Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Новата учителка

09.09.2018 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Елена беше омъжена от 5 години, като се омъжи още когато беше на 18 за 25 годишен мъж. Първите две години живееше, като в рая – съпруга ѝ я носеше на ръце, но после любовта им започна да охладнява, като тя все още обичаше мъжа си. След като завърши университета тя трудно успя да си намери работа, като учителка. Макар че беше на 23 години, тя не познаваше добре живота. Предстоеше час в 10-ти клас и колегите ѝ я предупреждаваха, че това са най-разпуснатите ученици в училището. Влизайки в клас Елена установи, че видът ѝ не остави равнодушни момчетата. Като се подготвяше за работа тя обърна целия си гардероб и резултата беше средно дълга пола до над коленете, черни чорапи, обувки с висок ток и белоснежна блузка. Трябва да отбележим, че Елена беше доста любвеобилна жена и ежедневния секс, който правеха с мъжа си преди много ѝ липсваше, затова тя честичко мастурбираше в банята или в кухнята. Особено тежко ѝ беше, когато мъжът ѝ отиваше в командировка – той и сега беше командировка от четири дни и на Елена ѝ липсваше здравия секс. За нейно учудване класът се оказа много дружелюбен, общуването с тях вървеше и скоро учителката се отпусна. Затова, когато момчетата я поканиха на рожден ден в близкото кафене, тя с радост прие. В кафенето беше много весело, всяко от момчетата канеше Елена на танц по няколко пъти. Когато заведението затваряше, тя вече беше на черешата. На последния танц я покани Свилен – така се казваше рожденика. Докато танцуваха ръцете му постоянно се спускаха към бедрата ѝ и трябва да се отбележи, че това всъщност ѝ харесваше. Всички изявиха желание да я изпратят до вкъщи, но Свилен пресече желанията им, като каза че ще я изпрати сам и никой не посмя да му противоречи. Когато достигнаха до тях Елена благодари на Свилен, и когато вече искаше да се прибере младежът си изпроси да влезе за кафе. Когато изпиха кафетата, Елена усети как погледът ѝ се замъглява, а краката омекват. Последното нещо, което видя беше ехидната усмивка на момчето. Елена се освести на сутринта. Първото, което видя беше бележка и няколко снимки. Когато ги разгледа тя се ужаси – на всички тях беше гола и в различни непристойни пози, като страшното беше, че на някои от тях от влагалището ѝ стърчеше вибратор. Бележката беше следната: "Ако не искаш тези снимки да се появят навсякъде, ела в училище без бельо!". Елена не знаеше, какво да прави. Ако не отидеше – снимките щяха да се появят навсякъде, да смени работата – не ставаше. След като поплака около час, тя отиде в училище. Сутиен не сложи, но виж гащички си обу. Когато пристигна в клас, Свилен я хвана за ръка и я дръпна встрани.
- Е, направи ли всичко както трябва?
- Как смееш копеленце такова, да ми казваш как...
- Спокойно г-жо Николаева, по-добре идете да погледнете на дъската с обявленията! – изкикоти се той.
Елена побягна към дъската, където вече се бяха събрали тълпа малолетни и гледаха снимката. На нея се виждаше едър план на женско влагалище, от което стърчеше вибратор. Лицето на жената беше скрито, а на снимката пишеше с химикал "Познай коя съм аз?" Елена едва сдържа сълзите си, макар че явно още никой не я беше познал. Всички гледаха снимката и обсъждаха прелестите ѝ.
- Бих изчукал тази кучка, погледни какво дупе. Жалко, че не знаем коя е. – чу тя зад гърба си.
Свилен се приближи до нея и тихо заповяда:
- Идвай с мене!
Тя като кученце последва момчето, като влязоха в празна стая, където момчето ѝ заповяда да си съблече сакото.
- Браво! – похвали я той, виждайки зърната ѝ през тънката материя.
- А бикини носиш ли?
- Ами да, исках... – прошепна тя.
- Какво искаш, да разберат всички каква си курва? Хайде живо, смъквай ги!
Елена се изчерви от срам и започна да ги събува. Свилен ги взе и ги пъхна в джоба си.
- Вземам ги като трофей! А сега се надупи и вкарай в себе си ето това.
Той протегна към нея малък предмет, колкото запалка. Изгаряйки от срам тя изпълни задачата.
- Слушай сега, това е вибратор, който работи с дистанционно, което е у мен. Сега ще го пробваме.
С тези думи той натисна копчето върху дистанционното и в този момент предметът във влагалището завибрира като мобилен телефон. Това беше малко неочаквано и Елена се изплаши, но в това време момчето свали блузката ѝ и започна да целува гърдите. През това време вибратора не се успокояваше нито за секунда. Елена прехапа устни и се опитваше да мисли за каквото и да е друго, само и само да не покаже възбудата, която я обхващаше, но това че не беше правила секс от около седмица съчетано с действията на ученика все пак дадоха своя резултат. Топла вълна се издигаше от стомаха към гърлото, диханието ѝ се очести, зърната щръкнаха, а в главата ѝ всичко беше в мъгла.
- Отвори уста! – едва чу и преди да успее да реагира видя пред себе си члена на момчето.
- Боже, какво правя? – помисли тя, но все пак устата ѝ се отвори и членът влезе вътре.
- А сега смучи, за да не разберат всички, каква си курва.
Думите режеха учите ѝ, но страхът и възбудата я караха да изпълнява нарежданията, а Свилен в това време я хвана за косата и започна жестоко да я чука в устата. Насаждаше я на члена си, като кукла. Изведнъж струя топла сперма се изстреля в гърлото ѝ, като Елена едва не се задави. Свилен го извади и последните капки паднаха върху гърдите ѝ, след което той спря вибратора.
- Добра смукачка! – похвали я насилника
- Да Ленче, ти си курва. Сега се обличай и се измий да не закъснееш за клас. Не си и помисляй да извадиш вибратора!
Елена се изми бързо и се облече. Огледа се в огледалото. Всичко беше добре, само дето много ѝ се чукаше. В клас Елена влезе със звънеца. Първите пет минути минаха спокойно, тя се стремеше да не среща погледа на Свилен. По някое време обаче вибратора в нея заработи и това беше, като електрически удар. Тя хвърли поглед към Свилен, но това което видя я накара да се изчерви. Свилен беше дал дистанционното на седящия до него Сашо и двамата се хилеха. Вибратора се включваше и изключваше, възбудата ѝ нарастваше и ѝ се струваше, че може да приеме в себе си който и да е член, стига той да я чукаше дълго и здраво. Свилен докосна якето си и тя се досети, че иска от нея да си свали сакото. Разбира се ще бъде с блузката си, отсъствието на сутиен щеше да си проличи, но за нея страхът от разобличението беше по-силен. Елена съблече сакото си и го закачи на облегалката на стола си. През блузката явно се очертаваха кафявите ѝ стърчащи зърна. Из учениците премина шепот – момичетата си зашушукаха нещо, а момчетата я загледаха с нескрит интерес. Елена се стараеше да не мисли за това как изглежда отстрани, освен това възбудата ѝ не намаляваше. Звънецът беше просто спасение за нея. Децата се изнизаха от стаята, и когато остана сама тя извади вибратора от себе си и го постави на масата. Пръстите ѝ сами се насочиха към клитора и започнаха яростно да го масажират.
- Може би ние ще помогнем? – чу тя зад гърба си.
Там стояха Свилен и Сашо.
- Е Ленче, искаш ли да те изчукаме? – попита Свилен
- Да, искам чукане, искам да ме наебете! – накрая каза Елена, при това цялото ѝ лице се изчерви.
- Тогава застани на четири крака! - заповяда Свилен.
Загубвайки последните капки срам, тя се отпусна на стола на лакти. Свилен бързо махна блузката ѝ, а полата надигна на кръста. Членът му вече беше готов за бойни действия.
- Да, виждам че отдавна си потекла! – засмя се той.
Без да си губи времето с излишни ласки, Свилен вкара члена си в котето на Елена и макар, че тя от половин час искаше здрав секс за нея това беше неочаквано. Със силен стон тя падна на гърди върху масата, а Свилен бясно вкарваше и изкарваше члена си в нея. Скоро учителката вече правеше насрещни движения срещу члена на момчето. В това време Сашо извади члена си и започна да мастурбира. После хвана ръката на Елена и я накара да продължи да му го лъска. Възбудата ѝ достигаше до предела и оргазмът се приближаваше с всеки тласък, но Свилен не я остави да свърши. Той прекрати движенията си и рязко извади члена си, а Сашо в това време вкара члена си в устата ѝ. Елена започна да смуче с огромно желание, ту поглъщайки члена до дъно, ту почти изцяло изваждайки го от устата си. Свилен отново го вкара в нея. Тласъците му скоро станаха много силни, и след като с другото момче съгласуваха движенията си, започнаха да чукат учителката си от двете страни в един и същ ритъм. Мислите на Елена се замъглиха и тя отново усети приближаването на оргазма. Гърдите ѝ се тресяха неистово и с всяка секунда стоновете ѝ ставаха все по-силни. В този момент Елена беше разтресена от многократен оргазъм, който беше толкова силен, че тя едва не загуби съзнание. Секунда след това струята сперма за втори път се удари в лицето ѝ, а другия младеж изпусна своята семенна течност дълбоко във влагалището ѝ. Няколко минути тя не можеше даже да мръдне. Лежеше на масата, гърдите ѝ се бяха разлели встрани, а краката изобщо не я слушаха. Беше просто щастлива, но съзнанието започна да се връща и с него и срамът.
- Как можах да падна толкова низко, чукаха ме двама ученика, а аз стенех като курва, и което е най-страшното, на мен ми хареса! – мислеше си тя.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 2 години

Яко се лъска тука.

Анонимен | преди 11 месеца

Браво