разположи между краката на жена ми и хващайки бедрата ѝ, започна да я чука. След като видях, че нещата вървят добре и че няма нужда от мен, аз си обух шортите на голо и бързи изтичах до къщи. Взех фотоапарата и се отправих обратно. Не исках да пропусна нищо от случващото се. Когато се върнах, тъкмо моята жена вече я чукаше Митко. Ирина стоеше на четири крака на пода и облизваше члена на седящия пред нея Андрей. Момчето вече видимо се беше изпразнило веднъж, а Митко, пъхтейки и сумтейки продължаваше методично да вкарва и изкарва членът си в нея. Започнах да снимам. Жена ми ме помоли да не го правя, но аз продължих. Тя се опитваше да се извърне или да прикрие лицето си, докато момчетата обратно – стремяха се да попаднат в кадър. Митко скоро свърши, но аз вече възбуден от това, което видях, тутакси заех мястото му. Фотоапаратът веднага попадна у Андрей и той продължи да снима вместо мен. После съвършено спокойно се доизмихме и се върнахме вкъщи. Сутринта за племенниците ми дойдоха родителите им и си ги взеха. Те заминаха с огромно нежелание. И ето че сега, десет години по-късно, ние седим с племенниците ми в нашата кухня и си припомняме този ден. Моята жена, вече четиридесет годишна и леко напълняла, но не загубила привлекателните си форми в съседната стая слага дъщеря ни да спи. Пред мен седят възмъжалите Андрей и Митко, вече създали собствени семейства. След онзи случай, ние още няколко пъти се занимавахме със секс заедно, после ние с Ирина станахме суингъри. Онзи първи случай обаче, беше залегнал в сърцата ни. В кухнята влиза Ирина.
- Така, Елена вече спи. – казва тя и съблича халата си, като остава само по тънки, прозрачни гащички и прозрачен сутиен.
- Отлично! – в хор проговарят племенниците ми и също се събличат.
Ирина сяда между тях на пода.
- Е, лелче, давай, посмучи ги! – Андрей вади здравия си член.
Ирина веднага се захваща да го облизва.
- Прав беше ти, чичо Мишо. – обръща се той към мен.
- Членът ми наистина доста порасна.
Митко също е пораснал, вече по нищо не прилича на онова 16-годишно момче, което беше. Той е здрав, атлетичен, миналата година се ожени. И сега тези пораснали, заякнали и набрали опит момчета, отново ще чукат жена ми, доставяйки ѝ максимум удоволствие. За всичките тези години, на нас с жена ми ни се бяха събрали много снимки, а в последствие и видеоматериали, но ние и сега смятаме за най-добри, снимките с племенниците ни. Имали сме много любовници, но жена ми винаги си спомня с най-топли чувства, за Андрей и Митко за които беше първата жена...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 5 години

якоо

Анонимен | преди 4 години

Е...ах,тая леля.Браво.

Анонимен | преди 3 години

Супер