Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Лигльовци

18.01.2023 | IzkuKurigal
Категория: Принуда, Тийн

Нещо безмилостно се опитваше да я извади от дълбокия ѝ сън и тя нервно се размърда. Бавно мозъкът ѝ се опитваше “да зацепи”. Когато осъзна, че причината за пробуждането ѝ е звънецът на входната врата, който звънеше “на пожар”, започна грозно да псува все по-силно и по-силно. Когато рязко отключи и отвори вратата, вече крещеше:
- КАКВО, МАЙКА ТИ ДА ЕБА, Е ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА ДА СЕ НАСПЯ, БЕ, ШИБАНО КОПЕЛЕ?!? КАКВО СИ МИ СЕ ПОДПРЯЛ НА ЗВЪНЕЦА ВСЕ ЕДНО НЯКОЙ УМИРА, БЕ, ИДИОТ НЕЩАСТЕН?!? СВЕТА ЛИ СЕ СВЪРШВА, ЩО ЛИ? МАЙКА ТИ В ГЪЗА…
С подобен репертоар пръскаше слюнки извън себе си от бяс. Спря се само колкото да си поеме дъх. Междувременно се опиваше да фокусира фигурата пред нея, но разпозна кой е първо по гласа:
- Ъъъ, извинявай, ама за водата…
- К‘во? – сред мътилката в главата ѝ изплува, че днес засичаха водомерите. - Маааамка муууу… Пиши к‘вот‘ искаш и изчезвай!
Тя разтъркваше слепоочията си опитвайки се да не полудее.
- Не може. Все така по няколко месеца отлагате и после пищите защо се било насъбрало толкова много.
- Виж к‘во! Ако не изчезнеш до половин минута ще те убия!
- Добре, де! Само се дръпни да погледна водомера и изчезвам преди да си мигнала два пъти.
Тя премигна няколко пъти. После още няколко. Той още стоеше на вратата. Тъкмо си пое въздух пак “да го нахрани” и се усети, че тя още стои на входната врата и той не може да влезе. Изпъшка тежко все едно това ѝ костваше нечовешки усилия:
- Мамка му! Искам да умра!
Направи му път и той се шмугна в банята, погледна водомера, записа си числата и тръгна да излиза. Тогава забеляза, че тя е по една тениска едва покриваща бельото ѝ (ако въобще носеше). “Тия младите вече нямат никакъв срам!” – помисли си той, но погледът му шареше от голите ѝ бедра до напиращите през тениската гърди (видимо без сутиен) и по обратния път няколко пъти. Той се облиза, с поглед ѝ посочи тениската и попита:
- Това… сериозно ли?
- К‘во, бе, дъртак? Изчезвай!
“Мамка му и пенсия как се занася!” – недоволстваше мислено тя, “С некролога ходи в джоба, а точи лиги по тийн гърли!”.
- Ако в следващата секунда си още тук, така ще те сритам, че и догодина ще почваш да куцаш само като се сетиш за този случай!
Явно погледът ѝ е бил достатъчно убедителен, защото той действително се изпари веднага, въпреки предпенсионерските си години. Момичето тръшна входната врата, завъртя се, за да се върне в спалнята и за момент се видя в огледалото. Изглеждаше катастрофално. Косата и лицето ѝ изглеждаха все едно са я влачили километри през гората. Само тениската, с която беше облечена, ѝ изглеждаше добре. Беше ѝ един от подаръците от приятеля ѝ отпреди 3 месеца за пълнолетието ѝ с надпис по поръчка: “Не пиТай, а пиПай!” със стрелки към гърдите и една сочеща под пъпа. Не смееше да я носи извън дома си. С “пъргавината” на зомби достигна леглото и се свлече в него. Имаше чувството, че тъкмо беше заспала, когато нов дразнител “риташе” мозъка ѝ.
- Днес ще убия някого, МАМКА МУ!
Когато мозъкът ѝ “включи на първа” тя чу да се лее: “I just call to say I love youuuuu…”.
- Умри, шибаняк тъп! – коментира тя изключвайки смартфона си и веднага го захвърли нанякъде.
Точно в момента не можеше да си спомни защо, но беше страшно ядосана на гаджето си от снощи, толкова много, че чак си взе “неговия” ключ за апартамента ѝ и той явно сега ѝ звънеше, за да ѝ се извинява. Заради него беше се “нарязала като казак”, а като за капак се беше прибрала чак на сутринта и сега си патеше от това. Без капка угризение отново заспа дълбоко. Час по-късно не чу ровичкането в ключалката на входната врата и изщракването ѝ. Не чу стъпките на нашественика. Не усети движението на леглото от тялото, което полегна до нея. Не усети дори лейкопласта, който бе залепен на устата ѝ и връзването на ръцете ѝ, но в просъница усети студено желязо опряно на врата ѝ. Все още неразбираща какво се случваше се размърда. “WTF!? Някой да ме убие, мамка му, че поне на онзи свят да се наспя, дяволите да ви вземат всички!!!”. Изръмжа ядно и се опита да изпсува, но устата ѝ отказа да се отвори. Започна да осъзнава ситуацията едва когато усети, че устата ѝ е залепена, а ръцете ѝ вързани над главата за леглото. Опита да протестира, но немощното “мммммм” беше единственото, което излизаше от устата ѝ. Очите ѝ панически започнаха да се разширяват. Надвесена над нея човешка фигура беше седнала на корема ѝ и беше опряла нож в гърлото ѝ. На главата си имаше черна маска като на спец полицаите или бандитите. Фигурата постави пръст на мястото, където би трябвало да са устните като предупреждение, че момичето не трябва да вдига шум. По басовото кикотене момичето се досети, че фигурата е мъж, но веднага саркастично се подигра на себе си: “Браво, гений! При толкова много жени изнасилвачки, как се сети, че точно при теб е дошъл мъж?”. Но не ѝ беше до смях. Не беше сигурна дали искаше да знае кой е. Дали беше уплашена също не знаеше със сигурност. Но сърцето ѝ биеше лудо. Адреналинът кипеше във вените ѝ. Мъжът, който и да беше той, реши да действа. Започна да подрасква с острието нежната кожа на момичето. От допира на хладната стомана тя периодично потреперваше. Или поне си втълпяваше, че е само от това. Не искаше да признае, дори пред себе си, че я е страх. Ножът продължи надолу достигайки горната страна на тениската. Без никаква съпротива ножът пореше плата безшумно. Мъжът се надигна леко и продължи да движи ножа докато предната страна на тениската беше разделена на две. Нашественикът я докосваше само и единствено с ножа. С него раздели разрязаните половини и разкри гърдите ѝ. С нещо средно между хилене и грухтене беше ознаменувана красивата гледка. При всяко придвижване на ножа по гърдите на момичето кожата ѝ настръхваше, зърната ѝ като стражи, опитващи се да си защитят територията, стърчаха предизвикателно. Нахалникът не се задоволи само да гали голите гърди с ножа, но и с тъпия му край драскаше зърната. Момичето стискаше зъби от страх и бяс: “Нещастник! Дано като приключиш каквото си си наумил да ме убиеш, мръснико, защото ще те докопам и… и… и… ще ме молиш да те убия, гадино!”. Насилникът явно не бързаше. Обърна се с гръб към момичето и пак седна на корема ѝ. Ножът почна да се плъзга по секси гащичките на момичето. Хладната стомана леко се плъзна под ластика до венериното хълмче. Момичето отново потрепери и нашественикът се изкикоти. Ножът продължи по вътрешната част на бедрата ѝ. После без проблем бикините бяха разрязани и пред мъжа се откри приятната заобленост на голото венерино хълмче. Момичето размърда таза си, за да опита да пропъди нашественика оттам. Той обаче най-нагло натисна леко острият връх на ножа на 4-5 пръста над момичешката интимност и веднага на кожата ѝ изби капка кръв. Момичето изтръпна. Явно той не се шегуваше. С пляскане чрез широките страни на ножа, грубиянинът подсказа на момичето да си разтвори краката и тя неохотно го направи. Едната странична част на ножа вече се пързаляше не обезпокоявано по голите срамни устни. Момичето вече цялата трепереше. “Само да ми паднеш! Само да ми паднеш!” – повтаряше си тя. Може би погрешно разбрал треперенето ѝ като възбуда или се наслаждаваше на безпомощността ѝ, насилникът все по-често се кикотеше. Тя извъртя глава настрани, за да не види той сълзите ѝ. Отчаяно започна да се опитва да си освободи ръцете. Той, уверен в своето могъщество, се надигна и започна да се съблича. В момента, в който въжетата поддадоха малко, момичето видя, че нейният насилник я беше прекрачил прав и съблича тениската си. В този миг, когато той не можеше да я види, тя впрегна целия си гняв и с всички сили го срита между краката. Мъжът изскимтя и се свлече на колене. Въжетата поддадоха още малко. Ножът издрънча на пода. Тя срита мъжа в гърдите и той се свлече на пода. Въжетата вече не бяха пречка. Лепенката на устата – също. Мъжът се превиваше скимтейки. Момичето изведнъж изригна втурвайки се към него:
- Е, сега ти ебах майката, нещастник!
- Пиленце, аз съм!
Момичето замръзна. Тънкият и жалостив глас не ѝ беше познат, но “пиленце” я наричаше само гаджето ѝ. С рязко движение свали маската от главата на нашественика.
- К‘во прайш тука, бе!?
- Пиленце! – още скимтейки се превиваше гаджето ѝ. - Четох някъде… оууух, че една от най-честите сексуални фантазии на жените… ох, мамка му… била да бъдат изнасилени и реших, че… уххх… ще е добра изненада за сдобряване.
- Олееее…
И тук момчето разбра, че много го беше загазил. Щом гаджето му кажеше “Олееее” му се стъжняше. Винаги. Затова опита да се прикрие. (Тук ще отворя една скоба: веднъж, като били в приятелска компания, били почнали да си измислят обиди. Но тези на това момиче караше другите да се превиват от смях. Сега ще разберете защо). И… ада се отприщи:
- Гъзоглав лайнояд нахапан! (Ритник) Сополив трътлогъз проскубан! (Ритник) Кухотиквен пръдлолюб загубен! (Ритник). Ушнокалнояден гъзосърбел неначесан! (Ритник)…
- Пиленце! Пиленце! – отчаяно се опитваше момчето да спре поне канонадата от ритници.
- Хуйолап фашкиеноглав одрискан! (Ритник) Храчкоблиз диариолюб потен! (Ритник)…
- Пиленце, извинявай! Сбърках!
- Спермомозъчен разпраногъз разчекнат! (Ритник)…
- Пиленце, моля те! (Ритник) Оух! Моля те прости ми! (Ритник)
- Приличам ли ти на приятно изненадана, бе? А? (Ритник) Виждаш ли ме как цъфтя от щастие? А? (Ритник)
Във внезапен порив на смелост (или на глупост) той застана на колене и разпери ръце настрани:
- Ей ме на! Убий ме! Заслужавам си го!
Следващият ритник попадна в стомаха му и той се преви на две. Може би поредния ритник трябваше пак да е някъде там, но по една или друга причина попадна в главата му. Той се строполи на пода.
- Мишленце! – уплашено изпищя момичето и забравила яда си прегърна пребитото си гадже на земята. - Мишленце, извинявай, миличко! Моля те! Не исках да стане така!
Момчето охкайки взе да се надига.
- Извинена си! Оууууух, мамицата му! А ти прощаваш ли ми?
- Ще си помисля.
- Ей, ти ме преби и аз ти простих!
- Ти ми изкара всичките шибани ангели, бе, олигофрен! – тя заби ядно юмрук в гърдите му.
- Оуух! Добре, де! Идиот съм!
Едното му око взе да се подува и потъмнява.
- Оууу, мишленце! Отивам за лед.
- Не, чакай!
Той я придърпа и притисна нараненото си око към едната ѝ гола гърда.
- Ооооох, кееееееф!
- Какво правиш? Трябва ти лед!
- Неее. Това е най-хубавият компрес! Може да не лекува насинено око, но пък е много гот!
- Глупчо! – перна го тя закачливо по тила, а после продължи малко лигаво: - Но пък си те обичкам!
- Преди малко не личеше…
- Не ми говори, за преди малко, че…
- Да, да, добре.
Той започна да комбинира притискане на лицето си към гърдите ѝ с тяхното целуване. Тя явно нямаше нищо против щом галеше главата му. Зърната ѝ вече със сигурност бяха напращели от възбуда.
- Мишленце, много ми харесва да те лекувам! Ммммм…
- Ммммуъммъуъмммуъаммм… мляскаше гърдите ѝ той. - Пиленце! Имам още едно болно място.
Той хвана едната ѝ ръка и я вкара в гащите си. Тя започна бавно да го разтрива след което му каза:
- Тук ще трябва по-сериозен подход!
Доразсъблякоха каквото имаше по тях, момичето блъсна момчето да легне по гръб и пое с ръка понадигнатия инструмент на гаджето си. Облиза го бавно от топките до върха.
- Оууууоухххх. – изпъна се момчето. - Баси кефа! Ако знаех, че ще ми правиш свирка след всяко ритане в чатала, щях да ти позволявам по-често да ме риташ!
- Сигурен ли си? – надигна се тя.
- Не, не, не! Не ми обръщай внимание какви глупости плещя! Продължавай, моля те!
И тя продължи. Усещанията на момчето го накараха да забрави боя отпреди малко. Е, почти.
- Пиленце, мой ред е! Длъжник съм ти.
Тя легна по гръб, а той зарови “зурла” в разтеклата се писанка. Бавно лижеше обхождайки с устни и език цялата долина на сладострастието. По едно време момичето се размърда нетърпеливо:
- Мишленце, моля те по-бързо!
- Чакай, пиленце! Проверявам дали смазка от писенце помага за лечение на посинено око.
Момичето се изкикоти и имитирайки личния си лекар каза:
- Ей, като почнете с това самолечение…
Двамата се разсмяха. След това самолечението със “смазка от писенце” продължи. Не след дълго “пиленцето” започна да се извива:
- Мишленцееееее… мммммммм… стига ме мъчиииии…
Въпросното “мишленце” подложи една възглавница под дупето на “пиленцето” и потърка главичката в лъщящите срамни устни. Момичето нетърпеливо задвижи таза си:
- Давай, мишленце! Изгарям! – и след като “мишленцето” ѝ го даде… - Ъъъъх, даааааа. Ох, страшен си! Давай! Давай!
- Ох, пиленце, толкова ти е сладко писенцето!
В стонове и лигави закачки двамата се “самолекуваха” или по-точно лекуваха един другиму от днешните им травми. Момчето се движеше все по-бързо. Момичето стенеше все по-силно.
- Ох, пиленце! Не мога повече!
- Още малко, мишленце! Ох, а така! Ммммм… Дааа… Давай!
- Пиленцееее…
- Ооооох…
Тя обви крака около него. След няколко тласъка момчето замря неподвижно.
- Ъъъъх, страхотна си!
- И тиииии… ммммммммх…
Полежаха няколко минути един до друг. По едно време момичето попита:
- Добре, де! Защо трябваше да ми унищожаваш любимата тениска?
- Нали беше ми казала, че я мразиш!
- Беше само, за да те дразня! Харесваше ми!
- Ще ти купя по-яка!
След кратко мълчание този път момчето попита:
- Кажи честно: хареса ли ти като си играх с ножа по тялото ти?
- А още един ритник между краката искаш ли?
- Добре, де, добре! Дай си човчицата насам!
- Лигльо! Дай цунка по муцунка!

Изку Куригал

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Уникален разказ,все едно за мен е писан!!! Гориво във Кръвта

Анонимен | преди 1 година

Талант си и това си е! Всеки път различен, има живец, има сърце! Супер! Лейди

Lord | преди 1 година

Много приятен и лек разказ. Леко в стил Писък. Типично мъжката логика с изнасилването за сдобряване и обидите ме разсмяха. Поздравления.

IzkuKurigal | преди 1 година

Благодаря ви!

Анонимен | преди 1 година

Досега не съм коментирал нито един разказ...а съм прочел всичките...но..този е нещо уникално..поздравления....!!!

Анонимен | преди 1 година

Пия си Lord Nelson-а с боров мед и чакам капацитетите на сайта да се произнесът. Но уви, явно днес са смазани от поредния им работен ден. "ГЮНТЕР КАУФМАН"

edinchervenpapur | преди 1 година

Добре ти работи фантазията, Изку Куригал! Все нови сценарии, поздравления! На тези определения като "Спермомозъчен разпраногъз разчекнат" и т н се смях от сърце.

Анонимен | преди 1 година

Браво, много е добър и и реалистичен!

Анонимен | преди 1 година

Триглавата Ламя(баба ЯГА) много е изморена, никакви коментари ръйш ли....

Анонимен | преди 1 година

Това мъжленце е бати путюто, пък ако аз бях на мястото на инкасатора, тая разглезена лигла, щеше да е с глава завряна в тоалетната чиния и течащата вода щеше нежно да мие зъбите и....

Анонимен | преди 1 година

Тук съм,не съм изморена просто не си заслужава да комуникирам с недими фактори!!!(:(;Гориво във Кръвта

Анонимен | преди 1 година

Браво Началник Радвам се че ги няма " капацитетите" Дано са си направили "own room" и да споделят там насоките в литературата Браво отново Бай Нас

Lord | преди 1 година

Бай Нас, от доста време не си се появявал. Явно е вярно това за пируването и мишките.

Giv | преди 1 година

В коментарите под Мормони (част2) Бай Нас изисква от Торбалан да ограничи " пенсионерския коментаторен клуб. "Админът възпитана пита защо да го прави ?" Бай Нас изгубен в превода не може да направи разлика между еротичен сайт и сайт за БЕЗПЛАТНИ ЕРОТИЧНИ РАЗКАЗИ . Изискванията са коменатири на "литературния клуб" да бъдат отделени някъде . Торбалан предложи срещу 1000 лева нещо на Бай Нас . Лорд влезе с още по - интересно предложение за същите 1000 лева. Аз се опитах да проведа някакъв възпитан диалог с въпросния . Не търси Бай Нас диалог ,не отговоря на предложения които ще му решат проблема ТОЙ ИЗИСКВА .Неудовлетворен от ситуацията ,че не може да се справи с " пенсионерския коментаторен клуб. " Демонстрира поведение " Елвис напуска сградата " Елвис го знаел кой е Бат Нас не го познаваме ."Няма да си губя повече време Да видим още колко дълго ще съществува този сайт. Good Luck Бай Нас" това е част от твой коментар Бай Нас .Както предвиди Торбалат въпросния Бай Нас се завърна отново . Човъркаше те нали Бай Нас ? Нямаш волята да направиш това което си казал,че ще направиш . Ние сме тук "литературния клуб" и ще коментираме къде си искаме под който разказ си искаме. Ves

Giv | преди 1 година

Lord Бай Нас не се е появявал от 14.01.2023 днес сме 19.01.2023. Леле цели 5 дни . Не нямаме Бай Нас " own room " и не коментарите ни няма да бъдат отделени . Ves

Анонимен | преди 1 година

Giv4o, zabeljaza kak se umnoziha komentarite na HORATA koito iskat da 4etat sexy komentari, ne tezi ot Literaturnija Кръжок? Thanks. Bai Nas

Анонимен | преди 1 година

Lord...Giv....Ves... egati i samowljubenite. Hubawo pi6ete izstoriite, no prosto ne pohabjawaite rubrikata s komentarite, Az wi hareswam kato pisateli.

Анонимен | преди 1 година

Giv kak maistore naglasi "iziskwam=predlagam" ???? Egati i tapotijata

Анонимен | преди 1 година

Две мухи били на едно лайно,едната пръдна внезапно и другата муха казала: -Е ядем де(; Гориво във Кръвта

Giv | преди 1 година

Какъв математически апогей две прости числа се събрали . Тц...тц...ти да видиш .Bai Nas от истината ли ви заболя . Не понесохте собствената си слабост изложена на показ . Покажете на всички от литературния кръжок как бе аджаба се пишат "sexy komentari" .До колкото разбрах трябва да пиша ,но да си мълча.Така ли? Аз публикувам по един разказ месечно . Така съм решила . Коментирам само под разкази на автори от които съм потърсила позволение . За момента това са Звезда и Лорд . Което ме подсеща Изку Куригъл мога ли да коментирам под твой разкази ? Без значение от естеството на коментарите ми ? Ves

Giv | преди 1 година

Ох Гориво в кръвта колко сте сладка :) Хареса ли ви разказа ? Такава си ви представям и в реалния живот ,като героинята на Изку Куригъл:)Ves

Анонимен | преди 1 година

Много ми хареса мила Вес,да по груба съм обичам да псувам имам и страни фетиши,но и вие не лъжете само че се изразявате по интелигентно,аз съм идиот непоправим,радвам се че ме усетихте без да ме познавате лично!!!Искрено ваша Гориво във Кръвта

Giv | преди 1 година

Гориво в кръвта от всички дами тук вие сте най- старша като присъствие в сайта НЕ като възраст . Усетила съм ви разбира се . Вие сте си абсолютна бойна машина . Наред газите. Искрено ви се възхищавам:) И следващия път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ми идвате на гости да се напием като кучета може и друго да направим:)Ves

Анонимен | преди 1 година

Трогнахте ме!!! Благодаря ви Вес уникална сте!!!Гориво във Кръвта

Анонимен | преди 1 година

Друга седмица съм в Петрич,ще си поръчам стая в хотел Лили,вие изберете къде ще се срещнем да се напием и да ви разкажа как попаднах във сайта,благодарение на бившия който написа три истории за мен и ми оставил координатите тук,и един пичага ми писа и ми светна крушката,интересно ми е и вие как го открихте...Гориво във Кръвта

Giv | преди 1 година

Как попаднах на сайта ли Гориво в кръвта? Случайно . Харесва ми съвършената простото на сайта. Но зад нея стой стабилна основа от страхотни разкази от началото на създаването му. Тогава са писали и Изку Куригъл и Торбалан . Харесва ми ,че има правила . Това което бившия ви е направил е много подло. Предлагам ви нещо Гориво в кръвта защото сте ми много симпатична и защото имате право на едно отмъщение. Аз ще ви помогна да му го сервиране . Когато се срещнем ще ми разкажете всичко и аз ще напиша СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС Горещи страсти не 3 а 6 гей разказа в които този ваш бивш ще бъде пасивен и ще му се случат такива забавни неща каквито ненормалното ми въображение може да роди. И аз ще оставя контакт за връзка с него. Съгласна ли сте Гориво в кръвта:)Ved

Анонимен | преди 1 година

Щом вие предлагате съгласна съм,по принцип се направихме за смях пред целия свят,всички разбраха че яко ни хапят комарите,вие знаете кой склопения с единия тестис и малката стафида,няма нужда от жокер(:Гориво във Кръвта

Giv | преди 1 година

Знам разбира се за кой евнух става въпрос Гориво в кръвта;)Нали върви и след мен като пале. Вие решаване казвате и пиша каквото вие решите и както вие решите . Ще го направя само за вас и за никой друг :)Ves

Анонимен | преди 1 година

Благодаря ви Вес,оценявам го,златна сте!!!Искрено ваша Гориво във Кръвта

Zvezda | преди 1 година

Охо... :) Тук потривам доволно с ръце под коментарите и ме засърбяват... пръстчетата да отговоря. Първо трябва да коментирам разказа обаче, така е възпитано. И да му ударим на Изку Куригалия малко подкрепа и да вдигнем разказа в класацията, а? Предлагам на всички анонимни да си останат анонимни, но да напишат по две думи тук – и за разказа, и за каквото ги влече :). Изку Куригал, много ме разсмя с този разказ. Пълнокръвен отвсякъде. Отначало мислех, че сексът ще е с инкасатора и се чудех как ще я подхване тая устатница (тук си представям Вес, о, да), но приятно ме изненада. „Изнасилването“ беше стряскащо реално отначало, особено това с пускането на кръв ме накара да потръпна. Добре му сипа тя, и с думи и с дела, разсмя ме с тия сложносъставни ;). Чудесен, чудесен! И как да не благодари човек, че нямат имена героите ти... че и без друго аз нали помня някакви си три минути :). Това ли е разказът за Вес или продължението на Ероциклетните дневници (правилно ли го написах, още не съм ги чела)? Прекрасно въображение имаш наистина. Сериозна съм. Не мога да спра да се наслаждавам на това уважение към жената в разказите ти. Отношение на мъж, каквото всички искаме да получим. Благодаря.

Zvezda | преди 1 година

Между другото, Изку Куригал, точно тези умалителни ме накараха да помисля, че наистина разказът е специално предназначен за Вес. Хем си приличат с момичето – и двете с правата лопата и не си поплюват с приказките, хем я зачекваш с лиготийките, които тя не понася. О, да. Това е ухажване от класа ;). Вес чака разрешението ти, за да си каже какво мисли, чакам и аз да прочета. Вес, Гориво в кръвта, така да се радвам, че вече сме три. Чакам към нас да се присъединят други доброволки, да стане по-интересно някак :). Когато едната от нас се възползва от съня за красота, другите да отбраняват крепостта. Напишете ги тия хоморазкази, момичета, аз поне с кеф ще ги прочета. Знам за кого говорите, разбира се. Той се заяжда и с трите ни и е редно да му сипем трите. Но... като мъж се излага сам и мисля, че това е достатъчно наказание – да живееш в собствената си глава и да се давиш в жлъч. Даже не му трябва помощ и провокация. Тъжно е, като се замисли човек :).

Lord | преди 1 година

Звезда, изпускаш с Ероциклетните. И аз не бях ги чел. Снощи останах очарован от първа част. Много ми допадна. Радвам ви се как се подкрепяте. Пожелавам още доброволки.

Zvezda | преди 1 година

Чудесно, Лорд. Ето още един мъж, на когото не му е неприятно да ни чете, не мрънка и не се оплаква, а се забавлява :). Това е целта, да поразпуснем. Само че едната глава взе да сгъва от време на време. Трудно се издържа на темпото на Вес. Сдавам лопатата без бой :).

Анонимен | преди 1 година

Завиждаш ли тъпако,готини сме и се усетихме,а ти гледай и другия тестис да не стане стафида!!!Гориво във Кръвта

Анонимен | преди 1 година

И да завиждам пак ще си остана гладен, не мога да се вредя от вас, до олижа и аз някой задник. "Танцуващият по нервите ви"

Giv | преди 1 година

Ще лижеш задници в поредицата която ще ти подаря:)))Звезда ще удариш ли едно рамо на Вес?За да може  нейната гнусна гей поредица да имам хард нюанс по мормонски . Защото въпросния си го заслужава със свинското си поведение което е проявил към Гориво в кръвта :)Ves

Zvezda | преди 1 година

Мухаха, и питаш. Същество, което е оставило номера на бившата си публично, за да я осере, заслужава ни по-малко от най-доброто в жанра, сервирано обилно. Това е свинщина, която никой истински мъж не би направил никому. Не говоря за физически, говоря за онова мъжкарското, което като поведение, морал и отношение го имат някои от мъжете тук, но което липсва на бившия на Гориво в кръвта. Няма значение какво и как се е случило, ние сме жени, да го ева. И мъжете трябва да са мъже покрай нас, не да ни го играят като пикли с недоразвита психика.

Анонимен | преди 1 година

Благодаря ви от сърце,но най добрия съдник е ГОСПОД,и не искам да ви ядосва и мрази заради мен.Убий глупака с мълчание,години наред ни се смяха на глупостите ни,нищо че пред цяла Варна ме направи за смях но всичко беше за негова сметка...Гориво във Кръвта

Zvezda | преди 1 година

Както кажеш, Гориво в кръвта. Ти си по-мъж от него, това стига. А ние с Вес си се правим, че не съществува така или иначе. Не ни мрази заради теб, не бой се. Като гледам той просто мрази всички по редицата. И е почнал от себе си :).

Анонимен | преди 1 година

Благодаря ви мила Звезда,както казах убий глупака с мълчание,кой каквото прави си е за негова сметка!!!Гориво във Кръвта

Анонимен | преди 1 година

С него приключихме,все едно никога не сме срещали и познаваме,аз си търся нещо истинско и земно,а когато го намеря това ще бъде неговото наказание,и моето отмъщение,загуби жената която го обичаше и държеше на него,но вече не съществувам за него.Дано и той намери щастието въпреки всичко сме имали и хубави моменти!!!Гориво във Кръвта

IzkuKurigal | преди 1 година

Благодаря на всички ви! Вес, как можа дори да ме попиташ за разрешение за коментари под разказите ми? За мен е подарък, че коментираш :) Звезда, не този разказ е за Вес. Поредицата ще е на моторджийска тематика. Ще я разпознаете по заглавието.

Giv | преди 1 година

Ох не мога напускам не искам да съм и "Ръка" на Звезда "Това ли е разказът за Вес или продължението на Ероциклетните дневници (правилно ли го написах, още не съм ги чела)? " ПЪРВО разказа СПЕЦИАЛО ЗА ВЕС е моторен нюанст предполагам V-образен щрих;) ВТОРА " Ероциклетни дневници " е поредица от 3 разкази не на Изку Куригъл  а на Autodriveri . ТРЕТОТО даже си коментирала едната част Звезда . Ма ти помниш верно помниш като гълъбите 3 минути точно:)Ves

Zvezda | преди 1 година

Айде пак неразбрала. Скачаш с лопатата, без да прочетеш втори път. Питам дали този разказ е за теб, щото има лиготийки като директна закачка към една права лопата зелена, дето не обича такива умалителни. Питам го дали продължението на Ероциклетните дневници е за теб, мухобойка такава, знам, че не е това въпросното. Или е друг разказ за теб. Да, ревнувам, че няма и за мен, но НЕ СЕ ЗНАЕ ЗНАЕ ЛИ СЕ. Аха. Ей, не поема тая зеления подадената ръка и това е. Изку Куригал, озапти си малко благоверната :). Разказът горе е приятно, отлично написано, разнообразие :).

Giv | преди 1 година

Така се проявява възпитание Изку Куригъл като попиташ . А след малко като го зачеластря това съзвездие Касиопеа пък по повод възпитанието ми . Ще я оставя трайни спомени . За възпитание тръгнала да ми говори тя . Накара ме да се усмихна разказа ти . Но това не е изненада няма разказ който да не го е правил. Аз Звезда да питам ти разбра ли ,че Дневниците не са на Изку Куригъл а са на друг автор?Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Лиготийките бяха умишлени - очаквах "унищожителни" коментари. И да, Вес, поредицата ще е V2 четиритактова... от четири части, де! Всъщност прототипа на момичето от този разказ не е Вес (за съжаление не я познавам достатъчно, за да е герой на моя история), а част от съвременните момичета (живея недалеч от училище). Да, Звезда, "не се знае знае ли се" ;) Да озаптя Вес, ли? А искам ли? ;)

Zvezda | преди 1 година

Да, Вес, на Аутодрайвери, да, даже го намерих и ще го чета. Може да съм сито, но цедката е с малки дупки, все нещо остава в тая глава. Изку Куригал, то е очевидно, че ти е приятно да се дърлим две жени за теб :). Но не забравяй, все пак, как свършва сценарият — с тъп в ръката нож ;).

IzkuKurigal | преди 1 година

Нали аз писах сценария, как няма да знам? И беше с тъп трион, но можеше да бъде и с ръждива тел - краят е ясен :)

Анонимен | преди 1 година

Да петльо, ще го играеш "Укротяването на опърничавата" по Шекспир. А охлаждането въздушно или водно ще е ? "ГЮНТЕР КАУФМАН"

Giv | преди 1 година

По - добре ужасен край отколкото ужас без край.Вие не се дърляме с теб . За да се дърляме Звезда трябва да сме на равни начала.  Вижда се,  че аз съм по - добрата . Размазах те . Ти даже не можеш да измислиш как да ме обидиш ерудирано . Едно "зелено трибуквие със случаен произход " и " Зеленоглава потапница " измисли . Ще имам за противник някой със зелена коса и само това ако мога да измисля ще умра от срам . Можеше да ми кажеш НЕГРАМОТЕН РАЙГРАС примерно или НИСКОСТЕБЛЕНА ЛИВАДА НЕОКОСЕНА или МАКЕДОНСКИ ЖОКЕР ОТ КЕФАЛИЯ това само на prima vista ми идва ,а и това става ВЕГАНОВО НЕДОРАЗУМЕНИЕ,  ХЛОРОФИЛ ЗООФИЛ :)))Ще си направя друг профил и ще си воювам сама със себе си:)))Изку Куригъл сценария ще го пише УНГ ние не знаем той какво ще реши .Може да реши да те събере със Звезда а аз да позеленем епидермисно от завист .Ето Вес е познала за сетен път нещо а именно, че ще имаме "V2 " провери в Гугъл Звезда какво означава. Относно умалителните инфантилно ми е наистина ,но тук имаме категория ТИЙН което предполага такъв вид умалително. Колкото до героинята да ме сравниш Звезда мен най - възпитанания потребител тук може би Лорд е идея по - възпитан от мен с някаква  вилнееща като трудовак от строителни войски Суходол:) Какво евтино заяждане :)Ves

Анонимен | преди 1 година

Изключително тъпи и безсмислени коментари, ама давайте още до 100 поне...

Giv | преди 1 година

Четете поредицата "Ероциклетните дневници " на Autodriveri и възпитано оставяте коментари :) След това дружно за ръчички при Лора и нейната поредица "Хотел Афродита " за да направим същото. И Лора може би ще се почувства най - накрая оценена подобаващо и ще я довърши. Звезда аз мисля ,че много ще ти хареса тази поредица ,на Изку Куригъл не толкова :)Ves

Lord | преди 1 година

Вес, включвам се в инициативата ти. Довечера и утре ще ги завърша, препоръките ти не са ме подвеждали. P.S. Ако Д.Т. чете - благодаря много за адекватната редакция. Вече се чете много по-лесно.

Giv | преди 1 година

Lord " Хотел Афродита " е малко няма да издавам ,но имате си едно на ум . Много ми е любима и там ще се коментира под " Хотел Афродита " :) Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Всъщност сценарият на УНГ може да бъде цяла история, защо да сме ние участниците? Звезда, забравих да ти кажа, че инкасаторът беше финт, заблуждаваща маневра, за да накарам четящите да мислят, че той е вероятният нашественик (но не само) и никой да не предположи, че е гаджето.

Zvezda | преди 1 година

С глас се смея, Вес. Боже, и на въображение ме биеш, бе! :) Сто пъти по-добре се слагаш сама на място. Верно си направи втори профил и си се джавкай сама. То НЕ СЕ НАСМОГВА, БЕ! Цял ден нищо не съм подхванала! Чиниите са на три купчини вече и си говорят една с друга! Пералнята зее грозно и жално. Детето... а, с детето всичко е ок, вчера си скъсах малко нервите да уча по математика с него, но какво да се прави. А ето Вес даже и със сто човека на лични си пише! Ееее... свръхжена! :) Айде, след като ти го признах, ДИШАЙ ВЕЧЕ. Анонимния, да, ще се постараем до 100 коментара, щото го обичаме Изку Куригалия. Минимум 100. Предлагам да се включите и вие, за да ударите едно рамо в тая насока. Мерси. Изку Куригал, не обръщай внимание на онова вкиснато същество, с цялата си любов те титулувам петел на кокошарника :). Да, разбрах го тоя финт с инкасатора, но не се заблудих :).

IzkuKurigal | преди 1 година

Думата за „петел” на старобългарски е „кур” (оттам „курник”, а и руското „курица”). "Преди векове, нашите предци, вместо блудкавото латинско "penis", което означава опашка, са употребявали в речта си, старата българска дума "хуй". Още и думата "кур" (с първоначално значение "петел"), която пък тогава е била евфемизъм, а сега е направо цинизъм (двете думи днес са извън борда на книжовната ни реч; друга разлика между тях и студеното чужбинско "пенис" е, че те се ползват, когато изказването трябва да бъде по - емоционално наситено...)." Това май не трябваше да го пиша. :D

Анонимен | преди 1 година

мммм... ебанье...

Zvezda | преди 1 година

Е, що пък сега да не трябваше да го пишеш? Аз имам предпочитания към пенис и вагина, Вес ползва вулва, но от време на време се чувствам по-вулгарна и ползвам и тези. Интересно е това за кур и петел, но и някак логично.

Анонимен | преди 1 година

Vagina на латински е ножница :). Грях ми на душата, че не го пуснах този разказ с предимство. Обаче си го прочетох, накефих му се и... го забутах. А толкова свеж и забавен, майстор си братче! Д.Т.

IzkuKurigal | преди 1 година

Вулва и вагина (влагалище) са различни неща. А знаехте ли, че има планина в Перу с името Путка? Благодаря, Дядо Торбалан! Мислех, че прекалих с хумора и затова си го оставил на изчакване.

Giv | преди 1 година

Стига на тая Вес ! Сваляйте се двамата . Да стане интересно. Да ти видя Звездната тактика във флирта . Мога пък да науча нещо съмнявам се де ,но хайде . Провокирай го с нещо Звезда? Да вулва ползвам най - често убий ме путе, пичок,  путчица ох не заболя ме не мога не мога да се пречупя да ги ползвам тия думи .А да и ФАЛОС много ми звучи по Фройдски . Не съм го чела Фройд въпреки ,че понякога се изкушавам да я поръчам тази книга която Торбалан споменава "Тотем и табу" ,но не мисля ,че имам капацитет да я разбера . Още съм ...зелена за Фройд . Да отлежа още някоя годинка и тогава ще го чета:)Айде сваляйте се двамата имате благословията ми :)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Ей, аз да не съм ви вибратор да ме подхвърляте една на друга? :D

Giv | преди 1 година

Изку Куригъл и ти не знаеш какво искаш :))) обвинява ме Звезда  ,че съм някаква обсебваща жена . Въпреки ,че на мейла всичко пищи НЕМА ДА ПУСКАШ ИЗКУКУРИГАЛАЛИЯ НА ЗВЕЗДАТА . Аз решавам да предизвикам всеобщо неодобрение сред поддръжниците си . Да се види ,че не съм някаква консерва нека флиртува с теб . Въпреки, че ще ми е неприятно откровено казано, но да не бъда висяща като дамоклиев меч над главата ти и свободата ти . Сега фасони ми правиш не бил вибратор . Последно какво да правя ? Аз искам да се бия за теб ,на мейла ми казват да се бия за теб.  Но така изглеждам много напориста и...бе майната му как изглеждам . Мой си:)))Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Ха-ха браво, Вес! Чак и на мейла ти ли? Сега се замислям: това е защото повечето харесват теб или защото не харесват Звезда? Защото ако е второто - тя не го заслужава. Ако е първото е разбираемо - толкова си луда, че не се събираш в никаква рамка! :))

Анонимен | преди 1 година

Финта ти ..хванах се.Чудесна идея Кукуригу.Наздраве и днес. Да споделя нещо за жените с които се сблъсках днес!Не търся позволение да се изливам под обожаван мъж;).Просто не виждам смисъл.Пък и не харесвам мъже;)Направо ще пиша. ........ 1.Около 75... и 7пряко със разговор от няколко думи 2.Възраст ..от 17г..80..г 3.Всички бяха кисели и съваршенно вглъбени в нещо СИ" 4.Пропуснах една от тях на един ред в един Маркет....Не .....обърна се надясно и се настани на касата като плужек.. ... 5...Тези 2 Срамежливи;) девойки ЗG.да споделят как им се получава с мъжете... УНГ.

Giv | преди 1 година

Оплела съм си кошницата много добре Изку Куригъл ;) общувам с готини потребители от сайта.Те не са злобни и негативни . Имат си хобита имат си интереси . Вървят си някакви приказки ей така разтоварващи  . Това трябва да се случва в сайта не на моя мейл , но за момента това е положението . Не настоявам и не натрапвам кой кога да се регистрира или да го направи . Това е личен избор. Имам супер сила Изку Куригъл която няма нито един Марвел герой . Ще ти я кажа на ухо .Наведи се :) Предразполагам съд спокойствие и имам Ненор Мално чувство за хумор :))) И това е достатъчно за да положиш основи на едно да го наречем опознаване. Давам ти пример с един потребител вчера и той се включи . Това е ДОКТОРА той наистина е доктор и може да е много полезен като мнение за всеки автор . И Изку Куригъл той е ...моторист ;)Но ти няма как да знаеш това нали ?  Вес освен, че знае кой са  всички готини разкази и поредици . Знае сюжетите им, помни подробности , категории , автори . Тя също познава страхотните потребители в сайта. За вас са анонимни или имат страни псевдоними за мен това са хора с имена и лица, адреси ,телефони ,фетиши.Няма в тях тази нужда да дойдат и да осерът с негативизма си. На въпроса ти Изку Куригъл отговорът сам си го дал и той е във финалната част на коментара ти ;)Ves

Zvezda | преди 1 година

Торбалане, подозирам, че не проверяваш редовно пощата на сайта. Би ли надникнал, моля. Въпрос от организационно естество. Може отговор да ми даде и собственикът на сайта. Благодаря.

Zvezda | преди 1 година

Изку Куригал, мой си, Вес даде назад. Само че... виж сега. Аз толкоз тичах след теб, чакам малко същото в отговор. Ще го играем така. Ще чакам ти да флиртуваш с мен. Аз звезда ли съм или някаква... зелена плесен. Чакам да видя как ще ме омаяш, след като теренът сам се разчисти. Да я изпотим твойта благоверна от завист. И не, ние с нея вибратори не си подхвърляме – всяка си има свои. Не е хигиенично някак... :) Кохортата от анонимни на мейла на Вес – силно съм разочарована, че не получавам същата подкрепа от вас :). И аз съм момиче с нежна душа, и аз плача в тъмното... Но да, умея и да замахвам доста силно... и често не гледам къде удрям. :)

Giv | преди 1 година

От раз ми се получава УНГ печеля с усмивка и " езикът ми на провокации носи " ,чаровна дивачка. Нямам претенции да бъда принцеса с кайма и кашкавал  :) Не изпитвам никакво затруднение в общуването. Освен едно Дърво не то не и дърво абсолютен ...кютук е .  Този как ме вади от кожа . Ще ме хване някой ден като съм трифазна и ще му изсипя на главата и тази горната ще му изсипя ... Давам ви пример УНГ .  Питаш го кой е любимият му цвят :) Няма да го заболи ако каже ... бембено нали? Не! Получавам отговор С КОЛКО ДВИЖЕНИЯ НА РЪКАТА МОЖЕШ ДА ЗАТВОРИШ ХЛАДИЛНИК В КОЙТО ИМА СЛОН ? И те така . Цялото общуване с него ме кара да искам да го пребия с лопатата. Да  ПОГЛЕДНЕМ СИТУАЦИЯТА ОТ РАЗЛИЧЕН ЪГЪЛ. Ей Разкошество двуметрово кой иска да гледа от различен ъгъл това е за някакви фабрични грешки . Дай да си гледаме под правия ъгъл . Егати чукундура. Той ми е най - труднодостъпния връх . Но майната му ако е лесно няма да е интересно . Отлична катерачка съм по двуметрови ръбати чукари. Всяко усилие, което съм положила си заслужава защото ми е върнал в пъти повече от това което съм дала:) Изку Куригъл не давам заден ход. Не те пускам и не се отказвам от теб . Искам да и видя акъла на тоя Млечен път. Каква и е тактиката.  Но тя просто няма такава. Искате ей така напук от пуста женска природа. Забавлявай се Изку Куригъл. Веси ще си те чака да се върнеш при нея. Защото е неизбежно. Ще се върнеш при мен . Аз те чакам от 21.03.2021 когато беше публикувам последния ти разказ. За разлика от тази Нестабилна космическа маса аз мога да чакам ;) Как Звезда да те подкрепят тия хора като ти стреляш без да питаш .Ще ти направя списък с кой да не се закачаш . Чакай ще го направя по - лесно ,че ти пък ще забравиш . Значи караш се само с ...трибуквията.  Това ще го запомниш нали? Опитай се не боли . Почвам те с факти и доказателства аз така не стрелям като теб . Ти сигурна ли си ,че нямаш нещо македонско . Тия са така бенят се и шумят 7 секунди като газираната вода . Така първо Морския го заяде още под разказа ти "Препечатано хляб " пуска момчето един лаф с Китадор.  Не тя гръмна като супер нова . Айде веднъж прощава се. После Lord възпитано си коментира с Лейди нещо айде и там пукотевици. Доктора такъв кавалер гърмежи отново . Извинявай но никъде в трудовия ми договор не пише ,че трябва да вървя след теб и да те пазя да не газиш лука.  Тук има страхотни мъже ,но няма да ти ги сервирам на готово намери ги , опознае ги ,спечели ги ;)Ves

Zvezda | преди 1 година

Добро утро и на теб, Вес. Как спа? Що си мисля, че сън не те е хванал, само и само да ме сложиш на място, ммм? Айде, ако има други ненагазени в тоя сайт, днес съм в подходящото въоръжение – яркочервен педикюр в убийствено високи обувки с остър ток. Ще газя със стил и хъс. Ден, без да се изложа, е недобре живян ден :). Преведи ми го на латински, ще си го татуирам на лакътя.

Zvezda | преди 1 година

Изку Куригал, видях какви коментари си ми оставил под старите разкази и благодаря. Имам въпрос: пишеш ли в друга тематика, която е извън еротиката?

Анонимен | преди 1 година

Звезда, подозренията ти са не само основателни, но и само открехват злокобната врата, зад която се крие срамната и греховна тайна на секскупон. Аз дори нямам достъп до тази поща. Тя е светая светих обигел на собственика :). Д.Т.

Zvezda | преди 1 година

Добре. Може ли да пратя въпроса към теб с формата за изпращане на разказ?

Анонимен | преди 1 година

За можене - може, доколко мога да направя нещо по въпроса, ще видим :). Аз съм модератор. Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Без позволение да питам Нещо! Изневяра ли е?Или #простонагонаеСиланеземна# >Желаеш още едно тяло. €ТРЪПКАТА Е ..много силна.. @Има химия която те раздвоява.. УНГ.

IzkuKurigal | преди 1 година

Звезда, не пиша нищо друго и другаде освен каквото се вижда тук. С едно маааалко изключенийце за частна употреба, но за него друг път и не тук. Ти си от съкровищата на този сайт и каквото си си заслужила ти го казвам. Вес, както знаеш бях спрял да пиша. Не е важно сега защо. Още преди това си пишех с едно американско момиче/млада жена, която е първообраза на героинята и която ме провокира индиректно да напиша "Сърничката" и се оказа, че е точно една година след предния ми разказ. Признах ѝ за разказа (но не съм ѝ признал, че е моя фантазия с нея), преведох ѝ го и ѝ го пратих. Хареса ѝ и тя реши да напише и ми прати неин. "Макс и аз" е изцяло неин (аз съм само нескопосания преводач и скоро ще разберете колко ми е зле английския), не ми позволи никаква редакция и това си остава единствения разказ пратен от мен, който не е мой. Та с тайната надежда леко да ти настръхне хлорофила пояснявам, че последния ми разказ беше на 15-ти, а не на 21.03.2021, преди да се завърна този декември :Р

Giv | преди 1 година

УНГ без позволение да се изстропам ... тялото падащо ли е ? Но и да не е ако има химия и тръТка и гъдел и бира всичко е позволено :)Ves

Анонимен | преди 1 година

Искам Звезда и Вес да излижат Милейди и аз да я набуча на кОла си. - Димитър Талев

Giv | преди 1 година

Боже ,Боже, Божкееее тия двамата ги оставих да се свалят да флиртуват цял ден . А те и си знаят " Вес това " , " Вес онова " ," Вес така " . То ябълката на раздора не  е бил Изку Куригъл явно ,а Вес . И двамата я искат :) Айде сваляйте се нещо там . Да ви видя флиртаджийския танц ;)Ves

Zvezda | преди 1 година

Добро утро, Вес – #съннеспядасиджавкамзвезда.Говори на тоя, дето кукурига. Аз моята работа си я свърших, разчистих терена от плевели разни :). Сега, ако ще ухажва, да ухажва. Може и да не е публично, какво пък знаеш и ти. Изку Куригал, взаимно е. Благодаря.

Giv | преди 1 година

Добро утро Звезда как спа? На отворен прозорец и завита с мокри вестници предполагам :))) Мишката пирува когато котката я няма . Нищо не си разчистила Доброволно ти отстъпих време в което да го заплениш .Да флиртуваш . Да го плениш . А ти какво направи ? Пропиля го да се опитваш като комар да пробиеш стена .  " Слаба ракия " си Звезда . Като го гледам Изку Куригъл и той се съсипа да те ухажва и сваля :))) Навсякъде Вес му е по - коментарите . Тайно мечтае "леко да ти настръхне хлорофила " . Накукушинва ли се Изку Куригъл от идеята за това дали настръхвам ? Без пози и фасони като на Звезда.  Откровено Изку Куригъл...;)Ves

Zvezda | преди 1 година

Джавкай си, не ми пречиш и уклон не ми даваш ;). Кривя си китката както ми е кеф. Но дължа уточнение на уважаемата публика на представлението. Аз не съм ракия – ни слаба, ни силна. Аз съм вино в красива заоблена форма. Опивам. Вземам акъла бавно. Който трябва, полита, докато ме отпива. Който не го бива – под масата и отпада от съревнованието :).

IzkuKurigal | преди 1 година

Еее, човек да липсва един ден и го заръфахте! Ами то св. Евтимий, Ивановден по старому, петльовден по новому (по старо на 2-ри февруари)... Се повод да се видя с приятели :)) Какъв петльо ще съм без празнуване на петльовден... и не само ;) Накокошинвам се, Вес, настръхват пера и други неща... Но се замислям: при две толкова силни и различни напитки... за мен да не остане ролята на мезето. Хе-хе :) Има си време и за силна ракия, има си време и за силно вино.

Giv | преди 1 година

Боже, Боже, Божкееее ти си на 6 страници Звезда в речника срещу думата МАЗОХИЗЪМ. Ела ми айде за още. Ела изветрело Розе на промоция от Каулфладн такова . Губиш време и енергия вместо да му се насладиш на този мъж като чаша " nice chianti " .  Не съм неговата слаба  ракия  каквато си ти . Аз съм неговото двойно уиски сещаш ли се ?Ето ти го тук е Изку Куригъл покажи я твоята магия ще си водя бележки ако има за какво. До момента пози ,фасони ,претенции. Много приказки ,но нищо по същество не каза  и не показа .На това в Петрич му казваме ...баластра моабет:)Ей в Петрич когато жени се карат за някой  земята се тресе :) Ще има страхотен мъж на хоризонта на гъз и коприва ще се направим с някоя градска :) Оставих ви да ви видя флирта . Трябва да ида на очен защото нищо не видях :) Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

"Сега, ако ще ухажва, да ухажва. Може и да не е публично, какво пък знаеш и ти.". Ами къде, Звезда? По Вайбър ли? То докато се смея не остава време да включа на "love mode" :)))

Giv | преди 1 година

Явно лопатата ще заиграе и по теб мой неверен Одисей . Ще те чакам аз кротко като Пенелопа да се сетиш да се завърнеш в Итака демек sexkupon.com.  след почти 2 годишно лудеене с нимфите по пътя . Накрая да ми се задяваш с цяла Плеяда съзвездия . Накрая да не станеш на курбан :)Ves

Zvezda | преди 1 година

Гледай си работата, момиче. Нямам време сега за дърлене. Готвя мусака. Нали трябва да се упражнявам в това кулинарно съблазняване? Изку Куригал... ще замълча и ще се усмихна :).

Giv | преди 1 година

Боже ,Боже, Божкееее  още не е сготвила тръгнала да кулинарен дуел да ме предизвиква :) Айде ще ти пратя нещо за да си помислиш малко. Наистина ли ще ми влизаш остро с бутонките кулинарно. Дано проговори някакъв здрав разум в теб . А дано ама на дали ;)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Вчера ми подариха едно уиски и докато се чудех дали да си сипя едно, мислейки си за Вес... си нарязах сланинка и си сипах червено винце! Погледнах към нощното небе, търсейки най-ярката звезда (с надежда звездите да не станат прекалено ярки по лопатени причини)... Явно ухажването ще е по... водомера.

Анонимен | преди 1 година

Уиски си ходи със сланина! Мезето за уиски по принцип е колбас, приличащ на бахур, наздраве! Д.Т.

Giv | преди 1 година

Гаджето ми иска да бъда възпитана и да кажа НАЗДРАВЕ и от нас.Той не мези този странен тип докато пие . Защото тази преса на която чукам орехи може би за неделни сладкиши си изисква поддръжка. Също така да съм  пожелала приятна вечер . Изпълнявам и казвам ПРИЯТНА ВЕЧЕР . Защото трябва да ми показва някаква кАНАЛна техника от отпушващо запълващо естество . Напускам ви за да бъда послушна и добричка където трябва с който трябва;)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Наздраве! Е, явно сам ще си пия. Нищо - имам доста започнати неща за довършване и редактиране, тъй че...

Zvezda | преди 1 година

И от мен наздраве! Аз рядко пия, но каква хубава чаша вино изпих преди два дни, чудна...! И още ми държи настроението. Казвам наздраве без чаша, но искрено. Вес, какво възпитано гадже имаш, ей :). Прати му поздрави на тоя... каналджия. Харесвам мъже с обноски.

Анонимен | преди 1 година

Апропо, течностите се наливат, не се сипват. Да не се изложите на някое изискано мероприятие, като кажете- сипи ми. "ГЮНТЕР КАУФМАН"

IzkuKurigal | преди 1 година

Прав си, но не се вживявай толкова! Сипи си и ти едно! ;)

Анонимен | преди 1 година

Бахуре, технически е така, но в писането има нюанс, обстановка, типичен облик на персонажите. Така например на Звезда ще налея вино в чаша тънкостенна, обаче ако с Изку Куригал му седнем, като едното нищо ще си сипем по една ракия. Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Ебах ти тъпите високо интелигентни коментари мажду няколко псевдолитуратурни критици. Как ви се пишат толкова простотии???

Zvezda | преди 1 година

Налей ми, Торбалане, да, точно в хубава чаша със столче, не в нещо тежко и грозно. Ръцете ми нещо треперят в момента, май и ще пропуша. По-скоро не, но може би е време да се пристрастя към виното, поне виртуално. Към Анонимния: как пък все ви пречим, искам да знам? А не ви ли пречат развързаните връзки на обувките, да се наведете и да си ги завържете? Общуваме си помежду си. Да не би това да е, което толкова ви дразни, че не сте допуснат някъде, където няколко души се забавляват, споделят си даже доста лично и са позволили да са себе си? Това ли ви боде очите? Че не можете да ни давате уклон на живота? Че не знаете как да се включите в разговора? Я пораснете!

Giv | преди 1 година

Ммм традицията повелява 100ния коментар да дойде от ...ИЗБРАНАТА:)Ves

Анонимен | преди 1 година

Червено, нали :)? Д.Т.

Zvezda | преди 1 година

И двете, дядо попе, и двете. Бяло през деня, червено вечер. Но много рядко, че после си трябва секс да се изкарат тия излишни калории. Или да блъскаш във фитнеса, но първото е по-приятно. Да. Пък и мен виното ме докарва до превъзбуда, не мога да спя. Така че пак секс.

IzkuKurigal | преди 1 година

Ще ни стане навик вечер да си говорим за пиене. Сайт за еротични разкази ли е тука или на анонимните алкохолици :D Уф, нали няма да ми се сърдите ако се изложа с разказа за 14-ти? Редактирам, редактирам и все не ми харесва :(

Zvezda | преди 1 година

Не го мисли толкова, Изку Куригал. Каквото – такова. Вес е толкова амбицирана да спечели също, че не дава никакъв жокер и даже да надникна. Моят го написах както си трябва – на един дъх. Прочетох го два пъти, преспах две нощи, прочетох го още веднъж и го изпратих. Каква е тая стръв да сте победители на всяка цена, че и притеснение дали е достатъчно добро? Аз ли ви спичам, а, я си признайте? :) Направо ми давайте тая купа, моя е.

Анонимен | преди 1 година

Супер разказ г-н Изку Куригъл, в началото си помислих, че ония от ВИК ще принуди устатата дама за секс, а после тя като го срита и се освободи от вързаните ръце, помислих, че устатата жена ще го принуди за секс, но уви, Edmon Dantes))).

Анонимен | преди 1 година

До "Ves" и до "Гориво в Кръвта", Напълно те подкрепям за отмъстителна история за бившия мъж на Гориво в Кръвта, според мен като помогнеш на Гориво в Кръвта за тази история, опишете повече подробности за това къде живее, ул, блок, вход, споменете някой негови близки, познати, негови колеги, с възможно най много инфо за него, и ако някой негов познат прочете расказа, и той да започне да го захапва и упреква, Споко Ves, наясно съм, че вие, Zvezda, Изку Куригъл, Гориво в Кръвта, и Д. Т, на вас много по добре ви се отдава писането от колкото при мен, имам чувството че вие за това сте родени, моето е само мнение, а заключението е във вас, Но да знаете, че винаги съм на ваша страна, и винаги бих ви подкрепил, Edmon Dantes))). Ако случайно някой от сайта реши да се свърже с мен Скайп E-Dantes

IzkuKurigal | преди 1 година

Звезда, не се притеснявам от загубата, нито от това, че ще ми бъде разпознат разказа. Просто има нещо в разказа, което ме дразни и не мога да разбера какво. Аз съм съгласен да вземеш купата, че Вес и Д.Т заплашват с едни теми... :)

Giv | преди 1 година

Едмон Дантес ако сте забелязал аз  , общувам с най- много от потребителите тук .  Споделяно ми е аз съм споделяла Изградили сме доверие един към друг. Надградили сме го.НИКОГА  няма да злоупотребя с личната информация на който и да е . НИКОГА няма да посоча  данни като адрес и телефон.  НИКОГА не бих намесила близки на който и да е.Без значение от отношението му към мен . Ves

Zvezda | преди 1 година

Мярнах сутринта написаното и нямах време да отговоря, Едмон Дантес. Много е грозно, когато е написано така, чак ме присви. Ужасно си звучи отвсякъде. Истината е, че човекът, за когото става въпрос, е направил същинска свищина, защото явно точно това е написал за жената, с която се е разделил. Нарочно и съвсем умишлено, за да я съсипе. Вероятно го изяжда направеното. Но си личи, че мрази и себе си, хапе безогледно като непогалено куче, така че не е ли това достатъчно наказание? Още повече, че Гориво в кръвта е дама и не иска да задълбава. Нека се сложи кръст и толкова. Хората сме сложни и грешките си ги правим всички. Въпросът е дали се учим от тях. Лорд, все по-приятно ми става да си общуваме. Благодаря за хубавото отношение. Вес, добро утро и на теб. Ще пием ли по икиндия?

Анонимен | преди 1 година

Ves, аз имах предвид ако Гориво в Кръвта иска да отмъсти на бившия си за дето е описал нейните данни в някоя история, и вие споменахте, че бихте подкрепили Гориво в Кръвта, да напишете някоя история за бившия и като пасивен гей, от тази гледна точка си казах моето мнение като отмъщение, иначе и аз съм против издаването на информация и данни независимо за кого става на въпрос, До Звезда и Вес, Ако Гориво в Кръвта не търси отмъщение към бившия си, Да остави нещата така, а всеки рано или късно си получава заслуженото, Защото доброто винаги побеждава злото, "Edmon Dantes"

Анонимен | преди 1 година

да наистина успокойте се всичките всичко е наред ако се успокоите

edinchervenpapur | преди 1 година

Звезда, само двете ли ще си пиете - браво, много възпитано! Ай, че икиндията минА! ;)

Lord | преди 1 година

За мен е удоволствие, Звезда. Във връзка със съревнованието, колкото и тривиално да звучи, аз не съм писал за да спечеля. Точно в съревнованията (и коледното и валентинското) си позволявам да експериментирам и да пусна фантазията си на воля с риск нещата да не се получат (както в коледното), само с цел забавление. Останалите ми разкази ги приемам прекалено лично за нещо такова. И с риск да ме линчуват, че това не е за коментарите, а за "вайбър групичката на авторите" имам въпрос към всички: Колко части според вас са прекалено много за поредица? Аз като читател никога не съм харесвал разкази от повече от 4-5 части, но сега съм изправен пред дилема. Дали да приключа с 5, както бях планирал и да орежа неща, които не ми се иска или да рискувам да прекаля с обема и да омръзне. :)

Giv | преди 1 година

Папур...Папур не се обяснявай а се включвай по -често в купона.ЗВЕЗДА!!! НЕ СЕ КАРАШ С ПАПУРА ТОЙ Е МНОГО ГОТИН:)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Вес, имам съмнение, че лопатата ти никога няма да ръждяса - доста често я размахваш предупредително :) Лорд, понякога и аз имам този проблем. Мисля, че ако ще се осакати историята, по-добре да не съкращаваш. Звездичке, закъсняваш за седянката ;)

Giv | преди 1 година

Изку Куригъл да си кажа ,че тя веднъж го захапа Папура. Само защото я попита филоложка ли ? А Папура е страхотен потребител . Който ми е обещал да напише разказ ;) Папур хайде на хорото във валентинското предизвикателство. Лорд присъединявам се към Изку Куригъл и споделям мнението му относно обема на поредицата ти. И как не бих се присъединила той ми е толкова  легнал на позеленялото ми от злоба сърчице:) Въпреки ,че във валентинското предизвикателство подкрепя Звезда :( Но няма значение аз пак си го ...лоФкам:)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Ех, Вес, веднага видя заговор срещу теб! Душо моя (както казват сърбите), нали знаеш, че аз не с лошо? Много целувки на... лопатата ;)

Zvezda | преди 1 година

Икиндия мина, верно, но една е Звезда и трябва да огрее навсякъде – да помогне с домашното, да успокои приятелка, да сготви като по учебник, да нарита някоя... кофа, че да изкара и малко енергия. То си требе време, все пак, преди да стигнем до къркането. Наздраве! Вес, почвам сериозно да се чудя коя е по-възрастната тук. Никакво уважение към белите ми коси, значи. Много менторски ми го раздаваш, ей. Озапти си благоверната, Изку Куригал :). За ваше сведение аз харесвам и Папура. Не знам какви са тия долни инсинуации, че съм му влязла рязко. Аман от това тонът да не се усеща при писане. С тия емотикони се чувствам като в чат на четвъртокласници. Остана и гифчета да почнем да си пращаме, за да изразим идеята. (саркастично-уморено-леко сдухано емотиконче). Наздраве, казах! И го живейте тоя живот, че е само един.

Zvezda | преди 1 година

Лорд, не съкращавай. Не робувай на представи и не пиши според това какво си мислиш, че очакват другите. Пиши като себе си – прекрасно ти се получава. Няма значение броят на частите, а качеството на историята. Аз също не пиша, за да спечеля. Щях ли да напиша мрачната си коледна история иначе? Не съм съревнователен тип и ето например сега си давам сметка защо открих спорта толкова късно. Защото мразя да се съревновавам наистина и обичам да правя нещата без напрягане, когато и колкото ми е кеф. Нека това е моят съвет за всички пишещи. Без напрежение, хора. Нека е отвътре и да е ваше, не го мислете толкова. Ще се получи.

Giv | преди 1 година

Изку Куригъл :)Secas li se lepi grome moj.Jos sam tvoja munja, oganj tvoj. За да нямаме Изку Куригъл ситуация Igrali smo dobro ali nemali smo šansu седи мирен недей се бута между плескавиците . Да не ставаме на сръбска скара . Няма да съм ти на тебе Джеймс Хетфийлд втората " Непростена" версия ;)Сериозно Звезда искаш да спориш с мен къде го заяде Папура? Айде помисли още веднъж :) Сериозно искаш ли да ти дам под кой разказ ,кой номер коментар с точен цитат го подкара момчето:) Ще влезеш ли в тази битка с моята "вродена Ram памет " ааа прочетох ти коментара;) и знам къде е написан . Ще ме предизвикаш ли ? Сериозно :)))Ves

Zvezda | преди 1 година

Мили Боже, за нищо на света! Нямам сили и настроение, Вес. Друг път ше се джавкаме пак (сърце-глей-си-работата-спънат-крак-скарабей). Ще си запаля някоя свещ за настроение и викам само тихичко да си къркам тая вечер, без излишни... скокове и спадове ;).

IzkuKurigal | преди 1 година

Въй, Вес май нещо ме заплашва, ама аз само сръбска скара съм сигурен че прочетох. Тюуу, чак се окапах с лиги. Та кога това лято казваш, че ще ходим в Сръбско, Вес?

Giv | преди 1 година

Ооо Изку Куригъл ще дойде мачка на погачка.  Ей я Сърбия къде ни е казваш и отиваме . Но с мотора аз ще бъда твоята Лепа Брена а " Ti si moj greh " . Не мога Изку Куригъл да говоря сръбски:))) Но пък мога да пея на сръбски :)))  Имам си едни любими сърби S.A.R.S . Ще имаш вдъхновение после да напишеш еротичен разказ със заглавие "Crna mačka beli mačor":)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

И аз не го говоря, но няколко години подред сме се разбирали, като сме ходили компанията "лоши момчета", тъй че езика не ме плаши. Пък то като има материал, разказа не го мисли как ще се казва :) Има един моторджийски лаф: "Кой каквото си вози..." ;)

Giv | преди 1 година

И в планината е така " кой какво си носи " обаче там се споделя ;)Което ме навежда на мисълта да питам :)Вярно ли е това Изку Куригъл, че моторист не разрешава друг да му пипа мотора ,но няма проблем да сподели "това което си вози " ;)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Хе-хе. Е, аз поне не знам такова нещо. Не съм го чувал. С близък приятел сме си разменяли моторите, ама друго не сме разменяли :) Ама въпреки годините ми моторджийския ми стаж е малък, та може много неща да не знам. Обаче ако си говорим сериозно чувала ли си Вес, че има два вида мотоклубове - MC (”Motorcycles Club”) и MCC (“Motor Cycles Club”). Ще кажеш каква е разликата? Огромна! в MCC-тата правилата са много либерални, едва ли не всеки може да си направи такъв клуб и е по скоро група от приятели каращи мотори, но MC не можеш да създадеш без куп глупости (мисля, че се регистрираше и като фирма), включително разрешение от другите местни MC-та! Там има жестока йерархия и може да ядеш сериозен бой даже ако погледнеш гаджето на президента на клуба. Та по-скоро не е вярно това което казваш. Говори се за много мотористи яли бой от членове на MC-та, само защото са си измислили и са си пришили някаква фигура/емблема на гърба, в най-добрия случай са се отървавали с разпран гръб. Но май се опитваш да ми развалиш моторджийската поредица ;)

Giv | преди 1 година

Не съм запозната Изку Куригъл:) харесва ми да ми обясняваш . Както се разбрахме когато нещо не ми е ясно обичам да питам. И обичам да черпя информация директно от източника.  За това те питам. Някъде нещо съм чула, недочула , разбрала ,недоразбрала. Стана заигравка и реших да ти вляза в тона на разговора за това питам;) Моята планинска група също има правила и йерархия . Няма мрън мяу . Раницата ми е пренатоварена или разстоварвам или няма да ме вземат с тях . Не споря с човек опит и не подлагам преценката му на съмнение. Правила съм го , научих си урока по трудния начин. На 36 години съм ,а дясно ми коляно е тотал щета . А коленца си трябват за много неща ;) Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Радвам се да помогна :) Коленцата са болна тема и за старите мотористи, особено ако не носят кожа, та всяко нещо си има рискове. А що ще чиниш ти с болно коленце по чукарите? И как пострада, ако не е тайна?

Giv | преди 1 година

Само да ти кажа Изку Куригъл нещо . Този мениджърски похват с неволната смяна на темата МАСТЪР ми го преподава това умение:) Отлагаш неизбежното ,но ми харесва :)нека любовната игра продължи по - дълго.  Какво правя по чукарите ? Същото като това което правя в сайта ... идея си нямам :)Сега сериозно тръпка ми е планината това си е моето място . Не е ли същото като Пътя за теб? Как се пребих? Бях млада ,неопитна и устата не като сега адекватна и мълчалива:))) Подцених ситуацията и надцених възможностите си . Не съобразих много фактори . Сурнах се както казват в югозапада.  Последваха  и други падания и то се натрупва . При натоварване коляното ми скърца като стара ръждясала панта.  А на коленца има такива приятни ситуации :)Ves

edinchervenpapur | преди 1 година

Въобще не "ми е влезнала рязко" Звезда, разбирам я, че за това, че пише правилно, много хора и задават въпроса дали е филоложка, разбрахме се и всичко е ОК(мисля?). Не е филоложка, просто е грАмотна дамата(Звезда;)). Факт! Много се забавлявам с коментарите ви, особено на двете мацки,Лорд, Изку Куригал, ДТ - нали трябва да сме джентълмени, не ми се сърдете!

IzkuKurigal | преди 1 година

Те моите си скърцат (ама леко) от ученическите години, но поне не съм ги удрял и усуквал. Казваш за втори път ми подаваш и ако пак се направя на разсеян... :) Дааа, хубаво е на коленца - по-лесно се преодолява разликата във височината :Р Пък и против болки много помагат ендорфина и серотонина, а те се отделят при правене на приятни неща на коленца... и не само.

Zvezda | преди 1 година

Я виж ти, Изку Куригал, колко добре ти се получава флиртът ;). Можело, значи. От мен да мине – без фасони, че така добре го играеш с Вес, а с мене не ;). Този път!

Giv | преди 1 година

Имам наблюдения върху вертикали двуметрови Изку Куригъл. Тегав много тегав вертикал ме побърква. Не го разбирам ,но му се наслаждавам максимално. С него флирта е като партия шах. Той е гросмайстор може да ме матира с ... три хода. Но какво интересно има в това ? За това ме е оставил да си разигравам коня из шахматната дъска ;) Свири по мен и предизвиква събиране на колената ми в една точка . Какво по - хубаво от това да оставиш някоя рошава, без въздух и с зачервени и натъртени колена ;)Сериозно сега вие как го разглеждате флирта ? Някъде споменахте за танц . Днес ще бъда добричка :))) научете ме на нещо хайде светила в еротичната проза :)Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Вес ми насочва фантазията лопатно и трябва да внимавам за "късо съединение" ;) Но какво значи някаква си лопата като се сетиш, че слънцето е звезда. По-романтично си е да се гътнеш от слънчев удар, някак си...

Zvezda | преди 1 година

Ооо... малко съм раздвоена. Добро попадение към мен, но доста кофти по отношение на любимата ни зелена лопата :). Според мен може и по-добре този нежен мачо, а, Вес? Да поласкае и двете? Или поне комплиментът към едната да не е за сметка на другата. Вдигаме левъла заедно! :)

Giv | преди 1 година

Опа ,опа!!! Пряко включвате от паралелната Вселена към сайта, а именно "мейлът на Вес" . От там знайни и незнайни ,потребители ,анонимни и регистрирани наредиха ОСТАВЯЙ ГО ТОВА КУКУРУКУ НЕ ТЕ ЗАСЛУЖАВА! Реално погледнато Звезда аз нямам шанс срещу теб . Ти си умна нива над мен ,грамотна , красива. Аз все пак за разлика от всички съм те виждала .Няма как да ти го отрека имаш малко, игриво ,дупе ,висока си тези красиви твои рамена . Взискателна си ,изискваща . С какво мога да ти противодействам? С любов ? С искрено обожание ? С желание да се раздам за този мъж ?Да давам без да искам ? ЖАЛИМ ТИ АКЪЛА ЖЕНО казват в Югозапада . Борих се Звезда със зъби и нокти за него ти видя сама. Изградиха си потребителите някакво грешно впечатление ,че съм злобна ,агресивна, лопатарка.И за какво беше всичко ? Поздравявам те Звезда честно и почтено ме победи . Паднах от по - добрата . Вдигам бялото знаме и се предавам .Където съм нежелана не се натрапвам.Ves

IzkuKurigal | преди 1 година

Яааа, това да го видя няма да го повярвам. Вес се предава!? Вес се съобразява с болшинството!? Хей, коя си ти и какво си направила на Вес? о_О Ще се кандидатираш ли за следващите избори? Ще почакам да ми дадат и на мен съвет с коя и как да флиртувам, пък може и да се съобразя :D

Анонимен | преди 1 година

чудесни сте момичета

Анонимен | преди 1 година

От доста време ви чета коментарите на групичката с мойте любими автори (Изку Куригъл,Ves, Zvezdichkata, Д, Т, Lord, и Папурчо)в този сайт, и по на рядко и аз пиша по нещо в коментарите, честно да ви призная възхищавам ви се на това че се поддържате така добре-рядко се срещат хора като вас. За Вес ми направи много голямо впечатление, че страшно много помниш, имам чувството, че помниш повече от компютър, Едмон Дантес,

Giv | преди 1 година

Но не мога да запомня Едмон Дантес къде се слагат запетайки . И всички други граматически правила не мога да ги запомня :) За сметка на това  знам всички департаменти във Франция ,римски императори , целия променен състав на Рейнбол,  Стивън Кинг по хронологичен ред на издаване на романите мога да подредя всички . Всякаква такава ненужна информация ми влиза в главицата зелена .Но не  няма как  помня колкото компютър. .Разкажете нещо за себе си Едмон Дантес :) Какво търсите в sexkupon.com:)Ves

Zvezda | преди 1 година

Мили Боже, Вес, ама как пък толкоз да не те бива... в тоя явен опит за ирония :). Малко, игриво дупе? Жено, всички знаят, че аз имам СОЧЕН, РАЗВРАТЕН ЗАДНИК. Висока, аз? Кх, кх, 1.60 НА ТОКОВЕ! Обаче за другото си права, ммм, там човек не може да не повярва, че си ме виждала, нали? И като си почнала, кажи им за моя нисък секси глас, това поне е чистата истина, нали? Как мога да изкарвам милиони само от секс телефон... Еййй... с глас се смея на опитите ти да заровиш тая томахавка, пардон лопата, и да излезеш с чест. Ми не ти отива! Ти се изнасилваш! И няма потребител в тоя сладък сайт, който да повярва, че го правиш искрено. ТА ТИ СЕ ДАВИШ НА ВСЯКА ДУМА ЧИСТ ФАЛШ! Зе да ми харесва това с главните букви, шси призная. Айде отваряй гардероба, разбутай ги тия скелети там, че кво са заели цялото пространство, и си земи лопатата пак :). Тя си ти отива като чука на Тор. Тая стилистика на предалата се жена просто не ти отива, мое бойно зелено момиче (сърце).

Анонимен | преди 1 година

СОЧЕН РАЗВРАТЕН ЗАДНИК стига че ми се прияде

Анонимен | преди 1 година

чай си пусна и тука обявата търся си симпатична жена да обича да гълта и да и се празня в устата гарантирам че ще си допаднеме бай пич ми е псевдонима и от предишния съм

Zvezda | преди 1 година

И между другото... (Изку Куригал, чети и си води записки как се свалят мацки като се казва красиво истината), Вес, за радост на всички телезрители, ще кажа ти каква си. Имаш най-прекрасният глас (ох, след моя), не пискаш, глупачко, да го убием с камъни тоя, дето го е казал, не – ти чуруликаш нежно и топло. Мога да заспя с тоя глас да ми разказва приказки или да ми чете през Сторител. Този твой глас може да разбие всекиго и да го отвори на тайната страница, та да си каже и майчиното мляко. Такъв глас имаш, че разревава. И всяка една дума е искрена. Е, лошото е, че трябваше да ти кажа пет пъти да млъкнеш, че да се вредя и аз с моята логорея и май през половината време водехме паралелен разговор с четири отделни теми... ама ако знаеш утре как ми идва да припаля и да замръкна пияна на дивана ти в Петрич... Ей такъв човек си – сладка и много топла. Никой няма да повярва за лопатата, ако те чуе. :)

Zvezda | преди 1 година

Имаш домашни. Едното е на мейла ти, другото е под Мармотите, хах.

Zvezda | преди 1 година

Едмон Дантес, благодаря :).

Анонимен | преди 1 година

добре имаш желание я ми прати снимки на [email protected] нема значение какви очите да ти видя

IzkuKurigal | преди 1 година

Ах, Звезда, записвам си, ама... Вес да ти пратя ли мейл, на който да ми пратиш запис на гласа ти? :)) Баси, няма да спя цяла нощ :( Сори, Звезда, сама си си виновна! Апропо, бразилеца ти го бива.

Zvezda | преди 1 година

Знам, че го бива. Аз може да не знам какво да слушам, но знам кого да слушам. Е, и малко му се лигавя на клипчетата за фенки как тренира. Мокри тоя бразилец. Отговорих ти под Мармотите и на теб. И викам после да прехвърлим разговора тук, че то станах разногледа на два фронта.

Анонимен | преди 1 година

с тоя колега насекъде се срещам, прати му много поздрави и му кажи че нема да му гледам децата, да си се простира според чергата, и че затова са го изгонили от обществото :)

IzkuKurigal | преди 1 година

Късно видях, отговорих ти там за флирта. Щом Джудас са ти твърди да не ти шушна за други, че ще ме намразиш, даже и Вес :) Преди доста години, като юноша бледен, бях пратил един музикален клип на момиче, който си беше с доста мелодична песен и като изключим, че там имаше жена по цици, си беше напълно нормален клип, а тя каза, че е извратен. Пратих ѝ извратен музикален клип... и повече не сме си говорили за музика :D

Анонимен | преди 1 година

това сам си говоря не се притеснявай с голяма засилка движа затова, това с имейла съм пак аз бай пич , са да не си помислиш пак луд хаха :) поздрав за всички

Zvezda | преди 1 година

Не съм казала, че Джудас прийст са ми хард, а че не ми харесва парчето. Освен това текста тотално го заебавам – аз съм франкофон. Английският ми е рудиментарен. Ползвам речник и гугъл преводач, когато се налага, но парчето не ме накефи достатъчно, за да си направя труд да търся текста и да се моря да го превеждам. :)

Анонимен | преди 1 година

До Ves, Явно ми намеквате, че не поставям някой запетайки на правилното място, аз съм наясно с това, че вие мойте 5/6 любими автори в този сайт сте по интелигентни, и по образовани от мен-няма как да бъда на вашето ниво в писането и разказването на разкази, (Всеки човек е силен някъде във нещо, и всеки си има слаби места, мисля че правилно ме разбирате). Ясно е, че няма как човек да помни колкото компютър-с това исках да подчертая, че ми направи много голямо впечатление за вашата памет(от всички в този сайт вашата памет най много ме впечатли). Нещо за себе си, на 40 г съм, живея в района на Девня-Варненско, семеен съм с две деца на 12 и на 16 г, аз работя като международен шофьор на ТИР-обикаляме в цяла Европа +още няколко държави извън еврозоната, през повечето време съм с камиона работя по 2/3/4 месеца и 1 месец почивка в БГ. Какво правя в този сайт ли-преди 5/6 години аз случайно попаднах в сайта (най нови секс случки-още от там г-н Изку Куригъл ми стана любимия автор) Харесва ми да чета тези историйки който доста ме възбуждат и където се описва повечко подробности за интимното и ми става много приятно, а там имаше историй още от 2011 г, но преди около две три години изтриха този сайт, и докато търсех стария сайт за който не знаех, че са го изтрили, аз случайно попаднах в sexkupon.com:)и от преди две години почнах и тук да прочитам по някоя историйка (до 3000 думи-че не разполагам с много свободно време на веднъж))). От около 4 години ние със жената станахме суйнгъри започнахме да си разнообразяваме живота и със други двойки когато ни допаднат като хора сме пробвали. Аз си хойкам когато ми се прийска и жена ми си хойка когато и се прийска, но ние всичко си споделяме един на друг и не ни се налага да се лъжем един-другиго, и общо взето така живота ни стана много по приятен и за двама ни, за изненада на жена ми, аз и предлагам да отидем до Велинград за две три нощувки, но без тя да знае аз уреждам още един мъж (от ало бг за тройка)и да ни дойде на гости, и този жест съм го правел няколко пъти на жена ми, и тя няколко пъти ми се е реванширала с някоя нейна позната аз да бъда със две жени, удоволствието е неуписуемо-и от около 4/5 години сме така, А псевдонима ми е от най любимия ми филм "Граф Монте Кристо"-един мъж(актьора Жерард Депардио) се представя за 4 различни човека- като истинското му име за филма е "Едмон Дантес" Ves мога да дам повече инфо на Скайп "E-Dantes" или на вайбър +34682782169 Едмон Дантес))).

Zvezda | преди 1 година

Едмон Дантес, бързам да отговоря вместо Вес, че май тая вечер е неин ред да спи за красота ;). И да я защитя, защото не сте я разбрали. Тя има предвид себе си със запетаите – шегува се със собствените си пропуски в правописа, защото знае, че не съществуват перфектни хора :). Хубаво е, че се включвате. Поздрави.

Анонимен | преди 1 година

Да права сте Звезде, аз в първия момент си помислих, че намеква нещо за моя правопис(понеже доста хора са ми правили забележки за пропусната запетайка, изтървана точка... збъркана буква а/ъ, о/у, е/и и така нататък,) и от тази гледна точка първо това ми мина през ума, но след вашия коментар се позамислих по задълбочено и найстина "Вес" е имала това в предвид. Много е хубаво, че подкрепяте-Вес, добрите и хубави хора са рядка срещаност(като четерилистна детелина) Едмон Дантес:)

Zvezda | преди 1 година

Всъщност не са рядкост, Едмон Дантес – нито добрите хора, нито четирилистните детелини. Фатката е да се вглеждаш. Знам какво говоря. Детелини четирилистни намирам в такива количества, че вече подарявам дори на напълно непознати. Няма какво да ги правя. Добре, че свестните хората никога не могат да са прекалено много, нали? :)

Анонимен | преди 1 година

Звезде аз имах предвид, че така се говори за четерилистната детелина, нещо като рядко срещано явление, ИЗВИНЯВАМ се за неправилното исказване от моя страна, Исках да кажа, че хората който могът да бъдат приятели са малко, много познати, но малко приятели, Радвам се, че подкрепяте "ВЕС", както и Вес:) подкрепя Гориво в Кръвта,....... Едмон Дантес,

IzkuKurigal | преди 1 година

Казват, че около Чернобил имало доста четирилистни детелини... но било трудно да се хванат ;) Къде е компанията, че не ми върви питието сам?

Анонимен | преди 1 година

г-н Изку Куригъл ще трябва да им пишем отсъствие. Наздраве от УЕЛС-UK Edmon Dantes:)).

Zvezda | преди 1 година

Наздраве, Изку Куригал! Компанията се мести под разказа на Лорд да му вдигнем... имиджа ;). Обаче... там има вече един изкукуригал, та не знам как ще се понесе второ, по-осезаемо присъствие ;).

Анонимен | преди 1 година

е затова не требва да си много мил с тех пич, че почнем и аз да му помагам,че стане сила голема :)

Анонимен | преди 1 година

тия денове по полека, само мозачно изкъртване, че иначе се губи сила доста,гледам.. и кво викаш нема снимки днеска да му прата

IzkuKurigal | преди 1 година

Наздраве! До предпоследния анонимен: вече няма да съм мил - ще им нашляпам дупетата :Р

Анонимен | преди 1 година

чай и аз да си сипа нещо че времето е ценно

Анонимен | преди 1 година

то сме един и същ anonimen, не бе бъди себе си и където не връзва заеби имай предвид че некоя си дири точно такъв като тебе а ти ако се извъртиш може да фанеш некоя амa кой ще преебеш нея или себе си- и двамата

Анонимен | преди 1 година

наздраве каде отиде звездата интересно преди пишех толкова правилно а откак се чуствам по добре не пиша толкова правилно

Анонимен | преди 1 година

имейла айде,може и без очите :) снимай с което искаш да ми поговориш

Анонимен | преди 1 година

aa колега и друго да ти кажа може да си поръчаш нещо