Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Контрабандистът

30.04.2023 | Анонимен
Категория: Принуда, Фантастика (Sci-Fi, фентъзи), Фантастична надпревара, Фетиш

Моран Фез си подсвиркваше фалшиво весела мелодия, робинята ситнеща зад него му излезе евтино, намери и донор. Ако всичко се наредеше по план след този курс щеше да си изплати дълговете, че и да му остане нещо отгоре. Отвори вратата на олющената сграда и кимна на момичето да го последва. Затвори и заключи след нея, а после натисна два бутона на дата пада си и белезниците от китките и глезените ѝ се отвориха и паднаха в краката ѝ.

Мара гледаше новия си господар с широко разтворени от ужас очи, преди месец я отвлякоха пирати и се беше наслушала на всякакви ужасии. Беше ѝ свалил белезниците, но остави електронния нашийник, при неподчинение в нежната шия на момичето се забиваше болезнен електрошок, от който чак въздухът ѝ спираше. Дори не знаеше за какво е купена, навярно за развлечение. Това съвсем не беше успокоителна мисъл, като нищо Моран можеше да се окаже извратен садист. Нито дори да се отдаде против волята си щеше да ѝ се понрави, макар че господарят не беше лишен от чар. Зелените му очи искряха с някаква насмешлива пакостливост и Мара се опита да се самоубеди, че изобщо не изглежда жесток човек.

Моран я плесна по сочното дупе и с око на ценител отбеляза, как плътта ѝ затрепера. Жалко, че не беше я купил за удоволствие. Можеше да прекара много приятни мигове с глава заровена в пищната ѝ гръд, да смуче и хапе едрите зърна и да пълни ушите си с нейните “Ох” и “Ах”, следствие едновременно да болка и възбуда. Членът му набъбна, като си представи, че разтваря белите полукълба на задника ѝ и бавно прониква в ануса ѝ. Мъжът тръсна глава с въздишка, имаха работа, а времето не беше безкрайно.

- Хайде кукличке! На четири крака! – момичето плахо коленичи на пода и се подпря на длани. - Ето, подпри се и си разтвори сладкото дупенце.

Моран бутна към нея плюшена табуретка, която беше видяла и по-добри дни и Мара послушна се облегна с гърди на нея. Анален секс, можеше и да е много по-лошо, тя всъщност го харесваше при определени обстоятелства. Ще се опита да се отпусне, дано използва и някакъв лубрикант.

- Искам да държиш това сладко дупе широко разтворено. – Мара послушно раздалечи бузите на задника си с ръце. - Ха така! Не се опитвай да се бориш, защото може да се нараниш, а ние не искаме това.

Думите му събудиха в момичето мрачно предчувствие. Да се бори? Значи щеше да болезнено. Тя извърна глава и вместо да види как Моран си сваля панталоните, гледката я накара да запищи от ужас с цяло гърло. Скочи, като изстреляна от пружина и моментално се стовари на пода, сгърчена в конвулсивна агония. Нашийникът ѝ беше изпратил в нея кошмарния си електрически импулс. Мара потръпваше, борейки се за глътка въздух, а разширените ѝ от ужас очи не се откъсваха от извиващото се в средата на стаята тяло.

- Има два начина, единият е да ми съдействаш. – Моран съчувствено сложи ръка на рамото ѝ. - Другият е, да ме принудиш да използвам нашийника. Резултатът ще е един и същ, но ако избереш първото, ще си спестиш ненужни страдания.

Мара се закашля и пресипнало попита с глас, който не можеше да познае от ужас:

- К-к-какво е това?! Ще ме изяде ли?!

- Не, не! Нищо такова. – Моран се разсмя. - Това е гордостта на Тиба, мизерната планета, на която се намираме. Този приятел произвежда един от най-силните наркотици познати в галактиката. И е абсолютно забранен за експорт. Тиба се издържа от пазарите за роби и червеите. Ти ще ми помогнеш да изнеса контрабандно няколко екземпляра.

- Но... как? Искаш за го вкараш в мен ли?! Ще ме разкъса!!! – Мара едва говореше от ужас, гърлото ѝ се беше стегнало на топка.

- Няма! Обещавам ти. Освен това ние няма да изнасяме възрастен екземпляр. Ей, ей! Довери ми се, моля те. – Моран хвана главата ѝ и я погледна в ококорените от ужас лешникови очи. - Обещавам, че дори няма да боли много. Секретът на червея съдържа много силен наркотичен аналгетик. Ще ти помогне да отпуснеш мускулите си.

Мара се огледа отчаяно, нямаше спасение, дори не можеше да понесе мисълта за още един електрошок. При последния ѝ се строи, че никога повече няма да успее да вдиша. Остави се на мъжа да я повдигне обратно на колене, да я подпре на табуретката и да постави дланите ѝ на дупето.

- Хайде, разтвори го хубаво. – Мара опъна бузите на задника си, дишайки, като хванато в капан животно. - То-о-чно така, ето. Браво, разтвори се колкото можеш.

Зад нея червеят се беше приближил, дълъг около метър и половина и дебел, колкото човешка ръка, надигна предната част на тялото си от земята. Поклащаше се, като змия, готова да се нахвърли върху плячката си. Червеят не притежаваше очи, но на главата имаше десетина пипалца, с размерите на човешки пръсти. Те бяха чувствителни сензори и сега се раздвижиха, подобно на пипалцата на анемония. Създанието беше нетърпеливо, яйцата му бяха готови и то бързаше да пъхне глава в гостоприемника и да ги остави там. Долови желаната миризма и тялото му се изви за да намести главата в цепката на дупето на Мара.

Момичето усети ефирния допир на пипалата и се стегна от страх. Моран зашепна успокояващо и нежно прокара пръсти по голия ѝ гръб, от тила, надолу по гръбнака. Тя продължаваше да хлипа тихичко от ужас, но тялото ѝ се поотпусна. Отчаяно вярваше на Моран, просто защото иначе трябваше да падне в бездната на ужаса без надежда. Докосването по дупето ѝ беше нежно и деликатно, пипалцата внимателно опипваха ануса ѝ. Създанието не искаше да наранява и разкъсва гостоприемника си. Изпусна малка доза от така ценния си секрет и почти мигновено по тялото на Мара се плъзна топла, отпускаща и успокояваща тръпка. Пипалцата натиснаха леко кафявата точка на задника ѝ и започнаха да я масажират, докато аналния пръстен сам поддаде и връхчетата им предпазливо проникнаха в момичето. Първо две-три, които се задвижиха мазно, карайки сфинктерния мускул да са отпусне още, а после още две-три. Там, където проникваха, пипалцата се изтъняваха, а вътре в ректума ѝ надебеляваха отново. Мара изпъшка неволно, затворила очи. Чудно, от какво толкова се страхуваше?!

Мозъкът ѝ плуваше в приятно вцепенение, а проникването отзад я караше да завърти дупе от нетърпение за още. Останалите навън пипалца през това време бяха нахълтали в нея и сега всички се извиха, като кукички и разпънаха аналния пръстен. Той се отвори, зейнал като дупка и Моран усети как членът му се наля в болезнена ерекция, виждаше аления ректум на Мара, пулсиращ в ритъма на сърцето ѝ. Съществото я задържа разтворена така, за няколко мига и после насочи главата си в зеещата дупка. Тялото на червея се изтъни, за да може да проникне в дупето на Мара и Моран, с изхвръкнали от похот очи, си каза, че той по-скоро се излива в нея. Момичето простена дрезгаво, по устните ѝ се стичаше сластна лига чак надолу по брадичката. Когато почувства, че дебелото гъвкаво тяло си проправя път в нея, изпълвайки всеки милиметър от вътрешността ѝ, тя изви тялото си в дъга и вдигна глава с едно гърлено “Огххха, Огхррроу”. Гъвкавото тяло продължаваше да я превзема, изпълни ректума ѝ и ловко намери пътя си след него.

Мара беше в полусъзнание, с разсъдък напълно размътен от упойващия секрет на червея. Чувстваше, как се издува отвътре, плъзгащото се по червата ѝ тяло неумолимо напредваше. Още и още от съществото минаваха през насиления до скъсване анус, но болка нямаше. Момичето погледна надолу и видя, как коремчето ѝ се издува от нашественика. В тялото на Мара беше проникнал повече от половин метър от, когато съществото реши, че е достатъчно дълбоко. Пипалцата, които бяха опипвали всеки милиметър от червата ѝ по пътя си, сега се разтвориха отново, за да се застопорят в момичето. По проникналото в задника ѝ тяло премина спазъм и веднага нещо разтегна още мъничко ануса ѝ, а после продължи навътре. Яйцата поеха своя път по тялото на създанието, а Мара чувстваше как се придвижват. За всяко яйце бяха необходими много спазми, за да го изтласкат от главата на червея, дълбоко в червата на момичето.

Тялото на Мара, лъснало от пот, трепваше при всяко движение на изпълнилото я същество. Тя беше забила пръсти в бузите на сочния си задник и ги опъваше до скъсване, за да се разтвори още по-добре. От набъбналите ѝ срамни устни се процеждаше секрет, който вече беше направил малка локвичка на пода. С широко отворени очи Моран гледаше как съблазнителното тяло се извива, гротескно нанизано от нашественика, разпънал ануса му до чудовищни размери. Мара вече крещеше при всяка контракция на червея и затреперваше в поредния безмилостен оргазъм. Накрая и последното яйце се намести в нея и съществото бавно започна да се изхлузва от нея, докато тя лежеше без сили и само разтваряше дупето си. Накрая то излезе от тялото ѝ със сочен мляскащ звук, оставяйки ануса ѝ широко отворен, аналната халка пулсираше, но дори и не правеше опити да се прибере до кафявата точка отпреди два часа. Моран смутено установи, че отпред на панталона му има мокро петно. Изчака Мара да си поеме дъх, след което внимателно ѝ помогна да се облече в предварително приготвения удобен пътнически костюм.

Напускането на планетата мина съвсем безпроблемно, митничарят безразлично прегледа багажа, хвърли един поглед на изтощеното момиче с електронния нашийник и им махна да се качват на кораба си.

- Доколкото ми обясниха, няма да имаш проблем с... ъ-ъ-ъ... – мъжът се изчерви. - С ходенето по нужда, ларвите изяждат всичко, което слиза надолу. Всъщност даже ще ти се наложи да ядеш неколкократно повече, ако няма достатъчно храна, те консумират гостоприемника. Методът е новаторски, гостоприемникът обикновено е преживно животно...

- Крава? Крава?! Ти... ти си... – Мара не можеше да намери думи, с които да изрази възмущението си. - А защо просто не се нахвърля отгоре ти и не те принудя да ме убиеш с мизерния си нашийник?!

- Няма да направиш такова нещо, нали?! – стресна се Моран не на шега. - Ти все пак искаш да живееш, нали?

- Ще видим, за сега смятам да се натъпча, за да не ме подпукат дечицата.

Мара го изпепели с поглед и се отправи към пътническото помещение.

Корабът беше транспортен и не предлагаше някакъв лукс, но Моран го беше заредил предвидливо с храна. Мара прекарваше времето си седнала с кръстосани крака и нещо за хапване. Тялото ѝ растеше, дупето, допреди сочно, сега беше направо тлъстичко. Бедрата ѝ се наляха, без това да я загрозява, напротив, формите ѝ бяха меки и чувствени. Коремът изхвръкна напред, издут от ларвите в него. Сега Мара изглеждаше, като бременна и доколкото Моран беше запознат, двойно по-раздразнителна.

На шестата и последна седмица от пътуването им Мара усети раздвижване в себе си. Нещо я гъделичкаше с движението си в червата ѝ. Миг по-късно усети познатото фантастично чувство на неземно блаженство и съзнанието ѝ се размъти. “Излизат”, беше последната ѝ съзнателна мисъл, да си свали клина и гащите последното съзнателно действие. Ларвите се заизвиваха в нея, търсейки път навън и пръскайки около себе си така ценната субстанция, виновна за великолепната еуфория. Пръстите на Мара намериха набъбналия ѝ, колкото бобено зърно клитор и се плъзнаха по него, плувайки в обилно отделената мъзга. момичето простена, притворило очи и усети как първото тяло влиза в ректума ѝ, а после си намира пътя към ануса. Започна да натиска отвътре и след малко премина през халката. Тя се беше позатворила след инвазията, но Мара предполагаше, че никога няма да се свие напълно и винаги ще стои леко отворена. Преминаването през ануса ѝ я накара да изохка и да забие пръсти във влагалището си. След първия, пътя си по червата ѝ пое втория, доставяйки ѝ познатите сладостни усещания. При всяко напускане Мара потреперваше, пръстите на краката ѝ се свиваха, зърната на гърдите се сбръчкваха и щръкваха, а кожата ѝ настръхваше. И пак, и пак, тя престана да брои, остави се на удоволствието, затворила очи.

Моран усети, че нещо става и успя да види цялото зрелище почти отначало и се сдоби с ново петно отпред на панталона. Десет екземпляра! Това надминаваше дори най-смелите му мечти! Даже нямаше да си прави труда да плаща ипотеката на старото корито, направо ще си купи нов кораб! Боже, можеше да си купи малка флотилия! Същата вечер свали нашийника на Мара, обеща ѝ да и даде хиляда кредита и да ѝ върне свободата. Не спомена, че на света на който отиват да изтъргува безценните червеи, робството така или иначе е незаконно. Мара лежеше по корем, махаше с вяло с крака във въздуха и ядеше праскова. С лъснали от сладкия сок устни се обърна към него:

- Моран, а защо да спираш тук? Системата работи. Не ти ли трябва партньор за още няколко курса? Петдесет на петдесет!

- Шестдесет на четиридесет. – той едва сдържаше усмивката си, беше се привързал към момичето.

- Охо, щедър си, не очаквах шестдесет...

Така и не разбраха, какво е искала да каже. Устните на Моран затвориха омазаната със сладък прасковен сок уста.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Fairy | преди 1 година

ВсеЧерволяциАнусни, Вес! Уникат! :)

jps | преди 1 година

И аз си мисля, че тук Вес е творила.

Giv | преди 1 година

А леле мале тия двамата JPS и Fairy как ме познаха от раз. Значи къде има гадости в кАНАЛА все съм аз автора.Весела

Анонимен | преди 1 година

Какво е "контрабадист"?? Контрабасист, контрабандист или контрабасист, който се занимава с контрабанда?! Проверявайте ги тея публикации бе, другари писатели!

Анонимен | преди 1 година

Ужас! 15см

Giv | преди 1 година

Като почитател на Ханс Руди Гигер който освен, че е баща на "Пришалецът" е такъв и на стил известен като "биомеханичен". Имам сборници на Гигер и там има ненормален брой скици на такова нашествие анално. Имаше много отдавна един коментар на потребител който написа как глистите на една дама предизвиквали сексуален глад като хапели меката и плът. Но беше много хумористично и брутално  натуралистично разказано. Беше замесен и свински дроб:))) Но тук един е Властелинът на аналните пръстени който си го умее да обедини в едно Еротика и Паразитология. Мисля, че разказа е на Торбалан, но може и да е мой;) Весела

Fairy | преди 1 година

Бая се поусуках и тук , на този разказ. И зелената слуз на Скъли беше добра...Вес, 1 май е, кво става с анонимката? Колиба, овце...А?

Giv | преди 1 година

А Fairy какво става на 01.05 преди 37 години родителите ми сключили брак. И някакви 4 месеца по- късно се пръквам аз. Сега по- български съм зле, но математиката като голяма част от работата ми си е на ниво. Как стават тези работи? Честита им годишнина. Други годишнини чествам аз. Весела

Fairy | преди 1 година

Ехаааа,Вес, наздраве! Язе жулим кафе и разправям на Хана за вас,тук :).

Анонимен | преди 1 година

Ооооох, все същите психопати в коментарите

Zvezda | преди 1 година

Не мога да се отърва от усещането, че някой нарочно си прави шега с мен като пише зоофилски разказ, който едновременно с това да е достатъчно възбуждащ, за да го прочета до края :). Отлично изградена история. Перфектно подбран финал, без излишно протакане и разводняване. Точни дози доминация, отвращение и възбуда. Разкошно чувство за хумор. Не мога да разпозная автора, но си представям как се е забавлявал с тънка усмивка, докато пише този разказ. Справил си се страхотно. Забележка имам само една, дано ти е в помощ: липсват ти съюзите между простите изречения. Отделяш ги със запетаи, а им липсва логическа връзка. Разделяй сложните си изречения в няколко отделни прости или ползвай съюзи. Успех в надпреварата :).

Unstandart | преди 1 година

Личният ми фаворит в надпреварата, подкрепям Звезда в мнението й. Зоофилски разказ успява да ми вземе вниманието така че да го чета до края и едновременно в това да възбужда подобаващо. Побетител

Анонимен | преди 1 година

Тука Весела направо се е подписала! Кой друг от нас би могъл да има толкова извратено и болно въображение?! Но с едно съм съгласен, хубавият секс трябва да е мръсен, дори мъничко гнусен. На т'ва му се вика "кафевия печат" :) Д.Т.

Giv | преди 1 година

От кеф, че такъв шедьовър съм създала ударих кафявия печат върху белите си бикинажи:) Очаквайте продължение на разказа. Много подробно и детайлно ще опиша последиците от паразитния трафик. То ще има кървящи хемороидите със собствено съзнание, чудовищни фисури, говорящи извънземни кисти. Ехеее нищо не сте прочели;) Торблане мога ли да си гласувам за собствения разказ? Отваря се за мен категория ЕРОТИЧНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ;) Весела

Анонимен | преди 1 година

Весела, мога ли да предложа мозъчен паразит, който се храни с ендрофини и когато огладнее, тласка героинята в най-извратени оргии? Д.Т.

