Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Задържани след час

10.02.2023 | METO
Категория: Групов, Тийн

- Вие двамата, останете след като бие звънеца! – извика учителката от мястото си пред дъската.
Двете момчета спряха да се смеят и погледнаха към нея. Спогледаха се един друг и отново избухнаха в смях. Жената поклати глава и продължи с това, което правеше. Няколко минути по-късно иззвъня звънецът. Двете момчета останаха на местата си, докато другите ученици бавно се изнизаха от стаята.
- Михаиле, Антоне, елата тук! Единият да затвори вратата. – извика учителката отново.
Двете момчета отидоха при бюрото ѝ, след като единият беше затворил вратата на класната стая. Учителката приключи с писането и остави химикалката. Тя погледна към двете момчета.
- Какво да ви правя, вас двамата? И двамата ви е ясно, че скоро ще завършите, но все пак трябва да правите нещо в моят час. Не може просто да се мотаете.
- Съжаляваме, г-жо Бинева. – каза Михаил, висок, едър младеж. - Ние не го правим нарочно… то просто става.
- Аха… – каза Антон, малко по-нисък от приятеля си, русокос младеж. - Познаваме се от 10 години.
- Добре, но не можете да се мотате по цял час и да не правите нищо. Затова искам да направите нещо. Надявам се да го разберете и да го изпълните. – двете момчета сведоха глави и измърмориха нещо. - Вместо да си губите времето в моите часове, искам двамата да ме оправите!
Двете момчета я погледнаха крайно учудени от чутото.
- Какво казахте, г-жо Бинева? – попита Михаил.
- Добре ме чухте! Качвайте се на бюрото!
Двете момчета се спогледаха отново и свиха рамене. Михаил седна на бюрото, така както учителката му беше казала. Тя се пресегна към него и започна да търка хуя му през дънките. Тя веднага усети как младият пенис се втвърдява, все повече и повече с всяко докосване на ръката ѝ. След около минута учителката разкопча панталона му и ги изхлузи от краката му. Г-жа Бинева пъхна ръка в боксерките му и измъкна оттам напращелият хуй. Тя се изправи усмихната и се наведе напред, за да го поеме в уста. Устните ѝ го обвиха и тя започна да му духа, движейки главата си бавно нагоре-надолу, навлажнявайки младото парче със слюнката си. Антон стоеше отстрани, като ударен с мокър парцал, и гледаше с надървен до пръсване хуй, който той несъзнателно разтриваше през панталона си. Г-жа Бинева го погледна с крайчето на окото си и се потупа по дупето. Антон веднага разбра намека. Той застана зад учителката, разкопча ципа на полата и я смъкна надолу заедно с белите бикини. Ръцете му се плъзнаха по разкрилото се пред него дупе. След като си пое дълбоко въздух, Антон разкопча панталона си и натика твърдият си хуй в мократа путка на учителката си. Той усети как тя се стяга за секунда, но след това я чук как въздъхва доволно.
- Мммммммм, какво ще кажете за това наказание, момчета?
- Защо чакахте толкова дълго за да ни накажете, г-жо Бинева? – попита Михаил усмихнат.
Тя само му се усмихна и продължи да разтрива хуя му. Маникюрът ѝ се плъзна по топките му и той потрепери. Хуят на Антон продължаваше да се плъзга в путката на г-жа Бинева. Той дори се осмели да я плесне силно по дупето. Тя подскочи и го погледна през рамо, изненадана.
- Мисля, че заслужава да я напляскаме за това, какво ще кажеш?
Той я плесна още няколко пъти по дупето. Учителката започна да пъшка високо и за да заглуши шума който вдигаше, тя отново постави хуя на Михаил в устата си. Продължи да му духа усърдно, докато Антон я пляскаше по дупето, което вече беше почервеняло от шамарите. Г-жа Бинева погледна към Михаил и му каза да седне на стола ѝ. Тя се измъкна от хватката на Антон и от хуя му и седна с гръб към Михаил, насочвайки хуя му към влажната си путка и започна да му се начуква сама. Докато го яздеше така, тя разкопча ризата си и махна сутиена си, разкривайки пред момчетата прекрасните си гърди.
- По дяволите! – извика тя, докато се притискаше към Михаил.
Г-жа Бинева се обърна леко и прегърна Михаил през врата. Тя продължи да се нанизва на хуя му с всичка сила, да върти дупе и да се плъзга в скута му. Антон застана пред нея и след като хвана тресящите се гърди, засмука твърдите ѝ зърна. Той ги хапеше със зъби, ближеше ги и мачкаше гърдите на учителката си. Стенанията на учителката изпълниха стаята.
- Време е, вие двамата да ми покажете колко добре работите като екип. – каза тя, между пъшканията. - Искам и двамата да ме чукате!
Антон я погледна ококорено, но тя го погледна строго и извика:
- Вкарай го вътре!
Антон погледна как хуят на Михаил се плъзга в путката на г-жа Бинева. Той се зачуди дали изобщо е възможно да си го вкара вътре, но въпреки това реши да опита. Той постави главичката на хуя си до хуя на приятеля си и започна да натиска.
- О, БОЖЕ МОЙ! – извика тя, когато първите няколко сантиметра от хуят на Антон проникнаха в нея.
Стенанията ѝ ставаха все по-силни с всеки следващ сантиметър, проникващ в нея. Двата хуя разтягаха путката ѝ до краен предел. Тя продължи да се тръска върху хуя на Михаил, а Антон я помпаше ритмично, без да изпуска гърдите ѝ от ръцете си. Той ги мачкаше, хапеше и си играеше със зърната ѝ, докато помагаше на Михаил да скъсат даскалката от ебане. Г-жа Бинева се връткаше на хуя на Михаил и не след дълго извика високо от удоволствие, след което двете момчета усетиха, че свършва по стягането на путката ѝ, около хуйовете им. Тя дишаше тежко и едва помръдваше. Това предизвикваше много приятни усещания в Антон при всяко следващо проникване. Тя сграбчи дупето на Антон и го притисна силно към себе си, натиквайки хуя му още по-дълбоко. Това я докара до така желаният оргазъм.
- Искам и двамата да се изпразните върху мен! Покажете ми, колко много ви хареса наказанието, което ви наложих днес.
Г-жа Бинева застана на колене пред двете момчета. Тя ги погледна в очите, облиза устни и започна да мачка гърдите си. Двете момчета бяха застанали от двете ѝ страни и търкаха бързо омазаните си с мъзга хуйове. Тя реши да им помогне и започна да гали с ноктите си топките им. Антон беше този, който се предаде първи.
- Ох, Господи! – изпъшка той.
Първата струя попадна точно на носа на учителката. Тя се обърна към него за да успее да хване следващите няколко струи гъста, бяла сперма с уста. Последната струя се разплиска по бузата ѝ. Тя се наведе към Антон и облиза главичката на хуя му, изпивайки последните няколко капки сперма. Г-жа Бинева се обърна към Михаил и се вгледа в ръката му, която мачкаше хуя му. Ако спермата му беше дори и на половина, колкото на Антон, то тя щеше да е една много щастлива жена. Тя пое топките му в ръка и започна да ги мачка леко. Само няколко секунди по-късно тя беше повторно наградена. Хуят на Михаил започна да изстрелва дълги, плътни струи сперма право върху лицето ѝ, покривайки останалата част от бузите ѝ. Тя отново се опита да погълне по-голямата част, но все пак имаше и доста разплискана по лицето ѝ. Учителката почисти хуя на Михаил, така както беше облизала този на Антон и се увери, че и двата хуя са прилежно изпразнени.
- Вие, момчета, успяхте да се реванширате за лошото си поведение в час. Но, имам чувството, че пак ще ви наказвам до края на годината.
Двете момчета се усмихнаха широко.
- Сега ще ви напиша извинителна бележка, че съм ви задържала след часовете. Ще се видим утре в час.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Офффф!

Анонимен | преди 1 година

И един мармот увива шоколада в станиол!

Анонимен | преди 1 година

Тъпня голяма

Анонимен | преди 1 година

Слаб 2,лягай си

Анонимен | преди 1 година

Ахам... И като се събуди какво стана?

Анонимен | преди 1 година

Много тъпо. Пуберитетски мечти.

Анонимен | преди 1 година

Мъж търси раскрепостена двойка за секс и взаимни удоволствия без финансови ангажименти 0896977994

Анонимен | преди 1 година

Ашладисвам млади сливи...