Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Златната верига (част 2)

24.12.2018 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Като всичко останало в комплекса, дансингът също беше направен с вкус. Музиката беше достатъчно силна, за да не се изгуби, пръсната над морето, но не толкова силна, че ако някой иска да каже нещо, да трябва да крещи. Настаниха се в пищни кресла и Джанкарло донесе питиетата от бара. Мартини, бърбан и маргарита. Все още превъзбудена, младата жена изпи чашата си почти на екс и след виното главата ѝ се завъртя. Следващите питиета пристигнаха и Маргарита стана и дръпна Иван на дансинга. Той се поклащаше лениво, а тя извиваше тяло около него в пламенна страст. Повечето мъже я зяпаха възхитено, мислейки си, че тя е част от програмата. Само Иван с нетърпение чакаше музиката да свърши, за да може да седне в уютната прегръдка на креслото. Тя танцуваше за него, но той единствен от всички мъже тази нощ оставаше сляп за нея, както често се случва, спираме да обръщаме внимание дори на най-голямото съкровище, когато вече го притежаваме. Докато всички запленени съзерцаваха виещата се в огнена страст жена, Джанкарло незабелязано изсипа пакетче с прах в чашата на Иван. Музиката спря и присъстващите избухнаха в аплодисменти. Маргарита искаше да останат на дансинга и за следващия танц, но Иван вече бързаше към бърбана си. Джанкарло умело замаза неловкия момент, впускайки се в обяснение за Луксор. По-рано вечерта двамата съпрузи бяха споменали, че искат да отидат за един ден до Долината на кралете и сега италианецът им обеща да уреди най-удобната екскурзия. Докато той говореше, Иван започна да се прозява широко и да кима на всичко.
- Рити, давай да ходим да лягаме, че ще откъртя тука. – подкани той жена си.
- Стига де! – разочаровано се възпротиви тя.
- Едва дойдохме, не се дръж, като пенсионер, хайде да танцуваме!
Каузата ѝ беше обречена и тя тъкмо се канеше компромисно да си допие чашата и да тръгват, когато Джанкарло невинно се обади.
- Ако дамата желае да остане още малко, мога да обещая, че ще я изпратя до апартамента ви. Комфортът на нашите гости е наш първи приоритет. – отбеляза той с най-професионален тон.
- Е-е-е, ето! Разписвам ти билета до сутринта! – засмя се на собствената си шега Иван.
Наведе се да я целуне и с несигурна походка потъна в мрака. Марго се чувстваше толкова замаяна, че дори не понечи да протестира, че я оставят така. Следващата песен ѝ беше любима, май го беше споменала по-рано вечерта. Не помнеше, но когато Джанкарло я покани, тя сложи ръка в протегнатата му силна длан, без да се замисли. Въртяха се сякаш до безкрай под сладко-тъжната мелодия. Той я държеше нежно, сякаш се боеше да не прекърши тънката ѝ талия. Бедрата и гърдите им се отъркваха при всяко завъртане, от което големите чувствени зърна на гърдите ѝ щръкнаха болезнено и тя простенваше при всеки допир. Усещаше, че прашките ѝ са подгизнали, а срамните ѝ устни се бяха подули и пулсираха. Мъжът на няколко пъти погали нежната ѝ буза със своята и изгарящият му дъх пареше шията ѝ и я караше да настръхва и трепери от желание. Той стана по-смел и вкара бедро между краката ѝ, потърквайки пубиса ѝ. Тя изстена продължително и се притисна в него, усещайки как ниско в корема ѝ се опря втвърдяващата му се мъжественост. Песента свърши и тя въздъхна облекчено, за малко да поиска да му се отдаде тук, пред всички. Дишайки тежко, Маргарита се остави да бъде отведена до креслото си. Джанкарло ѝ донесе поредната чаша и тя жадно отпи. Помисли си, че барманът изобщо не се беше скъпил с текилата. Заливана от емоции и след дългия път, жената усети че вече е в плен на алкохола. Мъчеше се да не завалва думите, но погледът ѝ блестеше ярко, като звездите в небето над пустинята. Смееше се високо на всяка шега на кавалера си. Тя събра сили да се концентрира и да спре лекия световъртеж.
- Става много късно. – с явна отчетливост каза Маргарита.
- Ще ме изпратиш ли?
- Но разбира се, сеньора. Certo! – подаде и ръка да стане и ѝ помогна със стола.
Тя го хвана под ръка и го остави да я води. Крачеха бавно в хладната нощ и на Маргарита започна да ѝ прави впечатление, че за първи път вижда тази част от комплекса. Дали пък замъгленото ѝ съзнание не ѝ правеше номера? Не, със сигурност не беше минавала през градина-лабиринт досега.
- Джанкарло? Сигурен ли си, че не сме объркали посоката?
- А, да. Не, не сме. Просто на път ни беше зоната забранена под 18 години. Спомняш си, че ви споменах, да? Ето, почти стигнахме. – не ѝ позволи да протестира той.
- Ще можеш да седнеш за малко, има и освежителни напитки.
Около кръгъл басейн с топла вода, бяха подредени шатри с балдахини. Мястото беше дискретно осветено от свещи, разпръснати на подходящи места. В някои от балдахините можеха да се различат силуети, други бяха празни. Залитайки леко Маргарита влезе в услужливо разтворения балдахин. Вътре имаше кръгло легло с много възглавници и масичка отрупана с плодове и напитки. Тя благодарно седна на леглото и направи гримаса. Стъпалата вече я боляха, от много време не беше танцувала толкова много. Джанкарло отгатна от какво е породен дискомфорта ѝ.
- Позволете, един масаж на стъпалата ще ви накара да се почувствате много по-добре. – той ѝ подаде чаша сок и седна до нея.
Маргарита се поколеба, но изкушението беше силно, а и той без да чака отговор взе едното ѝ стъпало в скута си. За да се настани по-удобно тя се премести към центъра на леглото и се облегна на възглавниците, докато той сваляше сандала ѝ. Дългите силни пръсти на италианеца умело разтриваха стъпалото, започнаха съвсем леко, галейки го и увеличаваха натиска. Тя изпъшка, когато ръцете му притиснаха възглавничките на стъпалото и ги заразтриваха с кръгообразни движения. Сама вдигна и поднесе другия си крак и затвори очи, оставяйки се на приятния масаж, който караше умората да се отича от нея и да остава само приятния унес от алкохола. Постепенно ръцете му започнаха да се плъзгат по-нагоре, галеха глезените ѝ, тръгнаха нагоре по прасците, спряха се в сгъвката на коленете и ноктите му леко я одраскаха, извиквайки силна въздишка. Мозъкът на Маргарита се опитваше да и каже, че това е грешка, крещеше и, че това е изневяра и трябва да го спре. Маргарита отговаряше, че да, ще го спре... само още мъничко, ей сега, само още... толкова е приятно и отпускащо. Докато траеше вътрешната ѝ борба дланите на мъжа вече бяха под роклята ѝ. Опряха се във вътрешната страна на бедрата и ѝ разтвориха краката.
- О-ох. К-как-во... правиш. Спри. Недей, аз съм омъжена жена. – противеше се Маргарита с последните останки от волята си, безуспешно мъчейки се да отблъсне настоятелните му докосвания.
- Ох, не! Не!
- Да! Да! – отвърна ѝ той и устните му се озоваха върху нейните, слагайки край на протестите ѝ.
Абсолютната увереност, че сега ще изневери на мъжа си, надигна вулкан от емоции в младата жена. Задушаваше се от срам и похот едновременно, мисълта за нещо толкова недопустимо я накара да захапе устната на мъжа с хищно желание. Пък и нали Иван толкова я врънкаше точно за това, обади се някакво гласче в нея. Целувката му имаше вкус на алкохол, леко на пура, но най-вече на непознат мъж. Това караше цялата ѝ женственост да иска да излезе вулгарно на показ. Маргарита засмука езика му, изскимтявайки от помитащите нови усещания. Мъжът беше извадил гърдите ѝ от роклята и ги мачкаше грубо, настървено, притискаше набъбналите до болка зърна между пръстите си и ги извиваше болезнено, карайки Маргарита да писка тихо и въпреки това да жадува още и още. Нейните ръце нетърпеливо свалиха ризата му и ноктите ѝ задраскаха по стегнатите мускули.
- Съблечи се! – дрезгаво изграчи той.
- Искам да се съблечеш сама!
Маргарита се претърколи до ръба на леглото и стана, нетърпелива да го удовлетвори. Бръкна под роклята си и свали прашките. Канеше се да захвърли, но той протегна ръка. Докато тя сваляше роклята, мъжът жадно вдишваше упоителния женствен аромат от бельото ѝ. Тя застана до леглото гола, едва дишаща от желание. Джанкарло свали наедно панталона и бельото си и се изправи на колене в леглото. Двамата се гледаха, отлагайки неизбежния момент, за да се насладят още мъничко на очакването. Погледът ѝ слезе надолу. Между краката ме стърчеше възбуденият член. Не беше много голям, колкото на Иван, 14-15 сантиметра, но беше напрегнат и твърд, като камък. Ерекцията на мъжа ѝ с годините губеше качеството си и сега устата на Марго се напълни със слюнка от желание. Тя пропълзя към мъжа и езикът ѝ докосна копринено меката матова главичка на възбудения му орган. Заблиза го, плъзгайки език по ствола, до топките и обратно, следвайки релефа на вените му. От члена потече секрет, изпълвайки ноздрите ѝ със силен мускусен аромат. Между краката ѝ потекоха собствените ѝ сокове. Мъжът изръмжа нетърпеливо и я сграбчи за косата, набутвайки члена си в устата ѝ. Тя го пое с жаден стон, засмуквайки главичката. Не беше професионалистка и не можеше да прави дълбоко гърло, но се стараеше да побере, колкото може повече. Не беше правила минет с желание от толкова дълго време! Протегна ръка и хвана стегнатите му топки и ги замачка нежно. Мъжът измуча от удоволствие и тя плъзна пръсти, масажирайки го между тестисите и ануса. Той я стисна за косата и задвижи таза си, докато с другата ръка опипваше раковината на ухото ѝ. Дланта легна на дупето ѝ, разтваряйки я и пръсти докосваха тръпнещата и влажна плът. Тя жадно смучеше члена, когато си даде сметка, че ръцете на Джанкарло са на главата и... тогава, как едновременно с това бяха и на дупето, и между краката ѝ? Замаяното от алкохол и сексуална възбуда съзнание не отдели време да разрешава тази енигма, още повече, че ръцете отзад ѝ доставяха само удоволствие. Пръстите на срамните ѝ устни се замениха от жадни устни и нахален език, а на сочните полукълба на задника легнаха големи длани и я разтвориха, мачкайки алчно дупето ѝ. Върхът на езика зашиба бързо клитора ѝ, карайки я да се разтрепери от удоволствие. Преди да стигне оргазъм, езикът се плъзна вътре в нея, въртеше се и се мъчеше да оближе всяко кътче. Новото усещане започна да набира ново ниво на удоволствие в жената и шатрата се изпълни с приглушените ѝ стенания. Езикът излезе и се плъзна нагоре, към стегнатия отвор на ануса ѝ. Лижеше я там, пращайки по тялото ѝ приятен гъдел. Върхът му се притисна в стегнатия ѝ анален пръстен и бавно си запроправя път навътре. Марго не беше девствена отзад, макар и да нямаше богат опит и халката ѝ гостоприемно се отпусна под горещия напор на нашественика. Отдадена на новото усещане тя беше спряла оралните си занимания и Джанкарло я пусна, лягайки назад. Това развали магията и тя сепнато се обърна. Зад нея, обхванал дупето ѝ, беше коленичил негъра от бара на басейна и настървено проникваше в ануса ѝ с дългия си месест език. Маргарита уплашено се отскубна от него и понечи да избяга напред, но там беше легнал италианеца. Той я хвана здраво и я задържа над себе си.
- Няма нищо! Рита, не се бой! – шепнеше той дрезгаво.
- Отдай се на усещането.
- Не! Моля ви, пуснете ме. Не искам! – хленчеше Маргарита.
Тя се мъчеше безуспешно да се отскубне от силните мъжки ръце.
- Не се бой. Всичко ще е наред. – повтаряше мъжът под нея, докато отгоре ѝ се покатери негъра и притисна горещите си гърди в гърба ѝ.
Ръцете му успокоително я милваха по цялото тяло, отметнаха косата ѝ настрани и устните му обсипаха със целувки тила и шията ѝ. Тя още продължаваше да се бори, когато тежкото тяло над нея я притисна надолу и в отвора на мократа ѝ вагина се опря възбудения до крайност пенис на Джанкарло. Той се намести и започна неумолимо да прониква в нея. Тя застина, разтворила устни в безгласен вик. В замаяната ѝ глава беше хаос от емоции. Страх и срам се бореха с животинска похот и перверзното желание да наруши брачния си обет, да бъде обладана едновременно от двама мъже, колкото я плашеше, толкова я караше да трепери от желание. И ето, че то се случи! Стегната ѝ вагина здраво стискаше вкаменения от възбуда чужд пенис, чувстваше го опрял в утробата си и тялото ѝ, без да се съобразява с душевните конфликти на Марго, се задвижи, плъзгайки се по твърдия нашественик. Младата жена завика и ускори ритъма, с който се нанизваше на члена. Затворила очи го яздеше грубо, стоварваше се със сила и ярост на жадна за секс жена. Мъжете вече не беше нужно да я държат да не избяга. Вместо това негърът беше проврял ръце под мишниците ѝ и мачкаше гърдите ѝ, а Джанкарло беше обхванал сочните бузи на задника ѝ и я разтваряше, колкото можеше по-широко. Твърдият член в нея я караше да лети към кулминацията си. Негърът над нея пусна едната и гърда и италианецът впи устни в еректиралото ѝ зърно, карайки я да изкрещи. Мъжът отгоре се изплю в шепата си и мокрите му пръсти заопипваха аналния ѝ отвор. Тя се приведе още надолу и безсрамно предостави разтвореното си дупе. Спря за малко, когато два от пръстите проникнаха през халката ѝ. От гърлото на Маргарита се откъсна протяжен стон и тя се задвижи бавно, тръпнейки от движещите се в задника ѝ пръсти. Те опипваха коравия член през тънката преграда жената трепереше от похот. Мъжът зад нея започна да я чука с пръсти в ритъм с пениса в нея. Напрежението в нея премина границата и тя се загърчи в оргазъм, обливайки мъжа под себе си с поток от сокове. Когато кулминацията и мина, негърът забави движенията си и измъкна пръсти от дупето ѝ. Тя бавно се клатеше, нанизана на все така коравия член, изживявайки онези последни искрици от оргазма. Нещо се опря в задника ѝ, нещо топло, твърдо и тежко. С тези размери не можеше да е пенис, нали? Или можеше? Негърът дишаше тежко, намествайки главата на масивния си хуй върху аналния отвор на жената. Със сумтене опита да натисне, но не можа да преодолее съпротивата на халката ѝ. Другият мъж разтваряше сочните бузи на задника ѝ, а Марго се опита да се отпусне и поеме в себе си този невъзможно дебел член. Тримата дишаха тежко, но усилията им оставаха напразни, изглеждаше абсурдно дупето на младата жена да поеме опрения на входа мамутски орган. Негърът се отдръпна задъхан и Маргарита си отдъхна облекчено, но и с мъничко разочарование.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Fairy | преди 10 месеца

Триста дяволи, Торбаланеееее! Не може да не е написано от жена! Всичките й усешания?! ?!?!Кааак? И тоя, мамкаму и ДжанкомитиКарло, бъркаш с пръст в жива рана! Келешът му, с келеме и келястур, тоя моя италианец, щях да литна до при него, след всички месеци чат, а дори и шибан пръст нямаше, когато всичко свърши. Торбаланееее, още чета, дори не стигнах края на част 2, а изригвам. Ти си лечение, бре, момко!

Анонимен | преди 10 месеца

Хаха, благодаря! Идеята за пръстите на Джанкарло са от една от книгите на Хр. Калчев. Покрай тая Златна верига, наистина ме бяха нарочили за жена. По погрешка съм нацелил нещо правилно :). Много ме зарадва, наздраве! Д.Т.

Fairy | преди 10 месеца

Прочетох и не знам кое е реално и кое си е в мойта глава, щот фантазията е силно идентична. Двойно проникване, негъра , приятел на италианеца...мъжа затрит... Ще взема да заключа най- накрая, че аз през цялото време си спя и ти, ДТ или всъщност жена ти, ако тя го е писала, сте си в мойта глава били през цялото време! И аз още спя и ви слушам. ?!?! :)))) Хващам кодов изказ, by the way ;))

Анонимен | преди 10 месеца

Не е жена, бре! Писах го аз, при това една зима, на палубата, ако не ме лъже паметта :D. Д.Т.