Giv | преди 1 година

Торбалане отдавна The dark side of the force ми е естествения хабитат. Всичко което може да предизвика отвращение и погнуса в уважаемия стерилен читател е добре дошло като предложение. Имаше един страхотен коментар под един разказ ти дори спомена че познаваш автора. Героинята има глисти които хапят меката и плът и предизвикват брутален сексуален апетит и тя изпонатръшква целия колектив. Някой дава съвет на мъжа ѝ  да и набута свински дроб за да могат глистите да са сити. Сега ще се разровя да намеря под кой разказ беше. Весела

amans | преди 1 година

Мислех си че подобен тип истории не ме кефят особено. Обаче... за моя изненада като се зачетох и не усетих как стигнах до финала. С това аз приключих четенето на всички разкази. Давам си 24 часа за размисъл и ще видим какво ще стане после.

Giv | преди 1 година

Обърнах сайта с хастара на вън докато го намеря. Но който търси намира;) Коментара за който говоря е под разказа "Реална MILF история" от 20 09.2022 автора на разказа е анонимен, но коментар номер 17 е ХВАЛА НА АВТОРА!!!Торбалане ти си написал този коментар по повод това за което говоря "Смях се от сърце, още повече, че познавам Митьо Ото лично :)) Д.Т." Как да се свържа с този Митьо Ото и да му досаждам за още? Да сте благодарни на Фейри, че днес ме е направила една идея по- добра И ще ви сервирам на готово. Четете и оценете.  Това е ОРИГИНАЛНОСТ! ВЕЛИК! Весела Едни коментари ви слагам тук Случаен 21.01.2014 16:06:55 ВИЖТЕ СЕ КОЛКО СТЕ ПРОСТИ В ТОВА ПРИМОРСКО! АМИ ВИЕ ОСВЕН ЗА ЕБАНЕ ЗА ДРУГО НЕ МИСЛИТЕ, ЗАТОВА ТУК НЯМА СТАТИИ ЗА ПРИМОРСКО!!! МИЛЬО БОТЕВ: Преди работех в станцията на Енергото и там имаше един шофьор, ама голям сексманиак беше, само путки му бяха в главата. Веднъж кара камиона и аз съм вътре и той като видя някаква жена на улицата и като проточи врат през страничния прозорец да я разглежда и да си лафи с нея и не гледа накъде кара, за малко да блъсне колата. Изнервих се и му викам да гледа къде кара, ибах го в ненормалния човек, за едното нищо да катастрофираме!... После къде набара една камериерка и ми вика, дай да я чукаме заедно. Аз се дърпах, ама той бил сигурен че е навита и така стана. Успя да я придума да дойде в една стая на хотела. А аз стоя в съседната стая и ги слушам през терасата как се чукат - оня я бичи като невидял, леглото скърца и ще се счупи от клатене, а мебелите наоколо скачат и се тресат, че чак страх ме хваща. Къде съм тръгнал аз да се меря с него. После той дойде при мен и ми вика: Отивай, твой ред е! Отивам аз при нея и почвам уж да я еба, ама треперя и ме е страх да не се изложа. А тя лежи неподвижна като дърво и явно нищо не усеща - ни ебане, ни хуй. То и аз нищо не усещах, щото путката й станала на кофа - оня преди мен доста я разширил и тя сега ми прави луфтове. Траеше ме жената докато й се лигавех, че най-накрая й писна и ми рече: Я го извикай пак оня, че да усетя хуй като хуй, друго си е да ми я разпори по шевовете, че твойта малка пишка само дрънчи като лъжичка в голяма тенджера!... Срам голям! Извиках го оня и той само това чака и продължи ебането на втория тур. Слушам ги аз пак как се клатят и си викам, що ми трябваше тоз резил, къде съм тръгнал с таз малка пишка!... ВАСКО МИНЕТА: Имаше при нас едно момченце - Митето от някакво село - от Ургари ли беше, от Кости ли, не помня. Още си беше захлупено и малко за хуя вързано, ама веднъж хвана и то една мадама да я чука. На другия ден питахме: Мите, кво направи, наеба ли я тая? А то момченцето мига на парцали и само клати глава. Ужас! Успокоихме го, кажи сега какво стана и то ни разправи. Направило й два тека, щото само това може момчето, какво друго да прави, и решил да си подремне, ама оная иска още и му се изрепчила: Ама Митьо, само това ли беше?!?!?!... И Митето не знае какво да отговори, взел да пелтечи нещо: ами, ами... Тя разбрала, че си има работа с аматьор и само махнала с ръка. Отворила си чантата и оттам извадила един голям гумен хуй. После почнала сама да си го пъха в путката, в гъза, лапала го и пак си го пъхала, ахкала, охкала, празнела се, викала от удоволствие... Оня се шашнал и си глътнал граматиката. Питаме го: Мите, ами ти какво прави през това време? - Ами нищо! - вика той - Само я гледах как си го пъха и я държах за ръката... Горкият! Стоял до нея, треперел и я гледал като шашардисан. Кога е виждал той такова чудо!!! МИЛЬО БОТЕВ: На времето полуострова беше пусто място - само храсталаци, скали и тук там дървета. Ние бяхме момченца и дето се вика там играехме, криехме се по храстите и правехме чикии... Тогава през 1961 г. Антон Югов беше министър председател и дойде на посещение в Приморско. Разкарваше се по улиците с местните партийци и разпитваше кое какво е. Разгледа и полуострова и каза, че там трябвало да се застрои. И наистина след това много неща се построиха. А сега тия от Бургас не са стъпили в Приморско и само се правят на загрижени за нас. А иначе устите им големи: ама европейски проекти имало за нас, ама това щели да правят, онова щели... дрън-дрън. Въздух под налягане. 75. 15.01.2014 20:16:27 Мижитурката Вълчанов вдигна 3 ката къща до боровата горичка не вярвам от заплата , сега в ММЦ има ремонт -тонове желязо ще се продаде познайте от кой . да 15.01.2014 19:18:53 Че той и Камберов е нисък ама що нещо открадна. Кой е шефът на ММЦ Вълчанов? 15.01.2014 16:04:51 Вълчанов е една заспала путка, фигурант който послушно изпълнява каквото му каже Станев и компания от другата Албена. Пълен е с комплекси, защото е метър и петдесет висок. В дирекцията те посреща винаги седнал, за да не забележиш ниския му ръст, иначе ако е прав му пада самочувствието.... Една мижитурка, нищо повече. Съседи на Пламен в ММЦ 18.01.2014 17:33:17 Жената на Пламен - Марияна техничката, много се ебеше, но не защото беше нимфоманка. Нимфоманията е болест на психична основа, а при Марияна беше съвсем друга болест. Тя беше хванала отнякъде глисти във вагината си и те много я тормозеха. Нужно й беше някой да й се празни вътре и тогава червеите се нахвърлят на спермата докато я изпият. През това време жената се успокоява за малко, но после когато спермата свърши червеите се нахвърлят пак по стените на влагалището и започват оттам да смучат кръв и тогава Марияна пак я хващаха бясовете и си търсеше друг мъж да я успокои - да й се празни вътре за да храни червеите с нова доза сперма. Някои лекуват тази болест като вкарват в путката кръв за да успокоят червеите, но тази мярка е само временна, защото така или иначе червеите остават вътре и тормозят жената. Пламен опитал всички начини да излекува жена си, но без резултат. Накрая я закарал при един знахар, който само казал да заколят едно прасе и взел от него черния дроб - все още пресен и кървящ. После нарязал дроба на дълги ивици и започнал една след друга да ги пъха в путката на Марияна. Червеите се нахвърлили върху първата ивица месо и се залепили за нея. Лечителя извадил ивицата и там имало залепени най-много червеи. После пъхнал втора ивица и с нея извадил пак червеи, но по-малко. Едва на четвъртия и петия път като пъхал ивиците и червеите вече били свършили. Така изкарал всичките червеи от путката на Марияна и тя вече била излекувана и спряла да се ебе. Тогава Пламен беше много щастлив и ни черпеше всички долу в магазина, затова че жена му вече не е нимфоманка и няма да го излага. И ние много се радвахме че тя се е излекувала, защото тая болест беше голямо мъчение и за него и за жена му. относно 95 17.01.2014 13:18:38 На Пламен жена му наистина беше нимфоманка и се ебеше с всеки в Приморско, затова той търсеше лекари да я лекуват, накрая май намери един природолечител, който я излекува окончателно и тя спря да се излага. Пламен от Шумен 17.01.2014 09:52:34 На времето жена ми Марияна работеше в общината като техничка и правеше проверки за незаконно строителство. Точно тогава директорите на ММЦ си строяха вилите на Узунджата и тя като им правеше проверки те взеха, че я наебаха - поне за Вангелов и Стаматов съм сигурен. Кондов и Парашкевов бяха заспали путки, а Желязков по това време го раздаваше влюбен в Марчела и не знам дали успя и той да се вреди. Но директорите останаха толкова доволни от жена ми, че я преместиха да живее в хотел "Бисер" на държавна издръжка, хем да им е подръка, когато ходят да я ебат. После ни дадоха и апартамент в служебните блокове и оттогава през лятото семейството ми живее в ММЦ - зимата сме в Шумен, а лятото в Приморско. По едно време станаха големи интриги в блоковете. От втори блок хората идваха да ми се оплакват: не било честно само на нашия блок да дават дърва от горското само защото горският ебял жена ми. Така си беше, много пъти съм го заварвал горския в апартамента с Марияна на калъп. Обещах на хората като го сваря следващия път да му кажа да даде дърва и на другия блок... Нали затова сме хора, трябва да си помагаме! Горският излезе разбран човек и обеща да помогне. После го смениха и вече не знаех кого да търся за дърва пък и Марияна шеташе на други фронтове. Ама където мога съм помагал на местните и те затова много ме уважават. Местен 18.01.2014 14:41:04 Весо енергетика и брат му дойдоха от Сливен и заради такива като тях на Приморско му излезе име на град пълен с извратеняци и всякаква свъртяна измет. Двамата с брат му от време на време като се напиеха и си сменяха жените. Апък те и жените им като тях, акъла им хич го няма. След това жената на Весо го обвинявала по време на секс: "Виж се бе, колко си утрепан! Брат ти знаеш ли колко хубаво ме ебе, а ти за нищо не ставаш!"... Такъв резил, помнете ми думата, с хора от Приморско не е възможно да се случи, само свъртяните са способни на такива перверзии! до 86 и 90 17.01.2014 14:49:59 На Марчела Маджурова проблема й го знам. Лъгаха я сума народ, че ще се женят за нея и така й мина младостта - вместо на деца сега се радва на едно куче, дето ходи да го разкарва нагоре надолу. И не само тя е така. И Антоанета Иванова и Събина Янева имат същата съдба. Останаха си ялови, щото в ММЦ-то живота им мина по оргии, секс с директори или който там се намери, после аборти и ходене по доктори да си лекуват венерическите болести, а като дойде време да раждат се усетиха, че вече са повредени като жени и на доста почтенна възраст, които за нищо не стават... Долни пачаври! Васко Минета 17.01.2014 06:08:30 На времето Марчела като дойде в ММЦ беше още девствена, ама правеше минети на поразия. Веднъж беше се натряскала в дискотеката и сутринта спеше отвън на стълбите на ресторант Нептун. Тези които излизаха от дискотеката отиваха при нея събуждаха я й го пъхаха в устата и тя правеше свирките на акорд - една след друга. После пак заспиваше, идваше някой друг да я събуди, правеше и на него и заспиваше. След една година я набарах в една компания и поисках пак да ми духа, ама тя сама предложи да я чукам, вика ми: Спокойно, вече се проибах, вкарвай го направо... Де що мъже имаше в лагера всички я наебаха. И накрая Роселин Желязков - зам. директора, нали си пада помияр се влюби в нея. Ненормален, точно когато беше станала стара и миризлива бръкма с хиляда мъже в тефтера си оня да вземе да се влюби в нея и искаше даже да се женят... Боклуци всякакви в това ММЦ!!! Весо ел. техника 16.01.2014 15:30:57 Веднъж Петко Стойчев по време на оперативката ни зададе следния въпрос: коя жена в лагера прави най-хубавия минет. И ние в един глас отвърнахме: МАРЧЕЛА!!! То беше ясно, Марчела беше много напред с френския, май имаше и френска филология, остави другото, ами почти на всички бараби в ММЦ ни беше правила свирки... Но Петко Стойчев ни разочарова: "Не познахте, не е Марчела, а Тодорка Панайотова!" Не можехме да го повярваме! Че Дора се чукаше с директорите - то е ясно, ама не знаехме че има чак такива скрити таланти!... Правела най хубавия минет, стига бе, къде сме спали досега?! Така беше! 12.01.2014 07:07:48 Стаматов беше най-стабилния директор. Краде наистина и за себе си, но си разбираше от работата. Мильо Ботев Милев 11.01.2014 19:45:07 Дайте да си говорим истината! Най-педераския директор на ММЦ беше Стамат Стаматов. Що пари окраде, що рушвети и комисионни взе, чак изнудваше фирмаджиите да му правят подаръци - я някой скъпа кола, я някое джипче, я някоя екскурзийка до Дубай или до Южна Африкая - че и за него че и за семейството му... или да му платят самолетните билети до Кипър да си види там авоарите в оф-шорната сметка... Майка ти да иба и боклук смотан! И тръгнал да ми се перчи насреща, защо съм бил излязъл от работа и съм отишъл до магазина за малко да си купя цигари. Че като влязах в канцеларията му щях да го убия на място: "Слушай бе - викам му - фашист със фашист, майка ти ше иба в гъза ше иба, я да мълчиш, че жив няма да излезеш оттука..." Кат котенце ме гледаше след това и ме заобикаляше кат ме види на пътя! Една убита путка беше той, а го направили директор... Пуууууу! Петко Ургарито 12.01.2014 10:17:46 Вангелов наистина беше голям мръсник. Като ни даваше заведения за сезона веднъж ни извика с Коцев в стаята на кака Донка Петкова и там ни караше да му мием краката с уиски в един леген и после да изпием уискито от легена. А като се напиеше ни викаше по тревога и пред другите си гости демонстрираше каква голяма власт имал над нас като ни караше да му падаме на колене и да му целуваме ръката, също и да се кълнем пред свидетели, че ще сме му верни до гроб и никога няма да го предадем. Питайте другите бармани, на които той раздаваше заведения и те ще го потвърдят!... А за пликовете с пари, които му давахме в дирекцията, как ги броеше и недоволстваше, че малко му даваме, за това не ми се говори! бай Джон 14.01.2014 12:02:57 Защо давате думата на Вангелов в този форум? Туй беше най-пропадналия директор на ММЦ-то, който си отиде най-позорно от Приморско... Още му се носи славата какъв извратеняк беше. Лично мен ме е карал да му водя някои от моите сервитьорки в резиденциите горе и да му сервират в сауната. После момичетата ми се оплакваха - Миланка Раванова и Станка Христова, ако ги помните. Ама аз не знаех какво е ставало там докато те не ми се оплакаха: "Писна ни от тая сауна, шефе! Устите ни се разчекнаха да му правим минети!" Чак се празнел на лицата им за собствено удоволствие. Верно, че после им се отблагодаряваше подобаващо. Миланка я направи барманка в барчето "Бисер"... Ама това не е човек бе, това беше пълен изрод! Друг път ги карал да се потапят във водата на басейна и там, под водата, да му правят свирките, засичал им времето даже, коя по-дълго ще издържи. Ако не вярвате питайте Жулиета от Царево, тя тогава работеше в културния отдел и после роди от него дете. Димитър Вангелов 18.01.2014 15:23:26 Веднъж бях с гости от ОК на БКП в банкетната зала на рест. Бисер - повечето секретари на партията с жените си, въобще строго официална обстановка. Говорим си за новите решения на някой си пленум на Партията или тезиси на Тодор Живков ли бяха, вече не помня. Преливане от пусто в празно. По едно време ми стана страшно скучно, чудя се каква тема на разговор да измисля и ми влезе една муха в главата... Сервираше ни Боян Иванов - Боби, който си беше чалме, нещо не е наред човека и леко цапнат в устата. Викам му: "Боби, я разправи оня случай, как си ебал оная дебелата с брашното!..." (Става въпрос за някаква мацка от дебелите, които се лекуваха в санаториума за отслабване в Китен). В началото Бобито се стъписа и се чудеше сериозно ли го питам, ама аз го окуражих: "Спокойно, спокойно, тия са наши хора - все секретари на БКП, проверени, идеологически подготвени и верни на партията другари - няма да те издадат. И Бобито почна: "Ами съблякох я аз дебелата, мъчех се да й го вкарам, ама не можах, щото беше много тясна. Тогава взех една шепа брашно и го сипах върху путката й за да разбера къде точно да го вкарам... и т. н." Секретарите на партията умират от смях, а жените им в небрано лозе - досега са водили изисакан разговор на висок стил за новите все по-високи изисквания на Партията, за качествено новото равнище на социализма... и изведнъж, какви са тези глупости - някакъв селски идиот разправя как ебал една дебела жена и й сипвал брашно за да види къде й е оная работа...! Ужас!!! Не! Това трябва да се види на живо и да се усети! Неповторимо беше!... И така, гостите се отпуснаха и спряха да водят ония скапани разговори на партийна тематика и въобще приказката ни доби по-човешки вид. Ама трябва аз да съм там, за да ги подхвана както аз си знам и да ги накарам тия задръстеняци малко да се отворят! Васко Минета 16.01.2014 11:08:36 Не разбирам защо някои хора се обиждат за това че съм казал как Митко Ото и Мильо Ботев правели чикии на един педофил от Приморско. Самите те са ми го разправяли този случай в кръга на майтапа и много сме се смели след това. Даже веднъж Митко Ото го срещнал тоз педофил на улицата и му казал: "Кво правиш бе, има ли кой да ти прави сега чикии? Хайде ако няма кой, ние с Мильо пак да ти направим една чикия!"... И оня потънал в земята от срам и почнал да шикалкави: " Айде стига де, тогава сме били деца и не знаехме какво правим"... и побързал да избяга. Васко Минета 14.01.2014 12:06:26 Ами да, помня го този случай! Двамата с Митко Ото бяхме на една съседна маса, ама той бая се беше натряскал и разправяше разни истории от миналото си. Тогава Вангелов ни извика на неговата маса и аз накарах Ото да разкаже на директора оная истории с правенето на чикии... И Митко започна: как като били с Мильо Ботев момченца някакъв тип от Приморско - педофил явно, ги бил викал в къщи и ги карал да му правят чикии. Ама Митко толкова увлекателно разправяше тая история, как двамата с Мильо действали на почивки и му лъскали на оня бастуна, а той се бил изпънал целия и се вживявал все едно че правел секс... Вангелов го слушаше зяпнал и изведнъж като се затресе от смях, щеше да падне под масата. И оттогава все като видеше Митко го викаше при себе си и го караше да разправи тая история на компанията и пак умираше от смях като слушаше. Димитър Вангелов 14.01.2014 11:24:56 Васко Минета ми е стар приятел. На времето го направих управител на къмпинг "Лес". Той май не искаше, защото по това време беше портиер на дискотеката "Нептун" и там изкарваше повече пари... Голям образ беше, умееше да разправя истории и да разсмива компанията. Васко, помниш ли веднъж като седяхме на "Романтика" и ти тогава ми докара Митко Ото да ми разправя една весела история? Ужас! Направо щях да падна под масата от смях!... Я, я разправи ти, че ти си по-добър разказвач! Фанко Ревизора 16.01.2014 19:35:10 Вангелов си беше курвар по душа, ама дайте да се разберем, такива бяхме всички! С него бяхме приятели, ама не мога да му простя, че ми гепеше от бройките. Даже Христина Жекова, която му беше секретарка и после като я смени с Росето пак не ми даваше да я пипам. Направо прекали с тая Христина, че чак я забремени, а после й търсеше доктор да й направи аборт и за да й замаже очите я направи управител на хотел "Нептун" на мястото на Събина Янева. Накрая излъгаха едно момченце (някой си Кръстанов) което не беше виждало жена през живота си да се ожени за тоя боклук и това момченце бая зор видя докато я забремени отново, щото Христина вече имаше на путката си хиляда шева от абортите, които беше правила докато беше секретарка. Не че после спря да се ебе, ама оня нали е ахмак си го води за носа както си иска. Роселин Желязков 16.01.2014 16:17:49 Сийка от Ясна поляна беше голяма уруспия. Тя изяде хляба на Вангелов и заради нея го изгониха. Оплака се, че оня я изнасилвал и чак следствие се започна при Певтичев в Бургас. Следствието беше събрало разни улики - скъсани сутиени, копчета... После питахме Певтичев имало ли е нещо сериозно и той: Абе глупости, заради едно скъсано копче и вече орева орталъка, "ИЗНАСИЛИХА МЕ! ИЗНАСИЛИХА МЕ! ДРЪЖТЕ ВАНГЕЛОВ! ТОЙ МЕ ИЗНАСИЛИИИИИ!..." Чак статии по вестниците писаха като че ли беше "Изнасилването на века"... Мръсни курви, сами си искат да ги ебат и после се оплакват сякаш са били девствени! Петър Чарка 16.01.2014 10:59:40 Да, прав е Вангелов. После следващият директор Кондов се нанесе в този апартамент (бл. 2 ет. 2 ап. 14), но побърза да избяга, защото беше вмирисан от времето когато Бобито се беше насрал там (Бобито или както там му викаха на Боян сервитьора). После Кондов като напускаше ми каза аз да се нанасям в същия апартамент... и още съжалявам. Мирише на лайна, мирише... ужас! Димитър Вангелов 16.01.2014 10:48:41 Джонка, недей да лъжеш! Спомни си как те ебях и как ти беше хубаво! Всичките ургарци там съм ви ебал, питай Петко Ургарито, питай Бобито дето беше сервитьор в ресторант Бисер. Идва Бобито една вечер у нас в апартамента дето го имах в блоковете до общежитията и ме моли да спял у нас щото у нямал ключ за неговия апартамент. Гледам го натряскан до уши, мотае език и нищо не му се разбира. Взех го при себе си в моето легло и докато спеше реших да му тегля един кур в гъза, викам си той на другия ден нищо няма да помни... Ама после съжалявах, щото цялото ми легло стана на лайна, аз му го вкарвам той ми се изсира на хуя, пак му го вкарвам, той пак сере... Ужас! Изхвърлих го навън, а аз отидох да спя в хотела, че то в тоя апармент много вонеше. После не съм стъпил там. Вярвам още мирише на лайна. бай Джон 16.01.2014 10:39:43 А за Йордан Генчев думи нямам - гладна въшка. Въртеше се край нас като играехме на комар и го беше страх да залага, защото нямаше пет стотинки да се обръсне, помияр отвсякъде. Идваше като гладно куче на бара ми и ми се мазнеше, гъза ми беше готов да оближе само и само да го почерпя една водка. Помияр, кво искаш от такъв човек! бай Джон 16.01.2014 10:35:56 Веса банкерката лъже. Вангелов не ме е ебал, а малко остана аз да го наеба. Случаят беше такъв. Играем си ние покер и Вангелов го хвана яд, че губи и започна да ми припява: "Абе, педерас, какъв мъж си ти бе, едно дете не можа да направиш на жена си! Абе педерас... и т. н." Траях го известно време и накрая му цапардосах един юмрук в мутрата, майка ти да иба и боклук с боклук! После Вангелов избяга за да не го бия повече и на следващия ден ме понижи, дойде Йордан Генчев ревизора и ми каза да напускам бара. Йордан Генчев му беше на Вангелов сол-ташак - абсоютен боклук като него и голям подлизурко. И така, изгониха ме от бара и ме направи сервитьор в рест. "Бисер". Ако бях знаел, че Вангелов ще говори такива глупости по мой адрес още тогава щях да му тегля един кур, че да не ме е яд. Веса банкерката 16.01.2014 07:05:56 Джонката го е яд на Вангелов, защото веднъж като играли покер се обзаложили който победи да наебе другия. Тогава бай Джон загубил и Вангелов го наебал и почнал да му вика че е педерас. Като разбрах тая работа се разведох с Джонката. За какво ми е на мен педерас?! Да ходи да го духа някъде другаде! Пълен боклук е той! приморчанин 12.01.2014 07:12:32 За Веса банкерката съм чувал че прави страхотни свирки, но от други хора - не от бай Джон. Всъщност те двамата с Веса не бяха ли женени по едно време? Не му прави чест на бай Джон да говори така за жена си била тя и бивша. бай Джон 11.01.2014 19:26:43 ... И като стана въпрос за доброто старо време, не мога да не отбележа една от моите стари бройки - Веса Ингибарова, дето после стана банкерка. Още помня какви страхотни минети ми правеше, ама това рускини, ама това чехкини ряпа да ядат и да ходят да се учат при нея на майсторлък. Това нейното не беше минет, а произведение на изкуството... Само лошо правеше, че тръгна да ги прави същите минети и на директора Димитър Вангелов. Щом Вангелов, който имаше всичките мацки на лагера, е харесал минетите на Веса, значи можете да си представите колко е била добра... Теглих им и на двамата по една майна, на нея й бих шута, а на оня му казах че е голям педерас и той още не може да ми го прости, да му иба майката и помияр мръсен!!! бай Джон 11.01.2014 18:52:59 Грешиш, заведението ми хич не е пияндурник, а на на

jps | преди 1 година

Вес, тези коментари са ...нямам думи! Това с черния дроб и лова на глисти ме задави от смях!!! Сега гледам на историята на ММЦ с друг "поглед"!

Giv | преди 1 година

Jps аз обърнах сайта докато намеря коментара. И докато четях се влюбих в Митьо Ото. Торбалан е написал, че го познава два пъти питам за връзка нещо на Трайко Мълчанов се прави админа. Защо така Торбалан? Весела

jps | преди 1 година

Споко, може да преглежда тефтера с номерата!

jps | преди 1 година

Стана ми мъчно , Вес за малката ти приятелка! Разкриват се младите за наше удоволствие, а четат разни глупости в коментарите...

Giv | преди 1 година

А много съм спокойна JPS. Аз съм търпелива гадина. Но сега към разказа още се чудя как на админа ми кум тази брилянтна идея дошла му е на ум:))) Вълшебния Доместос който отлетя за друга гора още си мисли, че аз съм автора. Весела

jps | преди 1 година

Аз също мисля,че ти си намесена тук, Вес. Разказа е написан увлекателно с много стил и историята си я бива, просто червеите не са моето!

Анонимен | преди 1 година

Весела, приеми извиненията ми, занесен старец... Аз дори не знам дали Митьа Ото е между живите! Познанството ми с този колорит е от преди двадесет и пет години. Тогава той обслужваше един риболовен далян в областта Маслен нос. Обслужваше е ефимистично употребено, защото просто го бяха оставили да живее в рибарската хижа, след като жена му го изгонила то къщи. Митьо започваше деня си с питателна закуска, състояща се изключително от бутилка гроздова ракия. Това ставаше по икиндия. Следваше хвърляне в морето и плуване петдесет метра на апнея (със задържане на въздуха). Приключил тези процедури, Митьо беше способен да забавлява цяла компания с простотиите си. Като се има предвид този дневен режим, както и забележителния му делириум тременс, не храня големи надежди за благосъстоянието му в момента. А дори и да е жив, ще да е прехвърлил седемдесетте. Последната му известна адресна регистрация е Приморско :). Д.Т.

Giv | преди 1 година

Сега така като казваш Jps дали пък не е мой разказа? Накрая ще се окаже, че разказа е на... Лейди:))) И пак се връщам на Гигер https://www.google.com/search?q=giger+drawings+vlad+cepes&client=ms-android-samsung-gs-rev1&prmd=ivsn&sxsrf=APwXEdfHzl7VHBnTutlCG_0aKarVfvW6Gg:1683639855579&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi-0pWcr-j-AhUiX_EDHXtaBgkQ_AUoAXoECAUQAQ&biw=360&bih=670&dpr=3#imgrc=vTjYqOGcC6KOrM . Да няма съмнения аз съм автора;) само съм забравила кога съм го писала. Вдъхновението е дошло докато съм вечеряла и съм си разглеждала за релакс ей такива неща. Весела

Giv | преди 1 година

Само казвам Торбалан, че Ричи Блекмор е на 78, но още съм му навита;) Няма да коментираме човек който може да е починал. Но историята в коментара ме докара до сълзи от смях. Култово е това с глистите и черния дроб. Но и космическите гадости в кАНАЛа в разказа... е ма как съм го измислила значи;) С този разказ печеля съревнованието 100%. Весела

Анонимен | преди 1 година

Ричи Блекмор е на 78 - некрофилия си помислихме всички, но пък аз го написах ..... глупчоморски :) Да е жив и здрав и да радва внуци и правнуци.

Giv | преди 1 година

Морски обичам си стари волове държат браздата най - права;) Тука се занимавам с някакъв келеш 40 годишен. Ама ми е любим келеш. За Ричи Блекмор само хубави работи да чувам.Весела