Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Препълнената вана

29.05.2018 | sexkupon
Категория: Групов

Биляна неусетно задряма във ваната. Тежкия ден я изтощи, освен това някакъв есенен порой я свари навън и се измокри до кости. Топлата вода, изтичаща от крана на тънка струйка, успокояващо течеше, превръщайки ароматния шампоан във пухкава пяна. Внимателно разтвори крака, позволявайки на водата да измие най-чувствителните ѝ места. Обзе я възхитително усещане и тя не усети, как водата започва да се процежда отвъд ръба на банята и да се стича върху пода. Настойчиво звънене на вратата я накара да се върне от съня. "Дали е Ради?" – обикновено той не идваше без предупреждение. Тя побърза към вратата в движение слагайки халата върху голото си тяло. Когато момичето отвори вратата с удивление видя, че там стоят разгневените съседи от апартамента отдолу. Тази иначе екстравагантна двойка, отдавна събуждаше любопитството ѝ. Ту срещаше него в асансьора само по шорти след джогинг, ту ефектната му съпруга Лиана се прибираше отнякъде, усмихвайки се. Завивайки се още повече с хавлийката Биляна не можеше да се сети, какво ли искат от нея по това време.
- Така си и мислех! – възкликна Лиана.
- Тя, видиш ли, преспокойно се цамбурка във ваната, а в същото време водата залива нашия апартамент.
Момичето се върна бързо във ваната и с ужас установи, че водата наистина залива пода. Започна да завива крановете мънкайки нещо на семейството, което я беше последвало вътре в апартамента. В бързината дори и не забеляза, че халата ѝ се е разтворил и тялото ѝ е на показ. Лиана доволно и безцеремонно я обърна към себе си и я попита:
- Сама ли си?
- Разбира се! – отговори Биляна, не разбирайки защо я питат.
Внезапно Лиана с ловко движение смъкна халата до лактите на момичето и то беше като със вързани ръце.
- Полюбувай се, Енчо! Харесват ли ти циците ѝ?
- Чудесни са! – отговори ѝ той.
- Е хайде, помачкай ги. – дръзко предложи Лиана, премествайки се зад момичето и продължавайки да държи ръцете ѝ с хавлията.
Енчо безцеремонно започна да мачка гърдите на момичето гледайки го в очите с нахална усмивка. Стъписаната от такъв неочакван обрат на събитията Биляна постепенно се опомни и се опита да се измъкне, но напразно – неумолимата Лиана я държеше здраво, а съпругът ѝ завладяваше корема и лоното ѝ.
- Ще викам! – каза им със запъхтян глас тя.
- Викай колкото искаш, мила! – с подчертано равнодушие отговори Лиана.
- Няма да искаме материални компенсации за причинените вреди, ще си ги вземем сами в натура, нали мили? – заяви Лиана.
- И още как! – отзова се той, продължавайки да държи бедрата на момичето.
- Какво значи това "в натуpа"? – в гласа на Биляна се усети страх и леко любопитство.
- Ще разбереш! – каза Лиана пускайки ръцете на момичето и хващайки здраво беззащитните ѝ зърна.
За миг Биляна се усети свободна, но само за миг да се дръпнеше и пръстите на жената стискаща като в клещи зърната ѝ, я връщаха в предишното положение.
- Ощипи ѝ клитора! – разпореди се Лиана.
Енчо без да се бави изпълни нареждането. Биляна усети как неговите силни, дълги пръсти опипват най-скъпите ѝ места. Опита да стисне крака, но не успя. Мъжът вече беше напипал клиторчето ѝ и започна да го манипулира.
- Какво правите? Не трябва така! – простена момичето.
Те я галеха толкова умело, че буквално след няколко минути тя се отпусна в ръцете им, дишайки на пресекулки. Сложиха я да легне.
- Вкарай ѝ го! – чу Биляна властния глас на Лиана.
И тутакси усети на устните си разгорещена женска плът. Впи ожесточено устни в нея и разтвори влагалището си, очаквайки с нетърпение проникването на Енчо. Но той не бързаше. Продължаваше да масажира клитора, а после навеждайки главата на съпругата си, вкара члена си между чувствените ѝ устни. И двамата почувстваха, че съпружеския минет никога не им беше доставял толкова удоволствие. Банята ехтеше от сладострастните възгласи на тримата. В този момент неочаквано на вратата се появи Ради. Видимо разгорещените съпрузи не бяха заключили вратата.
- Какво става тука? – възкликна той, вглеждайки се в преплетените тела.
Биляна на мига дойде на себе си. Все пак той беше човека, който искаше сърцето и ръката ѝ. И тук за немалко удивление флегматичния Ради, който я ухажваше вече няколко години с тихо ръмжене смъкна гащите си и леко смазвайки със шампоан доста големия си пенис с рязко движение го вкара между съблазнителните полукълба на Енчо! Изумена от случващото се, Биляна напълно се отдаде на ситуацията. Ръцете ѝ напипаха инструмента на Енчо и с ласкави движения го доведоха до кулминацията. Неудовлетворена остана само самата тя, но виждайки това Лиана бързо оправи положението. Дългите ѝ пръсти проникнаха в лоното ѝ и много бързо оправиха положението, довеждайки я до екстаз за секунди.
- О, Боже! Ще полудея! – изстена Биба, енергично насаждайки се на пръстите.
Наистина беше в екстаз, а всичко започна с една препълнена вана.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен