Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Без теб

07.06.2018 | sexkupon
Категория: Аматьори

Беше вечер, а зад стъклото тихо валеше дъжд. През последните дни, Лъчо го посещаваше усещане за отчуждение и самота. Лежеше в спалнята си и погледът му блуждаеше в тъмното небе. Мислите му се носеха със скоростта на светлината, оставяйки само угасваща следа в главата. Затвори очи и се опита да се концентрира. След няколко минути реши да се разходи по улицата преди сън. Когато се спусна до втория етаж, чу че долу има някой и този някой плачеше. Внимателно, за да не го изплаши Лъчо се спусна по-надолу. Видя гърба на седящ на стълбите човек. Светлината беше оскъдна, но той видя че човекът не беше клошар. Непознатия не забелязваше Лъчовото присъствие и продължаваше тихо да хлипа. Сърцето му се сви от жалост към този човек. Изкашля се и човекът се обърна. Беше млад, на около 23-25 години, с много красиви и много тъжни очи. Стана и се отдръпна да направи място с наведена глава. Лъчо прекъсна мълчанието:
- Какво ти е?
Младежът, без да повдига очи продължаваше да мълчи. В ръката му Лъчо видя своя снимка. И тук вече наистина не разбра нищо.
- Кой си ти и откъде имаш моя снимка?
Момчето повдигна глава и го погледна. На Лъчо му се стори, че вече неведнъж го е виждал, но не можеше да си спомни. Погледна в пълните му със сълзи очи и реши, че причината за тези сълзи е той. Внезапно непознатия се приближи плътно към него и го целуна по устните. Лъчо се опита да го отблъсне, но момчето го прегърна силно и го притисна към стената. Започна да целува устните, шията и едновременно с това да разкопчава ципа му. В Лъчовата глава протичаха бурни реакции – не можеше да оцени ситуацията и не можеше да разбере, какво се случва. Всичко което чувстваше беше, че ей сега ще рухне на земята. Главата му се въртеше, а тялото му не искаше да го слуша и не се поддаваше на командите на мозъка му за самозащита. Почувства как дънките му се свлякоха надолу и младежа се спусна на колене. Секунди по-късно усети ръце на бедрата си и главата на непознатия прилепена към корема му. Членът му не желаеше да се съпротивлява повече и отговори на ласките. Ново усещане замъгли разума на Лъчо. Почувства как члена му навлезе в нещо горещо и влажно. Погледна надолу и видя, че почти целия му пенис е в устата на младежа. Сложи ръцете си на главата му и започна да контролира движенията. Лъчо не можеше да разбере, защо позволяваше това да се случи, но всичко което искаше беше да прави любов с този човек. Ръката на момчето галеше топките му и от всичко това му беше толкова хубаво, че беше готов да откачи. Почувства, че е готов да свърши и се опита да освободи члена си, но непознатия не искаше да го пусне. Блаженството прониза всички нервни окончания и той освободи напрежението право в устата на младежа. Разбра, че непознатия погълна спермата му, от което остана доста удивен – такава картина по-рано не можеше и да си представи. Младежа се изправи и целуна Лъчо в устните. Беше дълга и откровена целувка. Езиците им се преплитаха, а устните им се сливаха. Всичко това доведе Лъчо до еуфория и единственото, което успя да промълви беше:
- Толкова отдавна те чаках, любими!

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен