Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


При декана

25.06.2018 | sexkupon
Категория: Принуда

Тя вървеше по коридора в направление към деканата – привлекателна млада девойка, ухаеща на хубав френски парфюм. На душата ѝ беше неспокойно. Ще я разбере ли декана? Дали ще може ли да и помогне? Тези мисли я мъчеха по пътя до масивната дървена врата. Деканът Иван Петров, беше висок мъж, малко над средната възраст. Започваше да оплешивява, с малки черни очички, постоянно бягащи от страна на страна, с черна брадичка и черни мустаци. Може би поради любовта към бирата, а може би поради друга причина, деканът беше притежател на доста масивен корем, който може би по-правилно беше, да се нарече мех. Гласът му беше грубоват и хрипкав. Елица почука леко.
- Да, да! Влезте! – дочу се иззад вратата.
Момичето отвори вратата и плахо влезе вътре.
- А, Димитрова, влезте, влезте.
Елица не знаеше от къде той знае фамилията ѝ и беше много учудена. Влезе в кабинета и затвори зад себе си.
- Здравейте, г-н декан. – леко вълнувайки се каза тя, стискайки чантата си.
- Здравей красавице, какво те води насам? – малките му очички бягаха по тялото ѝ.
Тя леко наведе глава.
- Може ли да си поговорим?
Деканът се усмихна, показвайки леко пожълтелите си от пушенето зъби.
- Защо не? Ето седни на дивана. Нека поговорим.
Елица приседна на края на черния, кожен диван.
- Разбирате ли ме, тази сесия имам двойка по гражданско право. Може да ме изгонят от университета. – момичето спря за секунда.
- И какво? Какво искате да ми кажете? – промърмори декана.
По изражението на момичето можеше да се каже, че тя вече беше съжалила, че изобщо е започнала този разговор.
- Ако е възможно, как мога да поправя оценката си? – заговори тя по-тихо.
Елица наведе глава и зачака отговора му, но вместо отговор декана странно се разсмя, заради което шкембето му се разтресе.
- Ти знаеш, че по принцип няма никакъв начин. – каза той.
- Може би все пак им начин? – тонът ѝ започна да напомня молба.
Деканът, който до това време седеше на креслото си отиде и седна на дивана до Елица.
- Има един начин, но в този случай ще ти се наложи да се постараеш. – каза той.
Елица, която до този момент гледаше в земята с ужас усети ръката му на лявото си бедро. Досети се какво има предвид декана. Обхвана я паника – първата ѝ мисъл беше по-скоро да избяга от кабинета, обаче си спомни за проблема си. Ръката на декана започваше все по-активно да гали лявото, а после и дясното ѝ бедро. Все още не му беше отговорила нищо. Опита се да се отдръпне от мъжа, но не успя. Той се долепи плътно до нея и сега дясната му ръка я прегърна през шията.
- Г-н декан. – започна Елица, но той с другата си ръка я хвана за бедрото.
Тя подскочи от изненада.
- Тихо, тихо красавице! Нали не искаш да ни чуе някой, защото тогава няма да мога да ти помогна. – противно изхриптя декана.
Мозъкът на момичето работеше на пълни обороти. Тя трескаво мислеше, какво да направи. Искаше ѝ се да избяга от това противно място, но от друга страна тя разбираше, че само този мерзък и противен човек можеше да и помогне. В това време ръката на декана вече беше влязла под ризката и опипваше там готовите да изхвръкнат от сутиена големи, стегнати гърди. Мъжът хвана дрехата ѝ и с бързо движение я съблече през главата ѝ. Пред погледа му се представиха прекрасните ѝ едва скрити в сутиена гърди. Той започна да ги мачка, като понякога доближаваше устните си до тях и ги целуваше. "О боже, какво се кани да направи той с мен" – помисли си Елица. Опита се отново да се отдръпне от него, но напразно. На лицето му беше изписана животинска страст. Той вече беше разкопчал копчето и ципа на дънките ѝ и ги смъкваше надолу, като откриваше бедрата и стегнатото дупе. "Обратен път вече няма"- печално помисли тя. Когато смъкна дънките ѝ, деканът започна да се съблича и скоро стоеше гол пред момичето, докато тя беше на дивана по сутиен и изрязани бикини. Елица с ужас гледаше на меко казано големият член, стърчащ нагоре.
- Давай красавице поработи с уста! – грубо каза декана, и с тези думи я хвана за тила и рязко я привлече към себе си, така че устните ѝ се допряха до раздутата глава на члена.
- Отваряй уста, курво! – противно изхриптя мъжът.
Нищо друго не и оставаше, освен да се подчини и едва отвори уста и деканът с рязко движение буквално я насади на члена си. Никога преди не се беше занимавала с орален секс и сега с отвращение облизвайки члена на декана тя помисли, че такова начало едва ли ще ѝ остави добро впечатление за в бъдеще, но за щастие, това не продължи много дълго. Съвсем скоро деканът извади члена си от устата ѝ и изкомандва:
- Стани!
Елица мълчаливо се изправи.
- Смъквай бикините!
Тя стоеше, без да мърда.
- Казах смъквай гащите, кучко!
Тя печално въздъхна и смъкна от себе си изрязаните гащички. Той гледаше към акуратно избръснатата ѝ катеричка, извън себе си от възбуда и мастурбираше. Отиде до Елица, с едната си ръка я хвана за врата, а другата започна да я гали между краката. После я обгърна с двете си ръце и разкопча сутиена ѝ. Успя и освободилите се стегнати гърди се озоваха пред лицето му. Внезапно Елица почувства възбуда. Все пак я галеше мъж. Опита се да не показва това, а само дълбоко въздъхна и затвори очи. Лишавайки момичето от последната част от тоалета, деканът започна да лиже вирнатите ѝ зърна, без да престава с другата да гали Елица отдолу. Тя с ужас забеляза, че между краката ѝ е вече мокро. Той продължаваше да я възбужда вкарвайки един или два пръста във влагалището ѝ. Мъжът дойде до дивана и легна по гръб. Елица седеше на метър от него и го гледаше изплашено.
- Хайде, давай. Поскачай на него, бебчо! – той се усмихна противно, поглаждайки члена си с ръка.
Виждайки, че тя се бави, той извика:
- Давай по-бързо!
Елица отиде до дивана и преметна крак през двата крака на декана така, че катеричката ѝ се оказа над стърчащия му, мощен ствол. След това леко приседна и членът на една трета влезе в нея. Деканът я хвана за талията и започна леко да я поклаща на инструмента си така, че с всеки тласък я насаждаше все по дълбоко и все повече забързваше темпото. Елица се движеше в ритъма и започваше да стене леко.
- Така ще те изчукам, че за цял живот ще ме запомниш, кучко! – изрева декана, безжалостно насаждайки момичето по цялата дължина на члена.
"Ще ме разкъса" – с ужас помисли Елица, не преставайки да се мята на тлъстия член. Тази мисъл неизвестно защо я възбуди и тя започна да се мята още по-яростно усещайки дълбоко в себе си този огромен, напрегнат и готов да се взриви ствол. Стоновете на момичето вече преминаваха във викове и мъжът извади члена си, който изригна потоци сперма върху младото, красиво коремче. След това декана дишайки тежко легна на дивана. Възползвайки се от това Елица изтри спермата от себе си, облече бързо дрехите си и хващайки чантата си, бързо избяга от кабинета. На следващия ден някой донесе в общежитието студентската книжка на момичето, която то беше оставило в кабинета. На мястото на двойката беше написана красива шестица.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен