Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Фантазии и реалност (част 1)

19.07.2021 | Анонимен
Категория: Аматьори, Девствени, Принуда, Фетиш

Част Първа – Фантазия

Елица лежеше на леглото си в ранната августовска утрин, забила поглед в тавана. Знаеше, че е време да става, но още беше под влияние на видяното в съня си. Така ярък и реален. Господи, липсваше ѝ сексът! Беше толкова отдавна. Недоволство от посоката, в която бе поела мисълта ѝ, изкриви лицето ѝ в гримаса. Стараеше се да избягва да се самосъжалява, с това нищо не променяше, нито пък ѝ помагаше по някакъв начин. Единственото, което постигаше беше да унива повече. “Но стига вече с това”, помисли си, рязко се надигна и протегна ръце над себе си. Предстоеше ѝ един хубав ден. Стоенето вкъщи беше поносимо първите три дни, но след цяла седмица вече взе да не я свърта. Очакваше на днешния преглед докторът да даде разрешение да напуска поне за малко принудителният затвор, в който се беше превърнал домът ѝ. След претърпяната катастрофа, от която като по чудо се отърва леко, трябваше да носи и тази противна яка на шията, като застраховка по-скоро. Естествено, тя не беше от пациентите за пример. Днес най-накрая щеше да се отърве от нея или поне така се надяваше. Колата ѝ нямаше тази съдба, бяха я описали като тотална щета. Не си губеше времето да се ядосва, беше благодарна, че все още е жива. Шокът, който изпита разбира се беше нещо различно. Не вярваше някога да успее да забрави онези секунди. Първите няколко вечери се стряскаше в съня си и се будеше, защото виждаше връхлитащият автобус. Съзнаваше какъв късмет е извадила и беше признателна за напомнянето, че всичко може да приключи само за миг, точно когато най-малко го очаква. В живота ѝ повече нямаше място за чакане просто да се случат нещата, беше само един и обичаше смелите, или поне така беше чувала да казват. Най-малкото смяташе да опита да промени нещо с действия. Разтърси глава, не искаше да мисли в момента за това. Изправи се и се запъти към банята. Застана пред мивката, погледна в голямото огледало пред нея, подложи ръце под струята вода, наведе се и плисна на лицето си. Повдигна се, взе кърпата и се избърса, после отново погледна в огледалото. Завъртя бавно глава наляво, после надясно. Остави кърпата и се наклони леко напред. Вдигна ръка, погали лицето си, въздъхна и се изправи. Не преставаше да се взира в отражението си. Сънят сякаш все още беше увил пипалата си около нея и не искаше да я пусне. Струваше ѝ се, че продължава да усеща по тялото си ръцете на мъжа от съня ѝ, възбудата, която я беше обзела. Отстъпи крачка назад, после още една. Опря гръб на студените плочки. Продължи да се вглежда в себе си. Главата ѝ сякаш беше изпразнена от съдържание, без определена мисъл, като кукла на конци, която някой друг контролираше. Пое си дълбоко въздух и бавно издиша. Вдигна бавно ръка и обхвана едната си гърда през блузката. Стисна нежно, погали с палец зърното, надолу и после нагоре. Натисна леко и описа кръг с него. Пое го между пръстите си и го завъртя на една страна и после на другата. Не спираше да гледа право напред. Беше като хипнотизирана. И тогава сякаш от нищото чу в главата си мъжки глас:

- Точно така, миличка, не спирай! Вдигни си блузката, покажи ми гърдите си. Искам да ги видя.

Елица не знаеше от къде ѝ хрумна това, може би се дължеше на нуждата да продължи сънят и на яве, но определено ѝ хареса как се почувства. Спусна ръка, хвана заедно с другата подгъва и започна да вдига бавно тениската си нагоре. Можеше да побере гърдите си в шепи и вкъщи ходеше без сутиен. Скоро въздухът погали настръхналите ѝ оголени зърна. Тя не спря, докато не я съблече напълно от себе си. Подържа я за миг и я пусна на пода. Дишаше дълбоко и гледаше отражението си в огледалото. Сякаш наистина въображаемият мъж беше срещу нея и също я наблюдаваше. Отново чу:

- Продължавай! Погали гърдите си!

Младата жена помилва корема си и продължи нагоре. Щръкналите ѝ зърна бяха като малки изпъкнали копчета. Докосна с върховете на пръстите си първо едното, после приплъзна ръка да направи същото и с другото. Не отделяше очи от отгледалото, което ѝ позволяваше гледка до средата на бедрата ѝ. Гласът отново се обади:

- Свали си панталонките!

Тя се подчини без да се замисли.

- А сега прашките! Искам да видя малката ти сладка путка.

Елица потръпна от възбуда. Винаги ѝ бе харесвало в момент на страст да ѝ говорят неприлични, мръсни неща. Самата тя се стесняваше в повечето случаи да ги изрече на глас. Изпълни и тази заповед. Плъзна поглед по тялото си. Понякога махаше всичко, но в момента поддържаше централно малко триъгълниче от косъмчета там долу. Устните разбира се бяха гладко избръснати. Стоеше чисто гола пред огледалото, дишаше тежко и чакаше следващата насока.

- Разтвори срамните си устни. Задръж ги встрани. Точно така, скъпа. Покажи ми клитора си. Нека го видя!

Дишането ѝ ставаше все по-дълбоко, гърдите ѝ видимо се вдигаха и спускаха.

- Разтвори краката си и мушни ръка между тях. Докосни се! Точно така!

Възбудата я тласкаше да изпълнява всичко послушно. Пръстът ѝ мина нежно над клитора и продължи надолу между срамните ѝ устни. Влагата вече беше започнала да се процежда от нея.

- Влажна ли си? – достигна до замъгления ѝ вече ум.

Елица кимна с глава.

- Отговори ми, искам да те чуя как го изричаш, влажна ли си вече?

- Да. – пророни тя.

- По-силно, не те чувам.

Тя прочисти гърло и повтори по-ясно:

- Да.

- Да, какво? – отново се чу.

Елица затвори очи, наведе глава назад, страстта я превзе и тя се отдаде напълно на фантазията.

- Да, влажна съм!

Какво ли следваше сега, запита се тя. Светкавично беше отговорено на неизречения ѝ въпрос:

- Лапни си пръста, искам да се вкусиш!

Вълнението я накара да изпусне въздух през зъби. Ставаше ѝ все по-горещо. Отвори очи и отново погледна в огледалото. Ръката ѝ се измуши от мястото, на което беше и се придвижи към лицето ѝ. Ароматът на възбудата ѝ достигна до нея и тя вдиша дълбоко. Винаги ѝ бе харесвал и разпалвал похотливи мисли. Засмука влажният си среден пръст и вкуси собствените си сокове. Леко тръпчиво, не беше нещо неприятно, но мирисът ѝ въздействаше повече. Завъртя език около пръста си в очакване на следващи инструкции, които не закъсняха:

- Върни отново ръка между краката си. Погали се! Бавно! Не бързай! И не докосвай още клитора. Кръжи около него.

Елица се подчиняваше безпрекословно и изпълняваше всичко точно.

- Потопи пръст в себе си. Сега разнеси от влагата върху клитора.

Тук вече тя не издържа и отново затвори очи, като отметна назад глава. Прехапа устни. Дишането ѝ се накъса. Галеше нежно малката пъпка на удоволствието, която вече беше започнала да набъбва, като движеше бавно два пръста в кръг. Притисна леко. Спусна ги успоредно, като остави клитора между тях и ги задвижи нагоре и надолу, като леко го прищипваше. Възбудата ѝ все повече нарастваше. Отново притисна пръсти в него и го загали. Точно увеличи натиска и засили ритъма, когато бе прекъсната:

- Забави! Не искам да свършиш толкова бързо. Вкарай отново пръст в себе си. Раздвижи го навътре и навън. Добави втори. А сега се чукай сама с пръсти!

Младата жена тъжно си помисли “Не искам сама, искам ти да го правиш”, но се подчини и раздвижи пръсти в себе си. Вече беше толкова влажна, а се чувстваше разпъната. От два нейни пръста, които, поради ъгъла под който влизаха в нея, не успяваха да потънат целите. И въпреки това усещаше, че имаше нужда от още. Нещо по-различно. От ЧЛЕН например. Дебел, твърд, горещ, пулсиращ, пълнокръвен ЧЛЕН. Пръстите ѝ бяха жалък заместител. Положи усилия да отклони мисълта си да не залитне твърде в тази посока за да не развали всичко и се съсредоточи отново, в това, което се случваше в момента.

- Извади ги! Гали отново клитора. Редувай! Когато усетиш, че наближава върха, потапяй пръсти във влажната си путка и я чукай. Тясна е, нали? Тясна, гореща и влажна.

Елица изстена. Такова говорене можеше да я взриви. Започна да усеща как се събира тръпнеща топка напрежение ниско долу в стомаха ѝ. И отново беше прекъсната:

- Плесни се! Плесни клитора, путката, всичко. Да чуя! Точно така! Отново! Боже, побъркваш ме!

Екзалтираната жена също чувстваше, че се побърква от възбуда. Започна да се задъхва. Никога до сега не е било толкова изразително и истинско. Усещаше, че желаният край е близо. Започна с интензивни движения да търка клитора си, когато последва:

- Спри! Премести двете си ръце на бузите на дупето си и ги помачкай. Разтвори ги. По-широко! Не спирай да ги стискаш леко, да ги мачкаш и опъваш встрани.

Елица застина. От къде се появи сега точно тази мисъл? Това беше колкото ново и неочаквано, толкова и не всъщност. Отдавна в главата ѝ се въртяха мисли как най-сетне иска да се наслади и на това удоволствие. Обичаше да отдава тялото си и контролът над него. Да бъде доминирана. А да предостави дупето си да бъде обработено, разширено и чукано си беше логично продължение. Задържаният въздух със свистене мина през полуотворените ѝ устни. Не ѝ се наложи да чака дълго за продължението:

- Наведи се леко напред. Дръж дупето си разтворено с една ръка, а с другата искам да вземеш от влагата си и с пръст и да я разнесеш по ануса си. Гали го. Просто го гали с влажен пръст отвън. Движи пръста си в кръг.

Елица нямаше сили, а и желание да се противопостави на този импулс. Изпълни указанията, които всъщност идваха от дъното на нейната душа. Притворила очи нежно галеше малката свита розичка и се наслаждаваше на новото усещане. Хапеше устни и от време на време ги облизваше. Беше толкова приятно. Не, приятно не беше думата. Беше твърде слаба да опише чувството, което я обземаше. Сякаш нов огън се разгоря в нея. Реакцията не закъсня:

- Вземи отново от соковете, които изтичат от теб и този път искам да проникнеш с пръстче в дупето си. Така! Отпусни се! Натисни леко! Не дълбоко, само върхът.

Насладата я прониза. Едно сподавено и продължително “О-о-ох” се изплъзна между вече сухите ѝ устни, когато дупето ѝ поддаде и пръстът ѝ проби стегнатият пръстен.

- Раздвижи пръстчето си бавно напред и назад. Сега леко в кръг. Опитай да влезеш малко по-дълбоко. Вкарвай и изкарвай. Чукай дупето си с пръстче за мен!

Елица спря да се сдържа и тихо започна да стене в такт с движенията си. Чувството беше неописуемо. Дори не беше предполагала колко ще е възхитително. Със сигурност би могла да се пристрасти към него.

- Продължавай да чукаш дупето си, а с другата ръка започни да галиш клитора си.

Тя нетърпеливо премести напред ръката, която държеше дупето ѝ разтворено. В момента в който се докосна, изскимтя. Разтърка клитора си и удоволствието в нея се изстреля рязко. Сякаш светкавица я прониза. Всичко се разви с главоломна скорост. Издържа на това допълнително стимулиране не повече от десет секунди. Усети предупредителни присвивания ниско в стомаха си. Краката ѝ започнаха да изтръпват от стъпалата и вълната се движеше бързо нагоре. Коленете ѝ се разтрепериха. Беше на косъм, знаеше го. Последното смислено нещо, което чу в главата си беше:

- Искам да те видя как свършваш. Свърши за мен! Сега!

Елица се стегна. Топката напрежение в нея буквално избухна и искрите ѝ се разпростряха из цялото ѝ тяло. Разтресе се неконтролируемо. Вагината ѝ се свиваше и отпускаше спазматично, празна. Дупето ѝ също, но то имаше пръста ѝ и сякаш се опитваше да го засмуче навътре. Тя отпусна ръце и омаляла се облегна на стената зад себе си, все още на моменти разтърсвана от остатъчни затихващи тръпки. Стисна зъби и после бавно и шумно издиша. Никога не беше изживявала толкова интензивен и мощен оргазъм. Продължаваше да диша тежко. Гърдите ѝ видимо се повдигаха и спускаха. Премести поглед и се загледа в отражението си. Мамка му, спешно имаше нужда от секс. От едно здраво и изкъртващо чукане. Всъщност, не само от едно, а от системно задоволяващо чукане. След като преминеше еуфорията от самодоставен оргазъм я обземаше чувството на празнота и неудовлетвореност. Както се чувстваше и вагината ѝ във върховния момент, свиваща се около нищото. Празна. Незапълнена. Може би трябваше да отговори на заявения интерес на Павел и да му даде шанс. На себе си също. И Господ да му е на помощ, дано да беше вещ в отварянето и разебаването на девствени дупета. Нейното още се броеше за такова, нали?

Следва продължение...


Червената Шапчица

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 2 години

СТРАХОТНО! Наистина, разказът е супер як!

Анонимен | преди 2 години

Напълно съм съгласен. Срамота е, че се обръща повече внимание на неграмотни истории, без микрон еротичен заряд, а истории, като тази, се подминават с мълчание. Умираме от нетърпение да научим, дали Павел се е справил с девственото дупе. Кумчо Вълчо

Анонимен | преди 2 години

Браво, Червена шапчице! От самото начало разбрах, че е написано от жена. Имате въображение, вкус и стил. Продължавайте да пишете! Очакваме продължението... скоро! :)

Анонимен | преди 2 години

Ако си позволя да изтипосам нещо от речника ми за харесване,ще разваля магията. Смело и безотговорно✌ пиши още и още . Нико.

Анонимен | преди 2 години

Благодаря за окуражителните думи, определено не бяха очаквани :) Ще се постарая продължението да не се бави много във времето, въпреки новопоявилото се предизвикателтво, да отговоря адекватно на породилите се очаквания за нещо поне поддържащо нивото. Червената Шапчица

Анонимен | преди 2 години

"Всъщност, не само от едно, а от системно задоволяващо чукане." Много добре,браво,направо чудесно, поздрави и очаквам продължение! Умеете да пишете,няма две мнения,Червена шапчице! Поздрави,Манайка!

Анонимен | преди 2 години

Браво. Страхотен разказ. С удоволствие ще прочета продължението. Звезда

IzkuKurigal | преди 1 година

Червена шапчице, би било добре да си направиш регистрация тук, за да се отличават твоите разкази, без някой да се представя за теб. Този е първият твой, който чета и май ще ти стана фен.