Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Изнасилена в училище (част 4)

13.03.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Принуда, Тийн

- Давай сама или ще останеш без уши! – той още няколко пъти ме дръпна, и когато ме заболя съвсем силно, аз сама задвижих активно главата си.
Тогава той ме пусна, а аз продължих да се движа сама, просто нямаше какво друго да направя.
- Мммм... ммм... ммм... – всички около мен гледаха възбудено, как смуча члена на Денис, като не забравяха и да снимат.
Понякога се издавах и мляскащи звуци.
- Гледайте, тя сама си го смуче!
- Е т'ва е свиркаджийка!
- Мамка му, провървя му на Денис!
- Ще се побъркам, страхотно е! – простенваше момчето.
- Копелета, това е Раят!
Аз реших, че ще е по-добре да се постарая, все пак нямах и друг избор. Стиснах по-плътно устни и ускорих. След като никой не ме държеше, се наложи за удобство да сложа ръце на коленете на Денис.
- Момичета, учете се как трябва да се правят свирки! – момчетата се поотдръпнаха и всички имаха възможност да видят, как смуча хуя на Денис.
Момичетата смутено за хихикаха, но не отместиха очи. Денис заохка и пусна струя сперма в устата ми. Беше доста и за да не се изцапам, се наложи да преглътна. Когато той си го извади, все пак малко попадна на устните ми. В този момент прозвуча звънеца...
- Уха, много е яко! – Денис прибра члена си в гащите под завистливите погледи на съучениците ни.
- Виктор Николаев идва! – извика някой.
Момчетата се занаместваха на местата си, а аз трескаво се напъхах под моя чин. Максим остана да седи до мен, а двете момчета пред нас също седнаха, за да не би историкът да погледне под чина ми.
- А какъв е този парцал тук? – класния взе моята блузка и я вдигна пред класа.
- Някой си го е забравил от предния клас. – отвърна Денис.
Историкът хвърли блузката на масата.
- А това също ли е останало от предишния клас? – г-н Николаев гневно показа към надписа на дъската "Алена е свиркаджийка".
- Ами ние откъде да знаем, нас ни нямаше! – Денис направи удивена физиономия.
- Веднага дъската да се изчисти! – каза класният и излезе от стаята.
Момчетата се засуетиха, изтриха дъската, смъкнаха полата ми и заедно с блузката ми ги подхвърлиха. Аз бързо се облякох и излазих изпод чина. Максим стана и излезе. Аз започнах да изтупвам тебешира от полата си. Когато часът свърши, момчетата започнаха да се лигавят с мен. Дойдоха до моя чин и започнаха да правят жвакащи звуци с устите си. Най-лошото беше, че повечето ми съученици живееха в същия район, в който и аз. Усетих това, когато слизах с асансьора на следващата сутрин. Вътре, на стената, беше написано с големи букви: "Алена е свиркаджийка", а на пощенската ни кутия: "АЛЕНА + ХУЙ = МИНЕТ". Неприятностите в училище започнаха още от сутринта. Целия ден виждах и чувах, как някой ме сочи и казва:
- Ето я Алена, дето прави свирки!
Съучениците ми много ловко ме заобикаляха изотзад и неочаквано ме хващаха за гърдите. На третото междучасие, направо в коридора ме заобградиха и ми смъкнаха гащичките. После, в другите междучасия, ме издебваха и ми надигаха поличката и силно се кикотеха.
- Алена e без гащи! Алена е без гащи! Иска да се изчука!
Когато седнах на чина си, някой хвърли пред мен нов презерватив. Момчетата се разсмяха.
- Гледайте, Алена се запасява с презервативи!
Не знаех, къде да го сложа и веднага го наврях в чантата си.
- Гледайте, Алена е без гащи и е с пълна чанта презервативи!
В клас влезе Денис.
- Ей, да знаете, каква реклама видях в кенефа! "Правя свирки. Алена. Среща тук" и телефонния ѝ номер.
Всички се захилиха, разбирайки, кой го е направил. В това нямаше нищо смешно. Скоро започнах да получавам СМС-и: "Аленке, хайде да ми го лапнеш! Руслан", "Аленке, голям и дебел ми е, искам свирка. Митко". Когато се прибирах след часовете, телефонът ми иззвъня.
- Ало, Алена ли е?
- Да, какво искате?
- Давай да се видим и да си поговорим...
- Не, не искам да се срещам с никой.
- А ще може ли да ми го лапнеш?
След още няколко обаждания в същия дух, спрях да си вдигам телефона. Вечерта, когато си учех уроците, на вратата ми се почука и мама ми каза:
- Някакъв съученик те търси на вратата. Казва, че иска да те пита нещо за училище...
- Ей сега, мамо...
На вратата седеше Сашо. Лицето му беше скромно.
- Аленке, за малко само, да те питам нещо за домашното…
Аз както бях по халат и чехли излязох на площадката. Слязохме между етажите, за да не стоим пред вратата.
- Какво има? – попитах аз с недоумение.
На междуетажната площадка имаше врата за аварийното стълбище, където всички ходеха да пушат. Неочаквано Сашо ме бутна към тази врата и ме изблъска на въпросното стълбище.
- Какво правиш?! Какво искаш?! – попитах аз със злобен шепот.
- Махни си ръцете!
Чак тогава забелязах, че там стоеше друго момче от нашето училище, от по-горния клас.
- Ето я, Алена се казва, прави свирки и не се оплаква на никого. – каза Сашо на другото момче.
- Аленке, ще ми направиш ли свирка? Ще ти подаря шоколад. – попита момчето спокойно.
- Вие идиоти ли сте? – тихо, но злобно попитах аз.
Сашо, като видя, че се притеснявам да говоря силно, ме хвана за колана на халата, той се развърза, полите му се разтвориха. Другото момче дръпна халата ми и го съблече, а под него аз бях гола. Това беше някакъв кошмар. Ако тръгнех да бягам, после трябваше много да се обяснявам, а и Сашо можеше да разкаже такива неща, че животът ми щеше да стане ад. Сашо хвърли халата ми на земята и се облегна пред него на стената.
- Хайде де, направи свирка и ще те пуснем бързо. – май нямах избор.
- Нали разбирате, че след две минути ще излезе майка ми и какво ще се случи тогава!?
- Давай бързо, ще успееш до тогава. – Сашко извади от гащите си напрегнатия си хуй.
Мама можеше да влезе всеки момент. Аз спешно застанах на колене, като подложих чехлите си под тях и като опрях ръце в бедрата на Сашо, наклоних глава и обхванах члена му с устни. Започнах да смуча активно, желаейки само да свърши по-бързо. На стълбите на долния етаж някой излезе да пуши. Аз енергично работех с уста и глава, но блясъка на светкавицата и звукът, докато момчето правеше снимки, успях да забележа. Не ми беше удобно да смуча в такава поза, наистина коленете ми се опираха на чехлите, но пръстите ми бяха на студения под. Отзад се чу някакво шумолене, после някой ме хвана здраво отзад за бедрата и тутакси нещо твърдо и хлъзгаво започна уверено да прониква във вагината ми. Особена болка на почувствах, просто необичайно усещане. Не успях да съобразя, какво става, всичко беше толкова неочаквано. Момчето веднага се задвижи, при което пък членът му мощно се задвижи в мен. Аз охнах от изненада, опитах да се отдръпна, но нищо не ми се получи, ръцете отзад ме държаха здраво. А Сашо ме беше насадил по-дълбоко на члена си и ме държеше с ръце. При такива тласъци отзад и в точно такава поза, аз и не бих могла да работя и с уста. Тогава, Сашо сам застана на колене и също се задвижи, като набиваше хуя си в устата.

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен