Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Задача (част 2)

30.03.2023 | jps
Категория: Аматьори, Художествена литература

Събуди ме усещането за силна жажда. Нели бе седнала пред импровизирано от тоалетката бюро и тракаше по клавиатурата на лаптопа. Погледнах телефона си – 6:45 часа сутринта.
- Нели, какво правиш?!
- Ами, вчера забравихме за задачата си и трябва да поработя малко. – отвърна тя, а устните се разляха в усмивка.
Беше облечена, косите ѝ подредени. Изглеждаше свежа, сякаш се връща от почивка...
- Откога си на компютъра?
- Час и половина… два.
- Дай ми 5 минутки! – продумах виновно и станах от леглото.
Беше ми виновно, да. Не я оставих да мигне сигурно до 3:00 часа, а после съм заспал. Тя станала и тихичко започнала да върши работата и на двамата.

Минах през банята, облякох се набързо, придърпах един стол до нея, целунах красивата ѝ главица и се приготвих за писане. Имахме късмет, че етажите на училището бяха еднотипни и не се наложи да смятаме всеки поотделно, така че към 8:10 часа бяхме готови. Имахме време да се възползваме и от закуската, включена в цената на стаята.

В уреченото време, бяхме пред училището, където ни чакаше Силвия. Поздравихме се и попитах:
- Дами, откъде започваме?
- С това припичащо от сутринта слънце, предлагам да започнем от столовата, салона и да оставим хладното мазе за след обед, когато явно ще е много топло! – предложи Силвия.
- Звучи разумно. – прие Нели.
- Мнозинството печели! – казах и се насочихме към физкултурния салон.
Движих се няколко крачки след момичета и ги разглеждах с мъжко любопитство. Нели бе облякла спортна кремава рокля и маратонки, тоалет създаваш удобство за работа. Силвия, смугла дама с гарваново черна коса дълга малко до под раменете, беше с бледорозова рокля с якичка и копчета по цялата височина .Тоалета завършваше със сандали – платформи. Няма да крия, че се събудих с ерекция и бях от началото на деня в леко възбудено състояние, а гледката пред мен изобщо не помагаше да го преодолея.

На обяд, приключихме със салона и столовата и решихме да хапнем в едно ресторантче сгушено в прохладата на парк с вековни дървета. Предлагаха скара, супи, салати и прясна пъстърва, която ловиха директно от близкия развъдник. Аз, като истински българин, наблегнах на скарата с бира, а дамите хапнаха риба и салата и се охладиха с по една мента.

Заредили “батериите” се отправихме към последното място за “заснемане” – мазето. То бе едно огромно, цяло помещение разделено от носещи колони и единственото обособено помещение – абонатната на парното и стаичка за персонала.
- Идеята тук е да се направят отделни помещения, които да се дават под наем за работилници. – каза Силвия, четейки трудно бележките си заради съвсем слабата светлина.
- Но, това е въпрос на проект, разпределение и инсталации! – изумих се аз. - Как да остойностим тази идея?
- Ще попитам директора, момент само… – Силвия набра шефа си по телефона.
Говореха 2-3 минути, а аз не свалях поглед от Нели. Желаех я! Възбудата ми стана съвсем видима и на ум благодарих на сумрака за прикритието.
- Има проект! – гласът на Силвия ме върна към действителността. - В кабинета на директора е оставено копие за вас. Ще го донеса, а вие може да вземете общите размери!
Силвия излезе, а аз грабнах Нели. Застанал зад нея я притиснах до себе си. Едната ми ръка погали красивите ѝ гърди, а другата се плъзна под роклята.
- Ей! Какво правиш?! – прошепна тя и през рамо загали главата ми.
- Желая те веднага, тук и сега!
- Силвия няма дълго да се бави.
- Ще побързам! – егоистично прошепнах и запретнах прашките ѝ настрани.
Нели се изви в кръста и ми предложи удобство до сладостта си. Проникнах бавно и се изненадах, колко влажна бе тя. Забързахме ритъма. Тя се държеше за устните за да сподави виковете си. Нямах представа за време, пространство и същност! Бях ефир от похот, страст и щастие. Усетих лек натиск по тила от ръката на Нели и се наведох леко към нея. Прошепна в ухото ми:
- Погледни бавно към вратата!
В сумрака, подпряна на рамката на вратата, Силвия бе мушнала ръка под роклята си, притворила очи и леко отворила устни докосваше своята нежност.

Нели ми направи знак с пръст на устните да пазя тишина и тихичко тръгна към нея. Силвия бе така улисана, че не усети кога Нели я доближи, но ясно усети чуждата ръка върху гърдите си. Стресна се и се опита да каже нещо, но Нели постави пръст на устните ѝ и прошепна:
- Красиво е, не спирай!
Силвия ме погледна виновно и въпросително, след което притвори очи. Ръката под роклята ѝ бе заменена от ръката на Нели. От устните на учителката се отрони звук наподобяваш едновременно вопъл и въздишка, който премина в тихичко скимтене. Със свободната ръка, Нели започна да разкопчава роклята на Силвия. Откри гърдите ѝ и ми даде знак да се приближа към тях. Тръгнах омагьосан и от случващото се и от гледката. Доближих и Нели ми изкомандва да целувам гърдите на домакинята ни. Силвия имаше средно големи гърди, леко отпуснати, но това им придаваше страхотен чар. Целувах ги, галех ги, а Нели я довърши с ръка.

След минута на съвземане, Силвия си оправи роклята и с чувство на вина продума:
- Съжалявам! Когато излязох от мазето се сетих, че ще е по-добре да видим проекта в кабинета на директора. Там е светло. Върнах се да ви повикам, но гледката ми подейства. Не се сдържах! Не съм правила секс от месеци. Разведена съм от три години и в този малък град да въртиш любов е трудна работа. Имам си човек в Областния град, но с него се виждаме на няколко месеца по веднъж.
Силвия гледаше надолу и не смееше да вдигне поглед, а Нели каза:
- На мен ми хареса и искам да те поканя на вечеря със закуска!
Двете ме погледнаха въпросително:
- Нямам нищо против, стига да участвам и аз!
Засмяхме се и се разбрахме вечерта в 20:00 часа да се видим в ресторанта на хотела.

Взехме проекта и тръгнахме към хотела. С влизането в стаята, Нели ме бутна на леглото, разкопча панталона ми и се настани върху мен. Не бях свършил в мазето и възбудата ме държеше. За секунди бях готов за нея. Тя ме пое в себе си. Бе толкова мокра, че се плъзнах в нея без всякаква съпротива. Само след няколко минути усетих трепета на тялото ѝ. Отпусна се върху мен и прошепна:
- Нека сменим местата!
Завъртяхме се без да излизам от нея. Нели ме обгърна с краката си и ме притисна силно към себе си:
- Можеш да свършиш в мен, взимам хапчета! – усмихна се тя.
Не ми трябваше много време, излях се в нея с цялата си страст. Треперих почти минута, нещо непознато досега за мен. Целунах я, отпуснах се до нея. Сгуши се в мен и притихна. След минутка, по равномерното ѝ дишане разбрах, че е в царството на Морфей.

Станах, завих я и седнах на компютъра. Бе 14:20 часа. До 17:30 бях готов с количествата и задачата ни бе изпълнена. Доволен си налях водка и седнах на терасата. Слънцето бе още много високо. Сипеше жар и пълнеше с енергия земята. Отпих глътка и си мислих, какъв щастливец съм. Тръгнах да изпълня задача, без изобщо да тая надежда за някаква интимност, а ми се случи с две красиви жени! А и още не бе приключило...

Ръката на Нели върху рамото ми, ме извади от мислите. Чух я да казва:
- Пиеш без мен, а?
Без да се обръщам, докоснах с устни ръката ѝ.
- Ела, Нели, седни, сега ще ти налея!
Налях питие, взех стол и седнах до нея.
- Знаеш ли за какво си мислих? – попитах аз.
- Кажи ми?
- Чудих се с какво заслужих този твой подарък?
- Не е само подарък, има и малко егоизъм и коварен план. – засмя се Нели.
- Помниш ли в началото на март, когато подготвяхме онзи закъснял търг и бяхме до късно в офиса с шефа и Лили (секретарката)? В най-голямата лудница, програмата ми заби и ти седна на моето място да оправиш нещата. Тогава се обадиха, че доставчика на пиците, които шефа поръча за вечеря, чака на улицата и той и Лили излязоха да ги вземат. Надничах зад теб, какво правиш, и без да се усетя докоснах рамото и ръката ти с гърди. Стана ми приятно, а движението на рамото ти движейки мишката на компютъра ме възбуди страшно. Останах така, ти се правеше, че не забелязваш, но надничайки видях, че пакета ти не е на същото мнение. И аз не мога да си обясня, но така се възбудих, че се наложи да отскоча до тоалетната. И знай от мен, батко, възбудиш ли една жена, тя ще те “хване” рано или късно! После много пъти заспивах с тази мисъл и ръка в бикините. Опитвах се да “скъся” колегиалната дистанция, която спазваше, но ти не забелязваше дори. Е, отдаде ми се страхотна възможност! Наздраве! – целуна ме и отпи глътка водка. - А, за Силвия си късметлия, но и на мен ми харесва, така че една емоция повече на никого не е излишна!

Беше станало време да се приготвим за вечерята. В 19:50 часа слязох в ресторанта и избрах маса. Зачетох се в менюто, без да разбирам какво чета, мислейки единствено за дамите, които очаквам. Те пристигнаха почти едновременно с прецизна точност. И двете бяха в черни вечерни рокли, сякаш имаха тайна договорка. Всички мъжки погледи ги следваха, а някой от притежателите на тези погледи си издействаха и шамар зад врата от половинките им. Станах, помогнах им да се настанят, и когато се почувстваха удобно, седнах и аз. Самочувствието ми бе в небесата! Вечерята мина в закачки, смях, малко сълзи и много вино. Прекрасния Совиньон блан, от поречието на река Лоара, охлади телата ни, но запали страстите в нас.

Минаваше 23:30 часа, когато Нели ми прошепна:
- Ние се качваме към стаята, оправи сметката и пийни едно малко! Искам няколко минути!
Съгласих се, станах и изпратих дамите. Поръчах малко “Джони” и сметката. След 30 минути се отправих към стаята.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Fairy | преди 1 година

Силиконеееееее! Идвай ВедНаГа!

Fairy | преди 1 година

СантаСексоМаниаци, Жипиесче красивичко , твърдичко! Ма много те бива с пръстите по клавиатурката! Ох ох ох.сърчицето ми.....ох кой ша ми замери пулса....

Zvezda | преди 1 година

Много леко и много естествено пишеш. Харесва ми тази нормалност, която внасяш. Имам предвид като достоверност в детайлите, но и като отношение между партньорите, без излишни изхвърляния, без грозота и грубост. Благодаря :).

Fairy | преди 1 година

Значииии, тва в летни жеги да ме вкараш в хладна, па еле полутъмна стая- директно съм потекла кат водопадче от кожното стимулиране. После. Тва да ми заметне някой роклята.....съм примижала на мига и съм бутнала дупето нагоре за ревизия. Ейййй, къ се паля , само като си помисля. Виж, с друга жена идея си нямам как бих се справила, но е красиво, много красиво! Адски горещо разказче, адски въздействащо за мен и много се радвам, че ще има и още. Сега, жипиесче, ще си извадя от чекмедженцето един силиконов винт и ще си го навинтя ....отзаде. А с ръчичката ще си погаля, какината и ще си мисля как стоя в стъклена стая, а вие, готините от сайта, ме зяпате отвън! :) Благодаря ти, че си даде толкова труд за нас!

jps | преди 1 година

Благодаря ви, дами! Вашето мнение е много важно за мен!

Fairy | преди 1 година

Jps, Телескопе, легнала съм със свити встрани крака като пеперуда. Допрените ми стъпала се топлят приятно. Пъхнатите ми под одеалото и бикини пръсти хладнеят върху горещата интимна плът . Клиторът ми е изкочил нагоре, заради твоят текст!, а ако го притисна с пръст отгоре, получавам заря. Лявата ми длан е разтеглила орхидеята да стои открита и я придържа така отворена. Ако би имало мъж, седящ срещу мен, би си пъхал ритмично пръстите в стягащата ми се от конвулсии вагина. И би ме гледал нахално и с надменна усмивка, докато набива и пръстите от другата си длан в отзадието ми, защото всичко в мен в момента се свива, повдига и пристисква като борещо се за въздух след гонка ловджийско куче . Че и с лигите, барабар. Дишащ вулкан. Гейзер преди изригване. Хващаш идеята....Следобедният ми хормон е задоволен! Благодаря на всички участници. :)))

jps | преди 1 година

Феичке...нямаш стигане...

jps | преди 1 година

За мен е голям комплимент, че така ти въздейства разказа ми!

Fairy | преди 1 година

Чакай тогава да намаля темпото :)))

IzkuKurigal | преди 1 година

Браво, jps! Май пропуснах да те похваля в първата част, но разказът ти се е получил много добре. Нито е разтеглен, нито е претупан - точно както си трябва. Погрижил си се и за детайлите. Двете части си пасват като парченца от пъзел. Ще се радвам да участваш и в предизвикателството.

Fairy | преди 1 година

Направо съм задрямала след тая сладка отмала. С винта отза*""****". :))

jps | преди 1 година

Благодаря, Петльо! Довечера , покрай разпивката, трябва да съберем КПВМФ (Комисия за Проверка Вагиналните Мускули на Феята).

IzkuKurigal | преди 1 година

После трябва да проверим и на Звезда. Тя твърди, че има ефект, но щом комисията не се е произнесла - не се брои :))

Fairy | преди 1 година

Охххх, стига ми подава реплики, че спирам танците :))). Кат видите ква разжлембена лейка съм....ще бягате Звезда да ви освести първо :)))

Анонимен | преди 1 година

Тия коментари направо ми отнесоха главата.

Mindil72 | преди 1 година

А разказа иначе е много добър.

Zvezda | преди 1 година

Безмълвна съм... :). За кратко, де. Кога жена си е губила способността да говори за дълго :). Не съм канила никого да ми проверява нежната мускулатура, ама не пречи да си сформирате отряда ;). Аз викам да почнем с пиенето, пък да видим докъде ще я докараме... ако ме напиете успешно, де.

jps | преди 1 година

Наздраве! Реших да съм на репички с маруля и ракийка. Утре ще се правя на "пич" със сложни питиета, рожденик съм.

Анонимен | преди 1 година

Присядам при вас, с калвадос и кисели краставички. Имам приятел от Белгия, който винаги припада, като ме види с какво мезя. Наздраве! Д.Т.

jps | преди 1 година

Наздраве, дядо Торбалане! Бях по Белгия...те нито знаят да пият, нито да мезят. А киселите краставички са класика и вечерта и сутринта!

Fairy | преди 1 година

Наздраве! Ракия и шопска! :)

Fairy | преди 1 година

Бахурееееее! Айде! Писмена покана ти пращам! НаЗдраве! :)

Анонимен | преди 1 година

За мезенето съм съгласен (ама имат едни наденички, пръстите да си оближеш), обаче за пиенето - не! Фиркат, като тахтаби. Пък каква бира имат, 17%, една халба те удря, като катърски ритник. Братушките ползват водичката на киселите краставички на сутринта и аз съм я пробвал, върши работа :). ХХХ Феичке, ракия и салата нямам търпение, лятото. А Бахура, когато се научи да се държи вазпитано. Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Тъй вярно, Сър! :) Шсе стараем повече , всички , сър!

jps | преди 1 година

За бирата съм съгласен, най-добрата, засищаща и плътна. С две бутилчици от 250 мл се чувствах наситен. И шоколад имат и наденички и колбаси, ама... Къщите са им с гръб една към друга, затворени са ...

Fairy | преди 1 година

Такава плътна засищаща биричка над 8санта..... ъъъъъ....градуса и аз бих пиВнала охотно. Ох ох ох :)

Анонимен | преди 1 година

Чшш без мен ли пиЕте бре? Гадове ньедни! Аз имам нужда да бъда утешаван (няколко пъти) от нежно женско рамо под сянката на селска асма, с аромат на домашна кайсиева и истинска шопска салатка, току-що набрана от градината зад нас :)

Анонимен | преди 1 година

*възпитано. Феичке, търпях извънредно дълго, всичко с има граници. Накрая Бахура го правеше нарочно, за да ме предизвиква. Сега жената наднича над рамото ми и суфлира, че бирата била 18%, а шоколадът не струвал. Наздраве от нас, наливаме пак! Д.Т.

Zvezda | преди 1 година

Вкарахте ми сега тая бира в главата и това е... Върви си с месце, но не изневерявам на виното, че още не съм много умела в пиенето, не ща да съм лесна плячка ;). Наздраве, компания! Вещерице, топчетата дойдоха ли, нищо не казваш? Как е като усещане?

Fairy | преди 1 година

Стрина Извезана, поздрави за чудесния избор на мъж ти пращам! :) Тия градуси добре ми влизат, ох, ох, ох. Звезда, на феишки късмет за долни страстозадоволения да не разчиташ, значи. Ни ми потвърдиха поръчката, ни гявол. Давам им още един ден и ще ръчкам в друг сайт. Живот и здраве! И без сладолед досега живях, че за едни топчета ли да рива.... :)))

Fairy | преди 1 година

А защо ми се причува гласчето познато на лошото момче? Или аз ....нещо...?

Анонимен | преди 1 година

Тоя със селската асма бех я :) MickeyMouse

jps | преди 1 година

Торбалане, ти си ерудит и най-големия авторитет тук. Моля да се присъединиш към Кегел комисията!

jps | преди 1 година

В този дух, Петела пак се запиля някъде...

Fairy | преди 1 година

Виж как взехте да ми се виждате еднаквички в тия камуфлажни анонимности ...

Zvezda | преди 1 година

А изпитваните ще имаме ли думата кой да ни препитва? Или... юруш на маслините, пардон, на сливите? Без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред? Ммм?

Анонимен | преди 1 година

jps, надух се, като пришка! Обаче съм стриктно моногамен и мога само да давам експертно мнение, като по ретро снимките, шкембест, барадат ерудит с монокъл, съследоточено гледа... факта и дава мнение. (приказката от "Тънкио намек" за факта я знаете, нали?). Д.Т.

jps | преди 1 година

Zvezda, чела ли си Мормоните?!

Анонимен | преди 1 година

Тя ги е писала бе ;)

jps | преди 1 година

Е, Торбалане, не ти пречи и с пръст да пробваш, пък и езикът ти едва ли е пресъхнал!

Fairy | преди 1 година

Gps, ще сгазиш лука да отнесеш некой тигань СтрининБродеркин без време ...

Анонимен | преди 1 година

https://www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0 - нашата маса, поздравява вашата маса :)). Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Ааа дадоо Така ми звъни телефона, бе :) НАЗДРАВЕ!!! :) Mickey

Анонимен | преди 1 година

Мики Маус, мой човек си!!! Това трябваше да е първата песен на сватбата ни, обаче пияният DJ пусна House of the Rising Sun Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Наздраве, Любовни трели лековити, стресо- разредителни, вагинално-излечителни! Кака ви слуша класика в момента. А телефонът й звъни с Карибски пирати.

Fairy | преди 1 година

Бошкейййй, Торбаланчоооо, ама какъв си романтик. Помниш си и сватбата , даже! Аз мойта я свърших делово, да се приключва бързо щом е работа за вършене.

Анонимен | преди 1 година

Дядо Торбалан, краставите магарета се надушват ;) Що мислиш ти следя творчеството от преди блога даже ;) MickeyMouse

Zvezda | преди 1 година

Да, чела съм ги тия Мормони чат-пат :). Ако помня, май съм обещала и да ги довърша някой ден, когато съм в подходящото настроение да го туря зверски на пастора (тук повечето от мъжкарите жумят болезнено и се кръстят). Отдавна му е замислено. А защо питаш за Мормоните, този апотеоз на мръсния би-хард?

Zvezda | преди 1 година

Вещерице, кой е тоя сайт проклет, че така са те извозили? Кажи го да не припарвам, че не съм известна с търпението си. Изтипосай им една черна реклама, да се научат как не се прави. Торбалане, кажи за тънкио намек, че аз пак неразбрала.

Fairy | преди 1 година

Поръчката ми , Звезда , е в sexshop.bg и имам потвърдителен мейл, който казва, че оператор ще се свърже с мен до 24 часа, но те изтекоха безследно днес следобед. Обикновено заявявам наложен платеж за доставки от непознати сайтове като този. Демек загуба нямам, освен на добре оползотворени минути. :)

Анонимен | преди 1 година

Звезда, ще го сканирам, ама когато спра да виждам тройно. Наливайте, наздраве от нас! Д.Т.

Fairy | преди 1 година

НаЗдраве и на дупеЛибоф да ви стане!

Fairy | преди 1 година

Звезда, току що си изпратих поръчка до passion.bg за кегел силикон вагинални, метални топчета( стават и за анална употреба) и един 10 санта плъг, годен за шофиране :)))). Айди, стискайте палци да дойде таз поръчка. :)

Анонимен | преди 1 година

Така, вече съм пиян като змей, стигнах до екарнизацията на "Ибрям Али", който не трепне при това изпълнение, съм го таковал. https://www.youtube.com/watch?v=ZzI3CSqGB94 Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Като малка исках да се оженя за Капитан Петко Войвода. По- мъж от него не виждах. И досега ми се прищипва нещо от гласа на Васил Михайлов и визията на суров, мълчалив и обръгнал от нерадостен живот мъжкар. По- твърди от нашите мъже, няма. Може на инат да го обърнат накрая, но то им е в кръвта. Ген наследен.

jps | преди 1 година

Не е чудно, истински мъжкар е! Звездице, споменах за Мормоните, по повод запитването за проверката Кегел. Ами, ще се имате усещането, че сте в мормонски, лекарски кабинет.!

Анонимен | преди 1 година

Абе вие ,кога спите бе ,сън не ви лови.men

Анонимен | преди 1 година

Щом е за простотии и шеги няма ден, няма нощ men ;) MickeyMouse

Fairy | преди 1 година

Прав е Микиту! Ставаме и се излагаме ( устно, писмено) по всяко време. :))) Ай, да слагаме кубинката :) и да пийм черно кафенци. ( Откак се присмях за мекия диакект и ме хвана. Тъй е за всяко нещо в живота).

Mindil72 | преди 1 година

Да е жив,здрав и корав рожденника,и много щастие и късмет.

IzkuKurigal | преди 1 година

По повод мекия говор твърди се, че следният разговор се е състоял в заведение в Бургас: - Ино кафенци! - Ама нес ли? - А, не, ве - утре! ;)

Fairy | преди 1 година

Jps, Честити да са ти годинките, да се вдлъбват красиво край очичките. Здраве и сила да те държат твърд, Любов и нежност да топлят отвътре. Да те слушкат семейните и поводи за гордост да черпня да носят дните ти! Бъди щастлив! **** Абракадабра Писаното да се умножи, съкровеното желание на jps да се изпълнИ!

Fairy | преди 1 година

Петлеенцеее :))) Ай, по още едно, сега кат ме покани :)

Fairy | преди 1 година

А нес кафето е чикия!

Zvezda | преди 1 година

Имам само три минути да ви осветя и бягам да огрея и другаде ;). Jps, честит да си! Аз като феята не мога да ги редя така, но... здраве и щастие, човеко. То другото е включено в тия двете: и корав, прав, държелив и да влиза редовно в употреба за твое и на девойката/девойките щастие ;). Вещерице, няма да припаря до тоя сайт, мерси, че ми каза. А за мормонския кабинет... стой, че се размечтах... стетоскоп, латекс...? Лелееее!

Анонимен | преди 1 година

Страхотен разказ, с нетърпение очаквам развръзката... 15см

jps | преди 1 година

Благодаря ви за пожеланията! Звезда, стар човек съм, девойки любих по Татово време!

Zvezda | преди 1 година

Колко стар? Компасът накъде сочи? Важното е да държи, другото са подробности ;). За девойките... ай остави ни да си мислим, че сме девойки, де. Мечтите са без пари. Па и тия, дето са без секс толкоз годин вече, със сигурност пак са станали девойки... Беж на проверка на новия химен... не е задължително да е в стил Мормони ;).

Анонимен | преди 1 година

Jps, да 'илядиш! Присъединявам се към пожеланията за здрав, прав, корав и работлив сливобранец. За теб - здраве и щастие! Д.Т.

jps | преди 1 година

Компаса си работи без засечка. Още не ми се е налагало да взимам стимуланти. Благодаря ДТ, здраве и късмет на всички!

Zvezda | преди 1 година

Ооох, Вещерице, ДЕСЕТ сантиметра плъг?! Кажи, че не говорим за... диаметър? Нали? :D Макар че и десет дълбочина ме карат да окръглям очи и стискам... дупе. Моето нежно дребно плъгче не става да го извеждам на разходка, кофти избор съм направила. Само за домашна употреба. Има гадни ръбове на частта, която остава отвън. Иначе е с камъче, моля ти се. РозаФко. Да му се присере на човек от смях. Което не е лоша идея като се замисля, щом ще има анални игри ;).

jps | преди 1 година

Звезда, тез мормони ме накараха да се регистрирам в сайта. Показаха ми че тук има истинско творчество. После видях и способностите на ДТ, Ves, Lord, IzkuKurigal и откривах "бисери" в разказите. Има и други , разбира се, просто не изброявам. Феята и тя се включи с " летящ старт". Впрочем, какво се случва с Лорда, няма го много време?!

Zvezda | преди 1 година

Ааа, дойдохме си на думата, jps. Не си стар. И изобщо какво ви става на всички с тия комплекси – възраст, кореми, бръчки, оплешивяване... Мойте години не си ги крия като ме питат, главно щото не се чувствам на толкова. Но и щото една усмивка и човекът отсреща удобно спира да забелязва към петнайсет от тях ;). Я с повече самочувствие! Празник ти е днес! :)

jps | преди 1 година

Хах, повече самочувствие!!! Имам го в излишък, но обичам самоиронията. Просто, когато в разговор, хората не виждат очите си, някой неща не се разбират правилно!

Zvezda | преди 1 година

Не знам за Лорд. И на мен ми липсва. Даваше ми глътка въздух тук. Знам, че имаше много работа и беше поел още, та вероятно затова го няма. Пък може и да си е взел почивка някъде без Интернет, заслужил си я е. Ако четеш, Въздухар, да знаеш, че те мислим. Еле па я, дето си чака трите изречения от сто годин (и една!) и замъкът вече обрасна в тръне и коприва ;). Jps, голям комплимент ми направи. Усмихвам се широко в момента. Много широко. Благодаря. Честно казано... за Мормоните съм с известна доза смесени чувства, че са доста хард и много хейт отнасях за тях. Все се изненадвам, когато някой ги оцени високо. Поне двама от хората тук или жумят и четат, или изобщо не могат да ги прегръщат заради хомо сцените. Как да обясня на традиционен бг мъжкар с отявлена, генетично закодирана хомофобия, че мен хомо и би ме изстрелва на вълната на възбудата? Че е красиво, когато и какъвто и секс да е между двама, които се наслаждават? Трудна работа. Ти кои часъи си чел? Само първите три, качени тук, или всичките двайсет? Не мога да се сетя имаше ли хомо и бисекс в първите части. Как се справяш с това, гнусно ли ти е и на теб? Ще те изгубя ли като читател, когато изгрубея?

Zvezda | преди 1 година

Добре, де. Стана ми интересно. Колко точно чукваш? За лазарници говорим.

Fairy | преди 1 година

Мда, кимам и аз и поглеждам към Телескопа, да чуя отговора му. За протокола , Мормоните са безценен труд, точно заради моралните шамари. И днес са нужни, мани остави се. Звезда, сега чувам , че частите са повече от три, а ако са 20сет, отивам да купя златна диадемка , да си окачиш диамантената звезда отгоре! Така, на следващия въпрос, сайтът passion.bg е пич и нещата ми се опаковат, до три дни ще чуете скимтене от мени :)))

Zvezda | преди 1 година

Двайсет са написани. Още има разкази, качени в стори.бг, които не съм прехвърлила тук. Гледах да се валидирам първо със софта, че ми омръзна там да съм разпната между "твърде хард", "софтът не е твоето" и "не може ли да пишеш повече в стил Лейди Чатърли". Но като намеря време да прочета по веднъж и да си оправя грешките, ще ги кача и тук. Благодаря за мнението, Вещерице. Честити ти покупки ;)

jps | преди 1 година

Ако назова и годините, доста ще се разкрия но да кажем 55+ Чела само трите части , качени тук. Що се касае за хомо -то, не съм привърженик, но за би съм за. Не харесвам грубости, но ти поднасяш нещата различно и поносимо. Мисля, че няма как да ме загубиш, като фен , Звезда!

jps | преди 1 година

Чел съм... Пиша от телефона и бъркам, сори!

Zvezda | преди 1 година

Ааа, няма "сори". Разкри се! :) С трепет чакам да видя реакцията ти на следващите части. С трепет. Да не забравиш да ми оставиш мнение. Торбалане, нямам възможност, само с телефон съм в момента, че лаптопът е на ремонт, ана служебния не правя такива изцепки. Ако не ти представлява трудност, вземи от сторито четвърта част на Мормони и я публикувай, моля те. Само пусни и предупреждението отгоре, има го в последните части от поредицата. Ако не те натоварвам, казах. Благодаря. Да почерпим аудиторията с малко хард. Макар че... сега като си помисля – четвъртата част я помня другояче и малко извън историята и стилистиката на другите части я писах.

IzkuKurigal | преди 1 година

Присъединявам се към поздравите към теб, jps! Клубът на авторите-"пенсионери" нараства ;)

Анонимен | преди 1 година

Вчера jps на пияна глава ме подсторваше да давам експертна оценка, па се сетих за един фолклорен анекдот по случая: Стар шоп дава показания в съда по бракоразводно дело. Съдията посочва ответничката по делото и пита: „Виждал ли сте тази госпожа?“. Шопът присвива очи, па се ухилва: „Малеее, как да не съм я виждАл?! Я съм я виждАл и съм се дървИл...“. Съдията сърдито го прекъсва: „Нас не ни интересува, какво сте правил Вие, кажете какво правеше госпожата!“. Шопът примлясква при спомена: „Таа госпожа и един господин влезнаха в гората, а я по них. Не, че съм любопитен, ма мое да земат да се наебат! И они се прегрщАх, цаливАха, легна‘А на една поляна и он отгоре, она одтоле, после она отгоре, он отздоле...“. Изнервен съдията отново го прекъсва: „Кажете дали ги видяхте да се съвукупляват!“. Шопът се замисля и казва: „Е... те се съукуплева‘А, съукуплева‘А, па накрая даже се наеба‘А!“. „Омръзна ми да слушам мръсотии, интересува ни дали сте видели факта!“, виква възмутен съдията. „Аааа, факто не можех да видим, че беше у гъзо й!“. Та, така! За гледането, вещите лица и експертните оценки :). Звезда, и аз съм от мобилно устройство в момента. Довечера, като седна пред компютър ще го пусна! Д.Т.

jps | преди 1 година

Хахаха, още не съм взел пенсия! Петльо, къде изчезна снощи, ние тук се изпонапихме?!

jps | преди 1 година

Звезда и аз с трепет очаквам следващите части!

Zvezda | преди 1 година

При благоверната, къде. Много ясно, че я е успокоявал, че ние тука боб фърляме за нея, търсим я и плачем горко ;). Липсваш, Вес, знаеш, момиче чудно. Чакаме да ти изтече карцера и да ни сложиш бясно-ефикасно в ред. Торбалане, не припирам кога, ама нека е подарък за рожденика. Jps, черпя. А за възрастта и пенсията – не го слушай Кукуриго. Той е с комплекс за своята ;). Мисли се за дърт.

IzkuKurigal | преди 1 година

Не можах да ви правя компания снощи, че Вес нещо вдигна температура, а и нещо гърлото й я дращеше, та се наложи да й помагам. Дадох й да смуче голия (помагало за гърло) и да я изпотя, а белите витамини бяха бонус ;) Ако не се оправи довечера трябва да повторим. Няма как да не се погрижа за жената :)

jps | преди 1 година

Подсети ме за едни виц, Петльо! В службата, дама се оплаква на колежката си от болки в гърлото. Колежката казва: - Когато имам такъв проблем, правя свирка на мъжа ми и ме облекчава страхотно. Дамата изчезнала и след няколко часа се връща и споделя с колежката: - Наистина ме облекчи, но мъжът ти много се изненада, като му казах, че ти си предложила да му направя свирка!

Zvezda | преди 1 година

Рязко се изприщих, Кукуриго. Вътрешно. От злоба:). С какво ще ме намажеш? А тук... каква весела атмосфера цари днес... по-честичко ни трябват рожденици ;).

Fairy | преди 1 година

БУХАХАХА, какви смешки чувам самооооо....:))) За малко да пикна, ма йок , нъцкииии, Кегела работиииии :))))

IzkuKurigal | преди 1 година

Звезда, едно птиченце ми каза, че днес завършваш важен етап от ремонта. Нека се опитам да позная: банята? Ако жената е по-добре да намина да ти изтъркам гър... плочките?

Zvezda | преди 1 година

Точно така, Кукуриго... :). Затова съм толкова щастлива! А и е петък, ден на майстора. Вижда му се краят! :) А ти ела, ела... ма изтъркай ми друго... да озвучим не само банята ;)

jps | преди 1 година

Е, браво Звезда! Ще можеш и ти в неделя да се изкъпеш, като нормалните хора!

Zvezda | преди 1 година

Хах, аз се къпя... при съседа. Не ме мисли ти.

IzkuKurigal | преди 1 година

Даа, ден на майстора е. Затова ми се счупи сапа на мотиката (другия е здрав). Ще ти озвучим банята така, че да дойде и съседа да те окъпе. Ще перефразираш една позната реклама: "Между два салама маааалко ще да вия" ;)

Zvezda | преди 1 година

Не помня откога не съм гледала телевизия и не я знам рекламата, обаче много ми харесва твоя начин на мислене... Важното е сапът да е здрав, че трудно се разорава... спечена нива.

Анонимен | преди 1 година

Незнам дали стесе изпонапили, ама май че земете и да се изпоебете (връзка към анекдота на деда ви Торбаланя) :)

Анонимен | преди 1 година

Аз бях MickeyMouse

Анонимен | преди 1 година

Ужас... Аз още съм МикиМаус, ама стана обърквация :D

Fairy | преди 1 година

Торбалане, айди молим, прибрах се, седнах и чакам, примлясвайки със ....:) Дали чик довечера , верно, ще ни ощастливиш?

IzkuKurigal | преди 1 година

Под "спечена нива" големи реки текат. В кладенеца стотици могат да се удавят :))

Анонимен | преди 1 година

Феичке, за мекия говор: Качила се една варненка на стоп при двама юнаци и те на първата черна отбивка завили. Момичето казало: - Извинетье, знъм, че шмъ ибетье, само ша ва замоля, семенцето в шъпичка, от не сме си толкоз интимни!

Fairy | преди 1 година

МУХАХАХАХАХАХХАХА

Анонимен | преди 1 година

"мнението на пакета" ... Бе той Мъск знае, че интелекта е по-близо до пакета, изкуствен интелект има, изкуствен пакет - не .

Fairy | преди 1 година

Браво! Ето това е умна дума! Точно това мисля и аз , и затуй влязох във сайта ви. Всичко ни четат. Всичките ни фантазии ще влязат в главите на роботи , които ще ги реализират за нас. За това исках да пиша, но се отказах. Изкуст интелект ще се продава на такива като мен, защото жените са самотни , а имат болезнени нужди! За всяка от нас е нужно едно приложение и хоп , прочетени сме. Антиутопия, в която няма пренаселеност на планетата, всичко се регулира от ИИ и всички са щастливи и сексуално задоволени. Докато един ден не се появи дете. То ще смути главния ИИ и той ще го поиска в жертва от баща му, неизвестно как успял да го създаде. Дали е бил скрит човек или еволюирал робот ..., но този Авраам ще откаже! И историята няма да се повтори.

Fairy | преди 1 година

А няма да го опиша туй горното, щот съм какво?....:))) - проста жена, с прости нужди и..каквоооо? ....:)))- което пиша, става реалностттт. Браво! Научихте си урока!

IzkuKurigal | преди 1 година

Анонимния с "варненския" виц, личи ти, че си нямал контакт с варненци. ♀♂ Феичке, защо тогава не си опишеш една интимна среща, че дай Боже да се случи ;)

Fairy | преди 1 година

Защото, Перце Навирено, не искам да съм нахална или твърде скромна към г- жа Кармата. Най- накрая стигнах до " Да бъде Волята ти" и се смирих. Не изпуснат шанс дотук нямам. Дойде ли, хващам го с две ръце. Но не бих искала да го предизвиквам аз. Убедих се, че което аз бих мечтала е по- постно, от което животът поднася. Та....поне чат пат четете някой детайл, който искам да изживея. :) Ей сегичка например, ми се ще един мъжки таз да ме тласка на мощни бързи напъни, да се е подпрял на изпънатите си ръце и гледам как верижката му се клати бясно. Искам да ме гледа. Да виждам възбудата и лудостта в очите му:)

IzkuKurigal | преди 1 година

„Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори." - Матей 7:7-8 ;) Иначе ако времето позволи утре може да се завъртя около Севлиево. Нищо не намеквам :)

Fairy | преди 1 година

Походчице напета, не мога да мърдам утре. Не сме готови , а утре в полунощ ни е крайния срок. Да им харесат досиетата, дано, да им харесат и свиренето. Да ми харесат децата и нека да ги вземат там, дето ще им бъде най- светло, щастливо и полезно. Пътят им да се отвори широко и с лекота да си го вървят! Оххх, виж как се отплеснах :)

Zvezda | преди 1 година

Такаааа. По ред. Мики Маус, дай Боже всекиму... Това го пиша относно коментара ти, който приемам за пожелание от все сърце. Вещеричке, музикален педагог? Учител? ОДК? Читалище? Играхме с момчетата една игра на отгатване, може да те включа и теб? Забавно ми беше да се опитвам да научавам. Ама ти си трай, че одма познаваш, чак настръхвам как. Ще ме изтипосаш с име, фамилия, ЕГН и зъбен статус и я вапцах :). Изку Куригал, виж как знаеш... да нямаш вътрешна информация случайно?

IzkuKurigal | преди 1 година

Да речем, Звезда, че имам вътрешна информация от недрата на земята ;) Копал съм :)

Zvezda | преди 1 година

Тия карти таро... всичко показват ;).

Fairy | преди 1 година

Мдаааа, айди сега и да пушнем един тутун под звездите, да довършим винцето и да си поговорим с духовете. :)

Анонимен | преди 1 година

Дзвездице, кой как иска да го пое... Пардон! Приема ;)

Анонимен | преди 1 година

Дядо Торбалане... Кажи ка става тоя номер с анонимните коментари и изпиването на ника, защото откровено ме дразни това. MickeyMouse съм. Логвам се уж, а пак ми вади коментарите като анонимен. Ще оставя мейл за връзка... [email protected]

Fairy | преди 1 година

Мики, случвало ми се е и на мен да се логна и да ме изпише анонимник, само ако съм се забавила повече от някакво си сайтово предварително програмирано време. Всеки път скролвам, за да проверя - вътре ли съм, изплюл ли ме е ? ;)

Анонимен | преди 1 година

Ценител. Втората част на разказа ми хареса даже повече от първата! Благодаря! Ще се радвам да мога да прочета забавленията с двете дами в трета част.