Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Вечер в кабинета

27.02.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра, Принуда

Алина излезе от кабинета и се отправи към женската тоалетна. Трябваше да мине по дългия преход между корпусите на училището и във вечерния полумрак, тя забеляза светлина в кабинет номер седемнадесет. Вътре в нея се надигна неловко вълнение: кабинет номер седемнадесет беше за нея по-особен. Точно до този кабинет, се намираше кабинета на учителя по физическо Димитър Александров, или за нея – просто Митко. В същия този кабинет те се срещаха с Митко след уроците предавайки се на страстта на учителското бюро. Сега Алина беше малко разочарована от Митко. Той се оказа доста груб, а в секса беше далеч не толкова нежен и внимателен като съпругът ѝ. Но Алина продължаваше да се среща с него, защото тези тайни срещи и бурният секс ѝ доставяха ярко и вълнуващо удоволствие. Даже сега тя леко потрепери от мисълта за това, което обикновено се случваше с Митко в онази стая. Тя едва успяваше да заключи вратата и той веднага я полагаше на бюрото, надигайки полата ѝ високо на гърба, смъкваше гащичките ѝ и влизаше грубо във все още не съвсем готовото ѝ влагалище, държейки я здраво за бедрата. Беше едновременно и болезнено и приятно от недопустимостта на ставащото – тя, с чужд мъж и то на бюрото в училището, където работи. Тя почувства, как устните ѝ се навлажняват. Странно, че там светеше. Димитър нямаше уроци толкова до късно днес. Може да се е задържал заради нея? Тя влезе в тоалетната, свърши си работата и бързо се отправи към седемнадесети кабинет. Ниските ѝ токчета тихо тракаха в тишината на опустялото училище. От леко открехната врата на стаята излизаше ивица светлина. Алина на ход пооправи рокличката си и помисли, че днес е с красивите си, дантелени прашки, които Митко вероятно щеше да хареса. Алина бутна вратата, пристъпи вътре и веднага падна напред, спъвайки се във връвта, която беше вързана долу на вратата. Едва успявайки да се подпре на ръце, тя се опита да се повдигне и видя обувките пред лицето си и чу как врата зад нея се затваря. В стаята пред нея седяха два ученика от горните класове, а още двама седяха зад нея, препречвайки ѝ пътя навън. Тя беше учителка на по-малките ученици и тези тук не ги познаваше. Преди да успее да отвори уста да се възмути, едното момче показа пред лицето ѝ две фотографии. На тях беше запечатана тя, лежаща на масата в този същия кабинет, с широко разтворени крака, без бельо, без пола. Между краката ѝ се виждаше члена на голия Митко, който държеше гърдите ѝ с мускулестите си ръце. Снимката изглеждаше направена някъде от високо, най-вероятно от шкафа. Алина отначало почервеня, а после побеля от срам и възмущение. Не можеше да продума нищо. Впрочем, тя просто не знаеше какво да каже. Стоящия пред нея ученик, като че ли беше по-добре подготвен за диалог.
- Ще ги изпратим на мъжа ти! Ако не искаш това да стане, ще трябва да изпълняваш желанията ни в следващите час-два. Тогава ще получиш снимките.
Тя се опита да им каже, че това не е правилно, че ще попаднат в затвора, но нищо не помогна. Явно нямаше да може да вземе снимките по мирния начин. Не искаше обаче да се развежда и май трябваше да се примири със ставащото.
- Обърни се, наведи се и повдигни полата.
Тя изпълни заповедта. Момчетата седнаха срещу дупето ѝ, съзерцавайки белите ѝ, дантелени гащички. Гласът на онзи, дето заповядваше, чак затрепери от вълнение:
- Смъквай гащите и разтвори дупето си.
Тя смъкна прашките си до коленете и разтвори дупето си. Момчетата ахнаха.
- Обърни се и съблечи ризата!
Учителката мълчаливо се обърна, напипа копчетата си и започна да ги разкопчава едно след друго. Почувства се като стриптийзьорка в клуб и все едно момчетата бяха клиенти. Хвърли ризката си на земята и остана само по сутиен.
- Смъквай сутиена!
Момчетата почти незабележимо поглаждаха предниците на панталоните си. Тя разкопча сутиена и пред тях се показаха белите ѝ, закръглени гърди с нежни, розови зърна. В прохладния въздух те веднага щръкнаха. Момчетата я гледаха без да мигат и едното каза:
- Помоли ме, да ти позволя, да ми духаш!
Тя веднага повтори:
- Може ли да ти го издухам?
- Да ми издухаш кое?
- Да издухам члена ти.
Отдаващия заповедите ученик седна на бюрото, спусна гащите си и извади члена си.
- Може. Пълзи дотук на колене и смучи.
Учителката се спусна на колене, срамежливо наведе глава и пропълзя по мръсният под. Приближавайки се, тя почти легна на гърдите си върху коленете му, взе в ръце тънкия му член и мълчаливо го лапна. Момчето затвори очи, наслаждавайки се на неописуемото удоволствие, а тя смучеше, като се опитваше да се абстрахира от случващото се. Из забвението я изкара гласът на момчето, на което тя духаше:
- Помоли ме да ти позволя да глътнеш спермата ми!
Тя извади члена му от устата си, за да вземе въздух и попита:
- Може ли да преглътна спермата ти?
- Да-а, може, давай...
Той сложи ръка на главата ѝ и на нея изведнъж ѝ стана ужасно неприятно. До този момент, те не я бяха докосвали и тя правеше всичко, като че ли сама. Горещата струя се плисна в устата ѝ, а ръцете на момчето стиснаха силно главата ѝ, вкарвайки главичката на члена направо в гърлото ѝ. Стволът пулсираше и изплюваше спермата в устата ѝ. Тя събра сили и преглътна.
- Помоли моите приятели да те изчукат по ред!
Момчетата я гледаха с огромни, жадни очи.
- Моля ви, изчукайте ме по ред.
Тя се повдигна, махна окончателно прашките си и ги хвърли на пода. Подпря се на масата и покорно се наведе. Момчетата се посбутаха и си намигнаха, а после единия от тях събу училищните си панталони. После пристъпи зад нея, повдигна полата ѝ още по-високо и се опита да вкара члена си в нея. Почти със сигурност той беше девственик и нищо не му се получи. Но след няколко неловки опита, тласъци и неприятни докосвания до влажните ѝ устни, най-после тънкият момчешки член влезе в нея. Момчето застена, наслаждавайки се на движенията и бързо се вмъкваше все по-навътре. Тя търпеливо чакаше, мълчаливо удовлетворявайки момчето. Не ѝ се наложи да чака дълго – момчето засумтя, завика и се изпразни вътре в нея. Подържа ръцете си на бедрата ѝ, после стеснително я хвана за гърдите, постоя малко така, но после ги махна, сякаш страхувайки се, че тя ще го наругае. Извади члена си и се отдръпна, дишайки тежко. Тук се намеси втория:
- Помоли ме да те наеба!
Тя въздъхна.
- Моля те, наеби ме...
Той се опита да влезе в нея, не улучи, пак опита, по-силно и настойчиво, но пак не успя. Тя беше принудена да го хване и да го насочи в себе си. Момчето я хвана за задника и започна да прави тласъци, дълбаейки я все по бързо и все по-силно. Пръстите му се впиваха в дупето, болеше я, но вече някак си започваше и да ѝ харесва. За момент се притесни, че мъжът ѝ може да забележи червените петна по дупето и бедрата. Момчето я хвана за талията и продължи интензивно да я чука, докато и той не се изпразни в нея, треперейки и стенейки. Тя търпеливо изчака, за да се дръпне от нея. Третият я изчука по същия начин, движейки члена си в спермата на другите двама – учителката в това време почти нищо не чувстваше. Само чуждите ръце на талията си и стегнатото момчешко тяло, удрящо се в бедрата ѝ. Когато и третият се отдръпна, по краката ѝ бавно потече струйка сперма. Отново се чу гласът на главния:
- Застани на четири крака!
Тя застана на колене и лакти между чиновете.
- Помоли ме да те изчукам в дупето!
Тя прехапа устни, после каза:
- Изчукай ме в дупето, моля те!
Момчето се приближи към нея и грубо разтвори краката ѝ по-широко. Тя покорно се подчини. Грубата ръка на момчето се докосна до нежната кожа на ануса ѝ. Пръстите започнаха да мажат дупчицата ѝ със слюнка, леко прониквайки вътре. После пръстите влязоха във влагалището ѝ, взеха смазка и от там и я размазаха върху задното и отверстие. Учителката почувства, как в ануса ѝ се вмъкна тънък пръст, раздвижи се там, хлъзгайки се по смазката и тя инстинктивно се сви. Пръстът обаче се движеше все по-грубо и тя се опита да се отпусне. След само миг, твърдата главичка на члена се докосна до ануса ѝ, натисна и се вмъкна вътре. Алина почувства, как горещия хуй се задвижи в задник ѝ, как меките ѝ тъкани го обгръщат и го стискат, но не могат да се съпротивляват и го пускат по навътре. Момчето движеше члена си в ануса ѝ по цялата му дължина, замирайки за момент, колкото да се наслади на усещането и после започвайки да я чука силно, без да се съобразява с нейните усещания. В това време, тя чувстваше болка и унижение. Сякаш за да усили тези чувства, едно от момчетата застана на колене пред нея и каза:
- Помоли ме да ми го осмучеш.
Задъхвайки се от раздиращите я тласъци отзад, Алина прохриптя:
- Може ли да ти направя свирка?
Членът веднага се намести в устата ѝ, секвайки дъха ѝ. Тя, като че ли, дори беше благодарна за това. Така можеше да се откъсне от усещането в ануса и да се съсредоточи на минета. Тя смучеше и яйцата му, и само след няколко минути двете момчета свършиха почти едновременно. Единия заля със спермата си брадичката ѝ, а другия напълни дупето ѝ. Изтерзана, с изтичаща отвсякъде сперма, тя седеше на пода, дишаше тежко и не искаше да повдигне очи. Кой знае, какво още ѝ бяха замислили, но момчетата хвърлиха снимките пред нея и излязоха. Снимките се разсипаха пред нея и тя няколко минути тъпо гледа, как прави минет на Митко или как той я чука на същото онова бюро. Не ѝ се искаше да мисли за нищо. На следващия ден, тя си взе почивка и не дойде на работа. А в понеделник полицията взе четири момчета направо от училище, но никой не знаеше защо. Говореше се, че процесът е бил бърз и при закрити врати. Вечерта, когато Алина вървеше по коридора, тя отново видя светлина в седемнадесети кабинет. Това беше денят, в който с Митко се срещаха и той явно я чакаше. Но тя бързо се прибра вкъщи при мъжа си. Повече не ѝ трябваха никакви силни усещания.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен