Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Прелъстената послушница

10.02.2021 | sexkupon
Категория: Групов, Девствени, Инцест

Младата послушница Лили с вълнение ходеше от ъгъл до ъгъл. Девет от своите осемнадесет години тя се възпитаваше в този манастир и сега, когато вече щеше окончателно да се посвети на Бог, трябваше цял месец да прекара в компанията на братовчедката си Мариса, която преди седмица беше пристигнала от Ню Орлеан. Лили се вълнуваше, защото нито веднъж не беше виждала братовчедка си и се опасяваше, че тя ще се окаже някоя от онези откачени американски момичета. Леля ѝ беше писала, че Мариса има нужда от благочестива наставница и беше обещала щедро дарение за манастира, ако Лили успееше да стане пример за подражание на братовчедка си. “Е, ако ще и някакво изчадие на ада да е, все ще трябва да я заобичам. Бедните сирачета тук се нуждаят от пари...”
Лили срамежливо се огледа, бързо свали дрехата си и прекрачи в коритото с гореща вода.
- Ти ли си Лили? Девствената ми братовчедка монахиня? Колко си хубава... – Лили повдигна поглед и видя седящата на вратата мургава, миниатюрна креолка.
- Ма каква си бяла, и какви големи гърди имаш… – тънките, загорели пръсти на братовчедката се протегнаха към нея.
Лили се опита да прикрие тежките си гърди и златистите косъмчета между краката си. Братовчедка и я хвана за едната ръка:
- Не се дърпай, глупачке! Нали не искаш родителите ти да разберат, че си порочно момиче, което не е успяло да преодолее плътското и ми е посегнало? Покажи ми циците си, искам да ги видя! Боже, какви са големи!
Мариса без да обръща внимание на хленчовете на братовчедка си, започна да мачка големите ѝ розови зърна, да ги щипе и да ги опъва, като едновременно с това триеше бедрата си в краката на Лили. Мариса ту щипеше зърната ѝ, ту се навеждаше и ги засмукваше нежно. След това обиграните ѝ пръсти разтвориха срамните устни на Лили и напипаха клитора ѝ. Лили жално извика и се опита да се дръпне, но не успя, а викът ѝ премина в жални, ритмични стонове, когато братовчедка ѝ започна да трие и масажира девствения ѝ клитор.
- Не, не, а-а-а… Боже, какъв грях! Не, а-а-а… смъртен грях! Още, още, не-е-е, а-а-а!
За свой ужас, освен силния срам, страх и шок, Лили разбра, че това поглаждане на срамните ѝ места всъщност ѝ доставя удоволствие. Искаше ѝ се да притисне възможно най-плътно гърдите си до смуглото тяло на братовчедка си. В същото време, бедрата ѝ автоматично се подаваха насрещу дългите, тънки пръсти на момичето. С протяжен стон тя свърши, ридаейки и течейки от страст. Мариса се обърна за да излезе, но пътьом подметна през рамо:
- Сега се измий и искам след 20 минути да си в апартамента ми! Твой ред е да ми доставиш удоволствие… и не забравяй за парите за малките сирачета!
Лили захлипа и се сви. Поседя така пет минути, но после се изправи рязко и внезапно решително направи крачка към голямото огледало. Огледа се и видя гърдите си, покрити с леки синки, бухналите си срамни устни... “Аз не съм грешница, Господи, аз съм мъченица! Ще взема този грях върху себе си в името на малките сирачета...”
След петнадесетина минути Лили почука на вратата на братовчедка си. Мариса седеше зад масата и пишеше нещо. Повдигна глава и лукаво се усмихна.
- А-а-а, порочната монахиня! Ще ме зарадваш, нали? Влизай под масата! Искам да ме излижеш там, където те пипах аз!
Лили нерешително надигна покривката и пропълзя на четири крака под масата. Мариса мигом надигна полата си и притисна лицето на братовчедка си към остро ухаещите си срамни устни. Очите на Лили се уголемиха, когато вдъхна аромата на братовчедка си.
- Хайде! Лижи ме, краво! Смучи ми клитора! А-а-а... да-а-а, вкарай езика си там! А-а-а, ах, а сега се гали и ти! О, здравейте господин Леандър! Имате нова ученичка… братовчедка ми Лили, бъдеща монахиня. Мило, нали? Тъкмо започнах да я дресирам.
Стройният, мургав господин бързо влезе в стаята и захлопна вратата зад себе си. Отмести стола, на който седеше Мариса, така че тя едва не падна, и издърпа Лили изпод масата, след което я накара да седне отгоре.
- Девствена ли си? Тая малка кучка успя ли вече да те употреби?
- Аз… аз, не разбирам!
- Причини ли ти болка? Тече ли ти кръв?
- Моля Ви, господине, аз се готвя за монахиня! Моля Ви...
- Моето момиче, ще ти доставя удоволствие, без да прониквам в теб, а Мариса ще ме обслужи мен... сега тихо, кучко!
Леандър разкъса роклята ѝ, оголвайки големите ѝ гърди, които изскочиха от корсета и жадно ги замачка. Зърната ѝ щръкнаха и мъжът започна да ги смуче така грубо, че Лили не можа да се сдържи и извика тихо. Мариса застана на колене, разкопча панталоните му и взе в уста големия му член. Усърдно облизвайки и поглъщайки инструмента му, а после целувайки го, тя не забравяше в същото време и да се задоволява сама с пръсти. Ту вкарваше пръстите си в жадната си вагина, ту само галеше клитора си. Леандър се отдръпна малко от извиващата се Лили и постави братовчедка ѝ на масата до нея. Момичетата започнаха да се галят, да трият зърната си, а езиците им се преплетоха. Леандър помастурбира малко, докато ги гледаше, а после ги накара да легнат по гръб, с вдигнати крака, и вкара по два пръста във влагалищата им, като внимаваше да не обезчести Лили. Започна да движи ритмично пръстите си в тях, като се наведе и засмука болезнено зърната и на двете. Извади пръстите си, с което предизвика разочаровани въздишки и от двете момичета. Мъжът придърпа Лили към себе си и разтвори грубо краката ѝ. После накара Мариса да стане и да се надупи пред него, а главата ѝ натисна към лоното на бъдещата монахиня, към което веднага се насочи езикът ѝ. Учителят рязко проникна в малкото влагалище на братовчедката и започна да я чука с бесен ритъм, потъвайки все по-навътре и предизвиквайки жалостни стенания. Не забравяше и за Лили, като масажираше зърната ѝ и направляваше главата на Мариса, която прилежно лижеше девственото влагалище на братовчедката. Накрая, когато членът му проникна до самите дълбини на Мариса, тя усети, как сладострастни вълни се разливат по тялото ѝ и оргазмът я изпълва с усещане за блаженство. Засмука още по-силно клитора на братовчедка си, от което тя също се затресе в оргазъм, вторият за тази вечер. Не мина много време и учителят се присъедини към тях. Тримата се отпуснаха изморени един до друг. Сирачетата щяха да получат така нужните им средства...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен