Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Майсторите (част 3)

31.01.2023 | Анонимен
Категория: Аматьори, Групов, Златен Дъжд, Принуда

След сандвича, в който ме бяха държали, и след продължителното чукане, се чувствах едновременно премазана, разпъната и омаломощена. Още усещах ръцете на Стоян и Рашо по себе си. Бедрата ме боляха, анусът ми пулсираше, от мен се стичаше лепкава сперма. Отпуснах се на кревата и захлипах тихо. Усетих, че двамата мъже се обличат и излизат от спалнята. Оставиха ме сама. Унесох се в сън или по-скоро изпаднах в безтегловност, главата ми се носеше в пространството, чувах гласовете им отдалеч, грубите думи, смеховете, шегите и в същото време бях другаде, далече от тях. Не знам колко продължи това, може би часове. По едно време вратата се отвори и в стаята влезе голият Цецо. Той мълчаливо се качи на кревата, дръпна завивката от мен, обърна ме по гръб и разтвори краката ми. Не се противях, все още бях като в унес. Цецо легна върху мен, покри ме с тялото си. Усетих члена му, докосна се до бедрото ми, после се отърка в изтръпналите устни на вагината ми и проникна в нея. Опитах се да го отблъсна, но той без усилие избута ръцете ми нагоре и продължи да ме чука. Не съм сигурна колко продължи това. Свърши с пъшкане върху корема ми, стана от леглото и излезе. Лежах така, както ме остави – с широко разтворени крака и разперени над главата ръце, гола, лепкава, вече само с чорапи и токчета. Отново се унесох. След известно време вратата се отвори и влезе Мето. Също гол. И много възбуден. Огледа ме доволно и се качи на кревата. Ръцете му стиснаха силно гърдите ми и ме извадиха от унеса.
- Хайде, Биби, ще се шибаме! – изсмя се той.
Плесна ме през гърдата, после през лицето, за да ме накара да се съвзема. Усетих как рязко проникна в мен и започна да ме блъска силно с тялото си. Извиках тихо.
- Разтвори си краката! – каза той. - По-широко! А така, да ме усетиш хубаво!
Усещах го. И разтварях крака, колкото можех. Мето изръмжа доволно и засмука зърното на едната ми гърда. Продължи да влиза дълбоко в мен. От захапаното зърно по тялото ми се разнесе болка, примесена с възбуда. Застенах и прехапах устни. Вратата отново се отвори и на прага застана Стоян. Той беше облечен, пушеше цигара и наблюдаваше замислено как Мето ме чука.
- Добре сте я отворили с баща ми… – каза Мето. - Заприличала е на евтино курве.
- Има още хляб в нея! – усмихна се Стоян. - Рано е да я отписваш.
Стоян продължи да пуши и да наблюдава как Мето ме чукаше – първо по гръб, с широко разтворени крака, после ме обърна по корем и натисна главата ми надолу. Едва сега осъзнах какво беше казал Мето. Рашо му беше баща. Днес двамата се бяха редували да ме чукат. Усетих пръста на Мето да прониква в дупето ми и заскимтях.
- Ох, че хубаво! – каза той. - Как мазно влиза само. И колко послушна е станала госпожицата!
Той извади члена си от мен и го опря в ануса ми.
- Я да видим как е дупенцето.
Натисна, аз извиках, опитах да се дръпна, но той ме плесна по бузата на дупето и пак натисна, главата на члена му разтвори халката ми и започна да прониква в мен. Не беше сложил гел, само се изплю два или три пъти върху отвора ми. Членът му влизаше бавно, а когато започваше да излиза цялото ми дупе сякаш са разтягаше. Болката ставаше по-силна с всяко проникване, въпреки че анусът ми очевидно не успяваше да спре проникването.
- И тука сте я разработили, батка! – доволно добави Мето.
Стоян продължаваше да пуши мълчаливо. Извъртях глава и го погледнах. Гледаше ме в очите и се усмихваше доволно.
- Добре се справяш, госпожице! – каза накрая. - Харесваш ми. Ще направя курва от тебе.
Точно така се чувствах. Лежах сигурно от часове на кревата и чаках поредния майстор, който да се покатери върху мен и да ме изчука. Мето ме притисна с тялото си, легна върху мен, както беше в дупето ми и ме натисна върху чаршафа. Отново извиках и в същото време усетих как влиза още по-дълбоко и се изпразва в дупето ми. Плесна ме доволно по задника и бавно слезе от кревата. Мина покрай Стоян и отиде към хола да се облича. Останах неподвижно, исках отново да се унеса, но чух гласа на Стоян.
- Стига си лежала, ставай! Време е да приемаш работата.
Погледнах го невярващо и опитах да се надигна от леглото. Нямах сили. Ръцете ми бяха съвсем слаби, краката ми трепереха. Опитах да приседна на чаршафа и усетих болката в дупето си, както и спермата на Мето, която започваше да изтича оттам. Върху корема ми имаше огромно бяло петно, както и между гърдите ми – още сперма, но вече засъхнала. Зърната на гърдите ми стърчаха, бяха като изтръпнали и в същото време продължаваха да задържат онова усещане за възбуда в мен.
- Може да свалиш токчетата. – каза Стоян и ми протегна ръка. – Хайде!
С облекчение ги изритах от краката си, не можех да си представя как ще стъпя и ще ходя с тях. Изправих се несигурно и хванах ръката на Стоян. Той ме придърпа към себе си, прегърна ме през рамо, като не пропусна да ме погали по гърдата.
- Ела, малката… – каза той. - Спокойно, ела с мен.
Отпуснах се на ръката му и тръгнахме по коридора, бавно, Стоян едновременно ме поддържаше и побутваше с ръката си, докато аз едва пристъпвах. Беше странно – той напълно облечен, чист и избръснат, а аз по чорапи с дантела и омазана в сперма, с все още осезаемо разтворен задник и зачервена вагина. Стоян ме вкара в банята без да ме изпуска.
- Ето… – каза той. - Готово е!
Наистина беше готово. Поне доколкото можех да видя. Всичко беше на мястото си, точно както го бях поискала. Банята дори блестеше от чистота.
- Може ли… – заекнах. - Може ли да се изкъпя?
- Не още! – спря ме Стоян. - Имаш още малко работа преди това. После ще се къпеш, госпожице. Ела…
И той ме поведе към хола. Кимнах без да знам защо, но замръзнах още на прага. В хола имаше още двама цигани, които виждах за първи път. Изглеждаха ужасно – слабовати, хилави, над четиресетгодишни, не по-високи от мен. Имаха вид на общи работници, с мърляви дрехи и сплъстени мустаци. Въртяха се прави из хола и се хилеха доволно.
- Те също свършиха доста работа. – каза Стоян и кимна към тях. - Налага се да им се заплати за труда, нали разбираш?
Погледнах го ужасено. Рашо и Мето се хилеха доволно и се пипаха по куровете. Цецо въртеше телефона в ръката си.
- Не! – отчаяно поклатих глава. - Не мога повече!
- Можеш, госпожице, хайде… – побутна ме Стоян. - Ела…
И той ме плесна леко по дупето, после отново ме обхвана с ръка и ме поведе към празното място в хола, на килима пред телевизора, точно, където ги чаках сутринта, накара ме да застана там.
- На колене! – каза високо. - На четири крака!
Свлякох се на земята и застанах както искаше. Главата ми увисна надолу. Чувствах се уморена и безсилна.
- Умно момиче! – изръмжа Стоян. - А вие двамата си слагайте презервативите! Момичето ми трябва чисто. Да не вземете да му лепнете нещо!
- Е, бате, не може ли без гума? – обади се единият от онези. - Само пречи!
- Не може! – каза Стоян. - Радвайте се, че въобще ви я пускам.
Потръпнах от думите му. Излизаше, че Стоян решава какво да прави с мен. Заедно с Рашо, Мето и Цецо, те се настаниха по диваните отстрани и Стоян отново се обади:
- Хайде, почвайте я, че замръкнахме!
Усетих как онези забързано се приближиха към мен. Единият клекна отпред и повдигна главата ми.
- Айде, лапай! – каза и аз послушно отворих устата си за неговия още не съвсем възбуден член, който се подаваше от дочения му панталон.
Той го разтърка с ръка, напъха, колкото можа между устните ми и аз започнах да го засмуквам старателно. Опитвах се да движа равномерно главата си и в същото време виждах отблизо скъсания му потник и тъмната кожа над члена му, по която личаха някакви драскотини и белези. Усетих как другият се наглася зад мен и ръцете му започнаха да опипват дупето ми. После усетих и кура му, опря се и влезе без усилие в мен. Не беше особено голям, но ме болеше при всяко по-силно отъркване в кожата ми. Вагината ми беше пълна с чужди течности и при всеки негов тласък се разнасяха неприятни звуци.
- А така! – подвикна Мето, наведе се напред и ме плесна силно по дупето. - Почвайте чевермето!
Усетих как двамата започнаха старателно да ме нанизват на членовете си. Единият натискаше главата ми към мръсния си панталон, а другият държеше бузите на дупето ми и ги щипеше с мазолестите си пръсти. Ръцете им трепереха, докато ме опипваха.
- Дай, дай още! – подвикваше Мето. - По-бързо! Да ѝ се завие свят от ебане и от цигански курове!
Цецо отново снимаше на телефона си. Усещах как всеки момент ще се свлека и ще падна на пода. Държах се единствено на двата кура в мен и на ръцете на циганите, които не спираха да шарят по кожата ми. Този в устата извика, замря и се дръпна назад. След малко свърши и другият. Добре, че бяха с презервативи. Не знам защо, но се чувствах благодарна на Стоян затова, че ги беше накарал да ги сложат. Лежах на килима и дишах тежко. Стоян изпрати двамата новодошли, които ме бяха изчукали последни, и се върна в хола със своята торбичка. Извади нещо от нея, приближи се до мен, видях, че държи в ръцете си въже.
- На четири крака! – каза той. - По-бързо!
Превъртях се с усилие и едва се надигнах, за да застана, както искаше той.
- Към банята! – каза Стоян и ме побутна с крак. - Трябва да я сефтосаме и нея.
Залазих към банята, докато другите трима се хилеха доволно. Едва местех краката си. Стоян пристъпваше зад мен и ме побутваше по дупето. Влязохме и той ми посочи душа.
- Там.
Стигнах до душа и приседнах на плочките. Той се приближи до мен, хвана ръцете ми и ги вдигна нагоре. После ги завърза с въжето за батерията на душа. Накара ме да застана на колене и ги пристегна още, така че ръцете ми бяха захванати нагоре и зад главата. Не можех да мърдам много. Гледах го неразбиращо. На прага беше застанал Рашо и също ни наблюдаваше с интерес.
- Време ти е за душ! – усмихна се Стоян.
Видях как разкопчава панталона си, отваря го и вади навън дебелия си отпуснат член. Не беше възбуден. Направи крачка към мен и от него бликна силна, жълта струя. Удари ме през лицето, попадна в устата ми, по гърдите, после пак в устата, задавих се, закашлях, завъртях глава, но струята ме преследваше.
- Честита баня! – каза Стоян, закопча се и се дръпна назад. - Остават ти още 500 лева, но за тях ще ти се обадя другата седмица. Разбра ли?
Кимнах с глава и се разплаках. Видях, че Рашо също идва към мен и си разкопчава панталона.
- Отваряй устата! – каза той. - От циганското по-хубаво няма! Изплези езика!
Направих, каквото искаше и нова струя урина се изсипа върху мен, този път ме удари в очите и чак след това попадна в устата ми – топла и тръпчива на вкус. Седях безпомощна в ремонтираната си баня, с ръце вързани за душа, а майсторите доволно се хилеха над мен. Рашо изцеди члена си над главата ми и също се дръпна. Тогава видях, че Мето вече е извадил своя член. Беше се надървил и го държеше с ръка. Приближи се и ми го вкара в устата. Не можех да го спра. Трябваше да го оставя да прави каквото иска. Хвана главата ми с ръце и започна да ме чука в гърлото. Виках и се давех на кура му. В същото време едва си поемах въздух, усещах силната и остра миризма на урина. Другите трима окуражително подвикваха на Мето да ми разтвори още повече устата и той се стараеше да го направи. Накрая свърши на лицето ми и каза:
- Отвори уста и изплези език, мацко.
Направих каквото искаше. Минаха няколко секунди, след което Мето извика и урината му започна да тече направо по езика и в гърлото ми. Отново се задавих, завъртях глава, но Мето хвана лицето ми и го задържа, така че да продължи да изсипва течността си в мен. Накрая и той се дръпна назад и се закопча.
- Приятна вечер, госпожице! – каза Стоян. - И не забравяй. Ще те потърся другата седмица.

Бигбъг

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

А бригадата от съседния вход? Ти кажа ще я ебат?

Анонимен | преди 1 година

Баси тъпнята. Майсторски чекиджийски мечти.

Zvezda | преди 1 година

Разказът продължава да е добър, дори и да не ми харесва златният дъжд. Благодаря.

Анонимен | преди 1 година

Явно още не са монтирали тоалетната чиния циганята

Анонимен | преди 1 година

На теб ти е харесва това, щом продължаваш срещите. Дано се увеличат ,,майсторите,, това ще те насити донякъде.

Анонимен | преди 1 година

Като чета ми се иска да съм на твое място, да ме разпънат отвсякъде.

Анонимен | преди 1 година

4 ?

Анонимен | преди 1 година

тц,тц,тц.... тегаво е с тия майстори ... или ти пикаят в новата баня, или ти взимат по 60лв/квадрат за труд ... И аз на мястото на Биби бих сложил токчета и бих лапал пишки...

Анонимен | преди 1 година

Разказът е страхотен. Има ли и други подобни разкази ?

Анонимен | преди 4 месеца

Разбира се Биляна е жената мечта.