Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Отмъщението на Влад

19.03.2023 | Анонимен
Категория: Групов, Принуда, Фетиш

Отмъщението

Беше гореща юнска вечер. Диляна се прибираше от работа след поредната изтощителна смяна в заведението, където работеше, потънала в своите безрадостни мисли. Чувстваше се много самотна, беше дошла от село в големия град преди три години да учи, но така и не успя да се впише сред градските хора. Ограничените ѝ разбирания я правеха досадна и скучна, макар че беше приятно миньонче с пищно тяло, дълга кестенява коса, плътни чувствени устни и живи черни очи. Тя бе имала само една връзка, която се провали с гръм и трясък, заради неособено сполучлив сексуален контакт. Така вглъбената в себе си Диляна не чу стъпките зад гърба си, докато не се озова сграбчена с опрян нож в гърлото.
- Не мърдай, сладурче, или ще прережа тази изящна шия! – прошепна дрезгав мъжки глас и в този момент Диляна усети леко убождане в рамото, след което всичко потъна в мрак.
След известно време Диляна започна да идва на себе си. Отвори очи и видя, че се намира в нещо като хижа. Опита се да се раздвижи, но краката и ръцете ѝ бяха вързани. Преди да се осъзнае, беше вдигната и притисната с гръб към нечии твърди мъжки гърди, а пред нея седяха още двама мъже.
- Къде по дяволите се намирам? Кои сте вие? Какво искате от мен? Ако не ме освободите веднага ще викам! – каза уплашената жена, а гласът ѝ звучеше истерично.
Мъжете пред нея се засмяха. Тя чу дрезгав смях в ухото си и познат глас:
- Викай колкото пожелаеш! Тук сме само ние и ти. Няма кой да те чуе, а твоите викове дори биха ми доставили удоволствие. Това място тук е моята вила на удоволствията… или страданията, а от теб зависи какво ще си избереш! Сега ме погледни да видим, дали ще се сетиш кой съм?
Диляна беше рязко обърната и се озова лице в лице с красив около 30 годишен мъж, с гарваново-черна коса и студени сиви очи.
- Помниш ли ме, хубавице? Аз съм този, който ти направи за смях и унижи, крещейки като побъркана в тъпия ресторант, че съм извратеняк и това че си сервитьорка не ми дава право да те опипвам!
Стресираният ум на Диляна трескаво заработи и успя да си спомни, че наистина имаше такъв случай, беше се случил преди седмица. Позна мъжът срещу себе си, беше го харесала и с удоволствие сервираше на неговата маса, докато нахалника не си беше сложил ръката на задника ѝ. Тогава тя се беше разкрещяла и управителят го беше принудил да напусне, за да не петни името на заведението.
- Видя ли, че ме познаваш? Сега ще си платиш за унижението, на което ме подложи! Тази вечер не само ще те опипвам, а и ще правя с теб всичко което поискам! И не само аз, но и моите приятели! Ще се позабавляваме с теб…
- Моля ви, недейте! – примоли се Даяна и погледна с надежда към мъжа, който я държеше, но суровата решителност в очите му и подсказа, че няма да бъде пощадена.
Студения дрезгав глас отново прошепна:
- Сега започва купона, мила моя! Хайде, приятели… днес ще споделя тази апетитна хапка с вас!
Другите двама протриха ръце. Единият от тях – дебел, с гола глава и подла физиономия, се усмихна цинично и рече:
- Хм-м… Влад, не знам къде намери такова парче, ама ще ѝ го бутна навсякъде! Още не съм я барнал, а хуят ми вече стърчи! – и събу панталона за да докаже твърдението си, поклащайки пред очите на клетото момиче голям и дебел кур.
- Не се бутай, Фил! Аз ще вкуся първо от нея, все пак отмъщението е мое, но няма да съм единствен… и ти и Борис ще имате честта да опитате!
- Моля ви… – чу се жалното скимтене на Диляна.
- О, моли се хубавице, ще има много да се молиш тази вечер!
Влад беше неумолим. С едната ръка нави косата на момичето, а с другата бръкна под полата. С едно движение разкъса прашките и рязко вкара един пръст в сухата вагина на Диляна. Момичето изпищя от болка, но мъжкият пръст изследваше неумолимо тесният неразработен отвор. След няколко минути, за изненада на Диляна, тялото ѝ предателски започна да откликва на ласките и вагината ѝ започна да се овлажнява.
- Знаех си, че си малка мръсница и си една псевдоморалистка, но преди слънцето да изгрее ти ще си станала една послушна курва! – прошепна Влад и вкара втори пръст в Диляна, която изпищя от болка.
Момичето имаше чувството, че вагината ѝ ще се разкъса, но и усещаше че в нея се надигат непознати усещания и дори започна да отвръща за неин срам на ласките на мъчителя си и да стене в ръцете му. Влад даде знак на Фил и Борис да се приближат. Фил не чака втора покана и с едно движение разкъса ризата и сутиена на жертвата си, след което пред очите му се откри гледка на две млечно бели големи гърди с прекрасни розови зърна.
- Майко мила, какви цици! Хайде Борис, ела да си поиграем! – изгрухтя Фил и стисна с все сила нежната гръд.
Диляна заскимтя от двамата мъже, които мачкаха жестокото гърдите, като дърпаха и въртяха зърната, все едно искаха да ги откъснат. Възбудата ѝ изчезна и отчаяно се замята в ръцете на Влад, който между другото беше вкарал трети пръст в нейната утроба и я щурмуваше без жал. Диляна плачеше и ги молеше да спрат, но пощада нямаше. По едно време ръката на Фил се стрелна по-нагоре към устата на момичето и тя инстинктивно го захапа, но в следващия миг получи такъв шамар, че ѝ притъмня и усети вкус на кръв.
- Кучка такава! Ухапа ме! Ще ѝ избия зъбите! – изрева Фил и посегна отново, но една ръка го хвана.
- Да не си посмял! Ще я чукаш колкото и където искаш, но ти забранявам да оставяш рани! Ако не следваш правилата няма да ти я дам! – ядоса се Влад.
- Добре, добре… но ѝ запуши устата с нещо, докато не я използваме, не искам да ми отхапе пръст! – измърмори Фил, поглеждайки ухапаното.
Диляна се беше свила на пода и трепереше като лист в очакване на нови страдания. Влад се приближи, вдигна ѝ главата и погледна разкъсаната устна.
- Бъди послушна кучка и това няма да те сполети отново! – прошепна ѝ Влад.
- Но аз не съм кучка, а съм момиче с морал и вие нямате право на това което вършите! – рече Диляна през сълзи.
- Така ли? А преди малко не се ли разтопи в ръцете ми?
При това напомняне момичето затвори очи от срам.
- Хайде сега, отвори уста… – но Диляна затръска глава.
Влад загуби търпение и я стисна за носа и гърлото, и тъй като младата жена нямаше друг избор, тя отвори широко уста, при което в нея беше натъпкана огромна силиконова топка, сръчно завързана за главата ѝ.
- Ето Фил, желанието ти е изпълнено! Няма да има повече изненади! А сега Борис, защо не подготвиш задните части на нашето курве? Все пак не искам гнусни изненади.
- Няма проблем, Влад! Заемам се… – ухили се Борис, слаб мъж с глупава физиономия и воднисти очи.
Той сграбчи Диляна и я повлече към малка баня, пусна я на пода, разряза остатъците от полата, оставайки момичето напълно голо, освободи краката и ръцете само за да я постави на четири крака и да ги върже с ограничители.
- Така, миличка… това е любимата ми част! Ще подготвим твоя секси задник за нашият щурм с една лека клизмичка… – каза Борис.
Очите на Диляна се разшириха от ужас, тя измуча жално и се замята, но ограничителите бяха стегнати здраво и тя нямаше къде да мърда. Борис вкара намазан с вазелин пръст в ануса на Диляна, а момичето измуча силно от болка и уплаха.
- М-м-м… какъв топъл задник! Нямам търпение да вляза…
- Ами побързай тогава, че ще се пръсна вече! – изгрухтя Фил.
Борис не чака втора покана и намаза края на апарата за клизма, след което го пъхна в непорочното дупе и пусна водата. Диляна усети, че червата ѝ се пълнят с вода и напрежението започна да се усилва. Искаше това да спре, но вече нямаше контрол над нищо от себе си. Усети призив да ходи до тоалетна и знаеше, че не може да се спре. Искаше земята да я погълне, толкова унизена се чувстваше. Борис направи процедурата няколко пъти, след което освободи Диляна от ограничителите и я завлече под душа. Момичето се остави покорно да бъде изкъпано и подсушено, тъй като вече нямаше сили да се съпротивлява. След като приключи в банята, Борис заведе Диляна в хола.
- Е, да почваме вече същинската част! – каза Влад. - Махнете ѝ гага и на негово място поставете разширител за уста, че малката дивачка може да захапе нечие достойнство, така както захапа ръката на Фил.
- Май си прав! – пророни Фил. - Боре, просни кучката на масата и сложи устният разширител.
Борис бързо изпълни нареждането. Диляна се опита да окаже съпротива, но беше брутално накарана да отвори уста и на мястото на гага беше поставен разширител, който разчекна устата. Тя не можеше да преглъща и слюнката ѝ се стичаше по гърдите. Проснаха я по гръб на нещо като матрак.
- А така! – израдва се Фил. - Идеално е за моят хуй! – и го пъхна в устата на Диляна, след което започна да я чука в безмилостно.
Момичето имаше чувството, че ще ѝ се скъса гръкляна, давеше се, а устата я болеше от разширителя. Диляна усети отново нечий пръст в путката си и видя Влад, но този път, след кратка игра с пръсти, той рязко влезе в нея с огромния си кур. Тъй като Диляна беше много тясна и не много овлажнена, щурма на Влад ѝ причини огромна болка. Беше я изпълнил цялата и тя имаше чувството, че ще я разкъса. Опита се да се отдръпне, но беше здраво затисната от мъжа надвесен над нея. Влад направи няколко тласъка и за момент спря да се движи в нея. Все пак реши да прояви милост и да ѝ даде възможност да свикне с размера му. Той погали клитора и го стиска между пръстите си, а с другата си ръка започна да гали и гърдите. Редуваше болка с нежно докосване. Влад навлезе по-дълбоко в топлата вагина и в следващият момент започна да се движи бясно в нея. Диляна усещаше, че тялото ѝ отново започна да я предава, беше възбудена и отвръщаше с шеметна страст на Влад. Насърчен, мъжът увеличи скоростта, с която я чукаше, а Диляна бързаше да не изостане в неговия ритъм. Всичко се случи за един миг. Фил свърши върху лицето ѝ, но това нямаше значение, защото тя се разпадна в ръцете на Влад, носена от вълната на първия в живота си изстрадал оргазъм. Влад също достигна краят и свърши в топлата лигава путка. Когато се отдръпна, гледката му хареса, а вагината на Диляна беше приела формата на хуя му. Жената трепереше и плачеше тихо, душата ѝ беше разтърсена, че тялото ѝ я беше предало и я бяха чукали, като долна курва, а тя беше изпитала истинска наслада.
- Хайде Борис, твой ред е! – каза Влад. - Проправих ти път!
Борис не чака втора покана, рязко го наби, и тъй като путката беше мокра и отворена едва ли не не засмука кура. Диляна не можеше да повярва, че отново изпитва познатия трепет. Междувременно Влад вкара поомекналия си кур в устата на изтерзаната жена, но му хрумна друга идея.
- Ако обещаеш да не хапеш, ще махна този разширител?
Диляна поклати глава в знак на съгласие. Вече всякакъв опит за съпротива я беше напуснал и Влад махна разширителя, след което напъха хуя си в топлата уста. Диляна имаше нужда да раздвижи схваната си челюст, като използва и езика си за да духа и ближе достойнството на Влад. Чукана и в устата и в путката, тя отново беше пред вратите на оргазма, но Борис се изпразни преди нея и тя издаде стон на разочарование, след което започна да мести таза си в пристъп на нетърпение мъжът да влезе отново.
- Виж се каква си курва! Къде е сега високият ти морал? – прошепна подигравателно Влад и така започна да я чука в устата, че Диляна се задушаваше.
На няколко пъти влезе толкова дълбоко в гърлото ѝ, че сигурно щеше да я боли няколко дни. Накрая свърши в устата ѝ и я принуди всичко да изгълта. Диляна си мислеше, че не може да понесе повече, но грешеше… до нея се приближи с гадна усмивка на лицето Фил.
- Хайде кучко, сега е мой ред! Но аз обичам да подгрявам малките путки… – и започна да удря жестоки шамари по чувствителния клитор.
Диляна закрещя и се замята от болка. Този път не усещаше възбуда. Фил не спря, докато путката не стана кърваво червена.
- Хмм, така ми харесва… вече пари, като я докосна! – и с тези думи ѝ го наби рязко до матката.
Този път беше истинско изтезание за Диляна. Мъжът я помпаше яко и безпощадно, а когато си мислеше, че не може да понесе повече, той най-накрая свърши. Неочаквано Диляна беше обърната на четири крака. Нещастната жена усети, че ѝ предстои да бъде изчукана в дупето. Усети нечии студени ръце върху него и как събират мъзга от путката. Накрая двете ѝ бузи бяха разтворени, усети пръст в девствения си анус и се опита да се отдръпне, но получи здрав шамар върху беззащитният си задник.
-Не мърдай, малката! Ако се съпротивляваш повече ще боли! Приеми съдбата си! – беше Влад, който вкара и втори пръст в ануса на жертвата си.
Диляна скимтеше, но вече се опитваше да не мърда. Плачеше тихо и безропотно. Влад реши, че анала се е отпуснал и започна да си вкарва големият кур в девствения отвор. Този път Диляна не можа да се държи, болката беше непоносима, но Влад я хвана за косата и почна да я набива на ствола си. Диляна крещеше и се мяташе, но не след дълго ѝ беше отнета възможността затова. Имаше чувството, че някой ѝ набива горещ кол отзад. Междувременно Борис отново се беше надървил и си го вкара в устата на момичето, като я хвана за ушите и ѝ натискаше главата. Влад влезе целият в тесният отвор и за миг застина да се наслади на това вълшебно чувство и после почна своя танц. Диляна, като че ли свикна и изпитваше по-малко болка, дори започна леко да се движи в ритъм. След малко усети нещо топло и лигаво вътре в ануса си – най-накрая мъжа беше свършил вътре в задника ѝ. По същото време свърши и Борис, който изстреля голяма порция сперма в устата на Диляна, която усещаше задника си горящ и пулсиращ.
- Хареса ли ти моят хуй в твоя прелестен задник, малка курвичке? Свиквай, няма да е за последен път… – прошепна ѝ Влад.
Диляна се надяваше всичко да е свършило, или поне да не я чукат повече отзад, и когато я обърнаха по-гръб изпита облекчение, но беше измамно. Фил я повдигна и рязко ѝ го наби във вече разебания анус, Борис ѝ го вкара в путката, а Слав в устата, след което започна жесток маратон по ебане. Сменяха пози. Диляна не знаеше колко часа продължи това, тя вече се бе предала, получаваше оргазми един след друг и чувстваше, че се разпада. В един момент всичко спря, оставиха изтерзаното момиче, цялото обляно в сперма, на матрака в полунесвяст, с разчекната путка и анус, треперещо.
- Имаме нужда от почивка и момичето също! – каза Влад. - Пийте по една бира, а аз ще ида за дърва, че огъня почти угасна. – и Влад излезе, но Фил имаше други планове.
- Хей, Боре… аз не съм уморен, дай да поиграем още малко с курвата?
- Не знам, Фил… все пак тя е на Влад, а той каза да я оставим да почине. Пък и виж, не изглежда добре… – каза Борис и погледна окаяното момиче.
- Хайде, нищо ѝ няма! Гледай сега…
Фил се приближи до Диляна с бутилка бира в ръка и вкара горния край в измъчената путка. Получи се вакуум и бутилката изригна в путката на момичето. Клетницата изкрещя от уплаха и от газираната течност, а Фил се заливаше от смях.
- Виж сега и друг фокус, Боре… – изгрухтя Фил и почна да търка путката на Диляна с широката част на бутилката.
Студената повърхност докара на момичето нови трепети и изведнъж Фил рязко наби широкия край в путката на Диляна, която изкрещя от жестоката болка. Имаше чувството, че някой я разцепи на две.
- Какво правиш бе, кретен? – каза Влад, който се беше върнал. - Прекали! Казах ти, че това момиче не е като твоите тъпи проститутки! Искаш да я убиеш ли? Махайте се и двамата!
- Стига, братле, не се пени за една курва. – каза мазно Фил.
- Вън! Съжалявам, че изобщо ви поканих! – извика полудял от ярост Влад.
Двамата мъже разбраха, че приятелят им не се шегува и се изнизаха. Влад се върна при Диляна. Момичето трепереше и плачеше превито, държейки с ръце наранената си путка. Мъжът понечи да ги отмести, но клетницата подскочи и направи опит за слаб протест.
- Спокойно, всичко свърши! Прекалихме, знам… нека погледна. – и я огледа.
За късмет нямаше разкъсвания от злополучната бутилка. Влад отнесе Диляна на ръце в банята. Там я изкъпа внимателно, като малко дете. Изсуши я и я сложи да легне в меко легло, намаза синините и гениталиите с крем.
- Така е по-добре, нали? – Диляна гледаше в една точка, а от устата ѝ се откъсна само една единствена дума:
- Защо?
- Защото онзи ден егото ми беше наранено и трябваше да си отмъстя, но и видях нещо специално в теб, а тази нощ освен болка имаше и удоволствие за теб. Може би преоткри себе си? Хайде, спи… утре ще говорим пак, дали би приела друга съдба за себе си…
С тези думи Влад остави Диляна, но върза ръката ѝ с верига за всеки случай, тъй като душата ѝ беше объркана и не знаеше какво би могла да направи. Той беше убеден дълбоко в себе си, че тя ще приеме съдбата си, и въпреки мъчението, на което я беше подложил днес, тя ще бъде негова.

Надявам се разказа да се хареса!


Палавата Фанота

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Палав продуцент от провинцията търси ухилена шопкиня за съвместна копродукция 15см

Fairy | преди 1 година

БУХАХАХА, пъхам играчките и идвам.

Fairy | преди 1 година

Само ше мълчиш, та замолвам. Нема нужда от приказки!

Анонимен | преди 1 година

Удрииии и сръпска музика

Анонимен | преди 1 година

Баси, зелена еуглено.... , нема каде ми бегаш

Анонимен | преди 1 година

Страшна тъпня, не се мъчи повече с писане!

Анонимен | преди 1 година

Уважаема Fairy, аз въобще не знам за кви играчки иде реч, нито пък къде ще бъдат пъхна ти и/или закачени. Ко продукцията се очертава да бъде цветна и интригуваща. Италианската тв поредица Ченто пер Ченто ряпа да яде.... 15см

Анонимен | преди 1 година

Изключително гнусен разказ, не се мъчи повече'авторе', писането не е твое призвание

Fairy | преди 1 година

Миличък мой природнопренадарений, толкова ми е хубаво, че ми обещаваш светло бъдеще и грандиозна кариера. Иска ми се да вярвам. Наистина лошо се хлъзнах в дигиталния свят чинкуе пер куатро. Но .... най- хубавото на живота са изненадите. А те са по- учудващи от обратите, в който и да е филм. Само гледайте :)

Анонимен | преди 1 година

тъпотия,жена която си пада по хард..да , но това е тъпо...

Анонимен | преди 1 година

На едно гадже, не много умна, поне 15 мин. и лизах анала, масажирах го. После намазах пръсти с лубрикант и първо един, след това и втори, доста продължи. Бях го надървил и го подпрях на анала и тя ми казва "ама ти май искаш да ме беше отзад". Аз бях като гръмнат "ами,... ти не искаш ли?", а тя "ми не знам, но вкарай пак пръстите, беше ми хубаво". Продължих с двата пръста още малко и пак го подпрях, този път тя нищо не каза. Леко натиснах и изчаках ануса да се отпусне. Постепенно главичката разтвори мускула и премина. Тогава онази девойка измуча точно като крава "ооооо, голям е, мамка му". Изчаках неподвижен, да свикне, а в това време бавно и мазно влезе до топките. Тя провери с опипване, не вярваше, че е влязал целия.