Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Разходка в парка

25.05.2018 | sexkupon
Категория: Групов, Принуда

Всяка вечер ние с Кристина се разхождахме в парка до къщи. Не беше изключение и тази вечер, макар че на мен не ми се ходеше, тъй като бях в цикъл, но Криси ме убеди да отидем. Цяла вечер тя ми разказваше как мисли да се омъжи за приятеля си, как той галил гърдите ѝ предишната вечер и какво чувствала тя. Аз тактично си мълчах, а настроението ми нямаше накъде да бъде по-лошо. Още тогава взех да забелязвам повишения интерес към нас от трима недалеко намиращи се мъже. Вървяха зад нас и си говореха нещо. Това не ме удиви много, мъжете често ме заглеждаха, а и Кристина далеч не беше грозна. Но в този момент, когато парка започваше да опустява, а слънцето да се скрива, не се радвах много на такова внимание. Казах на Кристина и я помолих да прекратим разходката си, на което тя неохотно се съгласи. Тръгнахме към къщи, когато чухме зад себе си нечии крачки. Двама мъже ни заобиколиха и застанаха пред нас, а единия остана отзад.
- Момичета, може ли да поговорим с вас? – вежливо попита единия, но в гласа му не се усещаше и капка галантност.
- Не ви познаваме, и няма за какво да си говорим! – рязко заяви Кристина.
- Много бързаме. – опитах да смекча думите на приятелката ми.
- Няма да е за дълго. – каза говедото и започнаха да ни стесняват в посока на полуразрушеното здание, любимо място за детските ни игри.
- Какво значи това? – започна да се възмущава Кристина.
- Мълчи, кучко! – процеди единия от тях и извади нож.
Виждайки това, Криси замълча и само стисна здраво ръката ми.
- Нещата са следните... – започна главатаря им.
- Ние сме млади, здрави момчета, а вие сте симпатични момичета. В парка вече няма никой, така че накратко, ако вие сте добри с нас и ние ще сме добри с вас! Сами разбирате, ние неотдавна излязохме от...
- Бе какво толкова им се обясняваш! – с тези думи иззад гърба му се появи чернокос мъж на име Хасан.
- Хайде малката, бъди мила с мен. – каза той, приближавайки се към Криси и разкопчавайки ципа си.
- Аз няма... – само толкова и успя да каже тя, преди мощния удар на Хасан да я повали на земята.
Събитията приемаха сериозен обрат. Хасан и приятеля му стояха над приятелката ми, която лежеше на земята, плачеше и плюеше кръв от сцепената си устна. Главатаря стоеше и ме гледаше в очите и аз разбрах какво ще се случи сега.
- Вкарайте я вътре! – разпореди се той относно Кристина и здраво хващайки ме за ръката ме поведе към постройката.
Отзад, двете горили влачеха все още дърпащата се Криси. Влизайки, той ме блъсна навътре, а самия той скръствайки ръце застана на вратата, отрязвайки ми пътя за бягство. Кристина също беше изблъскана вътре. Тя беше паникьосана и викаше за помощ, но силен удар отново я повали на земята.
- Вики, помогни ми! – помоли тя, но аз не можех нищо да направя.
В същото време бях започнала сама да разкопчавам копчетата на блузката си под внимателния поглед на главатаря.
- Браво, ти си по разбрана. – каза той, без да отдръпва поглед от мен.
- Продължавай!
От вълнение пръстите ми не ме слушаха, когато разкопчавах сутиена си. До мен буквално на един метър Хасан хвана приятелката ми за косите и я повдигна. Постави ножа до гърлото ѝ и просъска да млъкне. Тя престана да реве, само хлипаше леко. Гледаше ме с поглед молещ за помощ, но какво можех да направя? Най-накрая закопчалката поддаде и тежките ми гърди се изтърколиха навън. Погледите на мъжете се събраха върху мен за момент, но после всеки се върна към заниманието си.
- Гледай кучко, каква разбрана приятелка имаш! – каза Хасан, като обърна главата на Криси към мен.
Срещнах пълният ѝ със сълзи поглед.
- Хайде, сваляй гащите!
Кристина смъкна гащичките си до коленете, докато в същото време другата горила се захвана с гърдите ѝ. Сутиен не носеше, затова той веднага завладя циците ѝ мачкайки ги безжалостно. Хасан я освободи напълно от гащичките и ги хвърли настрани.
- Хайде кучко, заеми поза! – изкомандва я той.
Кристина послушно застана на четири крака пред двамата самци. Хасан я приближи отзад и надигна полата ѝ. Доволно я потупа по голото беззащитно дупе и смъкна панталоните си. Аз вече бях смъкнала джинсите си и стоях само по едни прашки.
- Защо спря? – наостри се главатаря.
- Ами, в цикъл съм. – казах с тих, чужд глас.
- Аха, добре ела тука. – разбиращо кимна той.
Той ме накара да застана на колене. В това време хлипанията на Кристина започнаха да звучат по друг начин и разбрах, че са и го дали в устата. Хвърляйки кратък поглед видях, че не съм се излъгала. Единия от бандитите стоеше пред нея на колене със спуснати панталони. С две ръце той държеше главата на Криси, управлявайки посоката и скоростта на проникване на члена си. Той практически я чукаше в устата! Членът му влизаше почти напълно в гърлото ѝ, и го правеше с невероятна бързина. В същото време вторият насилник Хасан се освободи изцяло от дрехите и държейки в ръка еректиралият си член застана зад момичето. Тя някакси тъжно възкликна, когато членът му влезе в нея. Сега я имаха от две страни и от ритмичните тласъци гърдите ѝ описваха странни фигури. В това време главатарят смъкна панталоните си и жадуващия му член изскочи. Разбрах че иска да се възползва от устата ми и за това го помолих да ме предупреди за "изригване". Той ми обеща и аз затваряйки очи го взех в ръцете си. Веднага усетих как той се напрегна от допира на ръцете ми. Сложих главата му на езика си и после бавно го поех целия. Започнах да си върша работата, а очите ми бяха затворени. Поемах го и го изплювах, галех с език главичката му, хапейки я леко. Стараех се да не предизвиквам агресията им. Членът растеше в устата ми, а аз ту го лапвах, ту го изваждах от устата си и го галех с ръце. Мъжът стоеше като парализиран и не се опитваше да контролира движенията ми. Беше доволен от майсторството ми. Скоро сама започнах да се увличам, абстрахирайки се от мястото и ситуацията. Повече не чувах стоновете на Кристина, в които имаше все по-малко болка и все повече удоволствие. Не чувах и грубите викове на Хасан искащ от нея по-добре да си подава задника и хриповете на мъжа, чийто член беше в устата ми. Но скоро това свърши. Почувствайки приближаването на оргазма, главатаря извади члена си от устата ми и изпъвайки се изстреля няколко струи сперма над рамото ми. Бях му почти благодарна за това, защото страдах от нещо като алергия към спермата. Дишането му започна да се успокоява и той ме погледна как стоях все още на колене. Разбрах че мисията ми за днес е изпълнена и застанах в далечния ъгъл стараейки се да не привличам внимание. Кристина както и преди седеше на колене, и както и преди я чукаха в устата и влагалището. Ебаха я като гумена кукла и тя изглеждаше уморена и измъчена. Хасан я шляпаше по дупето карайки я да се движи все по-бързо и по-бързо. Криси се стараеше само и само да не отнесе още бой. В това време, когато главатаря се запъти към тях тя беше покрита с пот, а члена на Хасан дълбаеше зачервената ѝ вагина. Най-накрая той успя да свърши. С рязко движение той извади члена си от нея и засипа дупето ѝ със сперма. След като размаза спермата си той застана до главатаря и загледа сцената на орален секс. Третият мъж накрая също свърши опръсквайки лицето на Кристина с гъст слой сперма. Момичето едва не се задави и започна да кашля и да плюе под всеобщия кикот около нея. Тогава погледът на Хасан падна върху мен. Поглеждайки ме за известно време той тръгна към мен.
- А ти защо се криеш, че и започваш да се обличаш? – свирепо ме запита той.
- В цикъл е. – отговори вместо мен главатаря.
- В цикъл? Ще проверим. Я ела тука! Разряза гащичките ми с ножа и виждайки превръзката ми се увери.
- Е то това е поправимо, ще тръгнем по друг път. Застани на колене! – произнесе той с усмивка.
Научена от опита с Кристина аз не се опитах да споря и застанах на колене. После се наклоних напред и се подпрях на ръце. Беше ме страх, никога не се бях занимавала с анален секс, а момичетата казваха, че е болезнено – особено първият път. Най-лошите ми опасения се потвърдиха, когато Хасан пъхна пръста си в дупето ми сякаш изследваше нови територии.
- Тясна дупчица, никога ли не си го правила тук? – каза той накрая.
- Не. – отвърнах аз.
- Е, все някога се започва. – и с тези думи той се спусна зад мен.
- Ей Хасане, ти какво правиш там? – чу се гласът на главния.
- Уча момичето на радостите на аналния секс, а вие там какво, втората почива ли си? – весело отвърна той.
- Отпусни се! – кратко ми заповяда той.
Веднага след това усетих как членът му се допира до ануса му. Дупето ми инстинктивно се сви и атаката му не се увенча с успех.
- Казах да се отпуснеш! – злобно викна Хасан.
- Моля ви, нека по-добре да ви направя минет.
- Замълчи глупачко! Разтвори се с ръце!
Сложих главата си на земята и разтворих дупето си с ръце.
- Стой така! – заповяда ми той и членът му отново се опита да проникне в мен.
Най-накрая това му се отдаде и той зарадван от успеха вкара члена си в мен до самите топки. Страшна болка ме прониза отзад. Изкрещях, но това само го въодушеви още повече. Той ме чукаше и чукаше. Болката ставаше нетърпима. Спаси ме само това, че скоро той свърши заливайки цялото ми дупе с рядка и лепкава сперма.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен