Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Документите

25.07.2018 | sexkupon
Категория: Аматьори

Наближаваше обяд, когато в кабинета, след почукване на вратата и незначителна пауза се появи млад човек с някакви документи и с обаятелна усмивка на лицето. "От какво се е зарадвал толкова?" – помисли си Олга, която всъщност се канеше да излиза. Трябваше да избере подарък за бивша съученичка, но засега нямаше и идея, какво може да се подари на човек навършващ 35 години.
- Добър ден. – каза той, като леко смущавайки се от неприязънта, с която го гледаше и подаде документите.
- Ето, трябва да им се сложи печат. – каза и се загледа във върха на обувките си.
Жената взе документите и започна да ги разглежда рязко прелиствайки страниците. Седеше обърната леко с профил към младия човек, облегната в креслото и кръстосала крака. Точно на краката ѝ той хвърли поглед. Мислите, които предизвикваха бяха да прокара ръка по вътрешната страна на бедрата под полата. После да допре пръсти до овлажняващите се гащички и да масажира с два пръста срамните ѝ устни. После чу удара на печата и спря да си мисли за такива неща. Всъщност почти навреме, тъй като видя погледа на Олга, който беше насочен към ясно очерталия се под панталоните му член, застанал в бойно състояние за секунди. Мъжът вече нахално я гледаше в очите.
- Нещо не е на ред ли? – невъзмутимо се поинтересува тя.
- Да, като че ли. – отговори той и бавно се придвижи напред, заобикаляйки масата и гледайки към нея.
- Трябва да излизам, ето Ви документите. – жената плъзна книжата към края на масата, като при това малко се наведе напред, демонстрирайки големите си гърди.
- Ето тук си забравила да се подпишеш. – мъжът, който вече беше до ръба на масата до нея, рязко плъзна документите обратно.
- Кучка! – добави той и с удоволствие наблюдаваше за реакцията.
- Гледаш да си свършиш работата как да е, а? Искаш да дойда след това, а ти вече да си се изнесла?
Олга не можеше да повярва, че чува такова тук в своя кабинет! Лицето ѝ порозовя, очите заблестяха, което не можа да се скрие от вниманието на седящия до нея мъж. Тя бавно протегна ръка към ципа на панталона му.
- Абе ти луда ли си? – изкрещя той и рязко се дръпна от масата.
После показа с пръст вратата и каза:
- Може би ще затвориш?
Олга скочи от стола, тракайки с токчета отиде до вратата и я заключи. После се обърна и го погледна очакващо.
- Ела. – произнесе той.
Жената дойде до него и седна, отметна косите си от челото и започна да разкопчава панталона му, който леко се спусна на пода. Олга малко помачка члена му през стегнатите черни боксерки и после ги смъкна. В ръката ѝ се оказа доста голям пенис, ръката ѝ трудно успя да обхване ствола му. Тя погледна мъжа отдолу нагоре и се приближи по-близо.
- Да ме мастурбираш ли се каниш? – с тези думи мъжът я хвана за тила, позавъртя ѝ главата и направлявайки члена си с ръка и го вкара в устата.
Главичката му се озова в устата ѝ и тя започна да я облизва във всички направления, докато дланта на тила ѝ не я натисна силно напред. Членът влезе в гърлото ѝ и дишането стана напълно невъзможно.
- Ще го отхапеш, курво! – той пусна главата ѝ и тя се отдръпна леко.
Дишаше учестено, възстановявайки диханието си, но на мъжа явно това не му пукаше много. Отново вкара члена си в устата ѝ и то целият. Когато жената отново загуби възможност да диша, заради пениса в гърлото си, тя хвана онзи маниак за дупето с акуратно оформения си маникюр, но той не спираше. Тогава тя го хвана по-силно, като просто впи ноктите си в него, но той просто изръмжа, направи няколко последни движения и свърши в устата ѝ, след което извади члена си.
С това обаче мъжът не мислеше да я оставя – той протегна ръка към блузката ѝ, бръкна под сутиена през деколтето и опипа гърдите ѝ. После се раздвижи, смъкна блузката и после повдигна Олга от стола. Спусна се на колене и вкара ръка под полата ѝ. Без да мисли дълго прокара ръка по вагината ѝ, чиято влага вече се просмукваше през гащичките. Хвана с две ръце бельото ѝ и го смъкна. Тя седна на стола и сложи крака върху високите подлакътници.
- Не се надявай да те лижа! За какво да го правя? – с тези думи мъжът хвана ръката ѝ, постави я на колене на стола и повдигна полата ѝ.
Постави пръста си на клитора ѝ и го задвижи бързо. Той започна да гали клитора ѝ със средния си пръст толкова бързо, че жената почти свърши.
- На, оближи. – той постави ръката си пред лицето ѝ.
Олга хвана пръстите му и започна да ги смуче. Той постави члена си в нея. Започна веднага да я чука с бързо темпо, все по-рязко и все по-рязко. Забравяйки за пръстите му, тя ги остави и се съсредоточи върху това да се задържи върху стола и да не вика прекалено силно. Тя практически свърши още когато той проникна в нея, а мъжът я чукаше мощно запълвайки влагалището ѝ.
- По-силно! По -силно, момчето ми! – не издържа тя.
- Какво момче съм ти, курво! – той я повдигна от стола за косите и сега вече тя крещеше от болка.
Хвана я за гърдите и започна да ги мачка силно. Сега вече я настигна съвършения оргазъм, тя престана да се контролира и закрещя така, че се наложи той да сложи ръка на устата ѝ, за да заглуши малко виковете ѝ.
-Да-а-а-а! – простена Олга накрая.
Младия човек излезе от нея и я обърна с лице към себе си.
-На, досмучи го. – подаде члена си към устата ѝ.
Тя го взе в уста и започна да му прави минет, бързо смучейки главата и галейки с ръка ствола, така че той след минута свърши.
- И подпиши, курво!

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен