Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Научната ръководителка

11.10.2018 | sexkupon
Категория: Изневяра

Петър, студент в един от провинциалните университети, едва дочака спирката си и скочи от маршрутката. Тридесет градусовата жега му се стори като свеж полъх, след задуха във автобусчето. Беше необичайно горещ майски ден. След като изпуши една цигара, за да се съвземе, той се запъти към близката пететажна сграда, в която живееше научния му ръководител. По-точно – ръководителка. Тя беше двадесет и седем годишна кандидатка на науките. Отнасяше се с него, като все едно е някакъв ученик, а тя е някакво академично светило. Това го изнервяше още повече, че по някой въпроси той беше по-запознат от нея. Заради всичко това всяка среща с нея се превръщаше в кошмар и той подсъзнателно не я приемаше, като научна ръководителка и някак нямаше желание да прави нещата, според нейните изисквания. Тази среща се очертаваше да се превърне в поредния кошмар. Стигайки до входа, където живееше Теодора Младенова, той изпуши още една цигара, лапна дъвка за освежаване, и като пооправи ризата си се вмъкна вътре. Докато звънеше на вратата той си даде дума, че ще гледа да не влиза в спорове, заради дребни неща. Вратата се отвори чак след петото позвъняване и той автоматично поздрави и влезе. Повдигайки очи той не повярва на очите си. Теодора стоеше пред него облечена с халатче, което едва покриваше гърдите ѝ отгоре и дупето ѝ отдолу, косите ѝ бяха мокри, по раменете ѝ се стичаха капки вода. Извинявайки се за вида си тя го покани в стаята, а самата тя изтича към банята. Влизайки в стаята и сядайки по навик пред компютъра Петър установи, че мислите му бягат към научната му ръководителка, за която той никога преди не беше мислил, като за жена. Сега обаче той изведнъж не можеше да си я избие от главата. Не можа да спре да мисли, и когато тя се върна от банята облечена в халат и сядайки до него започна да му говори нещо по работа. Петър не чуваше нищо, а само бягаше с очи по шията на жената и мислеше, че много отдавна не беше виждал такива съвършени форми.
- Какво ти има днес? – попита Теодора.
Само докато чу тези думи Петър дойде на себе си и се впусна в обсъждане на работата. След половин час бурни научни дискусии, когато несериозните мисли напуснаха главата му, погледът му се спря на мястото, където полите на халата ѝ се събираха образувайки нещо, като дълбоко деколте. Именно в този момент Теодора се протегна за мишката и едната страна на халата се сгъна и разкри пред Петър лявата гърда на научната му ръководителка. Няколко секунди той се опитва да отмести очи, но някаква сила не му позволи да го направи. Той гледаше, като омагьосан тази полусфера, която се повдигаше и смъкваше в ритъма на дишането и розовото ѝ зърно се докосваше до тъканта на халата. Петър никога не беше предполагал, че раждала жена може да има толкова големи, но стегнати и съблазнителни гърди. Неизвестно колко седя така, но в един момент усети погледа на жената. "Боже, тя забеляза" – помисли си той. "Какво да правя? Не може да не е забелязала къде я гледам, но защо мълчи? Защо не се оправя?" – тези мисли се носеха в главата му със скоростта на светлината. Той все още не намираше сили да отмести погледа си. От състоянието близко до транс Петър беше изкаран от докосване до ръката му. Той се стресна и видя дългите пръсти на жената, които стискаха ръката му. Чу се скриптене на колелцата на стола и държейки ръката му, тя се приближи плътно до него. Лицата им се оказаха на сантиметри едно от друго, като Теодора се наведе напред и накланяйки глава целуна Петър, едва докосвайки го с устни. Него сякаш го удари ток, той пое дълбоко въздух и се отдръпна от нея.
- Какво ти е, Петьо? – попита жената, придърпвайки го към себе си.
- Какво, не са те целували никога ли? – с тези думи тя постави длан върху бузата му.
- Г-жо Младенова, какво правите? – най-накрая се обади момчето.
- А ти как мислиш? Нали това искаше? Видях как гледаш гърдите ми току-що. – усмихна се тя в отговор
- Но, г-жо Младенова, а мъжа ви, детето? – започна да се оправдава той.
- Мъжът ми и детето са на село, а освен това той от вече не спи с мен. – тъжно произнесе тя.
- Ти го искаш, а аз сега имам нужда от това и по-точно си ми нужен ти! – с тези думи, тя смъкна халата си от раменете.
Стърчащите ѝ зърна сякаш погледнаха към Петър. Теодора нежно го галеше по бузата. Младежът най-накрая проумя, че и с него се случва това, което обикновено се случва на другите. Той я придърпа още повече и приближи устни към нейните в началото леко, но после все по смело. Тя му отговори и така се целуваха доста дълго време. Окончателно решилия се Петър хвана прекрасните ѝ гърди, целуваше ги, галеше розовите зърна, при което жената дишаше все по тежко и отривисто. Когато младежът направи опит да се докосне до бедрата ѝ тя го спря, хвана го за ръката и с думите "Ела, там ще е по-удобно", го поведе към спалнята. Приближавайки се до леглото, тя съблече халата и оставайки по гащички, започна да разсъблича Петър, покривайки тялото му с целувки. Когато той остана само по боксерки, Теодора бавно легна по гръб на леглото и го повика с пръст. Младежът не я накара да чака дълго, съблече се гол и легна до горящата в страст млада жена. Започна да целува цялото ѝ тяло – от пръстите на краката, до ушите. Когато достигна до котето ѝ си вкара езика там, а тя някак си омекна и се отпусна. Но не мина и минута и тя се напрегна отново, по тялото ѝ избиха капки пот и в очите ѝ се видя отчетливо нетърпение.
- Вземи ме най-после. Само те моля, направи го бавно и се постарай да е по-дълго. – помоли тя.
Тя разтвори по-широко крака, което беше толкова възбуждащо, че Петър едва не свърши. Срамните устни бяха бухнали от възбуда, от вагината ѝ се лееше река от страст, цялото ѝ тяло се тресеше от желание. Петър легна върху Теодора, опирайки се на ръце на леглото и се опита да влезе в нея, но пропусна. На лицето му се отрази смущение, но жената хвана члена му и с ръка го насочи в правилното направление. Той натисна напред и влезе по цялата си дължина. Теодора извика и влагалището ѝ плътно обхвана члена. Младежът си спомни за молбата ѝ и известно време лежеше върху нея без да мърда, а после започна бавно да я чука. Тя го обхвана с крака, като при всяко негово движение му се подаваше напред и стенеше силно, а лицето ѝ и цялото тяло се покриха с капки пот. Петър се движеше бавно в течащата ѝ катеричка и все повече се приближаваше към оргазма. Беше му все по-трудно да се сдържи, но той искаше да изчака дамата да свърши първа. След само още няколко движения Теодора извика силно, тялото ѝ се разтресе, петите ѝ се забиха в гърба на Петър, така че дишането му прекъсна за момент, при което стените на влагалището ѝ се свиха силно. След няколко такива движения, тялото на жената рязко омекна. "Е, сега е мой ред" – помисли си Петър и започна да я чука с бързо темпо. Стените а влагалището ѝ все още се свиваха конвулсивно, което му доставяше неописуемо удоволствие. Само след около минута такова интензивно чукане Петър се изстреля в Теодора и обезсилено рухна върху нея. Тя лежеше все още обгърнала го с крака, целуваше устните и шията му, галеше косите му. Най-накрая, идвайки на себе си той излезе от нея и легна встрани, обгръщайки с ръце прекрасното ѝ тяло. Така те пролежаха около час, шепнейки се нежни думи. После се надигнаха и заедно отидоха в банята. Докато миеше своята научна ръководителка, членът на Петър отново се надигна и той неочаквано за Теодора влезе в нея отзад. Тя подскочи и се опита да го отстрани, но той не ѝ позволи, нежно, но твърдо я хвана за талията и започна да я насажда на оръдието си. Накрая излезе от нея, рязко я обърна и свърши върху коремчето ѝ. Накара я да седна и вкара езика си там, където току-що беше члена му. Не мина и минута и жената се разтресе в оргазъм.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен